ZMIANY PERSONALNE 2019
STYCZEŃ
01.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Ostrołęka, odchodzi ppłk Krzysztof GEMZA wyznaczony do dalszej służby w WKU Mińsk Mazowiecki -> nowy komendant WKU Ostrołęka – ppłk Dariusz ZDROJEWSKI
 
02.01.19 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Ochrony Bazy w Słupsku-Redzikowo, odchodzi płk Piotr LEWANDOWSKI -> nowy dowódca bob – płk Radosław SUŁEK
 
02.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Łódź, odchodzi ppłk Wojciech JASKULSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Tomaszów Mazowiecki -> nowy komendant WKU Łódź - ppłk Piotr STELMASZCZYK
 
02.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Tomaszów Mazowiecki, odchodzi ppłk Piotr STELMASZCZYK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Łódź -> nowy komendant WKU Tomaszów Mazowiecki - ppłk Wojciech JASKULSKI
 
03.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Praga, odchodzi ppłk Dariusz ZDROJEWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Ostrołęka -> nowy komendant WKU Warszawa-Praga – ppłk Marcin SABADYN
 
03.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Mińsk Mazowiecki, odchodzi ppłk Marcin SABADYN wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Praga -> nowy komendant WKU Mińsk Mazowiecki – ppłk Krzysztof GEMZA
 
07.01.19 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych w Gdyni, odchodzi kmdr Sławomir WIŚNIEWSKI -> nowy dowódca dOP – kmdr Leszek DZIADEK
 
10.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chorzów, odchodzi ppłk mgr inż. Robert JAŃCZUK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Chorzów pełnił będzie mjr mgr inż. Andrzej KUC
 
10.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Rybnik, odchodzi ppłk Andrzej SYGULSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Katowice -> czasowo obowiązki komendanta WKU Rybnik pełnił będzie mjr Krzysztof SZMYT
 
11.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Katowice, odchodzi ppłk Piotr RANCIA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Chorzów -> czasowo obowiązki komendanta WKU Katowice pełnił będzie mjr Mariusz MAURY
 
14.01.19 - zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Składowania 10.BLog w Opolu, na etatowe stanowisko dowódcy wyznaczony zostaje czasowo pełniący obowiązki mjr Dominik TRENTKIEWICZ z jednoczesnym awansem do stopnia ppłk
 
14.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Ełk, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Mirosław STAWARZ przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Ełk - ppłk Mirosław MORAWSKI
 
15.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chorzów, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Andrzej KUC przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Chorzów – ppłk Piotr RANCIA
 
15.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Katowice, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Mariusz MAURY przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Katowice – ppłk Andrzej SYGULSKI
 
17.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Świnoujście, odchodzi ppłk Robert CZACZKOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Świnoujście pełnił będzie mjr Maciej KRÓL
 
18.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Szczecin, odchodzi ppłk Marek KONIECZNY wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Stargard -> czasowo obowiązki komendanta WKU Szczecin pełnił będzie mjr Zbigniew SAMSEL
 
20.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Szczecin, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Szczecin mjr Zbigniew SAMSEL przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Szczecin – ppłk Robert CZACZKOWSKI
 
30.01.19 – zmiana na stanowisku dowódcy 34.Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, odchodzi płk dypl. Dariusz LEWANDOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 21.BSP -> czasowo obowiązki dowódcy 34.BKPanc pełnił będzie ppłk Ireneusz IGNASIAK
 
30.01.19 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Toruń, odchodzi ppłk Andrzej KOPROWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Toruń pełnił będzie mjr Andrzej SOWA
 
30.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Malbork, odchodzi ppłk Waldemar WUTTKA -> czasowo obowiązki komendanta WKU Malbork pełnił będzie kmdr ppor. Piotr PREUSS
 
31.01.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie, odchodzi ppłk Adam BEDNARCZYK -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bdm pełnił będzie mjr Artur GŁUSZEC
 
31.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Gdynia, odchodzi ppłk Dariusz TYLKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Gdańsk -> czasowo obowiązki komendanta WKU Gdynia pełnił będzie mjr Krzysztof PISKORSKI
 
31.01.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Słupsk, odchodzi ppłk Ireneusz ŻARKOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Słupsk pełnił będzie mjr Mirosław OLSZEWSKI
 
LUTY
01.02.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, odchodzi gen. bryg. pil. Ireneusz STARZYŃSKI -> nowy dowódca 1.SLT - płk dr inż. pil. Maciej TRELKA
 
01.02.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 12.Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, odchodzi gen. bryg. Piotr TRYTEK -> nowy dowódca 12.BZ - płk Sławomir DUDCZAK
 
01.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle, odchodzi ppłk Jarosław JALOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle pełnił będzie mjr Jarosław KRZEMIŃSKI
 
04.02.19 - zmiana na stanowisku dowódcy 21.Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, odchodzi gen. bryg. Ryszard PIETRAS wyznaczony do dalszej służby w COL-DKL -> nowy dowódca 21.BSP - płk dypl. Dariusz LEWANDOWSKI
 
02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Malbork, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Malbork kmdr ppor. Piotr PREUSS przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki komendanta WKU Malbork pełnił będzie mjr Jacek KACZMARSKI
 
18.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Gdynia, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Gdynia mjr Krzysztof PISKORSKI zostaje awansowany do stopnia ppłk i wyznaczony na stanowisko etatowe komendanta WKU Gdynia
 
18.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Słupsk, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Słupsk mjr Mirosław OLSZEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Słupsk – kmdr por. Piotr PREUSS
 
18.02.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle mjr Jarosław KRZEMIŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Kędzierzyn-Koźle – ppłk Robert KRÓL
 
MARZEC
01.03.19 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Rybnik, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Rybnik mjr Krzysztof SZMYT przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Rybnik – ppłk Robert RYTER
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Andrzej DĄBROWSKI – Dowódca 3.Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Norbert IWANOWSKI – Dowódca 15.Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku
 
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Karol MOLENDA – Pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk pil. Robert CIERNIAK – Szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów
 
13.03.19 - nominacja generalska - do stopnia kontradm. awans otrzymuje kmdr Mirosław JURKOWLANIEC – Dowódca 3.Flotylli Okrętów w Gdyni