Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego nr 2 – JW 4666 (1950 - 1951)
7.Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego – JW 4666 (1951 - 1961)
7.Okręgowa Składnica Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego – JW 4666 (1961 - 1973)
7.Okręgowa Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych – JW 4666 (1973 - 1999)
Skład Materiałowy Drawno (1999 – 2011)
Skład 1. RBLog – Drawno (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 046/Org. z dnia 16 marca 1950 r. w terminie do dnia 15 kwietnia 1950 r. jako Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego nr 2 Jednostka Wojskowa nr 4666 według etatu nr 13/28 o stanie etatowym 5 wojskowych i 1 kontraktowy, początkowo jednostkę formowano w m. Włocławek. Jednostka weszła w skład jednostek Okręgu Wojskowego II.
Rok później na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 00100/Oper. z dnia 20 sierpnia 1951 r. w terminie do dnia 20 października 1951 roku skład przebazowano do m. Drawno. A niedługo potem zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0253/Org. z dnia 19 września 1951 r. przemianowano skład na 7.Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego.
Do pierwszego zwiększenia etatowego jednostki doszło na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 052/Org. z dnia 24 stycznia 1953 r., kiedy to w terminie do dnia 1 kwietnia 1953 r. jednostkę przeformowano na etat nr 13/51 o stanie osobowym 12 wojskowych i 12 kontraktowych. Kolejne przeformowanie to zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 0116/Org. z dnia 25 czerwca 1957 r. w terminie do dnia 1 września 1957 r. skład przeformowano na etat nr 13/83 o stanie osobowym 166 wojskowych i 2 kontraktowych. Widać wyraźnie że stan zwiększył się znacznie.
Ale już po 4 latach stan jednostki jeszcze się zwiększył, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 r. w terminie do dnia 1 marca 1961 r. skład przeformowano na etat nr 26/33 o stanie osobowym 193 wojskowych i 5 pracowników cywilnych, jednocześnie zmieniono nazwę jednostki na 7.Okręgowa Składnica Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego.
 
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/33 został przenumerowany na nr 33/018.
 
Do kolejnego przeformowania jednostki doszło na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 010/Org. z dnia 22 stycznia 1973 roku, kiedy to w terminie do dnia 1 maja 1973 roku składnica przeszła na etat nr 33/040 o stanie osobowym 121 wojskowych i 12 pracowników cywilnych, jednocześnie kolejny raz przemianowano jednostkę, otrzymała ona nazwę 7.Okręgowa Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych.
 
Warto również wspomnieć że składnica ta odgrywała dużą rolę w zakresie mobilizacyjnego zabezpieczenia wojsk, miała ona w poszczególnych planach mobilizować następujące jednostki, w planie mobilizacyjnym „PM-63” była odpowiedzialna za zmobilizowanie 62.Bazy Naprawy Sprzętu Inżynieryjnego oraz 88.Polowego Składu Sprzętu Inżynieryjnego, jednostki te miały wchodzić w skład 1.Armii. W planie mobilizacyjnym „PM-72” składnica miała miała zmobilizować 74.Kompanię Remontowo-Ewakuacyjną mobilizowaną na rzecz 1 Armii, kompanię tę skreślono z planu w 1976 roku i od 1976 roku natomiast zmobilizować miała 24.Batalion Remontu Sprzętu Inżynieryjnego, który był jednostką 11.Armijnej Bazy Remontowej.
 
Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 roku, w terminie do dnia 31 grudnia 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Drawno, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 2.Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w Wałczu.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczby Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Drawno na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 2.RBM i wszedł w skład 1.Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 1.Regionalnej Bazy Logistycznej Drawno.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Andrzej Szutowicz (VI.1998 – V.2010)
 - cz.p.o. kpt. Marek Błachowiak (V.2010 - ?)
 - mjr Andrzej Rusiecki
 - mjr Dariusz Markiewicz (15.IV.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy II (1950 – 31.XII.1953)
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.1954 – 31.XII.1999)
2.Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2000 – 15.VII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.