5. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 1329 (1960 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   5. Dywizjon Rakietowy OP powstał na wskutek Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0016/Org. z 11.12.1959 r. jako jeden z pierwszych dywizjonów ogniowych artylerii rakietowej, już dwa lata później dywizjon osiągnął gotowość bojową i brał udział w strzelaniach bojowych na poligonie w ZSRR, początkowo na wyposażeniu dywizjonu znajdowały się zestawy rakietowe S-75 „Dźwina” a od roku 1964 S-75 „Wołchow”. W kolejnych turach wyjazdowych na strzelania dywizjon miał bardzo dobre wyniki, co plasowało go wśród najlepszych dywizjonów w kraju. Rok 2000 był bardzo ważny w historii jednostki, gdyż została ona wyposażona w zmodernizowane w Polsce zestawy rakietowe Newa-SC, jeszcze tego samego roku kadra dywizjonu miała okazję sprawdzić swoje umiejętności na nowym sprzęcie biorąc udział w ćwiczeniach „Karat”, „Murena” i „Szerszeń”, podczas tego ostatniego ćwiczenia 5.drOP uzyskał miano najskuteczniejszego dywizjonu. W roku 2002 jednostka została wyróżniona przez dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej honorowym tytułem „Wzorowego pododdziału WLOP”. W roku 2003 kolejne ważne wydarzenie dla jednostki, zdecydowano się na przeniesienie jednostki z miejscowości Słupno do garnizonu Sochaczew, gdzie dywizjon wszedł do zgrupowania trzech dywizjonów w jednym kompleksie, oprócz 5. drOP w Sochaczewie stacjonują również 61. drOP i 63. drOP. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-5/Org./P1 z dnia 28 stycznia 2011 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-95 z dnia 31 marca 2011 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego OP.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
5. Dywizjon Rakietowy OP obchodzi święto w dniu 23 lutego – ustanowione decyzją nr 626/MON z 28 grudnia 2007.
 
 
Wersja oznaki rozpoznawczej 5. drOP
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Jerzy Gaudasiński (1960 – 1968)
 - ppłk Jan Jakoniuk (1969 – 1975)
 - ppłk Zygmunt Grzonkowski (1975 – 1982)
 - mjr Marian Szelast (1982 – 1986)
 - mjr Wiesław Dejer (1986)
 - mjr Zygmunt Lis (1986 – 1989)
 - ppłk Jan Wolski (1989)
 - ppłk Zenon Kobus (1989 – 1996)
 - mjr Tadeusz Kozoń (1996 – 1998)
 - ppłk Kazimierz Walkowiak (1998 – 2000)
 - kpt. Andrzej Dąbrowski (2000 – 2002)
 - mjr Andrzej Polański (2002 – 2004)
 - ppłk Jacek Bednarek (2004 – 31.XII.2005)
 - ppłk Sławomir Rodak (1.I.2006 – 31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (? - 31.XII.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.