17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    17.Brygada Zmechanizowana powstała w 1996 roku na bazie rozformowanego 17.Pułku Zmechanizowanego. Jednostka otrzymała także tego dnia nazwę wyróżniającą „Wielkopolska” oraz imię patrona generała broni Józefa Dowbor Muśnickiego. W następnych latach brygada osiąga wysokie wyniki szkoleniowe jak i sportowe, do wyróżniających należy dywizjon artylerii przeciwlotniczej, który na szczeblu ŚOW zajmuje ciągle wysokie miejsca. W roku 1997 żołnierze brygady brali w ćwiczeniu p.k. „Orion 97”. Tego samego roku żołnierze brygady pomagali podczas wielkiej powodzi we Wrocławiu. Rok 1999 to kolejne ćwiczenia tym razem p.k. „Merkury 99”. W wyniku reorganizacji wojsk na podstawie rozkazu ŚOW PF-17/Org. z dnia 30 kwietnia 2001 brygada wyszła z podporządkowania 4.Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej a weszła w skład 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w której składzie jest do dnia dzisiejszego. W roku 2004 żołnierze brygady wyjechali na misję stabilizacyjną do Iraku w ramach II zmiany PKW. Następne wyjazdy żołnierzy brygady to rok 2005 i IV zmiana PKW Irak. Rok 2007 to dwa ważne wydarzenia, kolejny wyjazd na misję iracką w ramach VIII zmiany, oraz przejęcie garnizonu Wędrzyn po rozformowanej 15 Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Wobec czego część pododdziałów przeniesiono do koszar w Wędrzynie. Obecnie brygada jest jednym z najlepiej wyszkolonych i wyposażonych oddziałów Wojska Polskiego, w jej pododdziałach służy coraz więcej żołnierzy zawodowych jako szeregowi zawodowi oraz podoficerowie zawodowi. Obecnie brygada wystawiła żołnierzy do pełnienia misji w ramach I i II zmiany misji w Afganistanie, żołnierze z 7.Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich w roku 2008 wyjechali także na misję do Czadu w Afryce. Rok 2011 jest kolejnym rokiem w którym brygada aktywnie bierze udział w misji w Afganistanie, to na bazie 17.BZ sformowano IX zmianę PKW Afganistan. W roku 2011 ważnym wydarzeniem było także przyjęcie do składu dywizji 5.Batalionu Saperów.
 
Obecnie brygada z Międzyrzecza aktywnie poszukuje kandydatów na żołnierzy do korpusów szeregowych i podoficerów zawodowych, więcej szczegółów na stronie 17.Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
 
Kliknij w baner a zostaniesz przeniesiony na stronę 17 Brygady
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Na mocy decyzji MON brygada oraz jej pododdziały dziedziczą tradycje następujących pododdziałów:
 
Brygada Kawalerii Narodowej Wielkopolskiej (1776-1789), decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
1 i 2 Wielkopolska Brygada Kawalerii Narodowej (1789-1794), decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
Jazda Wielkopolska Księstwa Warszawskiego (1770-1814), decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
Jazda Poznańska Powstania Listopadowego 1831, decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
Jazda Poznańska Powstania Wielkopolskiego 1848, decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
Brygada Jazdy gen. Edmunda Taczanowskiego 1863, decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
I Brygada Jazdy Wielkopolskiej 1919, decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
3 Dywizja Strzelców Wielkopolskich (1919-1939), decyzja nr 27/MON z 20 marca 1996
17 Wielkopolska Dywizja Piechoty (1919-1939), decyzja nr 27/MON z 20 marca 1996
68 Pułk Piechoty (1919-1939), decyzja nr 27/MON z 20 marca 1996
69 Pułk Piechoty (1919-1939), decyzja nr 27/MON z 20 marca 1996
70 Pułk Piechoty (1919-1939), decyzja nr 27/MON z 20 marca 1996
7 Brygada Jazdy Wielkopolskiej (1921-1924), decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
7 Brygada Kawalerii (1924-1929), decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
Brygada Kawalerii „Poznań” (1929-1937), decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
Wielkopolska Brygada Kawalerii (1937-1939), decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
3/14 Wielkopolska Brygada Pancerna (1944-1947), decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
17 Pułk Piechoty (1944-1957), decyzja nr 27/MON z 20 marca 1996
17 Pułk Zmechanizowany (1957-1996), decyzja nr 27/MON z 20 marca 1996
15 Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa (1996-2006), decyzja nr 171/MON z 12 maja 2006
 
Brygada posiada własną odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą i proporczyk wprowadzone decyzją nr 195/MON z 23 kwietnia 2007.
 
Oznaka rozpoznawcza 17 WBZ.
 
Nazwa wyróżniająca „Wielkopolska” została brygadzie nadana decyzją nr 27/MON z 20 marca 1996. Tą samą decyzją ustanowiono brygadzie patrona którym został gen. broni Józef Dowbor-Muśnicki. Święto brygada obchodzi 5 lipca.
 
1 batalion piechoty zmotoryzowanej wchodzący w skład brygady na wskutek decyzji nr 343/MON z 16 lipca 2008 przejął dziedzictwo tradycji 17.Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej, otrzymał nazwę wyróżniającą „Ziemi Rzeszowskiej” oraz patrona płk dypl. Beniamina Piotra Kotarby.
 
     
Proporczyki występujące w brygadzie (od lewej: proporczyk 17.BZ brygadowy, proporczyk dywizjonu artylerii samobieżnej, proporczyk 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej, proporczyk 3.batalionu piechoty zmotoryzowanej)
 
Dodatkowo dla uczczenia tradycji jednostek Wielkopolskich, 15.batalion Ułanów Wielkopolskich, czyli 3.batalion piechoty zmotoryzowanej, na rękawach mundurów nosi naszywkę z czarną panterą używaną także przez 15.Wielkopolską Brygadę Kawalerii Pancernej.
 
Oznaka rozpoznawcza noszona przez żołnierzy 3.bpzmot (15 b Ułanów Wielkopolskich)
 
       
Ogólnobrygadowe oznaki rozpoznawcze stosowane w PKW (od lewej Irak wyjściowa i polowa, Afganistan wczesne zmiany)
 
Oznaka rozpoznawcza "ogólna" IX zmiany PKW Afganistan
 
Oznaka rozpoznawcza brygady przygotowana specjalnie dla IX zmiany PKW Afganistan
 
          
Oznaki pododdziałów PKW Afganistan wystawionych przez 17.BZ (od lewej: 1 kompania Grupy Zadaniowej Alfa, 2 kompania Grupy Zadaniowej Alfa, Grupa Wsparcia Ogniowego, kompania logistyczna)
 
     
Oznaki pododdziałów PKW Afganistan wystawionych przez 17.BZ (od lewej: drużyna snajperska, pluton ochrony, JTAC, Mayor Cell)
 
  
Oznaki pododdziałów PKW Afganistan wystawionych przez 17.BZ (od lewej: Mounted Rifles, TOC, WIT)
 
 
Decyzja Nr 282/MON z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

2. Zatwierdza się wzory graficzne proporca:
1) Dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) Dowódcy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
 3) Dowódcy 7. Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) Dowódcy 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej 17.Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
 5) Dowódcy Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) Dowódcy Batalionu Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
 7) Dowódcy Batalionu Logistycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
 8) Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji;
9) Dowódcy 17. Grupy Zabezpieczenia Medycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik nr 9 do decyzji.
 
  
 
     
Proporce rozpoznawcze dowódców w 17.BZ (od lewej: Dowódcy 17.WBZ, Dowódcy 15.bup, Dowódcy 7.bskw, Dowódcy 7.dak, Dowódcy bpzmot, Dowódcy bdow, Dowódcy blog, Dowódcy dplot, Dowódcy 17.GZM)
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 17.BZ
 - batalion dowodzenia (Międzyrzecz),
 - batalion logistyczny (Międzyrzecz),
 - 1.Batalion Piechoty Zmotoryzowanej "Ziemi Rzeszowskiej" im. płk dypl. Beniamina Piotra Kotarby (Międzyrzecz) (KTO Rosomak),
 - 7.Batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich (2 bpzmot) (Wędrzyn) (KTO Rosomak),
 - 15.Batalion Ułanów Wielkopolskich (3 bpzmot) (Wędrzyn),
 - 7.Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej (das) (Wędrzyn) (2S1 „Goździk”),
 - 5.Kresowy Batalion Saperów im. płk Konstantego Pierewoza-Markiewicza (Krosno Odrzańskie)
 - dywizjon przeciwlotniczy (Wędrzyn),
 - 17.kompania rozpoznawcza (Międzyrzecz),
 - 17.grupa zabezpieczenia medycznego (Międzyrzecz).
 
 
Brygada jako pierwsza otrzymała na wyposażenie Kołowe Transportery Opancerzone (KTO) „Rosomak” produkcji fińskiej firmy Patria.
 
KTO Rosomak
 
BRDM-2
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr dypl. Mirosław Waliszewski (1996 - 1999)
- mjr dypl. Mirosław Różański (1999 - 2002)
- płk dypl. Kazimierz Jaklewicz (2002 - 2005)
- gen. bryg. Mirosław Różański (2005 - 12.V.2008)
- p.o. płk dypl. Zbigniew Grzesiczak (12.V.2008 - 15.IX.2008)
- gen. bryg. Sławomir Wojciechowski (15.IX.2008 - 5.I.2012)
- gen. bryg. Rajmund Andrzejczak (5.I.2012 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
4.Lubuska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego ( 1996 – 2001)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego ( 2001 – obecnie )
 
               
Duże podziękowania dla Pana kapitana Szczepana Głuszczaka z 17 Brygady Zmechanizowanej, za pomoc udzieloną przy zbieraniu materiałów oraz za udostępnienie materiałów i zdjęć ze strony brygady.
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
Copyright Jednostki-Wojskowe.pl 2008-2014
Download Joomla Templates

Strona używa cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. privacy policy.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information