1. Batalion Zmechanizowany „Szwoleżerów Mazowieckich”
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                1. Batalion Zmechanizowany 15. Brygady Zmechanizowanej jest zasadniczym pododdziałem bojowym brygady, przeznaczonym do prowadzenia działań bojowych w pierwszym rzucie brygady. Podstawowym wyposażeniem batalionu są bojowe wozy piechoty BWP-1, a w zakresie obrony ppanc PPK „Spike”. W 2011 roku 1. bz  wspólnie z innymi pododdziałami 15. BZ sformowały trzon Polskiego Kontyngentu Wojskowego AFGANISTAN w ramach X zmiany tego PKW, warto także odnotować że ówczesny dowódca 1. bz ppłk Dariusz Kryński był dowódcą Zgrupowania Bojowego „Alfa” X zmiany PKW Afganistan. Batalion jako podstawowa bojowa jednostka brygady szkoli się intensywnie na ćwiczeniach poligonowych, z ważniejszych w których batalion brał udział można wymienić między innymi ćwiczenie „Dragon ‘13”, które odbyło się w dniach 22-26 września 2013 roku na poligonie w Drawsku Pomorskim, ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Łasica ‘13”, które odbyło się w dniach 3-6 grudnia 2013 roku w kompleksie brygady w Orzyszu, ćwiczenie „Puma ‘14”, które odbyło się w dniach 26-30 maja 2014 roku. Batalion w okresie „P” dyslokowany jest w garnizonie Orzysz.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 164/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania nazwy wyróżniającej 1. Batalionowi Zmechanizowanemu 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), w celu zachowania pamięci o oddziałach kawaleryjskich z okresu II Rzeczypospolitej – ustala się, co następuje:
 
1. 1. Batalion Zmechanizowany 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego:
 
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. pułkownika Jana Kozietulskiego;
2) otrzymuje nazwę wyróżniającą „Szwoleżerów Mazowieckich”.
 
DECYZJA Nr 228/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy oraz proporczyka na beret żołnierzy 1. Batalionu Zmechanizowanego 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 31 pkt 1 oraz § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem”, oraz proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, 1. Batalionu Zmechanizowanego 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.
 
2. Zatwierdza się:
1) wzór proporca, stanowiący załączniki Nr 1 do decyzji;
2) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA DOWÓDCY 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. ZAWISZY CZARNEGO
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. ZAWISZY CZARNEGO
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 1.bz
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Dariusz Kryński (2008 - 7.I.2014)
 - cz. p.o. mjr Adam Krysiak (7.I.2014 – 27.I.2014)
 - ppłk Arkadiusz Kujawa (27.I.2014 – I.2017)
 - ppłk Leszek Flis (I.2017 - 20.VIII.2018)
 - ppłk Wojciech Kurzawa (20.VIII.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.