ZMIANY PERSONALNE 2019
STYCZEŃ
01.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Ostrołęka, odchodzi ppłk Krzysztof GEMZA wyznaczony do dalszej służby w WKU Mińsk Mazowiecki -> nowy komendant WKU Ostrołęka – ppłk Dariusz ZDROJEWSKI
 
01.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Bartoszycach, czasowo pełniący obowiązki komendanta chor. Andrzej WASIELEWSKI zostaje wyznaczony na stanowisko etatowego komendanta Placówki ŻW w Bartoszycach
 
02.01.19 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Ochrony Bazy w Słupsku-Redzikowo, odchodzi płk Piotr LEWANDOWSKI -> nowy dowódca bob – płk Radosław SUŁEK
 
02.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Łódź, odchodzi ppłk Wiesław JASKULSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Tomaszów Mazowiecki -> nowy komendant WKU Łódź - ppłk Piotr STELMASZCZYK
 
02.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Tomaszów Mazowiecki, odchodzi ppłk Piotr STELMASZCZYK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Łódź -> nowy komendant WKU Tomaszów Mazowiecki - ppłk Wiesław JASKULSKI
 
03.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Praga, odchodzi ppłk Dariusz ZDROJEWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Ostrołęka -> nowy komendant WKU Warszawa-Praga – ppłk Marcin SABADYN
 
03.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Mińsk Mazowiecki, odchodzi ppłk Marcin SABADYN wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Praga -> nowy komendant WKU Mińsk Mazowiecki – ppłk Krzysztof GEMZA
 
07.01.19 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych w Gdyni, odchodzi kmdr Sławomir WIŚNIEWSKI -> nowy dowódca dOP – kmdr Leszek DZIADEK
 
10.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chorzów, odchodzi ppłk mgr inż. Robert JAŃCZUK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Chorzów pełnił będzie mjr mgr inż. Andrzej KUC
 
10.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Rybnik, odchodzi ppłk Andrzej SYGULSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Katowice -> czasowo obowiązki komendanta WKU Rybnik pełnił będzie mjr Krzysztof SZMYT
 
11.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Katowice, odchodzi ppłk Piotr RANCIA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Chorzów -> czasowo obowiązki komendanta WKU Katowice pełnił będzie mjr Mariusz MAURY
 
14.01.19 - zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Składowania 10.BLog w Opolu, na etatowe stanowisko dowódcy wyznaczony zostaje czasowo pełniący obowiązki mjr Dominik TRENTKIEWICZ z jednoczesnym awansem do stopnia ppłk
 
14.01.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Zmechanizowanego 1.BPanc w Chełmie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Jacek CHMIELEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bz – ppłk Hubert TRUSIUK
 
14.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Ełk, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Mirosław STAWARZ przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Ełk - ppłk Mirosław MORAWSKI
 
15.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chorzów, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Andrzej KUC przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Chorzów – ppłk Piotr RANCIA
 
15.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Katowice, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Mariusz MAURY przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Katowice – ppłk Andrzej SYGULSKI
 
17.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Świnoujście, odchodzi ppłk Robert CZACZKOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Świnoujście pełnił będzie mjr Maciej KRÓL
 
18.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Szczecin, odchodzi ppłk Marek KONIECZNY wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Stargard -> czasowo obowiązki komendanta WKU Szczecin pełnił będzie mjr Zbigniew SAMSEL
 
20.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Szczecin, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Szczecin mjr Zbigniew SAMSEL przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Szczecin – ppłk Robert CZACZKOWSKI
 
30.01.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 34.Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, odchodzi płk dypl. Dariusz LEWANDOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 21.BSP -> czasowo obowiązki dowódcy 34.BKPanc pełnił będzie ppłk Ireneusz IGNASIAK
 
30.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Toruń, odchodzi ppłk Andrzej KOPROWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Toruń pełnił będzie mjr Andrzej SOWA
 
30.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Malbork, odchodzi ppłk Waldemar WUTTKA -> czasowo obowiązki komendanta WKU Malbork pełnił będzie kmdr ppor. Piotr PREUSS
 
31.01.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie, odchodzi ppłk Adam BEDNARCZYK -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bdm pełnił będzie mjr Artur GŁUSZEC
 
31.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Gdynia, odchodzi ppłk Dariusz TYLKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Gdańsk -> czasowo obowiązki komendanta WKU Gdynia pełnił będzie mjr Krzysztof PISKORSKI
 
31.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Słupsk, odchodzi ppłk Ireneusz ŻARKOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Słupsk pełnił będzie mjr Mirosław OLSZEWSKI
 
LUTY
01.02.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, odchodzi gen. bryg. pil. Ireneusz STARZYŃSKI -> nowy dowódca 1.SLT - płk dr inż. pil. Maciej TRELKA
 
01.02.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 12.Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, odchodzi gen. bryg. Piotr TRYTEK -> nowy dowódca 12.BZ - płk Sławomir DUDCZAK
 
01.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle, odchodzi ppłk Jarosław JALOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle pełnił będzie mjr Jarosław KRZEMIŃSKI
 
04.02.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 21.Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, odchodzi gen. bryg. Ryszard PIETRAS wyznaczony do dalszej służby w COL-DKL -> nowy dowódca 21.BSP - płk dypl. Dariusz LEWANDOWSKI
 
07.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, odchodzi mjr Szymon ZADROŻNY wyznaczony do dalszej służby w Zarządzie Prewencji Komendy Głównej ŻW -> czasowo obowiązki komendanta WŻW Oleszno pełnił będzie kpt. Marcin DEJA
 
02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Malbork, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Malbork kmdr ppor. Piotr PREUSS przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki komendanta WKU Malbork pełnił będzie mjr Jacek KACZMARSKI
 
18.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Gdynia, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Gdynia mjr Krzysztof PISKORSKI zostaje awansowany do stopnia ppłk i wyznaczony na stanowisko etatowe komendanta WKU Gdynia
 
18.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Słupsk, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Słupsk mjr Mirosław OLSZEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Słupsk – kmdr por. Piotr PREUSS
 
18.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle mjr Jarosław KRZEMIŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Kędzierzyn-Koźle – ppłk Robert KRÓL
 
19.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Łomża, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Łomża mjr Robert GRZESZCZYK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Łomża – ppłk Tomasz ŻYŁKA
 
28.02.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Logistycznego 1.BLog w Glewicach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 3.blog mjr Robert SZPAKOWSKI zostaje awansowany do stopnia ppłk i wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 3.blog
 
MARZEC
01.03.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Rybnik, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Rybnik mjr Krzysztof SZMYT przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Rybnik – ppłk Robert RYTER
 
12.03.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 34.Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 34.BKPanc ppłk Ireneusz IGNASIAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 34.BKPanc – płk Piotr ZIEJA
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Andrzej DĄBROWSKI – Dowódca 3.Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Norbert IWANOWSKI – Dowódca 15.Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku
 
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Karol MOLENDA – Pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk pil. Robert CIERNIAK – Szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia kontradm. awans otrzymuje kmdr Mirosław JURKOWLANIEC – Dowódca 3.Flotylli Okrętów w Gdyni
 
27.03.19 - zmiana na stanowisku komendanta 24.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, odchodzi płk Dariusz KUJAWA przeniesiony do rezerwy kadrowej w IWspSZ -> czasowo obowiązki komendanta 24.WOG pełnił będzie ppłk Wojciech ZYCH
 
29.03.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Czołgów 21.BSP w Żurawicy, odchodzi ppłk dypl. Wiesław SZCZEPANKIEWICZ -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bcz pełnił będzie mjr Marcin SUDEK
 
29.03.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 44.Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, odchodzi kmdr pil. Andrzej SZCZOTKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 43.BLotM -> nowy dowódca 44.BLotM – kmdr pil. Paweł SMEREKA
 
29.03.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 8.Batalionu Walki Elektronicznej w Grudziądzu, odchodzi ppłk Mariusz SZABLEWSKI -> nowy dowódca 8.bWRE - ppłk Mirosław MAREK
 
29.03.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Oświęcim, odchodzi ppłk Andrzej BANDOŁA -> czasowo obowiązki komendanta WKU Oświęcim pełnił będzie mjr Cezary PĄZIK
 
KWIECIEŃ
01.04.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 43.Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach, odchodzi kmdr pil. Cezary WIATRAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy BL MW -> nowy dowódca 43.BLotM – kmdr pil. Andrzej SZCZOTKA
 
01.04.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 42.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, odchodzi płk pil. Jan SKOWROŃ –> nowy dowódca 42.BLSz – płk pil. mgr inż. Maciej SIEMIŃSKI
 
01.04.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Praga, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Warszawa-Praga mjr Paweł KAMIŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Warszawa-Praga – ppłk Andrzej KOSIERADZKI
 
02.04.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Batalionu Remontowego w Kołobrzegu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 8.brem mjr Dariusz KAMIŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 8.brem  - ppłk Leszek ZAMĘCKI
 
02.04.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Malbork, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Malbork mjr Jacek KACZMARSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Malbork - ppłk Robert GRZESZCZYK
 
 
03.04.19 – zmiana dowodzenia na stanowisku dowódcy 32.Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, odchodzi ppłk Tomasz PONINKIEWICZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Sztabu 3.PBOT -> nowy dowódca 32.blp – ppłk Tomasz JANUSZ
 
15.04.19 - zmiana na stanowisku komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, odchodzi płk Cezary BALEWSKI -> czasowo obowiązki komendanta 1.RBLog pełnił będzie płk Marek WIZA
 
15.04.19 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, czasowo pełniący obowiązki szefa ppłk Ireneusz OLENDER przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Lublin – płk Jerzy FLIS
 
25.04.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Toruń, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Toruń mjr Andrzej SOWA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Toruń - ppłk Mariusz MARCINIAK
 
26.04.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, odchodzi płk dr Mariusz GUŁAJ -> czasowo obowiązki dowódcy 2.ORel pełnił będzie ppłk Sławomir DURSKI
 
29.04.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 104.Batalionu Logistycznego w Wałczu, odchodzi ppłk Sławomir GEMBARSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 104.blog pełnił będzie mjr Sławomir JURCZYK
 
MAJ
02.05.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Adam MARCZAK – Dowódca 25.Brygady Kawalerii Powietrznej
 
02.05.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk pil. Ireneusz NOWAK – Dowódca 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
 
02.05.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Zbigniew POWĘSKA – Szef Sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 
02.05.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Jan WOJNO – Dowódca 1.Brygady Pancernej
 
07.05.19 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr por. Radosław HURBAŃCZUK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca dOB – kmdr Grzegorz MUCHA
 
09.05.19 - zmiana na stanowisku komendanta 15.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie, odchodzi płk Mieczysław SPYCHALSKI -> czasowo obowiązki komendanta 15.WOG pełnił będzie ppłk Andrzej RYBACKI
 
17.05.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Czołgów 21.BSP w Żurawicy, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Marcin SUDEK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bcz - ppłk Rafał KLUZ
 
27.05.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, odchodzi ppłk Marcin DUSZA -> nowy dowódca 5.bsp – ppłk Marcin ZALEWSKI
 
CZERWIEC
07.06.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 16.Batalionu Remontowego w Elblągu, odchodzi ppłk Piotr PANKOWSKI wyznaczony na stanowisko dowódcy 16.plog -> czasowo obowiązki dowódcy 16.brem pełnił będzie kpt. Marcin PIÓRKOWSKI
 
 
10.06.19 – na dowódcę nowo formowanego 16.Pułku Logistycznego w Elblągu wyznaczony zostaje płk Piotr PANKOWSKI
 
19.06.19 – zmiana na stanowisku komendanta 22.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, odchodzi ppłk Jarosław JASTRZĘBOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 24.WOG -> nowy komendant 22.WOG – ppłk Wojciech ZYCH
 
19.06.19 – zmiana na stanowisku komendanta 24.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Wojciech ZYCH przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 24.WOG – płk Jarosław JASTRZĘBOWSKI
 
 
24.06.19 – zmiana na stanowisku komendanta Regionalnego Centrum Informatyki w Olsztynie, czasowo pełniący obowiązki ppłk Zbigniew MAJKOWSKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta RCI Olsztyn oraz otrzymuje awans do stopnia płk
 
25.06.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Piotr BŁAZEUSZ – Szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
25.06.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Dariusz LEWANDOWSKI – Dowódca 21.Brygady Strzelców Podhalańskich
 
25.06.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 35.Dywizjonu Rakietowego OP w Skwierzynie, odchodzi ppłk Tomasz KORYTOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 35.drOP pełnił będzie mjr Marcin SÓWKA
 
 
27.06.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 25.Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim, odchodzi ppłk Wojciech JAKÓBCZYK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Wydziału Logistyki 16.DZ -> czasowo obowiązki dowódcy 25.blog pełnił będzie mjr Włodzimierz DĄBROWSKI
 
27.06.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Inżynieryjnego 1.psap w Brzegu, odchodzi ppłk Mariusz KIERNICKI wyznaczony do dalszej służby w 5.pinż -> nowy dowódca 3.binż 1.psap – ppłk Krzysztof DWORZYCKI
 
27.06.19 – zmiana na stanowisku kierownika Składu Radnica 4.RBLog , odchodzi mjr Arkadiusz TERKA -> czasowo obowiązki kierownika Składu Radnica pełnił będzie kpt. Paweł STARYSZAK
 
28.06.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 37.Dywizjonu Rakietowego OP w Sochaczewie, odchodzi ppłk Andrzej STACHURZEWSKI przechodzący na emeryturę -> nowy dowódca 37.drOP – ppłk Tomasz KORYTOWSKI
 
 
28.06.19 – zmiana dowodzenia na okręcie rakietowym projektu 660M ORP „PIORUN”, odchodzi kpt. mar. Szymon SZERSZEŃ wyznaczony do dalszej służby w COM-DKM -> nowy dowódca ORP „PIORUN” – por. mar. Marcin WOLSKI
 
LIPIEC
01.07.19 – zmiana na stanowisku szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, odchodzi gen. dyw. Dariusz ŁUKOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy Szefa Sztabu Generalnego -> nowy szef IWspSZ – gen. bryg. Dariusz RYCZKOWSKI
 
01.07.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, odchodzi płk pil. Rafał ZADENCKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu Działań Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych DGRSZ -> nowy dowódca 31.BLotT – płk pil. Norbert CHOJNACKI
 
01.07.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 33.Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, odchodzi płk pil. Grzegorz KOŁODZIEJCZYK -> nowy dowódca 33.BLTr – płk pil. Krzysztof SZYMANIEC
 
01.07.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 2.ORel ppłk Sławomir DURSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.ORel – płk dypl. Bogusław POSTEK
 
01.07.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 22.Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Tomasz BARANOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 22.WOK – płk Jan GLIŃSKI
 
02.07.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, odchodzi płk dypl. Bogdan KULA wyznaczony do dalszej służby w DG RSZ -> czasowo obowiązki dowódcy 5.pchem pełnił będzie ppłk Mirosław KOBRYŃ
 
03.07.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Artur GŁUSZEC przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bdm – ppłk Jacek ZANIEWSKI
 
08.07.19 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego 10.BKPanc w Świętoszowie, odchodzi ppłk Piotr JARACZEWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Obrony Przeciwlotniczej 34.BKPanc -> nowy dowódca dplot 10.BKPanc – ppłk Janusz FAJGER
 
12.07.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Biała Podlaska, odchodzi ppłk Artur ŁOJEK który kończy zawodową służbę wojskową -> nowy komendant WKU Biała Podlaska – ppłk Maciej KWIATKOWSKI
 
 
15.07.19 – na dowódcę nowo formowanej 19.Brygady Zmechanizowanej w Lublinie wyznaczony zostaje płk Michał ROHDE
 
15.07.19 – zmiana na stanowisku szefa Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego w Warszawie, odchodzi płk Robert WOŹNIAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dyrektora Departamentu Infrastruktury MON -> nowy szef ZLog-P4 SG – gen. bryg. Zbigniew POWĘSKA
 
15.07.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, odchodzi ppłk Leszek WINOGRODZKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa szkolenia 1.BPanc -> nowy dowódca 3.bz – ppłk Sebastian GRELL
 
 
15.07.19 – zmiana dowodzenia na okręcie zbiornikowcu ORP „BAŁTYK” Z-1, odchodzi kpt. mar. Sławomir GRONOWSKI wyznaczony do dalszej służby w Dywizjonie Okrętów Wsparcia -> nowy dowódca ORP „BAŁTYK” – por. mar. Maciej PAWŁOWSKI
 
19.07.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, odchodzi płk Artur JAKUBCZYK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy 18.DZ -> czasowo obowiązki dowódcy 2.pr pełnił będzie ppłk Jakub GARBOWSKI
 
31.07.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach, odchodzi gen. dyw. Marek SOKOŁOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Inspektora Szkolenia w Dowództwie Generalnym RSZ -> nowy dowódca 16.DZ - gen. bryg. Krzysztof RADOMSKI
 
WKU Poznan od 31.07.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Poznań, odchodzi ppłk Ryszard GRZEŚKOWIAK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Poznań pełnił będzie mjr Przemysław MAJEWSKI
 
SIERPIEŃ
05.08.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Mińsku Mazowieckim, odchodzi mjr pil. Artur GOLIS -> nowy dowódca 2.GPR – mjr pil. Marcin GANCARCZYK
 
12.08.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, dotychczas pełniący obowiązki dowódcy ppłk Jakub GARBOWSKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 2.pr i awansowany do stopnia płk
 
12.08.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 35.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Jarosław WOJDA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 35.drOP – ppłk Janusz ROMANIK
 
15.08.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Sławomir KOWALSKI – Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego
 
15.08.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Krzysztof RADOMSKI – Dowódca 16.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej
 
15.08.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Artur JAKUBCZYK – Zastępca Dowódcy 18.Dywizji Zmechanizowanej
 
15.08.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Krzysztof WALCZAK – Dowódca 3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego
 
15.08.19 - nominacja generalska - do stopnia kontradm. awans otrzymuje kmdr Piotr NIEĆ – Dowódca 8.Flotylli Obrony Wybrzeża
 
16.08.19 – zmiana na stanowisku komendanta Komendy Portu Wojennego Gdynia, odchodzi kmdr Jarosław WYPIJEWSKI wyznaczony do dalszej służby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego -> czasowo obowiązki komendanta KPW Gdynia pełnił będzie kmdr por. Przemysław CZERNUSZYC
 
WRZESIEŃ
06.09.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Jarosław, umiera ppłk Leszek PRZESZŁOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Jarosław pełnił będzie mjr Krzysztof DEPA
 
10.09.19 – zmiana na stanowisku komendanta 44.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim, odchodzi ppłk Władysław OSTROWSKI -> czasowo obowiązki komendanta 44.WOG pełnił będzie ppłk Dariusz ŚCIANA
 
13.09.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie, odchodzi ppłk Krzysztof MIKRUT -> nowy dowódca 3.bdm – ppłk Sylwester DROZD
 
16.09.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 18.Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku, odchodzi płk Rafał LIS -> nowy dowódca 18.pr – płk Paweł LACHOWSKI
 
16.09.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Inżynieryjnego 2.psap w Kazuniu, odchodzi ppłk Sylwester DROZD wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 3.bdm -> nowy dowódca 1.binż – ppłk Mariusz ŁUSZCZYŃSKI
 
25.09.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Mielec, odchodzi ppłk Mirosław CIESIELSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Mielec pełnił będzie mjr Tomasz MAZUR
 
26.09.19 – zmiana na stanowisku komendanta 43.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie, odchodzi płk Adam JANGROT wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy komendanta 4.RBLog -> czasowo obowiązki komendanta 43.WOG pełnił będzie ppłk Zbigniew ŁUKASIEWICZ
 
27.09.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 6.Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach, odchodzi płk Grzegorz KALICIAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 14.BOT -> nowy dowódca 6.BOT – płk Przemysław OWCZAREK
 
27.09.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 10.Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach, odchodzi płk Artur BARAŃŚKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 16.BOT -> nowy dowódca 10.BOT – płk Grzegorz MOTAK
 
27.09.19 – na dowódcę nowo formowanej 14.Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie wyznaczony zostaje płk Grzegorz KALICIAK
 
27.09.19 – na dowódcę nowo formowanej 16.Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej we Wrocławiu wyznaczony zostaje płk Artur BARAŃSKI
 
27.09.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, odchodzi płk Piotr BEDNARCZYK -> czasowo obowiązki dowódcy 5.pinż pełnił będzie ppłk Jerzy ŁUSZCZYKIEWICZ
 
27.09.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Wrocław, odchodzi ppłk Bolesław ZAWADZKI, czasowo obowiązki komendanta WKU Wrocław pełnił będzie mjr Norbert SARNECKI
 
WKU Poznan od 27.09.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Poznań, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Poznań mjr Przemysław MAJEWSKI przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki komendanta WKU Poznań pełnił będzie mjr Andrzej NIERADKO
 
30.09.19 – zmiana na stanowisku dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, odchodzi kmdr Artur KOŁACZYŃSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Sztabu 3.FO -> nowy dowódca MJR – kmdr Przemysław KARAŚ
 
30.09.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 7.Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, odchodzi ppłk Piotr WRONA -> nowy dowódca 7.bkpow ppłk Maciej BAŃKOWSKI
 
30.09.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 9.Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, odchodzi ppłk Przemysław KURZAWIAK -> czasowo obowiązki dowódcy 9.bdow pełnił będzie mjr Maciej STASZEWSKI
 
30.09.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chełm, odchodzi ppłk Marian STANIAK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Chełm pełnił będzie kpt. Grzegorz SOKOŁOWSKI
 
30.09.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Skierniewice, odchodzi ppłk Stanisław BIERNAT -> czasowo obowiązki komendanta WKU Skierniewice pełnił będzie mjr Przemysław POŁUBIŃSKI
 
30.09.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Wyszków, odchodzi ppłk Leszek WIECZOREK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Wyszków pełnił będzie mjr Robert DYMERSKI
 
30.09.19 - zmiana na stanowisku szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, odchodzi płk Piotr CZORNA -> czasowo obowiązki szefa RZI Gdynia pełnił będzie ppłk Marek GRABOWSKI
 
30.09.19 - zmiana na stanowisku szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, odchodzi płk Jarosław RACA -> czasowo obowiązki szefa RZI Bydgoszcz pełnił będzie ppłk Rafał NOWACKI
 
30.09.19 – zmiana na stanowisku Komendanta Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, odchodzi płk Krzysztof KACZMAREK -> czasowo obowiązki komendanta pełnił będzie ppłk Grzegorz MOSIĄDZ
 
PAŹDZIERNIK
01.10.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, odchodzi płk Robert KRUPA -> czasowo obowiązki dowódcy 15.BWD pełnił będzie płk Krzysztof RAWSKI
 
01.10.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Mirosław KOBRYŃ zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 5.pchem oraz awansowany do stopnia płk.
 
01.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, czasowo pełniący obowiązki płk Marek WIZA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 1.RBLog – płk Dariusz SIERGIEJ
 
01.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, odchodzi płk Rafał SMUSZKIEWICZ -> czasowo obowiązki komendanta 4.RBLog pełnił będzie płk Adam JANGROT
 
01.10.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 21.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, odchodzi płk Karol JĘDRASZCZYK -> nowy dowódca 21.BLotT – płk Bartłomiej MEJKA
 
01.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, odchodzi płk Dariusz ADAMCZYK -> czasowo obowiązki komendanta CSAiU pełnił będzie ppłk Roman PIOTROWSKI
 
01.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Bielsk Podlaski, odchodzi ppłk Marek FIGZAŁ, nowy komendant WKU Bielsk Podlaski – ppłk Mirosław DĄBROWSKI
 
01.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Leszno, odchodzi ppłk Zbigniew PRUSKI, czasowo obowiązki komendanta WKU Leszno pełnił będzie mjr Roman KRAJNIAK
 
01.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Gliwice, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Gliwice mjr Tadeusz KUŚMIERCZYK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Gliwice – ppłk Mirosław STEFANÓW
 
01.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Elbląg, odchodzi ppłk Jerzy WIECZOREK -> nowy komendant WKU Elbląg – ppłk Jacek WIELICZKO
 
14.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta 15.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Andrzej RYBACKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 15.WOG – płk Dariusz KRAJEWSKI
 
14.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta 44.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Dariusz ŚCIANA zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta 44.WOG
 
14.10.19 - zmiana na stanowisku szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki szefa ppłk Marek GRABOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy szef RZI Gdynia - płk Marek BENEC
 
15.10.19 – zmiana dowodzenia na kutrze ratowniczym projektu 5002 ORP „MAĆKO”, odchodzi kpt. mar. Wojciech JANDO wyznaczony do dalszej służby w dywizjonie Okrętów Wsparcia -> nowy dowódca ORP „MAĆKO” – kpt. mar. Adrian RUSEK
 
1bdowizab 18.10.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia 1.BLog w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Krzysztof SITEK -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bdowizab pełnił będzie mjr Grzegorz SZEWCZYKOWSKI
 
WKU Jaslo od 31.10.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Jasło, odchodzi ppłk Andrzej NYKIEL -> czasowo obowiązki komendanta WKU Jasło pełnił będzie mjr Wiesław WOJDYŁA
 
15sbwd od 07.11.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Krzysztof RAWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 15.BWD – płk Wojciech DANIŁOWSKI
 
SGWP od 12.11.19 - nominacja generalska - do stopnia generała awans otrzymuje gen. broni Rajmund ANDRZEJCZAK – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 
DGRSZ od 12.11.19 - nominacja generalska - do stopnia generała awans otrzymuje gen. broni Jarosław MIKA – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
 
DGW od 12.11.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Robert GŁĄB – Dowódca Garnizonu Warszawa
 
DGRSZ od 12.11.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Jacek PSZCZOŁA – Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ
 
IWSZ od 12.11.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Dariusz RYCZKOWSKI – Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 
12BZ od 12.11.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Sławomir DUDCZAK – Dowódca 12.Brygady Zmechanizowanej
 
3BRt od 12.11.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Dariusz KRZYWDZIŃSKI – Dowódca 3.Brygady Radiotechnicznej
 
 PPWpKNATO od 12.11.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Wojciech OZGA – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE z siedzibą w Brukseli
 
10BKPanc od 12.11.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Artur PIKOŃ – Dowódca 10.Brygady Kawalerii Pancernej
 
3SLTr od 12.11.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, odchodzi gen. bryg. Pil. Krzysztof WALCZAK ->  nowy dowódca 3.SLTr – płk pil. Krzysztof CUR
 
4rblog odz 14.11.19 – zmiana na stanowisku komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, czasowo pełniący obowiązki komendanta płk Adam JANGROT przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 4.RBLog – płk Marek WIZA
 
15BZ od 15.11.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Brygady Zmechanizowanej w Giżycku, odchodzi gen. bryg. Norbert IWANOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu P-2 Sztabu Generalnego WP -> czasowo obowiązki dowódcy 15.BZ pełnił będzie płk Bogdan RYCERSKI
 
6BPD od 18.11.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 6.Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, odchodzi gen. bryg. Szymon KOZIATEK -> nowy dowódca 6.BPD – płk Grzegorz GRODZKI
 
18.11.19 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Roman PIOTROWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CSAiU – płk Remigiusz ZIELIŃSKI
 
WZI Poznan 18.11.19 – zmiana na stanowisku szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, odchodzi płk Piotr PŁOCHA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa RZI Zielona Góra -> nowy szef WZI Poznań – płk Tomasz JANUSZ
 
1bpzmot12BZ oz 19.11.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.BZ w Szczecinie, odchodzi ppłk Piotr PUCHAŁA -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bpzmot 12.BZ pełnił będzie mjr Michał KOSTRUBIEC
 
RZI ZielonaGora 19.11.19 – zmiana na stanowisku szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, czasowo pełniący obowiązki ppłk Janusz PIENIĄŻEK przekazuje dowodzenie -> nowy szef RZI Zielona Góra – płk Tomasz JANUSZ
 
WKU Warszawa Ochota 29.11.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Ochota, odchodzi ppłk Mirosław MARZEC -> czasowo obowiązki komendanta WKU Warszawa-Ochota pełnił będzie mjr Paweł ZASUŃ
 
5pinz od 09.12.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, czasowo pełniący obowiązki ppłk mgr inż. Jerzy ŁUSZCZYKIEWICZ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 5.pinż – płk mgr inż. Mariusz OCHALSKI
 
WKU Konin 11.12.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Konin, odchodzi ppłk Rafał WOJCIECHOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Poznań -> czasowo obowiązki komendanta WKU Konin pełnił będzie mjr Wojciech NAWROCKI
 
WKU Poznan od 16.12.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Poznań, czasowo pełniący obowiązki mjr Andrzej NIERADKO przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Poznań – ppłk Rafał WOJCIECHOWSKI
 
38dzab odzp 20.12.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 38.Dywizjonu Zabezpieczenia OP w Sochaczewie, odchodzi ppłk Wiesław ŻBIKOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 38.dzab OP pełnił będzie mjr Andrzej MAŃKOWSKI
 
WKU Mielec od 23.12.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Mielec, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Mielec mjr Tomasz MAZUR przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Mielec – ppłk Bogusław ANTAS
 
WSzW Bialystok 30.12.19 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, odchodzi płk dr Zbigniew REDZIAK -> czasowo obowiązki szefa WSzW Białystok pełnił będzie ppłk Piotr PIECZUR
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.