61.Skwierzyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej - JW 2211 (2001 - 2008)
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Brygada powstała w roku 1952 jako 65. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej z miejscem postoju w Koszalinie wchodząc w skład 16. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. Pierwszym dowódcą 65. paplot został mjr Mikołaj Ćwirko. Dwa lata później w październiku 1954 nowym dowódcą pułku został mjr Wacław Rosik. Rok 1955 przynosi zmianę podporządkowania pod Naczelne Dowództwo oraz przeniesienie pułku do Brodnicy. W roku 1957 pułk z powrotem zostaje podporządkowany 16. DAPlot. 12 października 1958 pułk otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Brodnicy, także tego roku nowym dowódcą został ppłk Ożgo. W roku 1960 dowódca POW podjął decyzję o zmianie miejsca postoju pułku i nowym garnizonem jednostki został Warcisław koło Trzebiatowa. W 1962 kolejna zmiana dowódcy, na dowódcę mianowany został ppłk dypl. Stanisław Namedyński. Rok 1967 przyniósł zmianę nazwy jednostki, dla upamiętnienia tradycji bojowych pułk przyjął nazwę 61. Pułk Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Także w roku 1967 na wyposażenie pułku weszły zestawy rakietowe „Wołchow”. W kolejnych latach pułk intensywnie się szkoli wykonując także strzelania bojowe na poligonie rakietowym w ZSRR. Kolejną ważną datą w historii pułku jest rok 1974, pułk zostaje przeniesiony do Skwierzyny. Dwa lata później w roku 1976 zreorganizowano jednostkę co przyniosło zmianę nazwy na 61. Brygada Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, nowością było także wprowadzenie na wyposażenie jednostki zestawów rakietowych „Krug”, które eksploatowane są do dziś. Kolejne lata to szkolenia w kraju i zagraniczne poligony rakietowe w ZSRR, jednostka już wtedy podlegała strukturalnie pod Śląski Okręg Wojskowy. Następna zmiana nazwy jednostki nastąpiła w 1995 kiedy to przyjęto nazwę 61. Brygada Przeciwlotnicza. W roku 1995 ustalono także wiele ważnych dla brygady formalności takich jak datę święta, nazwę wyróżniającą oraz jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczność Skwierzyny. W roku 1996 brygada przeszła z ŚOW w struktury 3. Korpusu Obrony Powietrznej WLiOP. Ostatnie lata to przygotowywanie się do standardów NATO, w roku 2001 zmieniono nazwę brygady na 61. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej. Jednostka ostatnimi latami otrzymywała dobre wyniki kontroli oraz bardzo dobre wyniki szkoleniowe. Z początkiem roku 2009 brygada została przeformowana w pułk. Miejscem postoju brygady była Skwierzyna.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Brygada nawiązuje do tradycji bojowych 61. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej działającego w latach 1944-45 w strukturach Łużyckiej Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej.
 
Nazwę wyróżniającą brygada otrzymała decyzją nr 71/MON z 25 maja 1995. Brygada obchodziła święto w dniu 25 października – decyzja nr 121/MON z 8 sierpnia 1995.

DECYZJA Nr 49/ MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 162, poz. 1340), po rozpatrzeniu propozycji kandydatur przedstawionych przez Komisję Kwalifikacyjną, postanawiam:
 
1. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2002 roku wyrazić uznanie i nadać tytuł honorowy „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” następującym oddziałom wojskowym:
 
b) 61 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej ze Skwierzyny;
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - logistyka
  - dywizjon dowodzenia
  - dywizjon logistyczny
  - 1. dywizjon ogniowy ( zestawy rakietowe KRUG )
  - 2. dywizjon ogniowy ( zestawy rakietowe KRUG )
  - 3. dywizjon ogniowy ( zestawy rakietowe KRUG )
  - 4. dywizjon artylerii przeciwlotniczej ( armaty plot S-60 )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Mikołaj Ćwirko ( 1952 – X.1954 )
 - mjr Wacław Rosik ( X.1954 – 1958 )
 - ppłk Kazimierz Ożgo ( 1958 – 1962 )
 - ppłk dypl. Stanisław Namedyński ( 1962 – 1967 )
 - ppłk Rafał Walerych ( 1967 – 1969 )
 - ppłk Adolf Łoś ( 1969 – XII.1974 )
 - ppłk dypl. Andrzej Szerszyński ( XII.1974 – 1982 )
 - ppłk dypl. Stanisław Czepielik ( 1982 – 28.IX.1987 )
 - płk dypl. Zdzisław Patola ( 28.IX.1987 – 8.VIII.1989 )
 - płk dypl. Zdzisław Kostrzewa ( 8.VIII.1989 – 24.IX.1991 )
 - płk dypl. Marian Wojciechowski ( 24.IX.1991 – VII.1996 )
 - płk dypl. Michał Jackiewicz ( VII.1996 – 15.XI.2003 )
 - płk dypl. Jan Gabryś ( 15.XI.2003 – 26.VIII.2004 )
 - płk dypl. Andrzej Łosiński ( 26.VIII.2004 – 22.XII.2005 )
 - płk dypl. Stefan Mordacz ( 22.XII.2005 – 28.IX.2007 )
 - p.o. płk dypl. Andrzej Zieliński ( 28.IX.2007 – 5.XII.2007 )
 - płk dypl. Andrzej Kubiak (5.XII.2007 – 31.XII.2008 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.