2.Ośrodek Szkolenia Lotniczego im. kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury (2001 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    2.OSzL został sformowany 1 stycznia 2001 na bazie 60.Lotniczego Pułku Szkolnego. Jeszcze tego samego roku w listopadzie 2001 ośrodek otrzymał własny sztandar wojskowy. 2.OSzL zajmował się szkoleniem podstawowym pilotów na samolotach PZL-130 „Orlik”. Jednostka od początku bazowała na lotnisku w Radomiu, gdzie była zabezpieczana logistycznie przez 1. Komendę Lotniska. W związku z reorganizacją w Siłach Powietrznych polegającą na skupianiu jednostek w formie dużych baz, 2. OSzL został rozformowany w terminie do 31 grudnia 2010, i stał się bazą do sformowania 42.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania imienia patrona 2 Ośrodkowi Szkolenia Lotniczego w Radomiu.

Dla zachowania w pamięci zasług i dokonań dla polskiego lotnictwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury, na podstawie postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz 1) polecam:
 
1. 2 Ośrodkowi Szkolenia Lotniczego w Radomiu przyjąć imię kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury.
 
DECYZJA Nr 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Radomiu.

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 i z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustalam:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Radomiu, zwaną dalej „odznaką”.
 
DECYZJA Nr 48/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego im. kapitana pilota Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury w Radomiu

Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia daty przekazania przez Ligę Obrony Powietrznej Państwa lotniska Sadków do dyspozycji Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa Nr 1 w Dęblinie — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto 2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego im. kapitana pilota Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury w Radomiu — w dniu 19 kwietnia.
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk pil. dr Marek BYLINKA (1.I.2001 – 24.III.2003)
 - ppłk dypl. pil. Jerzy CHOJNOWSKI  (24.III.2003 – X.2008)
 - cz.p.o. ppłk pil. Sławomir KARPETA (X.2008 – 3.VII.2009)
 - płk pil. Adam ZIÓŁKOWSKI (3.VII.2009 – 1.VII.2010)
 - cz.p.o. ppłk pil. Sławomir KARPETA (1.VII.2010 - 31.XII.2010)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (1.VII.2004 - 17.XII.2008)
4.Skrzydło Lotnictwa Szkolnego (17.XII.2008 - 31.XII.2010)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.