Garnizonowy Wojskowy Szpital Lotniczy (1957 – 1966)
Wojskowy Szpital Lotniczy z Przychodnią (1966 – 1981)
6. Szpital Wojskowy z Przychodnią (1981 – 1986)
6. Szpital Wojsk Lotniczych z Przychodnią (1986 - )
6. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ( - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia szpitala rozpoczyna się wraz z Rozkazem MON nr 021/Org. z dnia 16 marca 1957 r., kiedy to w terminie do dnia 15 kwietnia 1957 r. w składzie Wojsk Lotniczych i OPL OK sformowano Garnizonowy Wojskowy Szpital Lotniczy według etatu nr 21/264 o stanie osobowym 28 wojskowych i 60 kontraktowych. Szpital został rozlokowany w m. Dęblin. Po sformowaniu szpital wpisano do planu mobilizacyjnego „ZPM-53” jako jednostkę która na czas „W” ma pozostać na swoim etacie pokojowym. Dopiero w kolejnym planie mobilizacyjnym „PM-58” podjęto decyzję by na czas „W” szpital miał przejść na etat wojenny nr 021/120 oraz miał zmienić nazwę na 3. Szpital Armii Lotniczej. Kolejne zmiany to Zarządzenie Szefa Szt. Gen. nr 0111/Org. z dnia 7 września 1962 r. w terminie do dnia 1 listopada 1962 r. szpital miał zostać przeformowany na etat nr 21/303 o stanie osobowym 41 wojskowych i 85 pracowników cywilnych. W 1963 r. wprowadzono nowy plan mobilizacyjny „PM-63” i szpital ponownie na czas wojenny miał pozostać według etatu pokojowego. W terminie do 30 kwietnia 1965 r. na mocy Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 0047/X z dnia 21 stycznia 1965 r. zadania mobilizacyjne szpitala zmieniono i ustanowiono dla szpitala etat wojenny nr 021/159, na który miał się przenieść w czasie „W”.
Na podstawie Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 090/Org. z dnia 19 lipca 1966 r. w terminie do dnia 1 października 1966 r. szpital przeformowano na etat nr 21/332 o stanie osobowym 45 wojskowych i 85 pracowników cywilnych jednocześnie zmieniając nazwę szpitala na Wojskowy Szpital Lotniczy z Przychodnią.
Rok 1969 rozpoczęto od zmiany numeracji etatów związanej z wprowadzeniem systemu "ILORAZ-M" dostosowanego do maszynowego przetwarzania informacji. Również etat szpitala przenumerowano z nr 21/332 na nowy numer 56/054.
Kolejna reorganizacja to Zarządzenie Szefa Szt. Gen. nr 048/Org. z dnia 15 grudnia 1980 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 1981 r. szpital przeformowano na etat nr 56/112 o stanie osobowym 58 wojskowych i 4 pracowników cywilnych z jednoczesną zmianą nazwy szpitala na 6. Szpital Wojskowy z Przychodnią. Pięć lat później Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 029/Org. z dnia 21 maja 1986 r. z dniem 1 września 1986 r. zmieniono nazwę szpitala na 6. Szpital Wojsk Lotniczych z Przychodnią. W kolejnych latach zmieniano jeszcze etat i nazwę szpitala, aż do obecnej nazwy jako 6. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ.
6. Szpital Wojskowy z Przychodnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie jest nowoczesnym szpitalem, dobrze przygotowanym do zmian systemowych w ochronie zdrowia, a jego bardzo dobre wyposażenie w sprzęt najnowszej generacji oraz wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek, gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu diagnostyki i leczenia.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
- Dyrekcja
 - Oddziały szpitalne:
   - Oddział Chorób Wewnętrznych,
   - Oddział Chirurgiczny,
   - Pododdział Ortopedyczny,
   - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
   - Oddział Otolaryngologiczny,
 - Pracownie i gabinety diagnostyczne.
 - Przychodnia specjalistyczna.
 - Podstawowa Opieka Zdrowotna.
 - Gabinet stomatologiczny
 - Poradnia Medycyny Pracy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
-  mgr inż. Wojciech Zomer
 
PODPORZĄDKOWANIE
Szef Służby Zdrowia – Z-ca Głównego Kwatermistrza WP (1983 – X.1992)
Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia (X.1992 – 31.XII.2006)
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia (1.I.2007 – 31.III.2015)
Departament Wojskowej Służby Zdrowia (1.IV.2015 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.