6.Samodzielny Oddział Geograficzny im. płk dypl. inż. Tadeusza Zieleniewskiego ps. "Kalina"
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 6.Samodzielny Oddział Geograficzny pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 stycznia 2003 roku i był przeformowany z 6.Samodzielnego Oddziału Topograficznego, do głównych zadań jednostki należy polowe wsparcie geograficzne (przy użyciu mobilnego  zespołu zabezpieczenia geograficznego), zbieranie i weryfikacja danych terenowych oraz opracowywanie i kontrola danych geoprzestrzennych dla potrzeb Sił Zbrojnych. 6.sog wykonuje również cyfrowe opracowania kartograficzne w ramach międzynarodowego projektu MGCP oraz wydziela ze swojej struktury Grupę Analizy Terenu, która pozostaje w dyżurze w ramach Sił Odpowiedzi NATO (wydzielał np. w roku 2013). Na mocy pkt 1 decyzji Nr 26/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany bezpośredniego podporządkowania wojskowych jednostek geograficznych z dniem 10 maja 2012 r. zmieniło się bezpośrednie podporządkowanie jednostki z obecnego Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 pod Szefa Geografii Wojskowej. Miejsce stałej dyslokacji jednostki jest Toruń.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 186/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki  pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz  proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego.
 
  
Oznaka rozpoznawcza 6.sog (wyjściowa i polowa)
 
Proporczyk na beret 6.sog
 
DECYZJA Nr 246/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 6. Samodzielnego Oddziału Topogeodezyjnego przez 6. Samodzielny Oddział Geograficzny
 
§ 1. 6. Samodzielny Oddział Geograficzny:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 12. Kompanii Geograficznej 2. Korpusu Polskiego (1942-1947),
b) 6. Samodzielnego Oddziału Topograficznego (1955-1970),
c) 6. Samodzielnego Oddziału Topogeodezyjnego (1970-1995),
d) 6. Samodzielnego Oddziału Topograficznego (1995-2002),
 
2) przejmuje sztandar rozformowanego 6. Samodzielnego Oddziału Topogeodezyjnego.
 
DECYZJA Nr 167/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 4 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:

§ 1 . 6. Samodzielny Oddział Geograficzny otrzymuje imię płk. dypl. inż. Tadeusza Zieleniewskiego ps. „Kalina”.
§ 2 . Ustanawia się Święto 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego w dniu 23 czerwca.
§ 3 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
(stan na rok 2014)
 - Dowództwo 6.sog
  - Wydział Ogólny
    - Sekcja Personalno-Szkoleniowa
    - Sekcja Planowania
    - Sekcja Zabezpieczenia i Eksploatacji
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
    - Kancelaria Tajna
    - Oddział Wart Cywilnych
  - Grupa Zabezpieczenia Geograficznego
    - Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego
    - Mobilny Zespół Pomiarowy
    - Zespół Pomiarowy
  - Grupa Opracowań Geograficznych
    - Zespół Opracowań Geograficznych
    - Zespół Opracowań Geograficznych
    - Zespół Opracowań Geograficznych
  - Pluton Zabezpieczenia
    - Drużyna Transportowo-Gospodarcza
    - Drużyna Obsługi Technicznej
  - Składnica Map
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Jan Jabłoński (2003 – 2006) /poprzednio dowódca 6.sot/
 - cz. p.o. ppłk Krzysztof Ziemkiewicz (2006 – 2007)
 - płk Grzegorz Kostrzewa (2007 – ?)
 - płk Przemysław Krzymowski (? - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego – P2 Sztabu Generalnego WP (1.I.2003 – 31.XII.2006)
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP (1.I.2007 – 10.V.2012)
Szefostwo Geografii Wojskowej (10.V.2012 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.