3. Okręgowa Składnica Sprzętu Chemicznego – JW 5925 (1951 - 1999)
Skład Materiałowy Milicz (2000 – 2011)
Skład 4. RBLog – Milicz (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0045/Org. z dnia 17 maja 1951 r. w terminie do 1 grudnia 1951 roku jako 3. Okręgową Składnicę Sprzętu Chemicznego według etatu nr 12/14 o stanie osobowym 6 wojskowych i 3 kontraktowych. Po sformowaniu rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 014/Org. z dnia 9 lutego 1952 r. składnica otrzymała numer jednostki wojskowej nr 5925. W 1953 r. wpisano jednostkę do planu mobilizacyjnego i w założeniach planu jednostka na czas wojenny miała pozostać według swojego etatu pokojowego. W 1955 roku na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 052/Org. z dnia 2 marca 1955 r. składnicę przeformowano na etat nr 12/20 o stanie osobowym 6 wojskowych i 14 kontraktowych. Kolejne przeformowanie jednostki nastąpiło dopiero 5 lat później, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 r. składnicę w terminie do dnia 1 marca 1961 roku przeformowano na etat nr 26/62 o stanie osobowym 11 wojskowych i 3 kontraktowych.
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/62 został przenumerowany na nr 37/011.
Po tych przemianach przez kolejne 25 lat historia jednostki była mniej dynamiczna, później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 roku, w terminie do dnia 31 grudnia 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Milicz, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej  6. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się we Wrocławiu.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczny Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Milicz na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 6. RBM i wszedł w skład 4. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 4. Regionalnej Bazy Logistycznej Milicz.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Z czasów istnienia 3. Okręgowej Składnicy Sprzętu Chemicznego.
 
Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr Pf 15/MON z dnia 2 września 1983 r. w sprawie przekazania tradycji i ustanowienia świąt jednostek wojskowych
 
- 3. Okręgowej Składnicy i Warsztatom Remontu Sprzętu Chemicznego (ŚOW) przekazuję tradycje 11. Polowego Składu Chemicznego (1 AWP) oraz ustanawiam święto w dniu 29 marca.
 
Co ciekawe w rozkazie prawdopodobnie popełniono błąd w nazwie jednostki. Nie posiadam wiarygodnego materiału żeby stwierdzić że jednostka ta miała taką nazwę.
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Marian Wróbel (1951 – 1966)
 - ppłk Ignacy Orlof (1966 – 1980)
 - ppłk Ryszard Hetman (1980 – 1995)
 - mjr Zbigniew Stelmach (1995 – 1998)
 - mjr Marek Kała (1998 – 1999)
 - mjr Sławomir Uznański (1999 – 15.I.2009)
 - cz.p.o. kpt. Robert Buszewski (2009)
 - mjr Bogdan Kobylański (2009 – 2018)
 - cz.p.o. kpt. Krzysztof Mielcarek (2018 - ?)
 - cz.p.o. st. chor. sztab. Robert Leśniewski (? - 1.VII.2021)
 - mjr Wojciech Sługocki (1.VII.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy IV (1.XII.1951 – 31.XII.1953)
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.1954 – 31.XII.1999)
6. Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2000 – 15.VII.2011)
4. Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.