Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 24.Składu Materiałów Pędnych i Smarów – JW 2488 (1958 – 1959)
24.Okręgowa Składnica Materiałów Pędnych i Smarów – JW 2488 (1959 – 1999)
Skład Materiałowy Maksymilianowo (1999 – 2011)
Skład 1. RBLog – Maksymilianowo (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia jednostki rozpoczyna się e grudniu 1957 roku kiedy to Szef Sztabu Generalnego wydał zarządzenie organizacyjne nr 0213/Org. z dnia 21 grudnia 1957 r. w którym nakazał by w terminie do 1 lutego 1958 r. sformować w m. Maksymilianowo Grupę Organizacyjno-Przygotowawczą 24.Składu Materiałów Pędnych i Smarów według etatu nr 27/38 o stanie osobowym 4 wojskowych, jako jednostkę wojskową nr 2488.
Grupa ta została niecały rok później zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0109/Org. z dnia 21 września 1959 r. przeformowana w terminie do dnia 1 grudnia 1959 roku na 24.Okręgową Składnicę Materiałów Pędnych i Smarów według etatu nr 27/42 o stanie osobowym 143 wojskowych i 12 pracowników cywilnych.
 
Składnica miała również zadania mobilizacyjne, w planie mobilizacyjnym „PM-63” wprowadzonym w 1963 roku, jednostka ta otrzymała zadanie mobilizacyjnego rozwinięcia 42.Polowego Składu Materiałów Pędnych i Smarów Frontu, 86.Polowego Składu Materiałów Pędnych i Smarów Frontu według etatu wojennego nr 015/20 oraz 16.Polowego Warsztatu Naprawy Sprzętu Materiałów Pędnych i Smarów Frontu według etatu wojennego nr 015/24. Sama składnica miała na czas „W” pozostać na swoim etacie pokojowym.
 
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 27/42 został przenumerowany na nr 54/003.
 
Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-97 z dnia 16 grudnia 1998 roku, w terminie do dnia 1 lipca 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Maksymilianowo, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 4.Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w Grudziądzu.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczby Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Maksymilianowo na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 4.RBM i wszedł w skład 1.Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 1.Regionalnej Bazy Logistycznej Maksymilianowo.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - (? – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (1.II.1958 – 30.VI.1999)
4.Rejonowa Baza Materiałowa (1.VII.1999 – 15.VII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.