BARWY JEDNOSTEK I INSTYTUCJI SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
(COLOURS OF UNITS AND INSTITUTIONS OF SLOVAKIAN ARMED FORCES)
 
TABELA JEST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANA !
 
Jednostka (Unit)
Nazwa oryginalna (Original name)
Miejsce postoju (m.p.)
Odznaki/oznaki
pamiątkowe
(Commemorative badges)
Podstawa
wprowadzenia lub rok wprowadzenia
(Introduction act or year of introduction)
 
   
Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Slovakian Ministry of Defense
m.p. Bratislava
(1993 - obecnie)
1995    
Siły Zbrojne Republiki Słowackiej
Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Republic of Slovakia Armed Forces
2002    
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Republic of Slovakia General Staff
(2002 - obecnie)
2002    
Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic
2006    
Biuro Wojskowe Prezydenta Republiki Słowackiej
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Military Office of the President of the Slovak Republic
(1993 - obecnie)
2008    
Dowództwo Wojsk Lądowych
Veliteľstvo pozemných síl
Land Forces Command
m.p. Trenčín
(2000 - obecnie)
2005    
Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Pozemné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Ground Forces of the Armed Forces of the Slovak Republic
   2002    
1. Brygada Zmechanizowana im. generála Jána Goliana
1. Mechanizovaná brigáda generála Jána Goliana
1st Mechanized Brigade
m.p. Topoľčany
(2006 - obecnie)
6.02.2007    
11. Batalion Zmechanizowany im. kapitána Jána Francisciho
1. Brygady Zmechanizowanej
11. mechanizovaný prápor kapitána Jána Francisciho
11th Mechanized Battalion
m.p. Martin
(2006 - obecnie)
6.02.2007    
12. Batalion Zmechanizowany 1. Brygady Zmechanizowanej
12. mechanizovaný prápor
12th Mechanized Battalion
m.p. Nitra
(2006 - obecnie)
18/2008
z 11.02.2008
   
13. Batalion Zmechanizowany 1. Brygady Zmechanizowanej
13. mechanizovaný prápor
13th Mechanized Battalion
m.p. Levice
(2006 - obecnie)
43/2007
z 23.05.2007
   
Oddział Artylerii Rakietowej 1 Brygady Zmechanizowanej
Jaslovský raketometný oddiel
Rocket Artillery Unit
m.p. Rožňava
(2005 - obecnie)
2008    
Batalion Saperów 1 Brygady Zmechanizowanej
Ženijný prápor
Sapper Battalion
m.p. Sereď
(2002 - obecnie)
2006    
Batalion Obrony przed Bronią Masowego Rażenia 1 Brygady Zmechanizowanej
Gemersko - malohontský prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Battalion of Radiation, Chemical and Biological Protection
m.p. Rožňava
(2004 - obecnie)
29/2006
z 7.08.2006
   
2. Brygada Zmechanizowana im. generála Rudolfa Viesta
2. Prešovská Mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta
2nd Mechanized Brigade
m.p. Prešov
(2006 - obecnie)
6.02.2007    
21. Mieszany Batalion Zmechanizowany im. brigádneho generála Jána Nálepku
21. Trebišovský zmiešaný mechanizovaný prápor brigádneho generála Jána Nálepku
21st Mixed Mechanized Battalion
m.p. Trebišov
(2009 - obecnie)
2010    
22. Batalion Zmechanizowany im. generála Mikuláša Markusa
22. Michalovský mechanizovaný prápor generála Mikuláša Markusa
22nd Mechanized Battalion
m.p. Michalovce
(2006 - obecnie)
2007    
23. Batalion Zmotoryzowany
23. motorizovaný prápor
23rd Motorized Battalion
m.p. Trebišov
(2015 - obecnie)
17/2018
z 20.03.2018
   
Batalion ISTAR
prápor ISTAR
ISTAR Battalion
m.p. Prešov
(2014 - obecnie)
76/2015
z 25.11.2015
   
Oddział Artylerii Samobieżnej 2 Brygady Zmechanizowanej
Dukliansky Samohybný delostrelecký oddiel Generálmajora Alexandra Kordu
Self-propelled Artillery Unit
m.p. Michalovce
(2009 - obecnie)
102/2010
z 29.11.2010
   
Brygada Zabezpieczenia Bojowego
Brigáda bojového zabezpečenia Kragujevských hrdinov
Battle Supply Brigade
m.p. Trenčín
(2013 - obecnie)
49/2015
z 1.07.2015
   
Batalion Logistyczny Brygady Zabezpieczenia Bojowego - Hlohovec
Prápor logistiky - Hlohovec
Logistic Battalion - Hlohovec
m.p. Hlohovec
(2015 - obecnie)
130/2015
z 21.12.2015
   
Batalion Logistyczny Brygady Zabezpieczenia Bojowego - Topoľčany
Prápor logistiky - Topoľčany
Logistic Battalion - Topoľčany
m.p. Topoľčany
(2015 - obecnie)
86/2016
z 9.12.2016
   
Batalion Remontowy Brygady Zabezpieczenia Bojowego
Opravárenský prápor
Repair Battalion
m.p. Martin
(2001 - obecnie)
2004    
Batalion Wsparcia Bojowego Brygady Zabezpieczenia Bojowego
Prápor CSS
Combat Service Support Battalion
m.p. Prešov
(2015 - obecnie)
23/2016
z 17.05.2016
   
Batalion Wsparcia Dowodzenia
Prápor podpory velenia
Command Support Battalion
m.p. Trenčín
(2004 - obecnie)
2005    
Baza Mobilnych Systemów ICT
Základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov
Mobile ICT Systems Base
m.p. Ružomberok
(2017 - obecnie)
47/2017
z 30.06.2017
   
Baza Szkolenia i Mobilizacji
Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Juraja Langsfelda
Mobilization and Training Base
m.p. Martin
(2016 - obecnie)
15/2017
z 14.03.2017
   
Narodowe Centrum Obrony Przeciwminowej i Obrony przed BMR
Národné centrum EOD a RCHBO
National EOD and BMC Training Center
m.p. Nováky
(2014 - obecnie)
2018    
Baza Stacjonarnych Systemów ICT
Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov
Stationary ICT Systems Base
m.p. Trenčín
(2009 - obecnie)
10/2010
z 8.02.2010
   
Narodowe Centrum Transportu Wojskowego
Národné centrum vojenskej dopravy
National Military Transport Center
m.p. Bratislava
(2016 - obecnie)
6/2018
z 2.02.2018
   
Zarząd Zabezpieczenia Logistycznego
Úřad logistického zabezpečení
Logistic Bureau
m.p. Trenčín
(2014 - obecnie)
34/2014
z 2.05.2014
   
Baza Materiałowa I
Zásobovacia základňa I brigádneho generála Jozefa Martina Kristina
Supply Base I
m.p. Nemšová
(2016 - obecnie)
3/2017
z 10.01.2017
   
Baza Materiałowa II
Zásobovacia základňa II generálmajora Viliama Žingora
Supply Base II
m.p. Martin
(2014 - obecnie)
25/2015
z 1.04.2015
   
Baza Materiałowa III
Zásobovacia základňa III
Supply Base III
m.p. Zemianske Kostoľany
(2014 - obecnie)
49/2015
z 1.07.2015
   
Instytut Językowy Sztabu Generalnego
Jazykový institut Generálniho štábu
Language Institute of General Staff
m.p. Liptovský Mikuláš
(2009 - obecnie)
34/2014
z 2.05.2014
   
5. Pułk Specjalnego Przeznaczenia
5. Žilinský pluk speciálního určení Jozefa Gabčíka
5th Special Operations Regiment
m.p. Žilina
(1995 - obecnie)
53/1994
z 12.1994
   
52. Batalion Desantowy
52. výsadkový prápor
52nd Airborne Battalion
m.p. Trebišov
(2021 - obecnie)
 
   
57. Samodzielny Oddział
57. samostatný oddiel
57th Independent Squad (CIMIC/PSYOPS)
m.p. Martin
(2021 - obecnie)
 
   
Komenda Garnizonu Bratysława
Velitelství posádky Bratislava
Garisson Command Bratislava
m.p. Bratislava
(2002 - obecnie)
51/2004
z 28.12.2004
   
Wikariat Ordynariatu Sił Zbrojnych
Vikariát Ordinariátu Ozbrojených sil Slovenské republiky
Vicariate of the Ordinariate of the Slovak Armed Forces
m.p. Bratislava
(2003 - obecnie)
65/2017
z 5.10.2017
   
Centrum Szkolenia Lešť
Centrum výcviku Lešť
Training Center Lešť
m.p. Lešť
(2014 - obecnie)
55/2014
z 20.08.2014
   
Wywiad Wojskowy
Vojenské zpravodajství
Military Intelligence
m.p. Bratislava
(2013 - obecnie)
65/2012
z 30.11.2012
   
Dowództwo Sił Powietrznych
Velitelství vzdušných sil
Air Force Command
m.p. Zvolen
(2000 - obecnie)
31/2000    
Brygada Przeciwlotnicza
Nitrianska Protiletadlová raketová brigáda obrancov Tobruku
Anti-aircrfat Brigade
m.p. Nitra
(2002 - obecnie)
102/2010
z 29.11.2010
   
Skrzydło Dowodzenia i Radiotechniki
Křídlo velení, řízení a průzkumu
Command and Radar Wing
m.p. Zvolen
(2015 - obecnie)
130/2015
z 21.12.2015
   
Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
Taktické krídlo generálmajora Otta Smika
Tactical Aviation Wing
m.p. Sliač
(2015 - obecnie)
130/2015
z 21.12.2015
   
Skrzydło Lotnictwa Transportowego
Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika
Transport Aviation Wing
m.p. Kuchyňa
(2009 - obecnie)
10/2009
z 1.02.2010
   
Skrzydło Śmigłowcowe
Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša
Helicopter Wing
m.p. Prešov
(2009 - obecnie)
10/2009
z 1.02.2010
   
Żandarmeria Wojskowa
Vojenská polícia Trenčín
Military Police
(2005 - obecnie)
2008    
Wojskowy Instytut Historyczny
Vojenský historický ústav
Military History Institute
m.p. Bratislava
(1994 - obecnie)
1997    
Armijny Zespół Artystyczny
Armádny umelecký súbor
Army artistic ensemble
m.p. Bratislava
1998    
Centralny Szpital Wojskowy im. Słowackiego Narodowego Powstania
Ústredná vojenská nemocnica Slovenského národného povstania
Central Military Hospital
m.p. Ružomberok
1998    
Szpital Wojskowy
Vojenská nemocnica 
Military Hospital
m.p. Ružomberok
2006    
Wojskowa duchowa i religijna służba Armii Republiki Słowackiej
Vojenská duchovná a náboženská služba Armády Slovenskej republiky
Military spiritual and religious service of the Army of the Slovak Republic
1999    
Straż Honorowa Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
Honorary Guard of the Armed Forces of the Slovak Republic
m.p. Bratislava
(2009 - obecnie)
2003    
Straż Honorowa Prezydenta Republiki Słowackiej
Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky
Honorary guard of the President of the Slovak Republic
(2001 - obecnie)
2003    
Szpital Ministerstwa Obrony 
Nemocnica ministerstva obrany 
Ministry of Defense Hospital
m.p. Bratislava
2004    
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Vojenský ústav hygieny a epidemiológie 
Military Institute of Hygiene and Epidemiology
m.p. Bratislava
2004    
Akademia Sił Zbrojnych 
Akadémia Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Armed Forces Academy
m.p. Liptovský Mikuláš
(2004 - obecnie)
2006    
Archiwum Wojskowe
Vojenský archív – centrálna registratúra 
Military Archives - Central Registry
m.p. Trnava
2006    
Orkiestra Wojskowa Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Vojenská hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
Military Band of Armed Forces of the Slovak Republic
m.p. Bratislava
(2009 - obecnie)
2006    
Prokuratura Wojskowa
Vojenská prokuratúra
Military Prosecutor Office
2008    
JEDNOSTKI ROZFORMOWANE
Jednostka Wojskowa 8832 - 3 Centrum Radioelektroniczne
Vojenský útvar 8832 - 3. radioreléové středisko
Military Unit 8832
m.p. Nové Mesto nad Váhom
(1993-1995)
1994    
Armia Republiki Słowackiej
Armáda Slovenskej republiky
Army of Slovakia
(1993-1994)
1994    
Sztab Generalny Armii Republiki Słowacji
Generálny štáb Armády Slovenskej republiky
General Staff of Army of Slovakian Republic
(1994-2002)
1995    
5. Baza Materiałów Pędnych i Smarów
5. základňa materiálu pohonných hmôt a mazadiel
5th Fuels and lubricants base
(1995-2002)
1997    
Służba Topograficzna Armii Republiki Słowacji
Topografická služba Armády Slovenskej republiky
Topography Services of Slovakian Army
1997    
Instytut Topograficzny
Topografický ústav
Topography Institute
m.p. Banská Bystrica
(1994-2002)
1997    
5. Baza Kartograficzna
5. kartoreprodukčná základňa
5th Cartography Base
m.p. Nemšová
(1995-2013)
1997    
Wojskowa Agencja Informacyjna i Prasowa Ministerstwa Obrony Słowacji
Vojenská informačná a tlačová agentúra Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Military Information and Press Agency
m.p. Bratislava
1997    
37. Brygada Przeciwlotnicza
37. protilietadlová raketová brigáda
37th Anti-aircraft Brigade
m.p. Pezinok
(1995-2001)
1997    
Instytut Techniczny i Badawczy Wojsk Lotniczych
Vojenský letecký technický a skúšobný ústav
Aviation Institute
m.p. Košice
1997    
5. Pułk Rakietowy
5. raketový pluk
5th Rocket Regiment
m.p. Martin
(1995-2000)
1998    
5. Brygada Łączności
5. spojovacia brigáda
5th Signal Brigade
m.p. Ružomberok
(1995-2001)
1998    
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
Školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska
Land Forces Training Center
m.p. Martin
(1995-2001)
1998    
35. Brygada Przeciwlotnicza
35. protilietadlová raketová brigáda
35th Anti-aircraft Brigade 
m.p. Rožňava
(1995-2001)
1998    
23. Brygada Pancerna
23. tanková brigáda
23rd Tank Brigade
m.p. Kežmarok
(1995-2000)
1998    
Wyższa Prokuratura Wojskowa
Vyššia vojenská prokuratúra 
Higher military prosecutor's office
m.p. Trenčín
1998    
Wojskowy Instytut Techniczny
Vojenský technický ústav 
Military Technical Institute
m.p. Liptovský Mikuláš
1998    
Wojskowe Liceum Lotnicze
Vojenská stredná škola letecká 
Military Secondary School of Aviation
m.p. Košice
1998    
Akademia Wojskowa
Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši
Military Academy
m.p. Liptovský Mikuláš
(1993 - 2004)
1998    
Wojskowa Akademia Lotnicza
Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika
Military Aviation Academy
m.p. Košice
(1996 - 2004)
1998    
5. Baza Napraw Silników
5. základňa opráv ženijného materiálu 
5th Engine Repair Base
m.p. Nové Mesto nad Váhom
(1995 - 2004)
1998    
36. Brygada Przeciwlotnicza
36. protilietadlová raketová brigáda 
36th Anti-aircraft Brigade
m.p. Nitra
(1995 - 2001)
1998    
Zarząd Edukacji i Kultury Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Správa výchovy a kultúry Generálneho štábu Armády slovenskej republiky
Management of Education and Culture of the General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic
1999    
Sąd Wojskowy
Vojenský súd
Military Court
1999    
32. Baza Lotnicza
32. letecká základňa
32nd Airforce Base
m.p. Piešťany
(1995 - 2001)
1999    
2. Baza Inżynieryjno-materiałowa
2. základňa ženijnej techniky a materiálu 
2nd Engineering and material base
m.p. Banská Bystrica
(1995 - 2002)
1999    
Służba Wywiadu Wojskowego
Vojenská spravodajská služba
Military Intelligence Service
(1993 - 2013)
1999    
Sztab Generalny 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Generálny štáb
General Staff
2000    
Ośrodek Szkolenia Wojskowego Lešť
Vojenský výcvikový priestor Lešť
Military training area Lešť
m.p. Lešť
(1993 - 2008)
2000    
5. Centrum Serwisowe Łączności
5. spojovacie prevádzkové stredisko 
5th Signal Service Center
m.p. Nové Mesto nad Váhom
(1995 - 2003)
2000    
2. Brygada Zmechanizowana
2. mechanizovaná brigáda
2nd Mechanized Brigade
m.p. Levice
(2000 - 2003)
2001    
Dowództwo Obrony Terytorialnej
Veliteľstvo domobrany 
Command of militia
m.p. Topoľčany
(2000 - 2002)
2001    
Batalion Szybkiego Reagowania
Prápor okamžitej reakcie 
Immediate Reaction Battalion
m.p. Martin
(2000 - 2006)
2001    
1. Czesko-słowacki Batalion KFOR
1. česko-slovensky prápor KFOR
1st Czech-Slovak Battalion KFOR
  2002    
Pirotechnik Armii Republiki Słowackiej
Pyrotechnik Armády Slovenskej republiky
Pyrotechnic Army of the Slovak Republic
2002    
5. Brygada Artylerii
5. delostrelecká brigáda 
5th Artillery Brigade
m.p. Jelšava
(1995 - 2005)
2002    
2 Batalion Rozpoznawczy
2. prieskumný prápor 
2nd reconnaissance battalion
m.p. Bardejov
(1995 - 2005)
2002    
2. Baza Mobilizacyjna
2. mobilizačná základňa 
2nd mobilization base
m.p. Kežmarok
(2001 - 2002)
2002    
Wojskowe Centrum Szkolenia Psów
Vojenské výcvikové kynologické stredisko 
Military training cynology center
m.p. Hronsek
(1996 - 2008)
2002    
Centrum Operacji Powietrznych
Centrum riadenia vzdušných operácií 
Air Operations Center
m.p. Zvolen
(2000 - 2006)
2002    
Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Vojenská hudba Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Military Music Band of the Air Forces of the Slovak Armed Forces
(2000 - 2004)
2002    
Wielonarodowa Brygada Czesko-Polsko-Słowacka
Mnohonárodná česko-poľsko-slovenská brigáda 
Multi-national Czech-Polish-Slovak Brigade
Topoľčany
(2002 - 2005)
  2002    
Komenda Garnizonu
Posádkové veliteľstvo 
Garrison Command
Bratislava
(1993 - 2002)
2002    
Wojskowe Biuro Jakości
Vojenský úrad kvality
Military Quality Bureau
(? - 2004)
2002    
1. Baza Lotnicza
1. letecká základňa 
1st Air Base
m.p. Sliač
(2001 - 2003)
2002    
2. Baza Szkoleniowa
2. výcviková základňa 
2nd training base
m.p. Kežmarok
(2002 - 2004)
2003    
Wielofunckyjna Baza Zaopatrzeniowa Zachód
Multifunkčná zásobovacia základňa západ 
Multifunctional supply base west
m.p. Nemšová
(2002 - 2016)
2003    
Dowództwo Wsparcia i Szkolenia Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Veliteľstvo Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Headquarters of Training and Support of the Armed Forces of the Slovak Republic
m.p. Trenčín
(2002 - 2014)
2003    
Baza Lotnicza Prešov
Letecká základňa Prešov
Air Base Prešov
m.p. Prešov
(2004 - 2009)
2003    
Brygada Lekka Topoľčany
Ľahká brigáda Topoľčany
Light Brigade Topoľčany
m.p. Topoľčany
(2002 - 2006)
2003    
Batalion Czołgów Trebišov
Tankový prápor Trebišov
Tank Battalion Trebišov
m.p. Trebišov
(2000 - 2009)
2003    
Batalion Zmechanizowany Trebišov
Mechanizovaný prápor Trebišov
Mechanized Battalion Trebišov
m.p. Trebišov
(2000 - 2006)
2003    
Dowództwo Łączności
Spojovacie veliteľstvo 
Signal Command
m.p. Nové Mesto nad Váhom
(2002 - 2007)
2003    
Batalion Łączności
Spojovací prápor 
Signal Battalion
m.p. Ružomberok
(2002 - 2007)
2004    
Brygada Zmechanizowana
Mechanizovaná brigáda 
Mechanized Brigade
m.p. Prešov
(2003 - 2006)
2004    
Batalion Saperów
Ženijný prápor 
Engineer Battalion
m.p. Michalovce
(? - 2005)
2004    
Instytut Metrologii i Testowania Logistyki
Metrologická a skúšobný ústav logistiky 
Metrological and Testing Institute of Logistics
m.p. Žilina
(2003 - 2014)
2004    
Szpital Wojsk Lotniczych
Letecká vojenská nemocnica 
Air Military Hospital
m.p. Košice
2004    
Batalion Zmechanizowany Michalovce
Mechanizovaný prápor Michalovce 
Mechanized Battalion Michalovce
m.p. Michalovce
(2003 - 2006)
2004    
Instytut Lecznictwa Specjalistycznego i Szkolenia Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej 
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
Institute of Special Health and Training of the Ministry of Defense of the Slovak Republic
m.p. Lešť
(1997 - 2004)
2004    
Batalion Zmechanizowany Levice
Mechanizovaný prápor Levice
Mechanized Battalion Levice
m.p. Levice
(2004 - 2006)
2004    
Batalion Wsparcia Logistycznego Prešov
Prápor logistickej podpory Prešov
Logistic Support Battalion Prešov
m.p. Prešov
(2000 - 2015)
2004    
Batalion Wsparcia Logistycznego Topoľčany
Prápor logistickej podpory Topoľčany
Logistic Support Battalion Topoľčany
m.p. Topoľčany
(2000 - 2015)
2004    
Dowództwo Szkolenia
Veliteľstvo výcviku 
Training Command
m.p. Martin
(2002 - 2009)
2004    
Szkoła Szkolenia Lotniczego
Odborná výcviková škola letectva 
Aviation Training School
m.p. Košice
(2004 - 2006)
2004    
Orkiestra Wojskowa Trenčín
Vojenská hudba Trenčín
Military Band Trenčín
m.p. Trenčín
(2004 - 2009)
2004    
Urząd Bezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej
Bezpečnostný úrad Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Security Office of the Ministry of Defense of the Slovak Republic
2004    
Akademia Podoficerska
Poddôstojníka akadémia
NCO Academy
m.p. Martin
(2003 - 2009)
2004    
Wojskowy Instytut Weterynaryjny 
Vojenský veterinársky ústav 
Military Veterinary Institute
m.p. Košice
2004    
Szkoła zawodowa obrony powietrznej, systemy informacji o komunikacji i rozpoznania radioelektronicznego
Odborná výcviková škola protivzdušnej obrany, komunikačných informačných systémov a elektronického prieskumu 
Vocational Training School of Air Defense, Communication Information Systems and Electronic Survey
m.p. Mokraď
(2004 - 2006)
2004    
Szkoła Szkolenia Podstawowego
Základná výcviková škola 
Basic training school
m.p. Martin
(2004 - 2009)
2004    
Szkoła Szkolenia Zawodowego Wojsk Lądowych
Odborná výcviková škola pozemného vojska 
Ground Force Professional Training School
m.p. Martin
(2004 - 2009)
2004    
Mieszany Oddział Artylerii Samobieżnej
Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel 
Mixed self-propelled artillery unit
m.p. Michalovce
(2005 - 2009)
2005    
Wojskowy Specjalistyczny Instytut Przeciwgruźliczy
Vojenský vysokošpecializovaný ústav pre choroby pľúcne 
Military High-specialized Institute for Lung Diseases
m.p. Nová Polianka
2005    
Wojskowy Instytut Medyczny
Vojenský zdravotnícky ústav 
Military Medical Institute
m.p. Liptovský Mikuláš
2005    
Centrum Zarządzania i Operacji Systemów Informatycznych
Stredisko riadenia a prevádzky komunikačných informačných systémov
Center for the Management and Operation of Communication Information Systems
m.p. Trenčín
(2003 - 2009)
2005    
Orkiestra Wojskowa Banská Bystrica
Vojenská hudba Banská Bystrica
Military Band Banská Bystrica
(2004 - 2009)
2005    
Batalion Rozpoznania Radiolokacyjnego
Prápor rádiolokačného prieskumu 
Radar Survey Battalion
m.p. Zvolen
(2003 - 2006)
2005    
Dowództwo Logistyki
Veliteľstvo logistiky
Logistic Command
(2002 - 2009)
  2006    
Baza Zaopatrzenia Materiałowego klasy 3
Zásobovacia základňa materiálovej triedy 3 
Supply base of material class 3
m.p. Zemianske Kostoľany
(2005 - 2007)
2006    
Dowództwo Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego
Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny 
Headquarters of the Joint Logistics Support Group
m.p. Hlohovec
(2004 - 2013)
2006    
Komenda Transportu Wojskowego Wschód
Správa vojenskej dopravy Východ 
Administration of Military Transport East
m.p. Košice
(2005 - 2009)
2006    
Batalion Wielofunkcyjny
Multifunkčný prápor 
Multifunctional battalion
m.p. Hlohovec
(2004 - 2015)
2006    
Wojskowe Centrum SIGINT
Vojenské SIGINT centrum 
SIGINT Military Center
m.p. Prešov
(? - 2013)
2006    
Krajowe Przedstawicielstwo Wojskowe
Úrad národného vojenského predstaviteľa
National Military Representative Office
2006    
Ośrodek Szkolenia Kežmarok-Zaľubica
Výcvikové zariadenie Kežmarok-Zaľubica
Training facility Kežmarok-Zaľubica
(2004 - 2006)
2006    
Centrum Służby Duszpasterskiej Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
The Center of the Ecumenical Pastoral Service in the Armed Forces of the Slovak Republic
2006    
Szefostwo Wojskowej Służby Zdrowia
Veliteľstvo vojenského zdravotníctva
Military Health Headquarters
(2006 - 2009)
2006    
Baza Wsparcia Logistycznego Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
Základňa logistickej podpory radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 
Base of logistic support for radiation, chemical and biological protection
m.p. Čereňany
2006    
Zawodowa Szkoła Lotnictwa, Obrony Przeciwlotniczej, Systemów Informatycznych oraz Rozpoznania Radioelektronicznego
Odborná výcviková škola letectva, protivzdušnej obrany, komunikačných informačných systémov a elektronického prieskumu 
Vocational Training School of Aviation, Air Defense, Communication Information Systems and Electronic Survey
Mokraď
(2006 - 2009)
2007    
Baza Zaopatrzenia Medycznego
Zdravotnícka zásobovacia základňa
Medical supply base
m.p. Liptovský Mikuláš
(? - 2008)
2008    
Komenda Transportu Wojskowego Zachód
Správa vojenskej dopravy západ 
Administration of military transport west
m.p. Bratislava
2008    
Centrum Wyszkolenia EOD
Centrum výnimočnosti EOD 
Center of Excellence EOD
m.p. Trenčín
2008    
Stała Delegatura Republiki Słowackiej przy NATO
Stála delegácia Slovenskej republiky pri NATO
Permanent Delegation of the Slovak Republic to NATO
2008    
Stała Delegatura Republiki Słowackiej przy Unii Europejskiej
Stála delegácia Slovenskej republiky pri Európskej únii
Permanent Delegation of the Slovak Republic to European Union
2008    
Baza Mobilnych Systemów Łączności i Informatyki
Základňa mobilných komunikačných informačných systémov 
Base of mobile communication information systems
m.p. Ružomberok
(2007 - 2017)
2008    
Baza Zaopatrzenia Materiałowego klasy 5
Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5 
Supply base of material class 5
m.p. Martin
(2007 - 2014)
2008    
Żandarmeria Wojskowa
Vojenská polícia Banská Bystrica
Military Police
(2005 - 2014)
2008    
Żandarmeria Wojskowa
Vojenská polícia Bratislava
Military Police
(2005 - 2014)
2008    
Żandarmeria Wojskowa
Vojenská polícia Liptovský Mikuláš
Military Police
(2000 - 2008)
2008    
Żandarmeria Wojskowa
Vojenská polícia Prešov
Military Police
(2005 - 2014)
2008    
Żandarmeria Wojskowa
Vojenská polícia Topoľčany
Military Police
(2005 - 2014)
2008    
Wielofunkcyjna Baza Zaopatrzenia Wschód
Multifunkčná zásobovacia základňa Východ 
Multifunctional supply base East
m.p. Poprad
(2002 - 2016)
2008    
Dowództwo Łączności
Spojovacie veliteľstvo 
Signal Command
m.p. Trenčín
(2007 - 2009)
2008    
Biuro Personalne Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Personal Office of the Armed Forces of the Slovak Republic
(2006 - 2013)
2008    
Baza Wsparcia Logistycznego Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
Základňa logistickej podpory radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 
Base of logistic support for radiation, chemical and biological protection
m.p. Čereňany
(2005 - 2009)
2008    
Skrzydło Lotnictwa Transportowego
Dopravné letecké krídlo 
Transport Air Wing
m.p. Kuchyňa
(2006 - 2009)
2008    
Centrum Metodyki i Kultury
Kultúrne a metodické centrum 
Cultural and methodological center
m.p. Trenčín
2010    
Batalion Szkolny
Prápor výcviku 
Training Battalion
m.p. Martín
(2009 - 2016)
2010    
Baza Zaopatrzenia Materiałowego klasy 3
Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 3 
Supply base of material class 3
m.p. Zemianske Kostoľany
(2007 - 2014)
2010    
Szefostwo Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego
Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny 
Headquarters of the Joint Logistics Support Group
m.p. Hlohovec (2004 - 2009), Trenčín (2009 - 2013)
(2004 - 2013)
2010    
Centrum Szkolenia i Doskonalenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
Výcvikové asistenčné a zdokonaľovacie centrum radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 
Training Assistance and Improvement Center for Radiation, Chemical and Biological Protection
m.p. Čereňany
(2009 - 2014)
2010    
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.