26. Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
26.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. Po czym w pierwszej połowie 2011 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 26.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
ZARZĄDZENIE Nr 13/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia kierowników jednostek budżetowych dysponentami środków budżetu państwa
 
§ 1. Tworzy się jednostki budżetowe:
 
7) 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu;
 
§ 2. Kierowników jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległymi Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia.
 
DECYZJA Nr 244/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 21 czerwca 2011 r.  w sprawie połączenia jednostek budżetowych
 
7. Łączy się jednostkę budżetową — 26 Wojsko­wy Oddział Gospodarczy w Zegrzu z jednostkami budżetowymi:
1) 1 Brygadą Pancerną w Wesołej;
2) 2 Brygadą Saperów w Kazuniu;
3) 9 Batalionem Łączności w Białobrzegach;
4) Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Ze­grzu;
5) 2 Ośrodkiem Radioelektronicznym w Przasny­szu;
6) 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Ostrowi Mazowieckiej.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 436/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
26. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
/W Y C I Ą G/
 
2. Odznaka 26. WOG w Zegrzu jest wykonana na planie równoramiennego krzyża o wypukłych ramionach pokrytych emalią w kolorze błękitnym z czarnym obramowaniem. Krzyż otoczony jest od góry złocistym półwieńcem laurowym, a na dole półwieńcem z wizerunkiem koła zębatego, barwy szarej. W centrum odznaki umieszczono herb miasta Serock – nawiązujący do miejsca stacjonowania jednostki. Na lewym ramieniu krzyża umieszczona jest liczba „26” – numer WOG-u, a na prawym ramieniu litery „WOG” – skrót nazwy Oddziału. Na tle górnego i dolnego ramienia krzyża znajduje się miecz, barwy srebrzystej. Barwy nawiązują do historycznych barw służb kwatermistrzowskich i intendentury, a symbole do charakteru wykonywanych zdań.
 
DECYZJA Nr 18/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
26. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
26. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
- komenda 26.WOG
   - pion głównego księgowego
   - pion ochrony informacji niejawnych
   - logistyka
      - wydział planowania
      - wydział materiałowy
      - wydział techniczny
   - sekcja wychowawcza
   - sekcja zamówień publicznych
   - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
   - sekcja inwentaryzacji
   - sekcja medyczna
   - wydział administracyjny
   - wydział infrastruktury
   - Grupa Zabezpieczenia – Wesoła
   - Grupa Zabezpieczenia – Przasnysz
   - Grupa Zabezpieczenia – Zegrze
   - Grupa Zabezpieczenia - Kazuń
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Józef Modrzewski (2011 – 3.IX.2013)
 - cz. p.o. ppłk Wojciech Marglarczyk (3.IX.2013 – 2.VI.2014)
 - płk Rafał Smuszkiewicz (2.VI.2014 – 5.IV.2017)
 - cz. p.o. ppłk Dariusz Nowakowski (5.IV.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2011-18.XII.2011)
2. Regionalna Baza Logistyczna (18.XII.2011-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.