Wojskowa Szkoła Lotnicza (1945 – 1946)
Oficerska Szkoła Lotnicza (1946 - 1951)
Oficerska Szkoła Lotnicza nr 4 (1951 – 1955)
Oficerska Szkoła Lotnicza im. Jana Krasickiego (1955 – 1967)
Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Jana Krasickiego (1968 – 1994)
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (1994 – 2018)
Lotnicza Akademia Wojskowa (2018 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
WSOSP historycznie nawiązuje aż do roku 1925, po II Wojnie Światowej szkołę tę odtworzono, szkoła ta była często przeformowywana, jeszcze w czasie trwania II Wojny Światowej na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 086/Org. sformowano Wojskową Szkołę Lotniczą wg etatu nr 20/18, zgodnie z Rozkazem Dowódcy Lotnictwa Wojska Polskiego nr 61 z 17 maja 1946 roku szkołę przemianowano na Oficerską Szkołę Lotniczą oraz Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0102/Org. z dnia 30 czerwca 1946 roku OSL przeformowano na nowy etat.
Następnie między innymi Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 097/Org. z dnia 29 marca 1947 roku OSL przeformowano na nowy etat, który zakładał połączenie 1. i 2.Eskadr i sformowanie na ich bazie 1.Eskadry Myśliwsko-Szturmowej bazującej w Radomiu, 3.Eskadrę przeformowano w 2.Eskadrę Szkolenia Nawigatorów, Strzelców i Pilotów Bombowych w Dęblinie, a 4.Eskadrę przeformowano w 3.Eskadrę Szkolenia Podstawowego w Dęblinie.
W kolejnych latach stan eskadr OSL zmieniał się bardzo dynamicznie, Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 096/Org. z dnia 5 maja 1949 r. w składzie OSL sformowano Eskadrę Lotniczą Szkolenia Kadr dla Lotnictwa Cywilnego i „Służby Polsce”, dodatkowo wcześniej w 1948 roku 2.Eskadrę Mieszaną przebazowano z Dęblina do Poznania-Ławicy. 30 lipca 1949 roku wprowadzono etat 20/147 zwiększając liczbę eskadr, sformowano 4. i 5. Eskadry Wyszkolenia Podstawowego.
W roku 1951 w związku ze sformowaniem w Radomiu OSL-5 struktura dęblińskiej szkoły uległa sporym zmianom nastąpiło to na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 03/Org. z dnia 10 stycznia 1951 roku szkoła przeformowana została na etat nr 20/204, po przeformowaniu szkoły w swojej strukturze posiadała ona: 1.Eskadrę Wyszkolenia Pilotażu Bombowego w Dęblinie, 2.Eskadrę Wyszkolenia Nawigatorów i Strzelców Pokładowych w Dęblinie, 3.Eskadrę Wyszkolenia Pilotażu Szturmowego w Kroczewie, 4.Eskadrę Wyszkolenia Podstawowego w Podlodowie, 5.Eskadrę Wyszkolenia Podstawowego w Dęblinie, 6.Eskadrę Wyszkolenia Podstawowego w Ułężu, 7.Eskadrę Wyszkolenia Podstawowego w Świdniku, 7.Eskadrę w grudniu tego roku przekazano do OSL-5.
W roku 1952 na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 053/Org. z dnia 4 lipca 1952 roku OSL-4 przeformowano na etat nr 20/265. Następnie Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 012/Org. z dnia 1 kwietnia 1953 roku szkołę przeformowano na etat nr 20/282.
Podczas uroczystości 10-lecia istnienia uczelni w dniach 15-16 kwietnia 1955 roku, OSL-4 przemianowano na Oficerską Szkołę Lotniczą im. Jana Krasickiego oraz szkołę odznaczono Orderem Sztandaru Pracy II klasy.
Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 036/Org. z dnia 3 sierpnia 1955 roku OSL przeformowano z etatu nr 20/282 na nowy etat 20/349 o stanie etatowym 2382 wojskowych oraz 358 kontraktowych. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 021/Org. z dnia 16 marca 1957 roku OSL przeformowano z etatu nr 20/349 na etat nr 20/423 o stanie etatowym 2248 wojskowych oraz 77 kontraktowych.
 
Następnie Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 075/Org. z dnia 31 grudnia 1957 roku OSL przeformowano z etatu nr 20/423 na wiele etatów które obejmowały Komendę OSL oraz jednostki podporządkowane, i tak w wyniku tych zmian organizacyjnych powstały:
- Komenda OSL z miejscem postoju DĘBLIN wg etatu nr 20/459 o stanie osobowym stałym 477 wojskowych i 28 kontraktowych oraz zmiennym 360 podchorążych, 150 podchorążych rezerwy oraz 30 oficerów-słuchaczy z jednostek
- 58.Pułk Szkolno-Bojowy OSL (JW 5256) z miejscem postoju DĘBLIN wg etatu nr 20/460 o stanie osobowym 339 wojskowych i 1 kontraktowy
- 59.Pułk Szkolno-Bojowy OSL (JW 5264) z miejscem postoju BIAŁA PODLASKA wg etatu nr 20/461 o stanie osobowym 402 wojskowych i 3 kontraktowych
- 23.Eskadra Szkolenia Nawigatorów i Strzelców Pokładowych i Radiotelegrafistów OSL (JW 3413) z miejscem postoju DĘBLIN wg etatu nr 20/462 o stanie osobowym 99 wojskowych i 1 kontraktowy
- 24.Eskadra Szkolenia Pilotów Rezerwy OSL (JW 5558) z miejscem postoju UŁĘŻ wg etatu nr 20/463 o stanie osobowym 92 wojskowych i 1 kontraktowy
- 25.Eskadra Szkolenia Pilotów Rezerwy OSL (JW 5459) z miejscem postoju PODLODÓW wg etatu nr 20/463 o stanie osobowym 92 wojskowych i 1 kontraktowy
- 4.Pułk Lotniczo-Techniczny OSL (JW 4926) z miejscem postoju DĘBLIN wg etatu nr 20/464 o stanie osobowym 866 wojskowych i 27 kontraktowych
- 5.Pułk Lotniczo-Techniczny OSL (JW 4501) z miejscem postoju BIAŁA PODLASKA wg etatu nr 20/465 o stanie osobowym 721 wojskowych i 22 kontraktowych
- 53.Polowe Warsztaty Lotnicze z miejscem postoju DĘBLIN wg etatu  nr 6/318 o stanie  osobowym 51 wojskowych i 2 kontraktowych
 
Ustawienie organizacyjne OSL po wykonaniu Rozkazu MON nr 075/Org. z dnia 31.XII.1957 r. (mapa opracowana z wykorzystaniem map www.openstreetmap.org)
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0140/Org. z dnia 30 grudnia 1958 roku w terminie do końca lutego 1959 roku w m.PODLODÓW na bazie 25.Eskadry Szkolenia Pilotów Rezerwy OSL sformowano 52.Pułk Szkolny OSL (JW 5459) wg etatu nr 20/454 o stanie osobowym 181 wojskowych i 2 kontraktowych. Również tym zarządzeniem rozformowano 24.Eskadrę Szkolenia Pilotów Rezerwy OSL w m.UŁĘŻ. 52.Pułk Szkolny OSL później dyslokowano do m. RADZYŃ PODLASKI.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 077/Org. z dnia 8 lipca 1959 roku sformowano 28.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL (JW 3541) z miejscem postoju PODLODÓW wg etatu nr 20/484 o stanie osobowym 328 wojskowych i 12 pracowników kontraktowych.
 
Kolejne zmiany to rok 1960, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 038/Org. z dnia 31 maja 1960 roku przeformowano 59.Pułk Szkolno-Bojowy OSL z etatu nr 20/461 na etat nr 20/460 o stanie osobowym 429 wojskowych i 2 pracowników cywilnych, następnie 5.Pułk Lotniczo-Techniczny OSL przeformowano z etatu nr 20/465 na etat nr 6/313 o stanie osobowym 439 wojskowych i 16 pracowników cywilnych oraz przemianowano na 59.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL. Jednocześnie tym samym zarządzeniem zmieniono podporządkowanie 64.Pułku Szkolnego OSL (JW 4844) oraz 70.Batalionu Lotniczo-Technicznego OSL (JW 3521) z Przasnysza, obie te jednostki z dniem 1 czerwca 1960 roku wyszły z podporządkowania Komendanta OSL im. Żwirki i Wigury w Radomiu i weszły w podporządkowanie Komendanta OSL im. Jana Krasickiego w Dęblinie. 64.psz OSL szkolenie prowadził na samolotach TS-8 „Bies”.
 
Do sporych zmian doszło w 1961 roku, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 073/Org. z dnia 24 sierpnia 1961 roku dokonano przeformowania 52.Pułku Szkolnego OSL istniejącego wg etatu nr 20/454 na etat nr 20/506 o stanie osobowym 563 żołnierzy i 17 pracowników cywilnych + wykaz stanowisk dodatkowych o stanie 77 wojskowych. Następną zmianą było przeformowanie 58.Pułku Szkolno-Bojowego OSL z etatu nr 20/460 na etat nr 20/501 o stanie osobowym 431 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych, 59.Pułku Szkolno-Bojowego OSL z etatu nr 20/460 na etat nr 20/500 o stanie osobowym 902 żołnierzy i 21 pracowników cywilnych, 64.Pułk Szkolny OSL z etatu nr 20/454 na etat nr 20/506 o stanie osobowym 563 żołnierzy i 17 pracowników cywilnych.
Nowymi jednostkami które sformowano tym zarządzeniem był 20.Dywizjon Dowodzenia Lotami OSL (JW 2674) z miejscem postoju DĘBLIN wg etatu nr 20/502 o stanie osobowym 229 żołnierzy i 9 pracowników cywilnych oraz 2.Batalion Zaopatrzenia OSL (JW 2760) z miejscem postoju DĘBLIN wg etatu nr 20/504 o stanie osobowym 377 żołnierzy i 20 pracowników cywilnych.
Zarządzeniem tym rozformowano: 4.Pułk Lotniczo-Techniczny OSL, 28.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL, 59.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL, 70.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0103/Org. z dnia 23 sierpnia 1962 roku rozformowano 52.Pułk Szkolny OSL.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0147/Org. z dnia 26 października 1963 roku rozformowano 64.Pułk Szkolny OSL w terminie do dnia 31 grudnia 1963 roku.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 043/Org. z dnia 8 kwietnia 1964 roku w skład OSL włączono:
 
- z dniem 15 maja 1964 roku : 61.Pułk Szkolno-Bojowy OSL w Nowym Mieście nad Pilicą (JW 5058), 66.Pułk Szkolny OSL w Tomaszowie Mazowieckim (JW 1071)
- z dniem 30 października 1964 roku : 60.Pułk Szkolno-Bojowy (JW 5051), 18.Dywizjon Dowodzenia Lotami (JW 2730), 1.Batalion Zaopatrzenia OSL (JW 2639)
Tym samym zarządzeniem rozformowano 59.Pułk Szkolno-Bojowy w Białej Podlaskiej.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0121/Org. z dnia 20 października 1964 roku w terminie do dnia 1 listopada 1964 roku podporządkowano Komendantowi WOSL 13.Poligon Lotniczy kat.III we Wsoli.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0155/Org. z dnia 29 grudnia 1964 roku rozformowano w terminie do dnia 30 kwietnia 1965 roku 18.Dywizjon Dowodzenia Lotami OSL w Radomiu, 1.Batalion Zaopatrzenia OSL w Radomiu, natomiast 60.Pułk Szkolno-Bojowy OSL przeformowano z etatu nr 20/501 na etat nr 20/531 o stanie etatowym 846 żołnierzy i 25 pracowników cywilnych oraz przemianowano na 60.Pułk Szkolny OSL.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0133/Org. z dnia 22 grudnia 1965 roku 61.Pułk Szkolno-Bojowy OSL przeformowano z etatu nr 20/500 na etat nr 6/465 o stanie osobowym 463 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych, 66.Pułk Szkolny OSL z etatu nr 20/506 na etat nr 20/531 o stanie osobowym 844 żołnierzy i 25 pracowników cywilnych.
 
Od 1966 roku do 66.Pułku Szkolnego OSL rozpoczęto wprowadzanie samolotów TS-11 „Iskra”.
 
Stan organizacji Komendy OSL był utrzymany przez kolejne 10 lat aż do 1967 roku. Zapoczątkowana zmiana została Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 37/MON z dnia 20 maja 1967 roku w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Oficerskich. I tak w ślad za tym zarządzeniem ukazało się Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0157/Org. z dnia 26 października 1967 roku w którym w terminie do 30 grudnia 1967 roku przeformowano Komendę Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego z etatu nr 20/459 na Komendę Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego wg etatu nr 20/547 o etatowym stanie osobowym 283 żołnierzy i 48 pracowników cywilnych.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 095/Org. z dnia 30 grudnia 1969 roku z dniem 1 stycznia 1970 roku podporządkowano Komendantowi WOSL – 47.Pułk Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego (JW 1540) w Modlinie.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 036/Org. z dnia 28 kwietnia 1973 roku WOSL przeformowano z etatu nr 74/014 na etat nr 74/052 o stanie osobowym 399 żołnierzy i 84 pracowników cywilnych.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 016/Org. z dnia 19 lutego 1974 roku podporządkowano z dniem 1 kwietnia 1974 roku Komendantowi WOSL jednostki z garnizonu Modlin – 38.Lotniczy Pułk Szkolny (JW 5401) oraz 2.Pułk Zaopatrzenia (JW 2121).
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 088/Org. z dnia 29 listopada 1974 roku w strukturze WOSL sformowano 24.Szkolną Eskadrę Śmigłowców (JW 5060) w Dęblinie wg etatu nr 20/129 o stanie osobowym 130 żołnierzy i 1 pracowników cywilnych. Eskadrę tą rozformowano z dniem 30 października 1979 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 027/Org. z dnia 4 lipca 1979 roku.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 061/Org. z dnia 25 września 1976 roku rozformowano 2.Pułk Zaopatrzenia w m.MODLIN, następnie przeformowano 38.Lotniczy Pułk Szkolny z etatu nr 20/125 na etat wojenno-pokojowy nr 20/136 o stanie osobowym 1022 żołnierzy i 21 pracowników cywilnych.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 028/Org. z dnia 4 lipca 1979 roku sformowano jako jednostkę podporządkowaną Komendantowi WOSL – Centrum Doskonalenia Lotniczego w m.DĘBLIN wg etatu nr 74/076 o stanie osobowym 64 żołnierzy i 19 pracowników cywilnych.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 064/Org. z dnia 24 grudnia 1979 roku przeformowano 38.Lotniczy Pułk Szkolny z etatu nr 20/136 na etat wojenno-pokojowy nr 20/165 o stanie osobowym 1095 żołnierzy oraz przemianowano go na 38.Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 013/Org. z dnia 12 marca 1983 roku podporządkowano Komendantowi WOSL 9.Poligon Lotniczy kat.II w Ślubowie.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 056/Org. z dnia 18 maja 1989 roku rozformowano 66.Lotniczy Pułk Szkolny.
 
Kolejnym kluczowym momentem historii jest rok 1994 i zmiana nazwy na Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych (WSOSP). Wtedy to także rozformowano 4.Pułk Zabezpieczenia a na jego bazie w Dęblinie powstała 6.Baza Lotnicza (JW 3823).
 
Zasadnicza zmiana struktury WSOSP i jednostek jej podporządkowanych nastąpiła 1 stycznia 2001 roku, wtedy to na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 089/Org. z dnia 10 września 1999 roku rozformowano 58.Lotniczy Pułk Szkolny, a sformowano 1.Ośrodek Szkolenia Lotniczego, natomiast na bazie 60.Lotniczego Pułku Szkolnego sformowano 2.Ośrodek Szkolenia Lotniczego, w Białej Podlaskiej na bazie 61.Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego sformowano natomiast 3.Ośrodek Szkolenia Lotniczego.
 
Z dniem 31 grudnia 2002 roku rozformowano 3.Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Białej Podlaskiej i na jego bazie sformowano Komendę Lotniska Nr 3 która funkcjonowała zaledwie do 31 marca 2003 roku.
 
W roku 2004 w Radomiu sformowano 1.Komendę Lotniska (JW 3463), która zabezpieczała funkcjonowanie 2.OSzL.
 
Ustawienie organizacyjne WSOSP przed przekazaniem jednostek podporządkowanych w 2008 roku (mapa opracowana z wykorzystaniem map www.openstreetmap.org)
 
W roku 2008 WSOSP na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-47/Org. z dnia 5 sierpnia 2008 roku oraz Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych nr Pf-198 z dnia 26 sierpnia 2008 roku przekazała podporządkowane jej jednostki zabezpieczające jej szkolenie w podporządkowanie Dowództwa 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Od tego momentu WSOSP nie posiada już jednostek podporządkowanych.
 
W styczniu 2009 na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-63/Org. z dnia 22 września 2008 roku WSOSP przeszła w bezpośrednie podporządkowanie pod Ministra Obrony Narodowej.
 
Obecnie WSOSP jest wyższą uczelnią kształcącą oficerów dla Sił Powietrznych RP. Zabezpieczenie sprzętowe oraz szkoleniowe zapewniane jest szkole przez Dowództwo 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego i jednostki mu podporządkowane.
 
Mimo że WSOSP jest zabezpieczane przez inne jednostki, posiada na wyposażeniu statki powietrzne i są to: samolot szkolenia podstawowego DVFR/NVFR Diamond DA-20 C1, samolot Garmin G530, samolot Zlin 242, samolot Garmin G950.
 
Z dniem 1 października 2018 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 roku Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych została przemianowana na Lotniczą Akademię Wojskową.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 3. Traci moc decyzja Nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (Dz. Roz. Min. Obr. Nar. poz. 83).
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH
/w y c i ą g/
 
2. Odznaka wykonana jest z metalu, barwy oksydowanego srebra, ma kształt okrągłej tarczy na której umieszczony jest stylizowany wizerunek orła z mieczem w dziobie unoszącego się nad gniazdem orląt. W górnej części Odznaki umieszczony jest napis „SZKOŁA ORLĄT”, natomiast w dolnej „1925 DĘBLIN”. Napisy wykonane są czcionką koloru złotego.
 
STRUKTURA
 
/stan 2015/
 
 - Rektor-Komendant
  - Komenda
  - Rektorat
  - Kanclerz
  - Wydział Lotnictwa
  - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
  - Prorektor ds. Kształcenia i Studenckich
  - Prorektor ds. Naukowych
  - Prorektor ds. Wojskowych
  - Archiwum
  - Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego
  - Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego
  - Ośrodek Szkolenia Lotniczego Służb Ruchu Lotniczego
  - Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP
  - Studium Języków Obcych
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. pil. Józef Smaga ( - 27.VI.1946)
 - płk pil. Władysław Madejski (27.VI.1946 - XI.1947)
 - płk pil. Szczepan Ścibior (XI.1947 - IX.1951)
 - płk pil. Mikołaj Rysiew (17.I.1952 - VII.1954)
 - gen. bryg. pil. prof. dr Zdzisław Żarski (VII.1954 - XI.1957)
 - gen. bryg. pil. Franciszek Kamiński (XI.1957 - VIII.1959)
 - ppłk pil. Eugeniusz Pniewski (VIII.1959 - VI.1963)
 - gen. bryg. pil. doc. dr hab. Józef Kowalski (V.1963 - 1981)
 - gen. bryg. pil. Adam Bidziński (1981 - 1987)
 - gen. bryg. pil. Mirosław Hermaszewski (1987 - 1990)
 - gen. bryg. pil. Edward Hyra (1990 - 1995)
 - gen. bryg. pil. dr hab. Ryszard Olszewski (1995 - 2000)
 - gen. bryg. pil. Zenon Smutniak (2000 - 2002)
 - gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora (2002 - 2004)
 - gen. bryg. pil. Ryszard Hać (2004 - 2007)
 - gen. bryg. pil. Andrzej Błasik (2007)
 - gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel (2007 - 30.VI.2016)
 - gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk (30.VI.2016 - 4.XII.2020)
 - gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur (4.XII.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Lotnictwa Wojska Polskiego (1945 – 1947)
Dowództwo Wojsk Lotniczych (1947 - 1954)
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1955 – 1962)
Główny Inspektor Lotnictwa
Dowództwo Wojsk Lotniczych
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
Dowództwo Sił Powietrznych (1.VII.2004 – I.2009)
Minister Obrony Narodowej (I.2009 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.