ZMIANY ORGANIZACYJNE 2019
STYCZEŃ
03.01.19 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 7 grudnia 2018 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik-8” który w litewskim Siauliai pełnił będzie dyżur w ramach misji NATO Baltic Air Policing – dyżur PKW rozpoczyna z dniem 3 stycznia 2019 i potrwa on do 15 maja 2019 roku - PKW „Orlik-8” składa się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowódcą PKW „Orlik-8” jest ppłk pil. Adam KALINOWSKI
 
15.01.19 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia IV zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca III zmiany mjr Marcin SZULEWA -> dowodzenie przyjmuje dowódca IV zmiany mjr Dawid BUTLAK
 
01.02.19 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – Grupa 1 w działaniach na Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym – trzon PKW o liczebności do 230 żołnierzy tworzą siły Marynarki Wojennej (fregata rakietowa ORP „Pułaski”)
 
28.02.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak VI zmianie której trzon tworzą żołnierze 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca V zmiany -> dowodzenie przyjmuje dowódca VI zmiany płk Mariusz JANIKOWSKI
 
04.03.19 – wypadek lotniczy – samolot myśliwski MiG-29 nr boczny 40 z 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim ulega rozbiciu w okolicach m. Drgicz – pilot przeżył
 
06.03.19 – na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 6/MON z dnia 5 marca 2019 r. Narodowe Centrum Kryptologii zostaje przemianowane na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
18.03.19 – zmiana podporządkowania – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 39/MON z dnia 15 marca 2019 r. Inspektorat Informatyki zostaje podporządkowany pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
26.03.19 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XVII zmianie której trzon tworzą żołnierze 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XVI zmiany ppłk Jarosław BONDALSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XVII zmiany ppłk Paweł JĘDRYCZKA
 
12.04.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW SOPHIA III zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany kmdr por. Mariusz KONOPKA -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany kmdr por. pil. Cezary ZYGMUNT
 
06.06.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan Resolute Support X zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Brygady Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IX zmiany płk dypl. Piotr KRIESE -> dowodzenie przyjmuje dowódca X zmiany płk dypl. Robert MATYSEK
 
17.06.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Łotwa V zmianie której trzon tworzą żołnierze 9.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany mjr Robert CHUPKA -> dowodzenie przyjmuje dowódca V zmiany mjr Daniel STANICKI
 
19.06.19 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XL zmianie której trzon tworzą żołnierze 25.Batalionu Dowodzenia 25.BKPow, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXIX zmiany ppłk Sławomir SKIBIŃSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XL zmiany ppłk Piotr IDUS
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC rozformowaniu ulega Inspektorat Informatyki w Warszawie
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Centrum Zasobów Informatycznych w Warszawie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Centrum Projektów Informatycznych w Warszawie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Olsztynie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Bydgoszczy dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Warszawie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki we Wrocławiu dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
01.07.19 - rozpoczyna funkcjonowanie Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim podporządkowana pod Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
 
15.07.19 – zmiana podporządkowania i nazwy – Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie dotychczas podporządkowany pod 9.Brygadę Wsparcia Dowodzenia zostaje podporządkowany pod nowo formowane Dowództwo 19.Brygady Zmechanizowanej w Lublinie oraz zmienia nazwę na 19.Batalion Dowodzenia
 
24.07.19 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia V zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany mjr Dawid BUTLAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca V zmiany mjr Jacek ĆWIĘKA