22.Polowa Techniczna Baza Remontowa /Przeciwlotnicza/
22.Polowa Techniczna Baza Przeciwlotnicza - JW 1680 (1975 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    22.Polowa Techniczna Baza Przeciwlotnicza była mobilnym logistycznym oddziałem rakietowo-technicznym, którego zadaniem było zaopatrywanie związków taktycznych i oddziałów przeciwlotniczych w rakiety przeciwlotnicze ziemia-powietrze średniego, małego i bliskiego zasięgu oraz ich obsługa techniczna, przechowywanie. 22.PTBPlot powstała z dniem 8 maja 1975 roku zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 073/Org. z dnia 16 sierpnia 1974 roku początkowo jako Grupa Organizacyjna Przeciwlotniczej Technicznej Bazy Remontowej według etatu Nr 61/039 o stanie osobowym 5 żołnierzy i 1 pracownik cywilny. Grupę tę niedługo potem przeformowano już na etat bazy nr 61/040. Baza została podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Trzeba pamiętać że początkowo pełna nazwa bazy to było 22.Polowa Techniczna Baza Remontowa /Przeciwlotnicza/. W roku 1984 na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 029/Org. z dnia 30 maja 1984 roku 22.PTBR przeformowano z etatu Nr 61/040 na nowy etat wojenno-pokojowy Nr 32/043, również w tym zarządzeniu określono nowe zadania bazy na okres "W", po pierwsze bazę wyłączono ze składu jednostek Wojsk Frontu a włączono ją w skład jednostek 2.Armii /ŚOW/, drugą dosyć znaczną zmianą było powierzenie zadania rozwinięcia na czas "W" na bazie zalążków wydzielonych z 22.PTBR nowej jednostki - 23.Polowej Technicznej Bazy Remontowej /Przeciwlotniczej/ według etatu Nr 32/619 na potrzeby 1.Armii /POW/. Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0103/Org. z dnia 29 grudnia 1995 roku bazę podporządkowano w 1996 roku pod Dowództwo 3.KOP 22.PTBPlot stacjonowała w Skwierzynie. 30 września 2010 roku na rynku w Skwierzynie wręczono jednostce sztandar, którego rodzicami chrzestnymi zostali pani Zofia Hibner oraz płk rez. Eugeniusz Obrządek. Radość z nowego sztandaru nie była długa, na wskutek decyzji przełożonych postanowiono rozformować 22.PTBPlot w terminie do 31.12.2011 roku, w dniu 18 listopada 2011 odbyło się uroczyste pożegnanie sztandaru jednostki. Na bazie 22.PTBPlot powstał Skład Techniczny Skwierzyna, który podporządkowano komendantowi 4.RBLog.
 
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 22 Polowej Technicznej Bazy Przeciwlotniczej w Skwierzynie

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich dbchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — ustala się, co następuje:

1. 22 Polowa Techniczna Baza Przeciwlotnicza w Skwierzynie obchodzi doroczne Święto w dniu 8 maja.
 
DECYZJA Nr 311/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 22 Polowej Technicznej Bazy Przeciwlotniczej w Skwierzynie

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” , 22 Polowej Technicznej Bazy Przeciwlotniczej w Skwierzynie.
 
oznaka rozpoznawcza
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab 22. PTBPlot
- bateria dowodzenia
- 1. batalion techniczny
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk mgr inż. Eugeniusz Oprządek (1975 – 1983)
- płk mgr inż. Jan Szkudlarek (1983 – 1989)
- płk mgr inż. Jan Jędruszak (1989 – 1998)
- płk mgr inż. Andrzej Kijak (9.IX.1998 – 2007)
- płk mgr inż. Andrzej Sekular (2007 – 31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1975 – VIII.1996)
3. Korpus Obrony Powietrznej (VIII.1996 – 19.VI.2006)
Dowództwo Sił Powietrznych (19.VI.2006 – VI.2007)
Śląski Okręg Wojskowy (VI.2007 – 31.XII.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.