81. Dywizjon Dowodzenia Obrony Powietrznej - JW 1552 (1988 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Historycznie 81. dywizjon dowodzenia został sformowany w składzie 13. Dywizji Artylerii OPK w 1962 roku, w tamtym okresie funkcjonowania dywizjon nie był jednostką samodzielną i wchodził strukturalnie w skład Dowództwa Dywizji. Do głównych zadań jednostki należało zabezpieczenie działania stanowiska dowodzenia 13. DA OPK oraz zapewnienie łączności z podległymi dywizji jednostkami rakietowymi. Jednostka została usamodzielniona w 1988 roku zarządzeniem Dowódcy Wojsk OPK nr 034/Org. z 6 czerwca 1988 r. podczas przechodzenia 1. Dywizji Artylerii OPK na etat 1. Brygady OPK, jednostka otrzymała nowy etat, własny numer JW, struktura dywizjonu była inna niż obecnie. Od roku 2001 jednostka jest Oddziałem Gospodarczym Dowództwa 1. BROP i jej zadaniem jest zapewnienie zaopatrzenia i logistyki Dowództwa 1. BROP. Dywizjon ma również za zadanie zabezpieczać rozwinięcie stanowiska dowodzenia brygady. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku.                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 81 dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej w Bytomiu
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia wykonania przez 81 dywizjon dowodzenia pierwszych strzelań bojowych z przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „STRZAŁA 2-M” w dniu 26 sierpnia 1989 r. — ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 81 dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej w Bytomiu — w dniu 26 sierpnia.
 
DECYZJA Nr 117/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 81 dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej w Bytomiu
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 81 dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej w Bytomiu.
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 81.ddow OP
- sztab
- pion szkolenia
- logistyka
- pion głównego księgowego
- pion ochrony informacji niejawnych
- sekcja zamówień publicznych
- sekcja inwentaryzacji
- sekcja wychowawcza
- ambulatorium z Izbą Chorych
- bateria dowodzenia
- pluton przeciwlotniczy
- kompania zabezpieczenia
- kompania remontowa
- Wojskowa Straż Pożarna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Artur Kucharski (? –obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
13. Dywizja Artylerii OPK (1962 – 1967)
1. Dywizja Artylerii OPK (1967 – 1988)
1. Brygada OPK (1988 – 1991)
1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1991 – 31.XII.2011)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.