69. Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy im. gen.dyw. Stefana Roweckiego „Grota” - JW 3477 (1994 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
69. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (69 paplot.) sformowany został w 1944 roku w składzie 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (3 DAPlot.). Miejscem formowania była Kolonia Wrotkowska pod Lublinem. Struktura pułku była następująca: pluton dowodzenia, cztery baterie artylerii przeciwlotniczej (baplot), kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych, pododdziały logistyczne. Stan osobowy: 424 żołnierzy (50 oficerów, 124 podoficerów, 250 szeregowych). Uzbrojenie i wyposażenie: 37 mm armata przeciwlotnicza wz.39 – 24 szt., 12,7 mm PKM wz.38 – 16 szt., 7 radiostacji, 57 samochodów. Po sformowaniu 69. paplot. w składzie 3. DAPlot. osłaniał jednostki 2. Armii WP podczas przegrupowania na front. Pierwszym zadaniem bojowym dla pułku była osłona stacji kolejowych Mrozy i Broszów na trasie Warszawa – Brześć. Chrzest bojowy pułk przeszedł 16 kwietnia 1945 roku osłaniając w ramach operacji berlińskiej forsowanie Nysy Łużyckiej. W dalszych działaniach bojowych realizował osłonę przeciwlotniczą 9. DP nacierającej w kierunku na Drezno. W czasie Bitwy Budziszyńskiej wraz z osłanianą dywizją znalazł się w okrążeniu prowadząc działania bojowe tylko do celów naziemnych. Szlak bojowy zakończył pod miejscowością Neustadt na pozycjach wyjściowych do Operacji Praskiej. 25 kwietnia 1945 roku wraz z 3. DAPlot. przybył do Leszna. 22 września tego roku 3. Łużycka DAPlot. została rozformowana i z jej składu został utworzony 86 paplot. Pułk ten był kontynuatorem jednostek rozwiązanej dywizji. W 1948 roku został przeniesiony do Poznania.
W 1951roku w żarach sformowano w składzie 11. DAPLot. 80. paplot uzbrojony w 37 mm armaty przeciwlotnicze. W 1955 roku pułk ten został wydzielony ze składu dywizji, podporządkowany pod ŚOW i przeniesiony do garnizonu Leszno. Zmieniono również strukturę pułku na dywizjonową, wprowadzając na uzbrojenie 85 mm armaty plot. wz.39.
20 lipca 1958 roku na leszczyńskim Rynku został wręczony pułkowi sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu górowskiego i miasta Leszna. W tym samym dniu Dowódca ŚOW na terenie koszar dokonał otwarcia Sali Historii Pułku.
Kolejna reorganizacja pułku nastąpiła w 1962 roku, kiedy to utworzono dwa dywizjony przeciwlotnicze (I daplot uzbrojony w 57 mm armaty plot S-60, II daplot w 85 mm armaty plot wz.39). W tym samym okresie wprowadzono radiolokacyjne stacje artyleryjskie STRZAŁA oraz SON-9. Natomiast w 1967 roku rozkazem MON nr 025/MON z dnia 30.09.1967 roku 80 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej przyjął tradycje i numer 69. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. Tym samym rozkazem ustanowiono 16 kwietna - Świętem pułku.
W 1970 roku nastąpiło kolejne przezbrojenie pułku. Wycofano 85 mm armaty plot. wz.39 oraz zlikwidowano dywizjonową strukturę pułku. W ramach nowej struktury utworzono 6 baterii artylerii przeciwlotniczych wyposażonych w 57 mm armaty plot. S-60.
3 września 1994 roku społeczeństwo Leszna oraz por. w st. spocz. Henryk Sadowski (były żołnierz 17 Pułku Ułanów Wlkp.) ufundowali sztandar dla 69. pplot. Jednocześnie pułkowi nadano imię gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA” oraz miano wyróżniające „leszczyński”.
Na przełomie lat 1979-1980 pułk został przezbrojony w przeciwlotniczy zestaw rakietowy „KUB”. Pierwsze strzelania bojowe odbył na poligonie w ZSSR (Aszałuk) w 1981 roku, a kolejne w 1985 i 1988 roku. Od 1996 roku rakietowe strzelania bojowe wykonywane są w Polsce na poligonie Ustka. Strzelania artyleryjskie są realizowane w OS SP Ustka, OSP WL Świętoszów i żagań.
W 1995 roku w ramach restrukturyzacji utworzono dywizjon artyleryjsko-rakietowy wyposażony w 57 mm armaty plot S-60 oraz przenośne zestawy rakietowe S-2.
28 września 2001 roku 69. Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” przeszedł w podporządkowanie 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.
Na przełomie 2001/2002 roku pułk wrócił do struktury dywizjonowej (włączono w struktury pułku zestaw rakietowy OSA z rozwiązanego 5. Kpplot w Gubine). Utworzono wówczas: 1. dplot (KUB), 5. Kdplot (OSA), 3. dplot (ZU-23-2 i S-2).
25 marca 2004 r. pułk zmienił swoje podporządkowanie i przeszedł pod Dowództwo Wojsk Lądowych . Natomiast 25 października 2005r. wszedł w struktury 11. LDKPanc.
Na wyposażeniu 69. Lpplot znajdowały się: zestaw rakietowy „KUB” i „OSA”, Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy „GROM”, armaty plot ZU-23-2 oraz system dowodzenia „Łowcza” i „REGA”. W najbliższym czasie planuje się wprowadzenie wozów dowodzenia ŁOWCZA 3 i SHORAD, terminali REGA oraz uzawodowienie jednostki.
Podczas swojego istnienia pułk był wielokrotnie wyróżniany za wyszkolenie bojowe na szczeblu centralnym i okręgowym. Przykładem tego są: w 1960 roku podczas Centralnych Zawodów Artyleryjskich w grupie artylerii mk bateria por. Puskarza po raz trzeci zdobyła mistrzostwo WP. W 1963 roku w grupie artylerii plot mk 5 bateria (d-ca kpt. Jan Puszkarz) zdobyła mistrzostwo WP. W tym samym roku Pułk uzyskał miano najlepszego oddziału artylerii plot ŚOW oraz WP. W 1971 roku w Centralnych Zawodach Artyleryjskich Wojsk OPL mistrzostwo WP zdobywają: 1. baplot (dowódca kpt. Motyka ) oraz obsługa RSWP Jawor z baterii dowodzenia (dowódca por. Jacek Kromolnicki). Podczas Centralnych Zawodów Artyleryjskich Wojsk OPL w 1973 r. wicemistrzostwo WP zdobywają: obsługa RSWP (dowódca chor. Stanisław Januszkiewicz) oraz 1. baplot (dowódca por Waldemar Żabczyński). Za uzyskanie wysokich wyników w wyszkoleniu w 1976 roku pułk zajmuje II-e miejsce wśród jednostek Wojsk OPL SOW. W 1978 roku na Okręgowych Zawodach Wojsk OPL II-gie miejsce zdobywa obsługa RSWP (dowódca chor. Henryk Tomaszewski) oraz w Centralnych Zawodach Użyteczno-Bojowych Wojsk OPL 1. baplot zajmuje II-gie miejsce (dowódca por. Mirosław Rochmankowski). W Okręgowych Zawodach Wojsk OPL w 1980 roku w grupie artylerii rakietowej II-gie miejsce zajęła 2. bateria startowa (dowódca por. Mirosław Wdowczyk).W 1982 roku 69. pplot zdobył miano Przodującego Oddziału SOW.
 
69. Lpplot był wielokrotnie wyróżniany za swoje osiągnięcia m.in.:
- Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (1995 i 1999r.);
- Tytułem „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych” (2003 i 2008r.);
- Tytułem „Przodujący Oddział SOW” (1982 r.);
- Medalem „Za zasługi dla SOW” (1978 i 1984 r.);
- Medalem Pamiątkowym „Za Osiągnięcia w Służbie wojskowej” (1982, 1983 i 1986r.);
 
Od 1974 roku żołnierze pułku uczestniczą w misjach pokojowych pod flagą ONZ, a od 2004 roku w Misjach Stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie.
Pułk dziedziczy tradycje 69. paplot., 80. paplot oraz 5. Kpaplot i 5. Kpplot. Ponadto kultywuje tradycje pułków stacjonujących w garnizonie Leszno w okresie II RP: 55. Poznańskiego Pułku Piechoty oraz 17. Pułku Ułanów Wlkp. im. Króla Bolesława Chrobrego.
W ramach kultywowania tradycji pułków II RP w 69 Lpplot po 25 latach służby oficerów nagradza się białą bronią. Od 12 października 1989 roku nadawane są Pamiątkowe Odznaki Pułkowe.
Jednostka współpracowała ze Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 69 pplot i Garnizonu Leszno, Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych, Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa”, Instytutem Stefana „GROTA” Roweckiego, Muzeum Okręgowym, Archiwum Państwowym i oddziałem Światowego Związku Armii Krajowej w Lesznie, ze szkołami patronackimi (55. pp, 17. puł, AK, Wojska Polskiego, Powstańców Wlkp., Obrońców Polskiego Morza).
Przy jednostce działały: Wojskowe Koło Łowieckie „RYŚ” (założone w 1956 r.), 16. Leszczyńska Drużyna Harcerska i Koło Honorowych Dawców Krwi.
 
W związku z przemianami w Siłach Zbrojnych Minister Obrony Narodowej decyzją Nr Z-13/Org./P1 z dnia 25 lutego 2011 roku nakazał rozformować pułk w terminie do 31.12.2011 roku, wykonaniem decyzji zajął się Dowódca Wojsk Lądowych który Rozkazem Nr PF-8/Org. z dnia 28 marca 2011 roku ustalił harmonogram i przebieg rozformowania jednostki. Jednym z etapów rozformowania pułku było przekazanie sprzętu, kadry i wybranych pododdziałów w skład 4. Pułku Przeciwlotniczego. W następnych miesiącach było już tylko przekazywanie sprzętu do innych jednostek i rozliczanie jednostki.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Oznaka rozpoznawcza pułku
 
 
Sztandar wojskowy
 
STRUKTURA
 
Żołnierze pułku podczas misji KFOR w Kosowie (od lewej: mł.chor.sztab. Alfred Góralczyk, kpr. Łukasz Świadek, mł.chor.sztab. Jarosław Kozieradzki)
 
Szkolenie poligonowe, na zdjęciu zestaw rakietowy Kub
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr Iwan Agurajew ( 1944 – 1945 )
- mjr Edward Król ( 1951 – 1952 )
- mjr Roman Furyk ( 1952 – 1954 )
- mjr Mieczysław Kordas ( 1954 – 1955 )
- mjr Kazimierz Pundyk ( 1955 – 1956 )
- ppłk Józef Chmieluk ( 1956 – 1964 )
- ppłk dypl. Stanisław Domański ( 1964 – 1968 )
- ppłk dypl. Czesław Głowacki ( 1968 – 1974 )
- ppłk dypl. Marian Piękosz ( 1974 – 1977 )
- mjr dypl. Tadeusz Jauer ( 1977 – 1979 )
- mjr dypl. Gustaw Kolarz ( 1979 – 1984 )
- mjr dypl. Zdzisław Patoła ( 1984 – 1987 )
- mjr dypl. Henryk Karaś ( 1987 – 1991 )
- płk dypl. Mirosław Rochmankowski ( 1991 – 2004 )
- płk dypl. Ryszard Kretkowski ( 2004 – 2007 )
- płk dypl. Marek Śmietana ( 2007 – 31.XII.2011 )
 
Ostatni dowódca 69. pplot Pan płk dypl. Marek Śmietana
 
Urodzony 6 czerwca 1959 roku w Słupsku. Jest absolwentem WSO WOPL (1984r.), Akademii Obrony Narodowej (1992r.), w 2007r. ukończył w AON – studium operacyjno-taktyczne. Po ukończeniu WSO WOPL rozpoczął służbę w 75. paplot na stanowiskach d-ca stacji SSWN, dowódca baterii, dyżurny operacyjny SD, oficer operacyjny. Po ukończeniu AON w 33. Pułku Zmechanizowanym na stanowisku szef OPL. W latach 1992-95 szef sztabu w 55. paplot.,.a następnie szef OPL 1. Brygady Obrony Terytorialnej (1996-97r.). Od 1997r. starszy oficer wydziału operacyjno-rozpoznawczego w Szefostwie WOPL. Od 2000r. starszy oficer sekcji WOPL w pionie szkolenia 12. Dywizji Zmechanizowanej, rok później zostaje dowódcą dywizjonu przeciwlotniczego. W 2004r. obejmuje obowiązki szefa OPL 12. Brygady Zmechanizowanej. W latach 2005-2006 zastêpca dowódcy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, a po ukończeniu AON w lipcu 2007r. obejmuje dowództwo nad tym pułkiem.
żonaty, dwie córki.
Zainteresowania: wędkarstwo wyczynowe.
  
PODPORZĄDKOWANIE
2. Korpus Zmechanizowany (28.IX.2001-25.III.2004)
Dowództwo Wojsk Lądowych (25.III.2004-25.X.2005)
11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Jana III Sobieskiego (25.X.2005-31.XII.2011)
 
 
Materiał o historii pułku jest autorstwa Pana kpt. rez. Marka Kędzierskiego
Serdeczne podziękowania dla Pana mł.chor.sztab. Alfreda Góralczyka za materiały oraz zdjęcia.
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi. 

 

Please publish modules in offcanvas position.