24.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 

 
RYS HISTORYCZNY
 
                24.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. 24.WOG sformowany został w terminie do 21 grudnia 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono finansowo 24.WOG z jednostkami: 15.Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku, 11.Pułkiem Artylerii w Węgorzewie, 15.Pułkiem Przeciwlotniczym w Gołdapi, 15.Batalionie Saperów w Orzyszu oraz Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu-Bemowie Piskim.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 190/MON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.
 
 
DECYZJA Nr 118/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - komenda 24.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - służba łączności i informatyki
  - Grupa Zabezpieczenia – Giżycko
  - Grupa Zabezpieczenia – Suwałki
  - Grupa Zabezpieczenia – Gołdap
  - Grupa Zabezpieczenia – Węgorzewo
  - Grupa Zabezpieczenia – Bemowo Piskie
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Andrzej Beta (14.III.2011 – 25.I.2016) wyznaczony Decyzją personalną MON Nr 363 z 4 marca 2011 r.
 - cz. p.o. ppłk Dariusz Kujawa (25.I.2016 - 5.V.2016)
 - płk Dariusz Kujawa (5.V.2016 - 27.III.2019)
 - cz. p.o. ppłk Wojciech Zych (27.III.2019 - 19.VI.2019)
 - płk Jarosław Jastrzębowski (19.VI.2019 - 28.VIII.2020)
 - cz. p.o. ppłk Paweł Steć (28.VIII.2020 - ?)
 - płk Wojciech Grzybowski (? - 31.I.2023)
 - cz. p.o. ppłk Paweł Steć (31.I.2023 - 1.III.2023)
 - płk Jakub Tokarz (1.III.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (14.III.2011 - 31.XII.2011)
2.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.