BARWY JEDNOSTEK I INSTYTUCJI SIŁ ZBROJNYCH RP
(COLOURS OF UNITS AND INSTITUTIONS OF POLISH ARMED FORCES)
 
TABELA JEST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANA !
 
Apel do żołnierzy - jeśli barwy twojej jednostki nie są tu zaprezentowane, proszę o kontakt administrator (małpa) jednostki-wojskowe.pl
 
Jednostka (Unit)
Odznaka
pamiątkowa
(Commemorative badge)
Podstawa
wprowadzenia
(Introduction act)
Decyzja MON
Oznaka
rozpoznawcza
(Shoulder insignia)
(wyjściowa/polowa)
(gala / field)
Podstawa
wprowadzenia
(Introduction act)
Decyzja MON
Proporczyk
(Burgee)
Podstawa
wprowadzenia
(Introduction act)
Decyzja MON
Agencja Uzbrojenia
Armaments Agency
50/MON
z 15.04.2022
50/MON
z 15.04.2022
   
Akademia Obrony Narodowej (rozformowana)
National Defense Academy (disbanded)
   
339/MON
z 20.09.2011
   
Akademia Sztuki Wojennej
Art of War Academy
ASW odz
60/MON 
z 12.06.2023
ASW ozw ASW ozp
60/MON 
z 12.06.2023
ASW prop
60/MON 
z 12.06.2023
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Academy of Land Forces
63/MON 
z 13.06.2018
 
63/MON
z 13.06.2018
63/MON
z 13.06.2018
Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
Military Archive in Olesnica
15/MON
z 20.01.2015
       
Archiwum Wojskowe w Toruniu
Military Archive in Torun
8/MON
z 15.01.2015
       
Batalion Czołgów 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
Tank Battalion (15th Mechanized Brigade)
       
85/MON
z 12.04.2016
Batalion Dowodzenia 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
Command Battalion (12th Mechanized Brigade)
    123/MON
z 8.09.2021
   
Batalion Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
Command Battalion (15th Mechanized Brigade)
       
85/MON
z 12.04.2016
Batalion Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
Command Battalion (17th Mechanized Brigade)
506/MON
z 23.12.2014
 
506/MON
z 23.12.2014
506/MON
z 23.12.2014
Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Command Battalion (Inspectorate of support for the armed forces)
341/MON
z 20.09.2011
 
341/MON
z 20.09.2011
117/MON
z 21.04.2016
Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady
Command Battalion (Multinational Brigade LITPOLUKRBRIG)
432/MON
z 30.10.2015
 
121/MON
z 8.04.2014
121/MON
z 8.04.2014
Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego
Navy Command Battalion
11/MON
z 15.01.2015
 
11/MON
z 15.01.2015
   
Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych
Land Forces Command Command Battalion
334/MON
z 18.11.2013
 
334/MON
z 18.11.2013
334/MON
z 18.11.2013
Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych
Land Forces Command Battalion
74/MON
z 9.05.2019
 
74/MON
z 9.05.2019
74/MON
z 9.05.2019
Batalion Dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej
Territorial Defense Command Battalion
bdowWOT odz
42/MON
z 19.05.2023
       
Batalion Logistyczny 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
Logistic Battalion (4th Anti-aircraft Regiment)
   
68/MON
z 26.04.2019
   
Batalion Logistyczny 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
Logistic Battalion (8th Anti-Aircraft Regiment)
   
34/MON
z 18.03.2021
   
Batalion Logistyczny 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego
Logistic Battalion (17th Mechanized Brigade)
41/MON
z 14.02.2017
 
41/MON
z 14.02.2017
41/MON
z 14.02.2017
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Base Protection Battalion in Redzikowo
86/MON
z 12.04.2016
 
86/MON
z 12.04.2016
86/MON
z 12.04.2016
Batalion Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego
Training Support Battalion (Land Forces Training Center in Poznan)
106/MON
z 9.07.2019
       
Bateria Dowodzenia 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
Command Battery (8th Anti-Aircraft Regiment)
   
34/MON
z 18.03.2021
   
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Navy Hydrographic Office
155/MON
z 28.04.2014
       
Biuro Infrastruktury Specjalnej
Special Infrastructure Office
    131/MON
z 29.09.2020
   
Biuro do spraw Proobronnych
Office for Pro-Defense Matters
124/MON
z 23.06.2017
124/MON
z 23.06.2017
   
Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr por. pil. Karola Trzaska-Durskiego
Navy Aviation Brigade
BLMW odz 599/MON
z 18.12.2007
BLMW ozw BLMW ozp 233/MON
z 23.06.2015
   
Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
Multinational Corps North-East Command Support Brigade
BWDWKPWD odz 307/MON
z 7.09.2009
BWDWKPWD ozw 307/MON
z 7.09.2009
BWDWKPWD prop 307/MON
z 7.09.2009
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska (i jednostki jej podległe)
Central Military Medical Commission (and subordinated units)
461/MON
z 8.12.2011
       
Centralne Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej
Central Armaments and Aviation Electronics Workshop
42/MON
z 14.02.2011
       
Centralny Poligon Sił Powietrznych 65/MON
z 13.05.2022
       
Centralny Wojskowy Zespół Sportowy
Central Military Sport Team
   
14/MON
z 27.02.2023
   
Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych (rozformowano)
Cybernetic Security Center of Armed Forces (disbanded)
172/MON
z 19.05.2015
 
172/MON
z 19.05.2015
   
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Center of Doctrines and Training of Armed Forces
401/MON
z 3.11.2011
16/MON
z 20.01.2015
   
Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze
Center for Directing Military Movement at the Theater
     
42/MON
z 14.02.2017
   
Centrum Operacji Cybernetycznych
Cybernetic Operations Center
2/MON
z 11.01.2017
 
2/MON
z 11.01.2017
   
Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego
Land Operations Center - Land Component Command
(barwy nieakatualne - non actual colours)
     
143/MON
z 10.10.2018
143/MON
z 10.10.2018
Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego
Land Operations Center - Land Component Command
2/MON
z 11.01.2019
 
2/MON
z 11.01.2019
2/MON
z 11.01.2019
Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Navy Operations Center - Naval Component Command
     
347/MON
z 31.08.2015
   
Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego
Air Operations Center - Air Component Command
177/MON
z 7.05.2014
 
113/MON
z 2.04.2015
   
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
Ministry of Defense Operational Center
292/MON
z 21.07.2015
 
342/MON
z 7.08.2014
   
Centrum Projektów Informatycznych
ICT Projects Centre
155/MON
z 18.09.2019
155/MON
z 18.09.2019
   
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Preparation Center for Foreign Missions
294/MON
z 28.09.2012
 
327/MON
z 9.10.2012
294/MON
z 28.09.2012
Grójeckie Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk Jana Kowalewskiego
Electronic Warfare Support and Reconnaisance Center
132/MON
z 9.09.2021
132/MON
z 9.09.2021
   
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema
Weapon and Artillery Training Center
74/MON
z 30.03.2017
 
74/MON
z 30.03.2017
74/MON
z 30.03.2017
Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Center of Engineering and Aviation Training
   
324/MON
z 18.08.2010
   
Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela
Logistic Training Center
97/MON
z 29.03.2012
97/MON
z 29.03.2012
97/MON
z 29.03.2012
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy
Communication and IT Training Center
CSLiI odz 208/MON
z 24.04.2008
CSLiI ozw CSLiI ozp 208/MON
z 24.04.2008
CSLiI prop 208/MON
z 24.04.2008
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
Navy Training Center
     
88/MON
z 10.04.2013
   
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Air Forces Training Center
    137/MON
z 13.09.2022
   
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego
Training Center for Engineering and Chemical Forces
94/MON
z 10.04.2013
 
39/MON
z 12.02.2014
94/MON
z 10.04.2013
Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych im. ppłk. Macieja Kalenkiewicza ps. "Kotwicz"
Training Center for Special Forces
27/MON
z 23.02.2022
27/MON
z 23.02.2022
   
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Military Police Training Center
241/MON
z 2.07.2010
       
Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa
Veteran Center
80/MON
z 18.03.2015
       
Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia (rozformowane)
Mobile Command Systems Support Center (disbanded)
240/MON
z 2.07.2010
       
Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Command Systems Support Center of Combined Forces General Command
337/MON
z 7.08.2014
 
337/MON
z 7.08.2014
   
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (rozformowane)
Air Forces ICT Support Center (disbanded)
     
118/MON
z 21.04.2016
   
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego (rozformowane)
Armed Forces ICT Support Center (disbanded)
121/MON
z 25.04.2012
 
121/MON
z 25.04.2012
121/MON
z 25.04.2012
Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej (rozformowane)
Ministry of Defense Crisis Management Center (disbanded)
262/MON
z 3.09.2012
       
Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi (rozformowane)
ICT Systems Management Center (disbanded)
407/MON
z 8.11.2010
       
Departament Informatyki i Telekomunikacji (rozformowany)
ICT Department (disbanded)
406/MON
z 3.11.2011
490/MON
z 16.12.2011
   
Departament Kadr
HR Department
   
84/MON
z 7.06.2021
   
Departament Prawny
Law Department
248/MON
z 9.09.2013
       
Departament Strategii i Planowania Obronnego
Defense Planning and Strategy Department
    170/MON
z 28.11.2022
   
Departament Szkolnictwa Wojskowego
Military Education Department
172/MON
z 2.12.2022
       
Departament Wojskowej Służby Zdrowia
Department of Military Health Service
123/MON
z 21.04.2016
       
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
Department of Military Foreign Affairs
154/MON
z 29.08.2017
 
154/MON
z 29.08.2017
   
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Department of Education and Defense Promotion
106/MON
z 31.03.2014
       
Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych (rozformowany)
Supply Department of Armed Forces (disbanded)
239/MON
z 2.07.2010
       
Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy
Department of Control Delegate in Bydgoszcz
114/MON
z 2.04.2015
114/MON
z 2.04.2015

137/MON
z 16.09.2021
   
Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu
Department of Control Delegate in Wroclaw
85/MON
z 25.06.2020
85/MON
z 25.06.2020
   
Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
Navy Aviation Brigade Command
     
233/MON
z 23.06.2015
   
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Warsaw Garrison Command
       
174/MON
z 24.10.2019
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Combined Forces General Command
336/MON
z 18.11.2013
336/MON
z 18.11.2013
   
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Cyber Defense Forces Component Command
2/MON
z 12.01.2023
2/MON
z 12.01.2023
2/MON
z 12.01.2023
Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Special Forces Component Command
51/MON
z 15.04.2022
       
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Combined Forces Operation Command
227/MON
z 11.06.2014
 
227/MON
z 11.06.2014
227/MON
z 11.06.2014
Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego (rozformowane)
Silesian Military District Command (disbanded)
319/MON
z 13.08.2010
       
Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
Multinational Division Northern-East Command
     
110/MON
z 9.06.2017
   
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Territorial Defense Forces Command
     
129/MON
z 24.09.2018
   
Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
Self-Propelled Artillery Battalion (12th Mechanized Brigade)
     
81/MON
z 18.03.2015
81/MON
z 18.03.2015
Dywizjon Artylerii Samobieżnej 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
Self-Propelled Artillery Battalion (15th Mechanized Brigade)
    24/MON
z 23.02.2022
85/MON
z 12.04.2016
Dywizjon Okrętów Bojowych
Combat Ships Squadron
181/MON
z 3.07.2013
120/MON
z 21.04.2016
   
Dywizjon Okrętów Podwodnych
Submarines Squadron
32/MON
z 10.02.2017
 
458/MON
z 17.11.2014
   
Dywizjon Okrętów Wsparcia
Support Ships Squadron
38/MON
z 12.02.2013
 
318/MON
z 29.07.2014
   
Dywizjon Przeciwlotniczy 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
Antiaircraft Battalion (12th Mechanized Brigade)
44/MON
z 20.03.2020
 
67/MON
z 26.04.2019
67/MON
z 26.04.2019
Dywizjon Przeciwlotniczy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
Antiaircraft Battalion (17th Mechanized Brigade)
241/MON
z 23.06.2015
 
73/MON
z 30.03.2017
241/MON
z 23.06.2015
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa im. prof. Zdzisława Krygowskiego
Expert Cybersecurity Training Center
28/MON
z 24.02.2022
28/MON
z 24.02.2022
28/MON
z 24.02.2022


Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
Evangelical Military Chaplaincy

EDW odz 96/MON
z 20.09.2023
EDW ozw EDW ozp 96/MON
z 20.09.2023
   
Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Czarnem (rozformowany)
Garrison Mobilization Center in Czarne (disbanded)
511/MON
z 31.12.2010
139/MON
z 18.04.2011
   
Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce
NATO Forces Integration Unit
     
433/MON
z 30.10.2015
   
Grupa Okrętów Rozpoznawczych
Reconnaissance Ships Group
   
309/MON
z 29.07.2014
   
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Inspectorate for the Implemetation of Innovative Defense Technologies
291/MON
z 21.07.2015
 
291/MON
z 21.07.2015
   
Inspektorat Informatyki
Information Technology Inspectorate
69/MON
z 26.04.2019
 
69/MON
z 26.04.2019
   
Inspektorat Kontroli Wojskowej
Military Control Inspectorate
    IKW ozw 95/MON
z 20.09.2023
   
Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów
Safety Flying Ministry of Defense Inspectorate
    IMONBL ozw IMONBL ozp 189/MON
z 7.11.2019
   
Inspektorat Systemów Informacyjnych (rozformowano)
Information Systems Inspectorate (disbanded)
122/MON
z 21.04.2016
 
122/MON
z 21.04.2016
   
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia (rozformowany)
Inspectorate of Military Health Service (disbanded)
185/MON
z 3.07.2013
       
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Armed Forces Support Inspectorate
     
36/MON
z 12.02.2013
   
Inspektorat Uzbrojenia
Weapons Inspectorate
331/MON
z 14.09.2011
 
340/MON
z 7.08.2014
   
Jednostka Wojskowa 4410
Military Unit 4410
    JW4410 ozw JW4410 ozp
36/MON
z 18.04.2023
JW4410 prop
36/MON
z 18.04.2023
Jednostka Wojskowa "Agat"
"Agat" Military Unit
JW Agat odz2
194/MON
z 28.11.2019
 
100/MON
z 29.03.2012
230/MON
z 11.06.2014
Jednostka Wojskowa "Agat"
"Agat" Military Unit
(old version of colours)
172/MON
z 1.06.2012
       
Jednostka Wojskowa "Agat" - Grupy Szturmowe
"Agat" Military Unit - Assault Groups
     
118/MON
z 8.04.2014
   
Jednostka Wojskowa "Formoza"
"Formoza" Military Unit
8/MON
z 21.01.2019
 
337/MON
z 18.11.2013
   
Jednostka Wojskowa Komandosów
Commando Military Unit
25/MON
z 17.02.2020
 
157/MON
z 28.04.2014
   
Jednostka Wojskowa Komandosów - Zespół Bojowy C
Commando Military Unit - Battle Squad C
JWK ZBC odz
37/MON
z 18.04.2023
JWK ZBC ozw JWK ZBC ozp JWK ZBC ozpu
37/MON
z 18.04.2023
   
Jednostka Wojskowa "Nil" - Zespół Wsparcia Informacyjnego
"Nil" Military Unit - Information Support Team
     
438/MON
z 4.11.2014
   
Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych (obecnie Jednostka Wojskowa "Nil")
Command and Support Unit for Special Forces (currently Military Unit "Nil")
305/MON
z 10.08.2010
305/MON
z 10.08.2010
   
Komenda Garnizonu Poznań
Garisson Command Poznan
226/MON
z 11.06.2014
       
Komenda Portu Wojennego w Gdyni
Navy Port Command in Gdynia
     
36/MON
z 12.02.2014
   
Komenda Portu Wojennego Świnoujście
Navy Port Command in Swinoujscie
   
110/MON
z 2.04.2015
   
Kompania Rozpoznawcza Ułanów Wielkopolskich
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
Reconnaissance Company (17th Mechanized Brigade)
504/MON
z 23.12.2014
   
504/MON
z 23.12.2014
Lotnicza Akademia Wojskowa
Military Airforce Academy
105/MON
z 9.07.2019
 
28/MON
z 25.02.2019
   
Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu 63/MON
z 12.05.2022
63/MON
z 12.05.2022
   
Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi im. płk pil. Szczepana Ścibiora
Air Operations Command Mobile Unit
342/MON
z 20.09.2011
40/MON
z 20.04.2018
   
Morska Jednostka Rakietowa
Naval Rocket Unit
187/MON
z 11.12.2017
 
114/MON
z 21.04.2016
114/MON
z 21.04.2016
Muzeum Wojska Polskiego
Polish Army Museum
39/MON
z 12.02.2013
       
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
National Cyberspace Security Center
31/MON
z 2.03.2020
31/MON
z 2.03.2020
31/MON
z 2.03.2020
Narodowe Centrum Kryptologii
National Cryptology Center
434/MON
z 4.11.2014
       
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
Special Branch of Military Police in Minsk Mazowiecki
 OSZW Minsk odz  259/MON
z 30.06.2006
 
97/MON
z 10.04.2013
   
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Special Branch of Military Police in Warsaw
OSŻW Warszawa odz 193/MON
z 23.04.2007
OSŻW Warszawa ozw 193/MON
z 23.04.2007
   
Oddział Zabezpieczenia w Warszawie
Provisioning Branch in Warsaw
111/MON
z 9.06.2017
 
111/MON
z 9.06.2017
   
Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Support Unit Joint Force Training Centre
340/MON
z 20.09.2011
340/MON
z 20.09.2011
   
Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa
Provisioning Branch of Warsaw Garrison Command
252/MON
z 29.07.2016
 
40/MON
z 12.02.2014
   
Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego
Provisioning Branch of Capital Garrison
253/MON
z 29.07.2016
 
253/MON
z 29.07.2016
   
Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Provisioning Branch of Military Police
81/MON
z 7.04.2017
       
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy
Branch of Military Police in Bydgoszcz
188/MON
z 11.12.2017
       
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
Branch of Military Police in Elblag
34/MON
z 12.02.2014
       
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Branch of Military Police in Krakow
116/MON
z 2.04.2015
       
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie
Branch of Military Police in Lublin
242/MON
z 2.07.2010
       
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie
Branch of Military Police in Szczecin
243/MON
z 2.07.2010
       
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Zaganiu
Branch of Military Police in Zagan
238/MON
z 23.06.2015
       
Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
Military Band of Polish Navy
194/MON
z 11.12.2017
44/MON
z 20.04.2018
   
Orkiestra Reprezenacyjna Sił Powietrznych
Military Band of Air Forces
66/MON
z 17.05.2022
       
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych
Military Band of Land Forces
293/MON
z 28.09.2012
 
293/MON
z 28.09.2012
   
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego
The Polish Army Representative Orchestra
112/MON
z 2.04.2015
       
Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy
Military Band in Bydgoszcz
     
280/MON
z 9.09.2016
   
Orkiestra Wojskowa w Bytomiu
Military Band in Bytom
125/MON
z 23.06.2017
 
125/MON
z 23.06.2017
   
Orkiestra Wojskowa w Dęblinie
Military Band in Deblin
425/MON
z 30.10.2015
 
425/MON
z 30.10.2015
   
Orkiestra Wojskowa w Elblągu
Military Band in Elblag
231/MON
z 11.06.2014
 
231/MON
z 11.06.2014
231/MON
z 11.06.2014
Orkiestra Wojskowa w Giżycku
Military Band in Gizycko
243/MON
z 23.06.2015
 
243/MON
z 23.06.2015
243/MON
z 23.06.2015
Orkiestra Wojskowa w Koszalinie
Military Band in Koszalin
7/MON
z 11.01.2017
 
7/MON
z 11.01.2017
   
Orkiestra Wojskowa w Krakowie
Military Band in Krakow
338/MON
z 18.11.2013
 
338/MON
z 18.11.2013
   
Orkiestra Wojskowa w Lublinie
Military Band in Lublin
     
229/MON
z 11.06.2014
311/MON
z 29.07.2014
Orkiestra Wojskowa w Radomiu
Military Band in Radom
113/MON
z 21.04.2016
 
113/MON
z 21.04.2016
   
Orkiestra Wojskowa w Rzeszowie
Military Band in Rzeszow
350/MON
z 31.08.2015
 
350/MON
z 31.08.2015
   
Orkiestra Wojskowa w Siedlcach
Military Band in Siedlce
333/MON
z 18.11.2013
 
333/MON
z 18.11.2013
   
Orkiestra Wojskowa w Szczecinie
Military Band in Szczecin
339/MON
z 15.12.2016
 
339/MON
z 15.12.2016
339/MON
z 15.12.2016
Orkiestra Wojskowa w Świnoujściu
Military Band in Swinoujscie
4/MON
z 11.01.2017
115/MON
z 2.04.2015
   
Orkiestra Wojskowa w Toruniu
Military Band in Torun
   
41/MON
z 20.04.2018
   
Orkiestra Wojskowa w Warszawie (rozformowana)
Military Band in Warsaw (disbanded)
     
19/MON
z 20.01.2015
   
Orkiestra Wojskowa w Żaganiu
Military Band in Zagan
43/MON
z 14.02.2017
 
43/MON
z 14.02.2017
   
ORP "Hydrograf"
"Hydrograf" Ship
308/MON
z 10.08.2010
       
ORP "Nawigator"
"Nawigator" Ship
49/MON
z 17.02.2015
       
Ośrodek Badawczy Służby Materiałów Pędnych i Smarów
Research Center for Servicing of Propellants and Lubricants
360/MON
z 15.11.2012
       
Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej
Ministry of Defense Representative Center
41/MON
z 14.02.2011
213/MON
z 9.06.2011
   
Ośrodek Rozpoznania Obrazowego
Image Recognition Center
342/MON
z 15.12.2016
 
342/MON
z 15.12.2016
   
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądpwych - Dęba w Nowej Dębie
Land Forces Training Center Polygon in Nowa Deba
     
33/MON
z 12.02.2014
   
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie
Land Forces Training Center Polygon in Wedrzyn
62/MON
z 10.05.2022
 
237/MON
z 23.06.2015
62/MON
z 10.05.2022
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu
Land Forces Training Center Polygon in Żagań
    63/MON
z 10.05.2021
   
Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego
Training Center for High Altitude Rescue and Parachute
   
39/MON
z 20.04.2018
   
Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej
Navy Sailing Training Center
   
234/MON
z 23.06.2015
   
Poligon Kontrolno-Pomiarowy Marynarki Wojennej
Control and Measurement Area of the Navy
510/MON
z 31.12.2010
       
Polski Kontyngent Wojskowy w misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
Polish Military Contingent in NATO mission Resolute Support in Afghanistan
     
17/MON
z 20.01.2015
   
Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych NATO i UE
Polish Military Representation at the NATO and UE Military Commitees
164/MON
z 10.12.2018
 
164/MON
z 10.12.2018
   
Polskie Siły Zadaniowe ISAF
Polish Task Force ISAF
     
337/MON
z 20.09.2011
   
Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych w Ramstein
Polish Liaison Team at the Allied Command of the Air Force in Ramstein
   
33/MON
z 16.02.2012
   
Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej
Medical Evacuation Air Unit
126/MON
z 23.06.2017
136/MON
z 18.04.2011
   
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
Orthodox Ordinary of the Polish Army
48/MON
z 21.02.2012
173/MON
z 1.06.2012
   
Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
Protection Regiment
52/MON
z 15.04.2022
52/MON
z 15.04.2022
52/MON
z 15.04.2022
Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Representative Regiment of the Polish Army
6/MON
z 21.01.2019
 
6/MON
z 21.01.2019
   
Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
Command Support Regiment Multinational Division Northern-East Command
78/MON
z 10.05.2019
 
78/MON
z 10.05.2019
78/MON
z 10.05.2019
Redakcja Wojskowa z siedzibą w Warszawie
Military Editorial in Warsaw
317/MON
z 13.08.2010
       
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
ICT Support Region in Bydgoszcz
191/MON
z 3.07.2013
191/MON
z 3.07.2013
191/MON
z 3.07.2013
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie
ICT Support Region in Olsztyn
320/MON
z 29.07.2014
 
9/MON
z 15.01.2015
   
Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
ICT Support Region in Wroclaw
340/MON
z 18.11.2013
 
280/MON
z 8.10.2013
   
Regionalne Centrum Informatyki w Bydgoszczy
Regional ICT Center in Bydgoszcz
154/MON
z 18.09.2019
154/MON
z 18.09.2019
   
Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni
Regional ICT Center in Gdynia
125/MON
z 20.09.2018
 
125/MON
z 20.09.2018
   
Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie
Regional ICT Center in Krakow
123/MON
z 9.08.2019
123/MON
z 9.08.2019
   
Regionalne Centrum Informatyki w Olsztynie
Regional ICT Center in Olsztyn
RCI Olsztyn odz 177/MON
z 25.10.2019
RCI Olsztyn ozw RCI Olsztyn ozp 177/MON
z 25.10.2019
32/MON
z 7.03.2022
Regionalne Centrum Informatyki w Warszawie
Regional ICT Center in Warsaw
163/MON
z 10.12.2018
 
163/MON
z 10.12.2018
163/MON
z 10.12.2018
Regionalne Centrum Informatyki we Wrocławiu
Regional ICT Center in Wroclaw
11/MON
z 15.02.2021
11/MON
z 15.02.2021
11/MON
z 15.02.2021
Regionalny Węzeł Łączności w Poznaniu (rozformowany)
Regional Communications Node in Poznan (disbanded)
   
325/MON
z 18.08.2010
   
Regionalny Węzeł Łączności w Szczecinie (rozformowany)
Regional Communications Node in Szczecin (disbanded)
410/MON
z 8.11.2010
       
Rejonowe Warsztaty Techniczne w Bydgoszczy
District Technical Workshops in Bydgoszcz
    76/MON
z 25.05.2021
   
Rejonowe Warsztaty Techniczne w Grudziądzu
District Technical Workshops in Grudziadz
116/MON
z 26.07.2019
116/MON
z 26.07.2019
   
Rejonowe Warsztaty Techniczne w Rzeszowie i Lublinie
District Technical Workshops in Rzeszow and Lublin
115/MON
z 26.07.2019
115/MON
z 26.07.2019
348/MON
z 31.08.2015
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
Regional Management Board of Infrastructure in Bydgoszcz
91/MON
z 10.04.2013
       
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Regional Management Board of Infrastructure in Gdynia
187/MON
z 3.07.2013
       
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Regional Management Board of Infrastructure in Krakow
46/MON
z 17.02.2015
22/MON
z 23.02.2022
   
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Regonal Management Board of Infrastructure in Lublin
452/MON
z 17.11.2014
       
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Regional Management Board of Infrastructure in Olsztyn
78/MON
z 7.04.2017
       
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Regional Management Board of Infrastructure in Szczecin
34/MON
z 12.02.2013
       
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Regional Management Board of Infrastructure in Wroclaw
250/MON
z 20.08.2012
       
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
Regional Management Board of Infrastructure in Zielona Gora
79/MON
z 7.04.2017
       
Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi (rozformowane)
Resort Center for Management of ICT Projects (disbanded)
338/MON
z 20.09.2011
338/MON
z 20.09.2011
   
Resortowe Centrum Zarządzenia Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (rozformowane)
Resort Center for Management of ICT Networks and Services (disbanded)
32/MON
z 16.02.2012
 
76/MON
z 5.04.2016
76/MON
z 5.04.2016
Służba Metrologii Wojska Polskiego
Metrology Service of Polish Army
   
42/MON
z 20.04.2018
   
Służba Wywiadu Wojskowego
Military Intelligence Service
36/MON
z 16.02.2012
       
Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Capitol Management Board of Infrastructure
289/MON
z 21.07.2015
       
Szefostwo Geografii Wojskowej
Bureau of Military Geography
     
339/MON
z 7.08.2014
   
Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP
Bureau of Hydrometeorogical Service of the Armed Forces
358/MON
z 15.11.2012
 
358/MON
z 15.11.2012
   
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
Bureau of the Air Force Service
421/MON
z 8.11.2011
       
Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk
Bureau of Transport and Military Movement - Coordination Center of Military Movement
   
38/MON
z 20.04.2018
   
Szkoła Podoficerska Logistyki
Logistic Non-Commissioned Officers School
SPLog odz 59/MON
z 7.06.2023
SPLog ozw SPLog ozp 59/MON
z 7.06.2023
SPLog prop 59/MON
z 7.06.2023
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Navy Non-Commissioned Officers School
SPMW odz 406/MON
z 1.09.2008
SPMW ozw 406/MON
z 1.09.2008
   
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Air Forces Non-Commissioned Officers School in Dęblin
37/MON
z 12.02.2014
 
37/MON
z 12.02.2014
   
Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu i Toruniu
SONDA Non-Commissioned Officers School in Zegrze and Torun
58/MON
z 10.05.2021
58/MON
z 10.05.2021
   
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Land Forces Non-Commissioned Officers School in Poznań
SPWL Poznan odz 212/MON
z 9.06.2011
SPWL Poznan ozw 212/MON
z 9.06.2011

145/MON
z 6.10.2021
SPWL Poznan prop 212/MON
z 9.06.2011
Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
Military Police Non-Commissioned Officers School in Minsk Mazowiecki
107/MON
z 25.07.2022
       
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Polish Army General Staff
     
328/MON
z 14.09.2011
103/MON
z 24.08.2018
Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego
The Polish Army Squadron of Cavalry
88/MON
z 10.06.2022
117/MON
z 2.04.2015
117/MON
z 2.04.2015
Warsztaty Techniki Lotniczej w Toruniu
Aviation Technology Workshops in Torun
107/MON
z 9.07.2019
107/MON
z 9.07.2019
   
Warsztaty Techniki Morskiej w Gdyni
Naval Technology Workshops in Gdynia
23/MON
z 15.03.2023
23/MON
z 15.03.2023
   
Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy w Kutnie
Large-area Multi-branch Material Storage in Kutno
135/MON
z 27.08.2019
135/MON
z 27.08.2019
   
Wielonarodowa Brygada LITPOLUKRBRIG
Multinational Brigade LITPOLUKRBRIG
3/MON
z 11.01.2017
3/MON
z 11.01.2017
   
Władza Lotnictwa Wojskowego
Military Aviation Authority
    139/MON
z 13.09.2022
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
Provincial Military Staff in Bialystok
419/MON
z 8.11.2011
139/MON
z 10.10.2018

145/MON
z 20.10.2020
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Provincial Military Staff in Bydgoszcz
    146/MON
z 6.10.2021
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
Provincial Military Staff in Gdansk
29/MON
z 12.02.2013
       
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Provincial Military Staff in Katowice
66/MON
z 6.03.2012
153/MON
z 5.11.2020
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Provincial Military Staff in Kielce
15/MON
z 16.02.2021
15/MON
z 16.02.2021
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
Provincial Military Staff in Lublin
323/MON
z 2.12.2016
 
323/MON
z 2.12.2016
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Provincial Military Staff in Lodz
     
417/MON
z 23.10.2014
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Provincial Military Staff in Olsztyn
503/MON
z 20.12.2011
       
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu
Provincial Military Staff in Opole
321/MON
z 9.10.2012
48/MON
z 25.03.2020
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Provincial Military Staff in Poznan
404/MON
z 3.11.2011
 
34/MON
z 10.02.2017
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
Provincial Military Staff in Rzeszow
502/MON
z 20.12.2011
 
91/MON
z 14.06.2019
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Provincial Military Staff in Szczecin
119/MON
z 8.04.2014
136/MON
z 27.08.2019
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
Provincial Military Staff in Warsaw
    144/MON
z 20.10.2020
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Provincial Military Staff in Wroclaw
239/MON
z 23.06.2015
 
239/MON
z 23.06.2015
   
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
Provincial Military Staff in Zielona Gora
313/MON
z 23.10.2013
173/MON
z 24.10.2019
   
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Military Technical Academy
336/MON
z 7.08.2014
336/MON
z 7.08.2014
   
Wojskowa Komenda Transportu Gdańsk
Military Transport Command Gdansk
307/MON
z 10.08.2010
138/MON
z 18.04.2011
   
Wojskowa Komenda Transportu Katowice
Military Transport Command Katowice
44/MON
z 14.02.2017
       
Wojskowa Komenda Transportu Kraków
Military Transport Command Krakow
31/MON
z 16.02.2012
       
Wojskowa Komenda Transportu Lublin
Military Transport Command Lublin
453/MON
z 17.11.2014
453/MON
z 17.11.2014
   
Wojskowa Komenda Transportu Olsztyn
Military Transport Command Olsztyn
31/MON
z 12.02.2014
 
9/MON
z 21.01.2019
   
Wojskowa Komenda Transportu Poznań
Military Transport Command Poznan
412/MON
z 8.11.2010
412/MON
z 8.11.2010
   
Wojskowa Komenda Transportu Szczecin
Military Transport Command Szczecin
    WKTr Szczecin ozw WKTr Szczecin ozp 195/MON
z 28.11.2019
   
Wojskowa Komenda Transportu Wrocław
Military Transport Command Wroclaw
54/MON
z 9.04.2019
 
54/MON
z 9.04.2019
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Military Administration Command in Bedzin
499/MON
z 20.12.2011
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej
Military Administration Command in Biała Podlaska
32/MON
z 18.03.2021
32/MON
z 18.03.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Military Administration Command in Bialystok
242/MON
z 23.06.2015
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej
Military Administration Command in Bielsko-Biala
40/MON
z 14.02.2011
77/MON
z 25.05.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Military Administration Command in Bielsk Podlaski
10/MON
z 15.01.2015
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Military Administration Command in Boleslawiec
500/MON
z 20.12.2011
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy
Military Administration Command in Brodnica
175/MON
z 17.12.2020
175/MON
z 17.12.2020
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
Military Administration Command in Brzeg
87/MON
z 14.06.2021
87/MON
z 14.06.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdrój
Military Administration Command in Busko Zdroj
13/MON
z 16.02.2021
13/MON
z 16.02.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Military Administration Command in Bydgoszcz
124/MON
z 9.08.2019
124/MON
z 9.08.2019
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Military Administration Command in Chelm
56/MON
z 9.04.2019
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Military Administration Command in Ciechanow
437/MON
z 4.11.2014
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
Military Administration Command in Czestochowa
WKU Czestochowa odz 579/MON
z 31.12.2008
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Military Administration Command in Czluchow
80/MON
z 7.04.2017
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Military Administration Command in Gdansk
24/MON
z 12.02.2013
137/MON
z 5.10.2020
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Military Administration Command in Gdynia
124/MON
z 8.09.2021
124/MON
z 8.09.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gizycku
Military Administration Command in Gizycko
125/MON
z 8.09.2021
125/MON
z 8.09.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Military Administration Command in Gliwice
68/MON
z 6.03.2012
v 128/MON
z 9.09.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Military Administration Command in Glogow
319/MON
z 9.10.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
Military Administration Command in Gorzow Wielkopolski
25/MON
z 12.02.2013
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu
Military Administration Command in Grudziadz
53/MON
z 9.04.2019
 
53/MON
z 9.04.2019
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Military Administration Command in Inowroclaw
456/MON
z 17.11.2014
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Military Administration Command in Jaroslaw
30/MON
z 12.02.2014
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
Military Administration Command in Jaslo
125/MON
z 25.04.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
Military Administration Command in Kalisz
188/MON
z 3.07.2013
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Military Administration Command in Katowice
67/MON
z 6.03.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu
Military Administration Command in Kedzierzyn-Kozle
309/MON
z 10.08.2010
64/MON
z 10.05.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach
Military Administration Command in Kielce
14/MON
z 16.02.2021
14/MON
z 16.02.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Military Administration Command in Kłodzko
126/MON
z 9.09.2021
126/MON
z 9.09.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Military Administration Command in Kolobrzeg
37/MON
z 10.02.2017
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Military Administration Command in Konin
316/MON
z 9.10.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Military Administration Command in Koszalin
77/MON
z 5.04.2016
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie
Military Administration Command in Krakow
318/MON
z 9.10.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
Military Administration Command in Leszno
501/MON
z 20.12.2011
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Military Administration Command in Lidzbark Warminski
96/MON
z 29.03.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
Military Administration Command in Lublin
33/MON
z 18.03.2021
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Military Administration Command in Lomza
31/MON
z 10.02.2017
WKU Lomza ozw  WKU Lomza ozp  19/MON
z 5.02.2020
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Military Administration Command in Malbork
36/MON
z 11.03.2020
36/MON
z 11.03.2020
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Military Administration Command in Mielec
78/MON
z 5.04.2016
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Military Administration Command in Nisko
225/MON
z 11.06.2014
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu
Military Administration Command in Nowy Sacz
224/MON
z 11.06.2014
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
Military Administration Command in Nowy Targ
317/MON
z 9.10.2012
17/MON
z 17.02.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu
Military Administration Command in Nowy Tomysl
95/MON
z 29.03.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Military Administration Command in Olsztyn
294/MON
z 21.07.2015
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
Military Administration Command in Opole
316/MON
z 13.08.2010
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Military Administration Command in Ostroleka
293/MON
z 21.07.2015
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile
Military Administration Command in Pila
361/MON
z 15.11.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
Military Administration Command in Plock
32/MON
z 12.02.2013
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Military Administration Command in Poznan
315/MON
z 9.10.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach
Military Administration Command in Pulawy
129/MON
z 9.09.2021
129/MON
z 9.09.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Military Administration Command in Rybnik
69/MON
z 6.03.2012
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie
Military Administration Command in Rzeszow
 WKU Rzeszow odz  87/MON/PSSS
z 7.04.2005
 
93/MON
z 14.06.2019
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Military Administration Command in Sandomierz
24/MON
z 9.03.2021
24/MON
z 9.03.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Military Administration Command in Sanok
285/MON
z 8.10.2013
 
55/MON
z 9.04.2019
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
Military Administration Command in Siedlce
111/MON
z 2.04.2015
25/MON
z 9.03.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Military Administration Command in Skierniewice
310/MON
z 29.07.2014
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
Military Administration Command in Stargard
WKU Stargard

178/MON
z 25.10.2019

       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
Military Administration Command in Suwalki
368/MON
z 25.08.2014
16/MON
z 16.02.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Military Administration Command in Szczecin
149/MON
z 18.09.2019
147/MON
z 6.10.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Military Administration Command in Szczecinek
79/MON
z 5.04.2016
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu
Military Administration Command in Swinoujscie
48/MON
z 12.02.2018
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
Military Administration Command in Tarnow
284/MON
z 8.10.2013
130/MON
z 9.09.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim
Military Administration Command in Tomaszow Mazowiecki
138/MON
z 20.09.2021
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Military Administration Command in Torun
415/MON
z 23.10.2014
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Military Administration Command in Tychy
70/MON
z 6.03.2012
131/MON
z 9.09.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku
Military Administration Command in Wloclawek
286/MON
z 8.10.2013
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Military Administration Command in Wroclaw
114/MON
z 9.06.2017
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie
Military Administration Command in Wyszkow
508/MON
z 31.12.2010
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Military Administration Command in Zamosc
127/MON
z 9.09.2021
127/MON
z 9.09.2021
   
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Military Administration Command in Zielona Gora
425/MON
z 8.11.2011
       
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Military Administration Command in Zagan
90/MON
z 14.06.2019
       
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa
Military Fire Protection
120/MON
z 8.04.2014
 
120/MON
z 8.04.2014
   
Wojskowe Biuro Łączności
Communication Military Office
141/MON
z 13.09.2022
141/MON
z 13.09.2022
141/MON
z 13.09.2022
Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami im. płk. Mieczysława Ornatowskiego
Frequencies Management Military Office
121/MON
z 2.09.2021
121/MON
z 2.09.2021
121/MON
z 2.09.2021
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Military Center for Citizenship Education
284/MON
z 21.07.2015
 
284/MON
z 21.07.2015
47/MON
z 25.03.2020
Wojskowe Centrum Geograficzne
Military Center of Geography
     
27/MON
z 25.02.2019
   
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr med. Stefana Hubickiego
Military Center of Medical Education
3/MON
z 5.01.2012
47/MON
z 21.02.2012
316/MON
z 29.07.2014
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Military Center for Standardization, Quality and Codification
320/MON
z 9.10.2012
WCNJK ozw  WCNJK ozp 188/MON
z 7.11.2019
   
Wojskowy Dozór Techniczny
Military Technical Supervision
   
513/MON
z 31.12.2010
   
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
Military Institute of Chemistry and Radiometry
   
138/MON
z 13.09.2022
   
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Military Institute of Hygiene and Epidemiology
5/MON
z 21.01.2019
 
5/MON
z 21.01.2019
   
Wojskowy Instytut Medyczny
Military Medicine Institute
325/MON
z 2.12.2016
65/MON
z 6.03.2012
   
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
Military Research and Implementation Center for the food service
   
43/MON
z 20.04.2018
   
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożenioiwy
Służby Mundurowej
Military Research and Implementation Center for the uniform service
367/MON
z 25.08.2014
       
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni
Military Center of Preventive Medicine in Gdynia
     
426/MON
z 30.10.2015
   
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie
Military Center of Preventive Medicine in Modlin
457/MON
z 17.11.2014
109/MON
z 2.04.2015
   
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu
Military Center of Preventive Medicine in Wroclaw
24/MON
z 19.03.2018
       
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie
Military Training and Fitness Center in Mragowo
89/MON
z 10.04.2013
 
313/MON
z 29.07.2014
   
Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim
Military Police Department in Bemowo Piskie
WZW BemowoPiskie odz 18/MON
z 5.02.2020
       
Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku
Military Police Department in Białystok
59/MON
z 10.05.2021
       
Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni
Military Police Department in Gdynia
203/MON
z 11.06.2015
       
Wydział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie
Military Police Department in Lublin
204/MON
z 11.06.2015
       
Wydział Żandarmerii Wojskowej w Łasku
Military Police Department in Łask
60/MON
z 10.05.2021
       
Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu
Military Police Department in Poznan
61/MON
z 10.05.2021
       
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Higher School of Air Force Officers
193/MON
z 11.12.2017
 
240/MON
z 25.07.2016
   
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki (rozformowana)
Higher School of Land Forces (disbanded)
430/MON
z 30.10.2015
       
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
NATO Investment Institute
108/MON
z 18.08.2021
108/MON
z 18.08.2021
   
Zespół Akrobacyjny "Biało-Czerwone Iskry"
Aerobatic Team
   
409/MON
z 3.11.2011
   
Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych
Team for Service in the International Military Structures
29/MON
z 25.02.2019
 
29/MON
z 25.02.2019
   
Zespół Wsparcia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
Support Team of Multinational Corps North-East Command
115/MON
z 9.06.2017
 
241/MON
z 25.07.2016
   
Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy (rozformowany)
ICT Support Management Team in Bydgoszcz (disbanded)
125/MON
z 21.04.2016
       
Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni (rozformowany)
ICT Support Management Team in Gdynia (disbanded)
295/MON
z 21.07.2015
 
295/MON
z 21.07.2015
   
Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie (rozformowany)
ICT Support Management Team in Krakow (disbanded)
5/MON
z 11.01.2017
 
242/MON
z 25.07.2016
   
Żandarmeria Wojskowa
Military Police
     
192/MON
z 3.07.2013
   
1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
1st Tactical Aviation Wing
198/MON
z 17.06.2009
 
341/MON
z 15.12.2016
   
1 Pomorska Brygada Logistyczna
1st Logistic Brigade
139/MON
z 3.06.2004
139/MON
z 3.06.2004
281/MON
z 9.09.2016
1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych
1st Land Forces Aviation Brigade
90/MON
z 10.04.2013
 
184/MON
z 3.07.2013
   
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław"
1st Territorial Defence Brigade
98/MON
z 17.05.2017
77/MON
z 10.05.2019
   
1 Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki
1st Sapper Regiment
462/MON
z 8.12.2011
 
462/MON
z 8.12.2011
462/MON
z 8.12.2011
1 Batalion Czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
1st Tank Battalion (1st Armoured Brigade)
    165/MON
z 3.12.2020
165/MON
z 3.12.2020
1 Batalion Czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka
1st Tank Battalion (10th Armored Cavalry Brigade)
156/MON
z 28.04.2014
 
235/MON
z 23.06.2015
364/MON
z 25.08.2014
1 Batalion Czołgów 19 Brygady Zmechanizowanej
1st Tank Battalion (19th Mechanized Brigade)
    1bcz19BZ ozw 1bcz19BZ ozp 84/MON
z 23.08.2023
1bcz19BZ prop 84/MON
z 23.08.2023
1 Batalion Czołgów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
1st Tank Battalion (21st Podhale Rifles Brigade)
(moved to 19th Mechanized Brigade and changed colours)
414/MON
z 3.11.2011
129/MON
z 18.04.2011
16/MON
z 31.01.2012
1 Brabancki Batalion Czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
1st Tank Battalion (34th Armoured Cavalry Brigade)
 1bcz34BKPanc odz  38/MON
z 18.04.2023
1bcz34BKPanc ozw 1bcz34BKPanc ozp   38/MON
z 18.04.2023
170/MON
z 9.04.2008
1 Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia Ziemi Świeckiej (1 Brygady Logistycznej)
1st Command and Provision Battalion (1st Logistic Brigade)
   
37/MON 
z 20.04.2018
   
1 Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy im. Romualda Traugutta
1st Road and Bridge Battalion
314/MON
z 13.08.2010
       
1 Batalion Logistyczny "Ziemi Nakielskiej" 1 Brygady Logistycznej
1st Logistic Battalion (1st Logitic Brigade)
     
487/MON
z 16.12.2011
   
1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej Legionów 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
1st Motorized Infantry Battalion (12th Mechanized Brigade)
     
96/MON
z 14.04.2016
96/MON
z 14.04.2016
1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
1st Motorized Infantry Battalion (17th Mechanized Brigade)
508/MON
z 23.12.2014
 
508/MON
z 23.12.2014
508/MON
z 23.12.2014
1 Olsztyński Batalion Składowania (1 Brygady Logistycznej)
1st Storage Battalion (1st Logistic Brigade)
108/MON
z 6.03.2008 
 
104/MON
z 31.03.2014
150/MON
z 18.09.2019
1 Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia
1st Podhale Rifles Battalion (21st Podhale Rifles Brigade)
130/MON
z 18.04.2011
308/MON
z 29.07.2014
16/MON
z 31.01.2012
1 Batalion Zmechanizowany 7 Brygady Obrony Wybrzeża
1st Mechanized Battalion (7th Coastal Defense Brigade)
410/MON
z 3.11.2011
 
410/MON
z 3.11.2011
410/MON
z 3.11.2011
1 Batalion Zmechanizowany 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
1st Mechanized Battalion (15th Mechanized Brigade)
       
228/MON
z 11.06.2014
1 Batalion Zmechanizowany 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
1st Mechanized Battalion (20th Mechanized Brigade)
91/MON
z 22.06.2022
91/MON
z 22.06.2022
   
1 Dywizjon Artylerii Samobieżnej 5 Pułku Artylerii
1st Self-Propelled Artillery Battalion (5th Artillery Regiment)
134/MON
z 9.09.2021
 
74/MON
z 5.04.2016
   
1 Dywizjon Artylerii Samobieżnej 11 Pułku Artylerii
1st Self-Propelled Artillery Battalion (11th Artillery Regiment)
    172/MON
z 17.12.2020
   
1 Dywizjon Lotniczy Ziemi Łęczyckiej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
1st Aviation Squadron (25th Air Cavalry Brigade)
28/MON
z 12.02.2013
       
1 Leszczyński Dywizjon Przeciwlotniczy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
1st Anti-Aircraft Battalion (4th Anti-Aircraft Regiment)
     
68/MON
z 26.04.2019
   
1 Dywizjon Przeciwlotniczy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
1st Anti-Aircraft Battalion (8th Anti-Aircraft Regiment)
   
34/MON
z 18.03.2021
   
1 Kompania Regulacji Ruchu
1st Traffic Control Company
   
140/MON
z 10.10.2018
140/MON
z 10.10.2018
1 Baza Lotnictwa Transportowego
1st Transport Aviation Base
189/MON
z 3.07.2013
 
47/MON
z 17.02.2015
   
1 Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
1st Radioelectronic Center
     
403/MON
z 3.11.2011
   
1 Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania
1st Regional Center of Command and Air Guidance
312/MON
z 29.07.2014
 
312/MON
z 29.07.2014
   
1 Regionalna Baza Logistyczna
1st Regional Logistic Base
94/MON
z 29.03.2012
 
94/MON
z 29.03.2012
94/MON
z 29.03.2012
1 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (rozformowany)
1st Air Forces ICT Support Region (disbanded)
124/MON
z 25.04.2012
 
236/MON
z 23.06.2015
   
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
1st Military Clinical Hospital with a Polyclinic
248/MON
z 29.07.2016
 
248/MON
z 29.07.2016
   
1 Wojskowy Szpital Polowy
1st Military Field Hospital
142/MON
z 18.04.2011
45/MON
z 20.03.2020
45/MON
z 20.03.2020
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"
2nd Territorial Defence Brigade
99/MON
z 17.05.2017
77/MON
z 10.05.2019
   
2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego
2nd Mechanized Brigade
7/MON
z 8.01.2007
7/MON
z 8.01.2007
7/MON
z 8.01.2007
2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego
2nd Engineer Regiment
41/MON
z 12.02.2013
41/MON
z 12.02.2013
41/MON
z 12.02.2013
2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
2nd Reconnaissance Regiment
35/MON
z 14.02.2003
35/MON
z 14.02.2003
35/MON
z 14.02.2003
2 Mazowiecki Pułk Saperów
2nd Sapper Regiment
489/MON
z 16.12.2011
 
489/MON
z 16.12.2011
489/MON
z 16.12.2011
2 Batalion Czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
2nd Tank Battalion (1st Armoured Brigade)
166/MON
z 3.12.2020
166/MON
z 3.12.2020
166/MON
z 3.12.2020
2 Flandryjski Batalion Czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
2nd Tank Battalion (34th Armoured Cavalry Brigade)
       
171/MON
z 9.04.2008
2 Batalion Logistyczny "Ziemi Żnińskiej" 1 Brygady Logistycznej
2nd Logistic Battalion (1st Logistic Brigade)
     
488/MON
z 16.12.2011
   
2 Stargardzki Batalion Saperów
2nd Sapper Battalion (12th Mechanized Brigade)
207/MON
z 24.04.2008
 
207/MON
z 24.04.2008
207/MON
z 24.04.2008
2 Batalion Zmechanizowany 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
2nd Mechanized Battalion (15th Mechanized Brigade)
       
85/MON
12.04.2016
2 Dywizjon Artylerii Samobieżnej 5 Pułku Artylerii
2nd Self-Propelled Artillery Battalion (5th Artillery Regiment)
   
169/MON
z 24.10.2019
   
2 Dywizjon Artylerii Samobieżnej 11 Pułku Artylerii
2nd Self-Propelled Artillery Battalion (11th Artillery Regiment)
    172/MON
z 17.12.2020
   
2 Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych
2nd Mining and Transport Ships Squadron
7/MON
z 15.01.2015
24/MON
z 15.03.2023
   
2 Dywizjon Przeciwlotniczy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
2nd Anti-Aircraft Battalion (4th Anti-Aircraft Regiment)
     
68/MON
z 26.04.2019
   
2 Dywizjon Przeciwlotniczy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
2nd Anti-Aircraft Battalion (8th Anti-Aircraft Regiment)
   
34/MON
z 18.03.2021
   
2 Kompania Regulacji Ruchu
2nd Traffic Control Company
409/MON
z 8.11.2010
36/MON
z 14.02.2011
119/MON
z 21.04.2016
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
2nd Military Economic Branch
93/MON
z 29.03.2012
 
324/MON
z 9.10.2012
   
2 Regionalna Baza Logistyczna
2nd Regional Logistic Base
170/MON
z 1.06.2012
 
272/MON
z 11.09.2012
39/MON
z 1.04.2021
2 Wojskowy Szpital Polowy
2nd Military Field Hospital
2/MON
z 5.01.2012
2/MON
z 5.01.2012
   
2 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych
2nd Air Operations Coordination Centre
     
92/MON
z 14.06.2019
   
2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (rozformowano)
2nd Air Forces ICT Support Region (disbanded)
     
408/MON
z 27.12.2012
   
3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego
3rd Transport Aviation Wing
191/MON
z 23.05.2011
420/MON
z 8.11.2011
   
3 Flotylla Okrętów
3rd Ships Flotilla
318/MON
z 13.08.2010
       
3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. "Pług"
3rd Territorial Defence Brigade
101/MON
z 17.05.2017
77/MON
z 10.05.2019
   
3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna
3rd Radar Brigade
142/MON
z 3.06.2004
 
154/MON
z 28.04.2014
   
3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny
3rd Radar Battalion
45/MON
z 14.02.2017
 
45/MON
z 14.02.2017
   
3 Włocławski Batalion Drogowo-Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego
3rd Road-Bridge Battalion
317/MON
z 29.07.2014
 
317/MON
z 29.07.2014
317/MON
z 29.07.2014
3 Batalion Inżynieryjny
3rd Engineer Battalion
268/MON
z 11.09.2012
 
268/MON
z 11.09.2012
268/MON
z 11.09.2012
3 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej (12 Brygady Zmechanizowanej)
3rd Motorized Infantry Battalion (12th Mechanized Brigade)
    3bpzmot12BZ ozw 3bpzmot12BZ ozp
40/MON
z 15.05.2023
   
3 Zamojski Batalion Zmechanizowany
3rd Mechanized Battalion (1st Armoured Brigade)
143/MON
z 18.04.2011
 
32/MON
z 12.02.2014
87/MON
z 10.04.2013
3 Batalion Zmechanizowany Legii Akademickiej
3rd Mechanized Battalion (7th Coastal Defence Brigade)
99/MON
z 4.08.2021
       
3 Dywizjon Artylerii Rakietowej (5 Pułku Artylerii)
3rd Rocket Artillery Battalion (5th Artillery Regiment)
22/MON
z 15.03.2023
6/MON
z 11.01.2017
   
3 Kresowy Dywizjon Przeciwlotniczy (4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota")
3rd Anti-Aircraft Battalion (4th Anti-Aircraft Regiment)
     
48/MON
z 17.02.2015
 
68/MON
z 26.04.2019
   
3 Dywizjon Przeciwlotniczy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
3rd Anti-Aircraft Battalion (8th Anti-Aircraft Regiment)
   
34/MON
z 18.03.2021
   
3 Kompania Regulacji Ruchu
3rd Traffic Control Company
365/MON
z 25.08.2014
365/MON
z 25.08.2014
365/MON
z 25.08.2014
3 Regionalna Baza Logistyczna
3rd Regional Logistic Base
288/MON
z 8.10.2013
 
288/MON
z 8.10.2013
 3RBLog prop 58/MON
z 7.06.2023 
3 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (rozformowano)
3rd Air Forces ICT Support Region (disbanded)
124/MON
z 21.04.2016
 
99/MON
z 10.04.2013
   
4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
4th Training Aviation Wing
   
137/MON
z 18.04.2011
   
4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps."Szczerbiec"
4th Territorial Defence Brigade
18/MON
z 22.02.2021
77/MON
z 10.05.2019
   
4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego
4th Chemical Regiment
290/MON/PSSS
z 31.08.2005
290/MON/PSSS
z 31.08.2005
   
4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
4th Anti-Aircraft Regiment
4pplot od 76/MON
z 25.03.2002
4pplot ozw 296/MON
z 4.11.2003
4pplot pr 76/MON
z 25.03.2002
4 Batalion Inżynieryjny
4th Engineer Battalion
263/MON
z 3.09.2012
 
263/MON
z 3.09.2012
263/MON
z 3.09.2012
4 Dywizjon Przeciwlotniczy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
4th Anti-Aircraft Battalion (4th Anti-Aircraft Regiment)
     
68/MON
z 26.04.2019
   
4 Dywizjon Przeciwlotniczy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
4th Anti-Aircraft Battalion (8th Anti-Aircraft Regiment)
   
34/MON
z 18.03.2021
   
4 Regionalna Baza Logistyczna
4th Regional Logistic Base
341/MON
z 7.08.2014
 
341/MON
z 7.08.2014
341/MON
z 7.08.2014
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
4th Military Economic Branch
   
35/MON
z 14.02.2011
   
4 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (rozformowano)
4th Air Forces ICT Support Region (disbanded)
275/MON
z 11.09.2012
 
325/MON
z 9.10.2012
   
5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps."Rój"
5th Territorial Defence Brigade
113/MON
z 20.08.2021
77/MON
z 10.05.2019
   
5 Lubuski Pułk Artylerii
5th Artillery Regiment
55/MON
z 6.03.2002
55/MON
z 6.03.2002
55/MON
z 6.03.2002
5 Pułk Chemiczny
5th Chemical Regiment
332/MON
z 14.09.2011
332/MON
z 14.09.2011
   
5 Batalion Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera
5th Command Battalion
614/MON
z 27.12.2007
 
614/MON
z 27.12.2007
509/MON
z 31.12.2010
5 Batalion Strzelców Podhalańskich 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
5th Podhale Rifles Battalion (21st Podhale Rifles Brigade)
412/MON
z 3.11.2011
131/MON
z 18.04.2011
16/MON
z 31.01.2012
5 Kompania Regulacji Ruchu
5th Traffic Control Company
4/MON
z 21.01.2019
 
4/MON
z 21.01.2019
   
5 Rejonowa Baza Materiałowa (rozformowana)
5th District Material Base (disbanded)
306/MON
z 10.08.2010
       
6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego
6th Airborne Brigade
411/MON
z 8.11.2010
 
411/MON
z 8.11.2010
 
15/MON
z 31.01.2012
   
6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego
6th Territorial Defence Brigade
6MBOT odz 6/MON
z 15.01.2020
77/MON
z 10.05.2019
   
6 Batalion Chemiczny Sił Powietrznych
6th Air Forces Chemical Battalion
270/MON
z 11.09.2012
 
270/MON
z 11.09.2012
   
6 Batalion Dowodzenia
6th Command Battalion (6th Airborne Brigade)
 6bdow odz  98/MON
z 20.09.2023
411/MON
z 8.11.2010
   
6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych
6th Air Forces Command Battalion
108/MON
z 2.04.2015
 
193/MON
z 3.07.2013
   
6 Batalion Logistyczny im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego
6th Logistic Battalion (6th Airborne Brigade)
130/MON
z 23.06.2017
122/MON
z 25.04.2012
   
6 Batalion Powietrznodesantowy
6th Airborne Battalion (6th Airborne Brigade)
31/MON
z 7.03.2022
411/MON
z 8.11.2010
   
6 Samodzielna Kompania Remontowa (rozformowana)
6th Independent Repair Company (6th Airborne Brigade) (disbanded)
   
411/MON
z 8.11.2010
   
6 Samodzielna Kompania Zaopatrzenia (rozformowana)
6th Independent Supply Company (6th Airborne Brigade) (disbanded)
   
411/MON
z 8.11.2010
   
6 Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny im. adm. Arendta Dickmana
6th Radioelectronic Center
       
192/MON
z 11.12.2017
6 Samodzielny Oddział Geograficzny
6th Independent Geographic Branch
186/MON
z 3.07.2013
 
186/MON
z 3.07.2013
186/MON
z 3.07.2013
6 Grupa Zabezpieczenia Medycznego (rozformowana)
6th Medical Protection Group (6th Airborne Brigade) (disbanded)
   
411/MON
z 8.11.2010
   
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
6th Military Economic Branch
102/MON
z 10.04.2013
 
102/MON
z 10.04.2013
   
7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio
7th Territorial Defence Brigade
138/MON
z 6.10.2020
77/MON
z 10.05.2019
   
7 Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego
7th Coastal Defense Brigade
350/MON
z 20.10.2005
350/MON
z 20.10.2005
   
7 Batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
7th Horse Riflemen Battalion (17th Mechanized Brigade)
509/MON
z 23.12.2014
 
509/MON
z 23.12.2014
509/MON
z 23.12.2014
7 Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej (Dywizjon Artylerii Samobieżnej)
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
Self-Propelled Artillery Battalion (17th Mechanized Brigade)
507/MON
z 23.12.2014
 
507/MON
z 23.12.2014
507/MON
z 23.12.2014
7 Dywizjon Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
7th Lublin Lancers Battalion
45/MON
z 22.03.2019
 
45/MON
z 22.03.2019
45/MON
z 22.03.2019
7 Eskadra Działań Specjalnych
7th Special Operations Squadron
   
296/MON
z 28.09.2012
   
7 Szpital Marynarki Wojennej
7th Navy Hospital
100/MON
z 4.08.2021
100/MON
z 4.08.2021
   
8 Flotylla Obrony Wybrzeża
8th Coastal Defense Flotilla
   
180/MON
z 3.07.2013
   
8 Baza Lotnictwa Transportowego
8th Transport Aviation Base
98/MON
z 29.03.2012
 
435/MON
z 4.11.2014
 
191/MON
z 11.12.2017
   
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg.Elżbiety Zawackiej ps."Zo"
8th Territorial Defence Brigade
8KPBOT odz 5/MON
z 15.01.2020
77/MON
z 10.05.2019
   
8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
8th Anti-aircraft Regiment
8pplot odz 57/MON
z 14.02.2006
8pplot ozw 57/MON
z 14.02.2006
8pplot prop 57/MON
z 14.02.2006
8 Kołobrzeski Batalion Saperów Marynarki Wojennej
8th Navy Engineer Battalion
422/MON
z 8.11.2011
 
406/MON
z 27.12.2012
 
416/MON
z 23.10.2014
283/MON
z 8.10.2013
8 Dywizjon Przeciwlotniczy
8th Anti-aircraft Squadron
49/MON
z 12.02.2014
 
49/MON
z 12.02.2014
49/MON
z 12.02.2014
8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny
8th Radar Battalion
   
34/MON
z 14.02.2011
   
8 Batalion Remontowy
8th Repair Battalion
    62/MON
z 10.05.2021
62/MON
z 10.05.2021
8 Grudziądzki Batalion Walki Elektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego
8th Electronic Warfare Battalion
8bwre odz 56/MON
z 14.02.2006
8bwre ozw 8bwre ozp 56/MON
z 14.02.2006
8bwre prop 56/MON
z 14.02.2006
9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps."Warszyc"
9th Territorial Defence Brigade
127/MON
z 16.09.2020
77/MON
z 10.05.2019
   
9 Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
9th Command Support Brigade (Combined Forces General Command)
176/MON
z 7.05.2014
 
99/MON
z 24.03.2014
99/MON
z 24.03.2014
9 Batalion Dowodzenia
9th Command Battalion (16th Mechanized Division)
183/MON
z 3.07.2013
 
183/MON
z 3.07.2013
183/MON
z 3.07.2013
9 Dywizjon Przeciwlotniczy
9th Anti-aircraft Squadron
287/MON
z 8.10.2013
   
24/MON
z 17.02.2020
10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka
10th Armoured Cavalry Brigade
     
326/MON
z 9.10.2012
326/MON
z 9.10.2012
10 Opolska Brygada Logistyczna im. płk Piotra Wysockiego
10th Logistic Brigade
265/MON
z 4.10.2002
265/MON
z 4.10.2002
265/MON
z 4.10.2002
10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps."Nurt"
10th Territorial Defence Brigade
23/MON
z 17.02.2020
77/MON
z 10.05.2019
   
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
10th Command Regiment
     
486/MON
z 16.12 2011
 
240/MON
z 23.06.2015
   
10 Warszawski Pułk Samochodowy
10th Cars Regiment
128/MON
z 20.09.2018
 
128/MON
z 20.09.2018
128/MON
z 20.09.2018
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
10th Military Hospital with Clinic
366/MON
z 25.08.2014
 
366/MON
z 25.08.2014
   
11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
11th Armoured Cavalry Division
     
88/MON
z 29.03.2012
   
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps."Niedźwiadek"
11th Territorial Defence Brigade
11MBOT odz 17/MON
z 5.02.2020
77/MON
z 10.05.2019
   
11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema
11th Artillery Regiment
189/MON
z 23.05.2011
189/MON
z 23.05.2011
189/MON
z 23.05.2011
11 Batalion Ewakuacji Sprzętu
11th Equipment Evacuation Battalion
343/MON
z 7.09.2006
 
427/MON
z 30.10.2015
427/MON
z 30.10.2015
11 Batalion Remontowy
11th Repair Battalion
80/MON
z 23.02.2007
80/MON
z 23.02.2007
80/MON
z 23.02.2007
11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
11th Military Economic Branch
281/MON
z 8.10.2013
 
281/MON
z 8.10.2013
   
12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego
12th Mechanized Division
231/MON
z 23.06.2015
       
12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera
12th Mechanized Brigade
42/MON
z 12.02.2014
 
42/MON
z 12.02.2014
42/MON
z 12.02.2014
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka
12th Territorial Defence Brigade
11/MON
z 23.01.2019
77/MON
z 10.05.2019
   
12 Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich
12th Command Battalion (12th Mechanized Division)
105/MON
z 31.03.2014
 
335/MON
z 18.11.2013
335/MON
z 18.11.2013
12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
12th Unmanned Aerial Vehicles Base
190/MON
z 11.12.2017
 
238/MON
z 25.07.2016
   
12 Terenowy Oddział Lotniskowy
12th Regional Airport Branch
38/MON
z 12.02.2014
12TOL ozw 12TOL ozp   55/MON
z 26.05.2023
   
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
12th Military Economic Branch
405/MON
z 27.12.2012
 
40/MON
z 12.02.2013
   
13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. "Konrad Wawelberg"
13th Territorial Defence Brigade
121/MON
z 9.08.2019
77/MON
z 10.05.2019
   
13 Dywizjon Trałowców
13th Minesweeper Squadron
   
33/MON
z 10.02.2017
   
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
13th Military Economic Branch
96/MON
z 10.04.2013
 
96/MON
z 10.04.2013
   
14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka ps."Warta"
14th Territorial Defence Brigade
30/MON
z 18.03.2021
30/MON
z 18.03.2021
   
14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
14th Anti-tank Regiment
133/MON
z 9.09.2021
133/MON
z 9.09.2021
133/MON
z 9.09.2021
14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (rozformowany)
14th Anti-tank Artillery Squadron (disbanded)
52/MON
z 22.02.2011
52/MON
z 22.02.2011
105/MON
z 10.04.2013
14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza
14th Self-propelled Artyllery Squadron
132/MON
z 18.04.2011
132/MON
z 18.04.2011
132/MON
z 18.04.2011
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
14th Military Economic Branch
98/MON
z 10.04.2013
 
98/MON
z 10.04.2013
   
15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
15th Command Support Brigade
288/MON
z 31.08.2005
288/MON
z 31.08.2005
106/MON
z 10.04.2013
15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego
15th Mechanized Brigade
498/MON
z 1.12.2006
498/MON
z 1.12.2006
330/MON
z 14.09.2011
15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
15th Anti-Aircraft Regiment
99/MON
z 29.03.2012
 
35/MON
z 12.02.2013
99/MON
z 29.03.2012
15 Mazurski Batalion Saperów
15th Sapper Battalion (15th Mechanized Brigade)
430/MON
z 27.12.2005
430/MON
z 27.12.2005
430/MON
z 27.12.2005
15 Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa (3 bpzmot)
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
15th Poznan Lancers Battalion (17th Mechanized Brigade)
505/MON
z 23.12.2014
 
505/MON
z 23.12.2014
505/MON
z 23.12.2014
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
15th Military Economic Branch
428/MON
z 30.10.2015
 
428/MON
z 30.10.2015
   
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
16th Mechanized Division
    98/MON
z 4.08.2021
98/MON
z 4.08.2021
16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. "Zbroja"
16th Territorial Defence Brigade
79/MON
z 28.05.2021
31/MON
z 18.03.2021
   
16 Żuławski Pułk Logistyczny
16th Logistic Regiment
87/MON
z 30.06.2020
87/MON
z 30.06.2020
87/MON
z 30.06.2020
16 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki
16th Airborne Battalion
107/MON
z 2.04.2015
411/MON
z 8.11.2010
   
16 Żuławski Batalion Remontowy (rozformowany)
16th Repair Battalion (disbanded)
39/MON
z 14.02.2011
39/MON
z 14.02.2011
39/MON
z 14.02.2011
16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
16th Military Economic Branch
92/MON
z 29.03.2012
323/MON
z 9.10.2012
   
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego
17th Mechanized Brigade
195/MON
z 23.04.2007
195/MON
z 23.04.2007
195/MON
z 23.04.2007
17 Terenowy Oddział Lotniskowy
17th Regional Airport Branch
329/MON
z 14.09.2011
       
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
17th Military Economic Branch
319/MON
z 29.07.2014
 
319/MON
z 29.07.2014
   
18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
18th Mechanized Division
75/MON
z 9.05.2019
 
75/MON
z 9.05.2019
75/MON
z 9.05.2019
18 Pułk Artylerii
18th Artillery Regiment
104/MON
z 25.07.2022
104/MON
z 25.07.2022
104/MON
z 25.07.2022
18 Łomżyński Pułk Logistyczny im. gen. bryg. Mariana Raganowicza
18th Logistic Regiment
1/MON
z 7.01.2021
1/MON
z 7.01.2021
1/MON
z 7.01.2021
18 Pułk Przeciwlotniczy im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego
18th Anti-aircraft Regiment
136/MON
z 13.09.2022
68/MON
z 19.05.2022
68/MON
z 19.05.2022
18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
18th Reconnaissance Regiment
192/MON
z 23.05.2011
192/MON
z 23.05.2011
192/MON
z 23.05.2011
18 Siedlecki Batalion Dowodzenia
18th Command Battalion (18th Mechanized Division)
123/MON
z 31.08.2020
123/MON
z 31.08.2020
123/MON
z 31.08.2020
18 Batalion Powietrznodesantowy
18th Airborne Battalion (6th Airborne Brigade)
21/MON
z 10.03.2023
411/MON
z 8.11.2010
   
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
18th Military Economic Branch
8/MON
z 11.01.2017
 
8/MON
z 11.01.2017
   
19 Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga
19th Mechanized Brigade
128/MON
z 23.09.2020
128/MON
z 23.09.2020
128/MON
z 23.09.2020
19 Chełmski Batalion Zmechanizowany
19th Mechanized Battalion (19th Mechanized Brigade)
69/MON
z 19.05.2022
69/MON
z 19.05.2022
69/MON
z 19.05.2022
19 Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej
19th Self-propelled Artillery Squadron
105/MON
z 25.07.2022
105/MON
z 25.07.2022
105/MON
z 25.07.2022
19 Samodzielny Oddział Geograficzny
19th Independent Geographical Unit
310/MON
z 10.08.2010
310/MON
z 10.08.2010
310/MON
z 10.08.2010
20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego
20th Mechanized Brigade
415/MON
z 27.12.2005
415/MON
z 27.12.2005
415/MON
z 27.12.2005
21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
21st Podhale Rifles Brigade
134/MON
z 18.04.2011
134/MON
z 18.04.2011
16/MON
z 31.01.2012
21 Batalion Dowodzenia im. gen. bryg. Zygmunta Bohusz-Szyszko
21st Command Battalion (21st Podhale Rifles Brigade)
411/MON
z 3.11.2011
411/MON
z 3.11.2011
16/MON
z 31.01.2012
21 Batalion Logistyczny
21st Logistic Battalion (21st Podhale Rifles Brigade)
171/MON
z 1.06.2012
1/MON
z 5.01.2012
16/MON
z 31.01.2012
21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca
21st Anti-aircraft Artillery Squadron (21st Podhale Rifles Brigade)
123/MON
z 25.04.2012
133/MON
z 18.04.2011
133/MON
z 18.04.2011
21 Baza Lotnictwa Taktycznego
21st Tactical Aviation Base
407/MON
z 3.11.2011
 
424/MON
z 8.11.2011
   
21 Centralny Poligon Lotniczy im. mjr. nawig. Edwarda Kaczorowskiego
21st Central Aviation Training Range
21CPL odz 243/MON
z 15.07.2009
21CPL ozw 243/MON
z 15.07.2009
   
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
21st Military Economic Branch
334/MON
z 7.08.2014
 
334/MON
z 7.08.2014
   
21 Grupa Zabezpieczenia Medycznego (rozformowana)
21st Medical Support Group (disbanded)
   
413/MON
z 3.11.2011
   
22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej
22nd Mountain Infantry Battalion (21st Podhale Rifles Brigade)
190/MON
z 23.05.2011
       
22 Baza Lotnictwa Taktycznego
22nd Tactical Aviation Base
289/MON
z 8.10.2013
171/MON
z 24.10.2019
   
22 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania
22nd Command and Guidance Center
22ODN odz 645/MON
z 31.12.2007
22ODN ozw 645/MON
z 31.12.2007
   
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy
22nd Military Economic Branch
20/MON
z 12.02.2013
 
116/MON
z 21.04.2016
   
22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny
22nd Military Cartographic Center
     
7/MON
z 21.01.2019
7/MON
z 21.01.2019
23 Śląski Pułk Artylerii
23rd Artillery Regiment
87/MON
z 29.03.2012
87/MON
z 29.03.2012
87/MON
z 29.03.2012
23 Baza Lotnictwa Taktycznego
23rd Tactical Aviation Base
269/MON
z 11.09.2012
 
349/MON
z 5.11.2012

157/MON
17.11.2020
   
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
24th Military Economic Branch
190/MON
z 3.07.2013
 
118/MON
z 2.04.2015
   
24 Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności
24th Field Technical Base of Communication Troops
     
75/MON
z 5.04.2016
172/MON
z 24.10.2019
25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
25th Air Cavalry Brigade
140/MON
z 18.04.2011
140/MON
z 18.04.2011
140/MON
z 18.04.2011
25 Batalion Logistyczny 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
25th Logistic Battalion (25th Air Cavalry Brigade)
339/MON
z 18.11.2013
       
25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego (rozformowana)
25th Medical Protection Group (disbanded)
115/MON
z 21.04.2016
 
115/MON
z 21.04.2016
   
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
25th Military Economic Branch
335/MON
z 7.08.2014
 
335/MON
z 7.08.2014
   
26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
26th Military Economic Branch
436/MON
z 4.11.2014
 
18/MON
z 20.01.2015
   
31 Dolnośląski Batalion Radiotechniczny
31st Radar Battalion
38/MON
z 14.02.2011
514/MON
z 31.12.2010
43/MON
z 20.03.2020
   
31 Baza Lotnictwa Taktycznego
31st Tactical Aviation Base
405/MON
z 3.11.2011
 
405/MON
z 3.11.2011
 
129/MON
z 23.06.2017
   
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
31st Military Economic Branch
46/MON
z 12.02.2014
46/MON
z 12.02.2014
   
32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera
32nd Air Defense Rocket Squadron
407/MON
z 27.12.2012
407/MON
z 27.12.2012
407/MON
z 27.12.2012
32 Baza Lotnictwa Taktycznego
32nd Tactical Aviation Base
315/MON
z 13.08.2010
418/MON
z 8.11.2011
   
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy
32nd Military Economic Branch
182/MON
z 3.07.2013
 
182/MON
z 3.07.2013
   
33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
33rd Air Defense Rocket Squadron
359/MON
z 15.11.2012
359/MON
z 15.11.2012
   
33 Baza Lotnictwa Transportowego
33rd Transport Aviation Base
43/MON
z 14.02.2011
43/MON
z 14.02.2011
   
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
33rd Military Economic Branch
19/MON
z 12.02.2013
19/MON
z 12.02.2013
   
34 Brygada Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
34th Armoured Cavalry Brigade
641/MON
z 31.12.2007
641/MON
z 31.12.2007
641/MON
z 31.12.2007
34 Batalion Radiotechniczny
34th Radar Battalion
     
45/MON
z 17.02.2015
   
34 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
34th Air Defense Rocket Squadron
408/MON
z 3.11.2011
408/MON
z 3.11.2011
   
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
34th Military Economic Branch
91/MON
z 29.03.2012
 
121/MON
z 21.04.2016
   
35 Skwierzyński Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
35th Air Defense Rocket Squadron
295/MON
z 28.09.2012
 
295/MON
z 28.09.2012
   
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
35th Military Economic Branch
41/MON
z 12.02.2014
 
41/MON
z 12.02.2014
   
36 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
36th Air Defense Rocket Squadron
44/MON
z 12.02.2014
278/MON
z 8.10.2013
   
37 Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
37th Air Defense Rocket Squadron
127/MON
z 23.06.2017
 
338/MON
z 7.08.2014
   
38 Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej
38th Air Defense Support Squadron
324/MON
z 2.12.2016
 
324/MON
z 2.12.2016
324/MON
z 2.12.2016
41 Baza Lotnictwa Szkolnego
41st Training Aviation Base
141/MON
z 18.04.2011
214/MON
z 9.06.2011
   
42 Baza Lotnictwa Szkolnego
42nd Training Aviation Base
135/MON
z 18.04.2011
135/MON
z 18.04.2011
   
43 Oksywska Baza Lotnictwa Morskiego
43rd Naval Aviation Base
271/MON
z 11.09.2012
 
340/MON
z 15.12.2016
   
43 Batalion Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża
43rd Engineer Battalion
       
314/MON
z 29.07.2014
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
43rd Military Economic Branch
455/MON
z 17.11.2014
 
349/MON
z 31.08.2015
   
44 Baza Lotnictwa Morskiego
44th Naval Aviation Base
402/MON
z 3.11.2011
 
402/MON
z 3.11.2011
   
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
44th Military Economic Branch
251/MON
z 29.07.2016
 
251/MON
z 29.07.2016
   
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
45th Military Economic Branch
322/MON
z 9.10.2012
 
126/MON
z 21.04.2016
   
49 Baza Lotnicza
49th Aviation Base
429/MON
z 30.10.2015
 
128/MON
z 23.06.2017
   
52 Batalion Remontowy
52nd Repair Battalion
        25/MON
z 15.03.2023
56 Baza Lotnicza
56th Aviation Base
454/MON
z 17.11.2014
 
454/MON
z 17.11.2014
   
82 Batalion Ewakuacji Sprzętu
82nd Equipment Evacuation Battalion
173/MON
z 17.12.2020
459/MON
z 17.11.2014
173/MON
z 17.12.2020
91 Batalion Logistyczny "Ziemi Opolskiej" im. ppłk Antoniego Gali
91st Logistic Battalion (10th Logistic Brigade)
16/MON
z 30.01.2009
16/MON
z 30.01.2009
16/MON
z 30.01.2009
100 Batalion Łączności
100th Communication Battalion
       
104/MON
z 10.04.2013
102 Batalion Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
102nd Security Battalion (Command Support Brigade Multinational Corps North-East)
106/MON
z 24.08.2018
 
112/MON
z 9.06.2017
106/MON
z 24.08.2018
104 Batalion Logistyczny "Ziemi Wałeckiej" Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
104th Logistic Battalion (Command Support Brigade Multinational Corps North-East)
46/MON
z 14.02.2017
 
46/MON
z 14.02.2017
46/MON
z 14.02.2017
104 Batalion Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (rozformowany)
104th Support Battalion (Command Support Brigade Multinational Corps North-East) (disbanded)
512/MON
z 31.12.2010
512/MON
z 31.12.2010
512/MON
z 31.12.2010
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
105th Military Hospital with a Clinic
45/MON
z 12.02.2014
       
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
109th Military Hospital with a Clinic
189/MON
z 11.12.2017
141/MON
z 22.09.2021
141/MON
z 22.09.2021
112 Batalion Remontowy
112th Repair Battalion
     
279/MON
z 8.10.2013
12/MON
z 15.01.2015
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.