Skład Materiałowy – Osowiec

 

RYS HISTORYCZNY

 

                    Skład powstał jako Centralna Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych. Początkowo stacjonował w miejscowości Krośniewice, ale w marcu 1947 przeniesiono go do Torunia. Od września 1951 nastąpiła zmiana nazwy na Składnica Wojsk Lotniczych. Niedługo potem w połowie lat 50-tych jednostkę przeniesiono do twierdzy Osowiec. W późniejszym czasie skład funkcjonował jako 11 Składnica Amunicji. W roku 1999 przeformowano go w Skład Materiałowy i włączono do 11 RBM.

 

TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA

 

 

STRUKTURA

 

POCZET DOWÓDCÓW

 

 - ?

 

PODPORZĄDKOWANIE

11 Rejonowa Baza Materiałowa

 

DANE ADRESOWE

Skład Materiałowy – Osowiec

Osowiec