72. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 1691 (1978 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                72. Dywizjon Rakietowy sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 021/Org. z dnia 30.03.1978 roku, początkowo jednostka miała nazwę 72. dywizjon ogniowy artylerii rakietowej, jednostkę ulokowano w Lędzinach, a na jej uzbrojenie weszły zestawy rakietowe S-125 Newa, ale dopiero w roku 1980. Do zadań dywizjonu należała obrona strefy powietrznej w obrębie wschodniej części GOP-u. Po sformowaniu jednostka podporządkowana była pod Dowództwo 1. Dywizji Artylerii OPK, w roku 1988 doszło do zmian organizacyjnej i 1. Dywizja Artylerii OPK została przeformowana w 1. Brygadę Artylerii OPK. W 1986 roku 72.dywizjon wraz z 15.dywizjonem wyjechały na poligon rakietowy do ZSRR w Aszałuku, po wykonaniu strzelań jednostki wspólnie zostały ocenione na ocenę 4,68. W 1991 roku jednostka otrzymała swoją obecną nazwę czyli 72.dywizjon rakietowy OP. W roku 1993 dywizjon brał udział w zgrupowaniu wszystkich dywizjonów śląskiej brygady pod kryptonimem „Karat-93” w Ustce gdzie wykonywano strzelania bojowe. W roku 1999 jednostka została przezbrojona w zmodernizowane zestawy rakietowe Newa-SC. W 2000 roku dywizjon miał okazję pierwszy raz wypróbować swoje nowe uzbrojenie na ćwiczeniach pk.”Karat-2000” w Ustce, dywizjon uzyskał ocenę – 4,83. Również w 2000 roku odbyły się strzelania wszystkich dywizjonów wyposażonych w zmodernizowane zestawy Newa-SC pk. „Szerszeń-2000”. W ostatnim czasie dywizjon został nagrodzony za 2.miejsce we współzawodnictwie na szczeblu brygady za rok 2010. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Pod koniec istnienie jednostka bazowała niedaleko Oświęcimia.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 114/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 72 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia daty sformowania 72 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu — ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 72 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu — w dniu 4 czerwca.
 
DECYZJA Nr 118/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 72 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 72 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu.
 
Wzór oznaki rozpoznawczej
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 72. drOP
- sztab
- bateria dowodzenia
- bateria radiotechniczna
- bateria startowa ( S-125 Newa SC )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr Jerzy Andrzejak (? - ?)
- mjr Jerzy Oleszczyk (? - ?)
- ppłk Andrzej Radwański (? – 30.VI.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1. Dywizja Artylerii OPK (1978 – 1988)
1. Brygada Artylerii OPK (1988 – 1991)
1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1991 – 30.VI.2011)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.