76. Poznański Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 2094 (1979 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Dywizjon powstał w roku 1979 roku. Był jednym z dwóch dywizjonów stacjonujących na poznańskiej Ławicy. Do jego głównych zadań należało zwalczanie środków napadu powietrznego oraz osłona obiektów administracyjnych, baz lotniczych i zgrupowań wojsk. Biorąc pod uwagę jego dyslokację, jego zadaniami była ochrona aglomeracji poznańskiej, obrona lotniska Ławica oraz 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 113/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 76 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Poznaniu
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20  listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia sformowania 76 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z miejscem dyslokacji w Poznaniu w dniu 9 października 1979 r. — ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 76 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Poznaniu — w dniu 9 października.
 
DECYZJA Nr 346/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej „Poznański” 76. dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej
 
... — dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 76. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej ze społeczeństwem Poznania, ustala się co następuje:
 
1. 76. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej przyjmuje nazwę wyróżniającą „Poznański”.
 
 
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab,
- bateria dowodzenia,
- bateria radiotechniczna,
- bateria techniczna,
- bateria startowa ( S-125 Newa SC )
- bateria przeciwlotnicza ( S-60, PKM-Z )
 
 
Wyrzutnia S-125 Newa-SC na podwoziu od czołgu T-55
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Stanisław Kowalski ( 1979 – 1981 )
 - ppłk Włodzimierz Baraniak ( 1981 – 1989 )
 - cz. p. o. mjr Henryk Graczyk ( 1987 – 1989 )
 - mjr Józef Łukasiewicz ( 1989 – 1990 )
 - p. o. mjr Andrzej Jaroszuk ( 1990 – 1991 )
 - ppłk Waldemar Ząbek ( 1991 – 2007 )
 - cz. p.o. mjr Marek Szkudlarek ( 2007 – ? )
 - ppłk Grzegorz Wiśniewski ( ? - 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (? - 31.XII.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.