18.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                18.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była Rozkaz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr Z-184/Org. oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr Z-22/Org. z dnia 4 kwietnia 2014 roku. 18.WOG sformowany został w terminie do 1 września 2014. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
ZARZĄDZENIE Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie
 
§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.
 
ZARZĄDZENIE Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych           
 
§ 1. Łączy się jednostki budżetowe:
1) 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie;
 
§ 4. Proces łączenia jednostek budżetowych zakończony zostanie do dnia 31 grudnia 2014 r.    
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
18. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I NA MUNDUR POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
18. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO    --w y c i ą g--
 
3. Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego. Ramiona krzyża w 4 kolorach: czarnym, niebieskim, zielonym i granatowym nawiązują do rodzajów sił zbrojnych: sił powietrznych, wojsk lądowych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych, które pozostają na zaopatrzeniu 18. WOG-u. Centralnie na krzyżu umieszczony jest herb województwa pomorskiego – rejonu stacjonowania jednostki. Krzyż opleciony jest wieńcem złożonym z fragmentu zębatki i kłosa – symboli nawiązujących do służb logistycznych. Na górnym ramieniu znajduje się cyfra „18” – symbolizująca numer jednostki, a na dolnym ramieniu litery „WOG” – skrót pełnej nazwy jednostki.
 
STRUKTURA
 
 - komenda 18.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
     - grupa transportowa
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja zabezpieczenia medycznego
  - wydział administracyjny
  - infrastruktura
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Piotr Calak (10.VI.2014 – 12.VII.2018)
 - cz. p.o. kmdr por. Sławomir Podolski (12.VII.2018 - 3.XII.2018)
 - płk Jacek Wieczorek (3.XII.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2014 - 31.VIII.2014)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.IX.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.