ZMIANY PERSONALNE 2019
STYCZEŃ
01.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Ostrołęka, odchodzi ppłk Krzysztof GEMZA wyznaczony do dalszej służby w WKU Mińsk Mazowiecki -> nowy komendant WKU Ostrołęka – ppłk Dariusz ZDROJEWSKI
 
02.01.19 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Ochrony Bazy w Słupsku-Redzikowo, odchodzi płk Piotr LEWANDOWSKI -> nowy dowódca bob – płk Radosław SUŁEK
 
03.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Praga, odchodzi ppłk Dariusz ZDROJEWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Ostrołęka -> nowy komendant WKU Warszawa-Praga – ppłk Marcin SABADYN
 
03.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Mińsk Mazowiecki, odchodzi ppłk Marcin SABADYN wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Praga -> nowy komendant WKU Mińsk Mazowiecki – ppłk Krzysztof GEMZA
 
07.01.19 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych w Gdyni, odchodzi kmdr Sławomir WIŚNIEWSKI -> nowy dowódca dOP – kmdr Leszek DZIADEK
 
10.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chorzów, odchodzi ppłk mgr inż. Robert JAŃCZUK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Chorzów pełnił będzie mjr mgr inż. Andrzej KUC
 
10.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Rybnik, odchodzi ppłk Andrzej SYGULSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Katowice -> czasowo obowiązki komendanta WKU Rybnik pełnił będzie mjr Krzysztof SZMYT
 
11.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Katowice, odchodzi ppłk Piotr RANCIA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Chorzów -> czasowo obowiązki komendanta WKU Katowice pełnił będzie mjr Mariusz MAURY
 
14.01.19 - zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Składowania 10.BLog w Opolu, na etatowe stanowisko dowódcy wyznaczony zostaje czasowo pełniący obowiązki mjr Dominik TRENTKIEWICZ z jednoczesnym awansem do stopnia ppłk
 
15.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chorzów, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Andrzej KUC przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Chorzów – ppłk Piotr RANCIA
 
15.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Katowice, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Mariusz MAURY przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Katowice – ppłk Andrzej SYGULSKI