15. Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa
/ 3. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej /
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
15. Batalion Ułanów Poznańskich formowano wraz z łączeniem pododdziałów 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej i 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Batalion ten początkowo był batalionem czołgów, w 2007 roku przeformowano go w batalion zmechanizowany i ostatecznie w batalion piechoty zmotoryzowanej. Batalion jest wyposażony w gąsienicowe bojowe wozy piechoty BWP-1, jednak jest sukcesywnie przezbrajany w kołowe transportery opancerzone „Rosomak”, na wyposażeniu kompanii wsparcia jednym z głównych środków walki są PPK „Spike”, podstawowe wyposażenie strzeleckie nie odbiega od standardów w Siłach Zbrojnych RP, czyli głównym wyposażeniem żołnierzy są karabinki wz.97C „Beryl”
 
Batalion w okresie „P” dyslokowany jest w garnizonie Wędrzyn.
                  
BWP-1 podczas szkolenia zimowego (fot. z zasobów 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz nazw wyróżniających i imienia patrona przez pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego w Międzyrzeczu
 
2. W celu zachowania w pamięci współczesnych pokoleń żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego przejętych tradycji formacji kawalerii wielkopolskiej:
 
1) batalion czołgów przejmie barwy i tradycje 15 Pułku Ułanów Poznańskich przyjmując nazwę wyróżniającą „15 batalion Ułanów Poznańskich” oraz imię gen. broni Władysława Andersa;
 
DECYZJA Nr 282/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.
 
2. Zatwierdza się wzory graficzne proporca:
 
2) Dowódcy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH im. gen. broni Władysława Andersa 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
DECYZJA Nr 505/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH
IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH
IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH
IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH
IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka Batalionu jest odwzorowaniem historycznej odznaki pamiątkowej 15. Pułku Ułanów Poznańskich, którego tradycje kultywuje Batalion. Zgodnie z tradycją odznaka nazywana jest też „Znakiem Pułkowym 15. Pułku Ułanów Poznańskich”. Odznaka jest wielowarstwowa. Srebrzysty orzeł w koronie, trzymający w dziobie Krzyż Virtuti Militari z rozwiniętą wstęgą i osiadający na obnażonej szabli, okolony jest złocistym, wawrzynowym wieńcem. Na wieniec nałożone zostały cztery ułańskie, biało-czerwone proporczyki symbolizujące cztery szwadrony. Pomiędzy proporczykami na górze wieńca umieszczone są cyfry „1918” – rok i na dole - „27 XII” – data utworzenia 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 15. bUP
  - kompania dowodzenia
  - 9. kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 10. kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 11. kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 12. kompania piechoty zmotoryzowanej
  - kompania wsparcia
  - kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Tomasz Borowczyk (? – 3.XI.2015)
 - ppłk Tomasz Stachera (3.XI.2015 - 18.XII.2017)
 - cz. p.o. kpt. Robert Książyk (18.XII.2017 - 22.I.2018)
 - ppłk Paweł Kolasa (22.I.2018 - 4.XII.2020)
 - ppłk Zbigniew Jakóbczyk (4.XII.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im.  gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego (2006 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.