5.Batalion Rozpoznawczy im. gen. dyw. Jana Nepomucena Umińskiego – JW 2738 (1994 - 1999)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
5.Batalion Rozpoznawczy sformowano w roku 1994 w Opolu przy ulicy Niemodlińskiej na bazie 7.Batalionu Rozpoznawczego z Brzegu. Do formowania batalionu i na pierwszego dowódcę wyznaczono Pana majora dypl. Jana Brzozowskiego, formowanie batalionu oparto na sprzęcie oraz grupie żołnierzy zawodowych rozformowanego 7.br, w późniejszym trochę czasie przybyła też kadra z Bolesławca, Wrocławia, Brzegu i innych jednostek opolskich. Batalion osiągnął zdolność mobilizacyjną z końcem 1994 roku i od początku 1995 roku rozpoczął szkolenie. Ciekawostką było to że żołnierze 2.kompanii rozpoznawczej której dowódcą został por. Wojciech Kaczmarek przybyły z 62.Kompanii Specjalnej z Bolesławca, jako jedyni mieli zaszczyt noszenia bordowych beretów i szkolili się do wykonywania zadań specjalnych. Podstawowym wyposażeniem technicznym batalionu były pojazdy BRDM-2, samochody osobowo-terenowe i motocykle. Niestety względem stanu etatowego nie wszystkie elementy wyposażenia miały 100% pokrycie w rzeczywistości. Jednostka miała również niepełną obsadę kadrową w niektórych pododdziałach. Od roku 1996 batalion rozpoczął również zgrupowania poligonowe w Dywizyjnym Ośrodku Poligonowym w Łambinowicach. W związku z rozformowanie 10.Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej do końca 1999 roku rozformowano również 5.br
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA NR 95/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 5 Batalionu Rozpoznawczego 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu
 
p o l e c a m :
 
1. 5 Batalionowi Rozpoznawczemu przejąć i z honorem kontynuować tradycje:
1/ 5 Pułku Straży Przedniej 1773-1794
2/ 5 Pułku Strzelców Konnych 1806-1814
3/ 5 Pułku Strzelców Konnych 1815-1831
4/ 5 Pułku Strzelców Konnych 1918-1945
5/ 7 Batalionu Rozpoznawczego 1944-1994
 
2. 5 Batalionowi Rozpoznawczemu przyjąć imię gen. dyw. Jana Nepomucena Umińskiego
 
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 6 października
 
Sztandar wojskowy 5.br otrzymał w dniu 11 listopada 1995 roku, a rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Senator prof. Dorota Simonides oraz ówczesny Burmistrz Niemodlina Kazimierz Górski.
 
PROPORCZYK NA BERET 5.br
 
OZNAKA ROZPOZNAWCZA 5.br - WERSJE POLOWA I WYJŚCIOWA
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 5.br
   - 1.kompania rozpoznawcza
   - 2.kompania rozpoznawcza
   - 3.kompania rozpoznawcza
   - kompania rozpoznania radioelektronicznego
   - pluton łączności
   - pluton rozpoznania skażeń
   - pluton zaopatrzenia
   - pluton remontowy
   - pluton medyczny
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr dypl. Jan Brzozowski (1994 – 10.II.1997)
 - mjr dypl. Waldemar Szymański (10.II.1997 – VIII.1998)
 - mjr dypl. Marek Gierczak (VIII.1998 – 31.XII.1999)
 
PODPORZĄDKOWANIE
10.Sudecka Dywizja Zmechanizowana (1994 – 31.XII.1999)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.