1.Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany (1994 - 2019)
19.Chełmski Batalion Zmechanizowany (2019 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
1.Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany sformowano w momencie przeformowania 3.Dywizji Zmechanizowanej w 3.Brygadę Zmechanizowaną w 1994 roku. Bezpośrednim poprzednikiem batalionu z którego formowano jednostkę był 7.Pułk Zmechanizowany. Batalion w połowie roku 2011 został włączony w podporządkowanie 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, stało się to z powodu rozformowania 3.Brygady Zmechanizowanej, a nie chciano marnować potencjału tej jednostki. Batalion wyposażony jest w bojowe wozy piechoty BWP-1 jako podstawowe wyposażenie. Jednostka stacjonuje w miejscowości Chełm. Pod koniec 2019 roku batalion podporządkowano 19.Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz przemianowano na 19.Batalion Zmechanizowany.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 71/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 1996 roku batalion dziedziczy tradycje następujących jednostek:
 
- 7 Regimentu Pieszego Konnego (1776 – 1794)
- 7 Pułku Piechoty (1808 – 1812)
- 7 Pułku Piechoty Liniowej (1815 – 1831)
- 7 Pułku Piechoty Legionów (1919 – 1939)
- 7 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1944)
- 7 Pułku Piechoty (1943 – 1945)
- 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty (1945 – 1962)
- 7 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego (1962 – 1988)
- 7 Ośrodka Materiałowo-Technicznego (1988 – 1992)
- 7 Pułku Zmechanizowanego (1992 – 1994)
 
Jednocześnie decyzją tą ustalono nazwę wyróżniającą batalionu „Kołobrzeski”.
 
W dniu 12 marca 1996 roku Prezydent RP nadał batalionowi Sztandar Wojskowy ufundowany przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” S.A., uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w dniu 17 sierpnia 1996 roku na Placu Zamkowym.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 19.bz
 - kompania dowodzenia
 - 1.kompania zmechanizowana
 - 2.kompania zmechanizowana
 - 3.kompania zmechanizowana
 - kompania wsparcia
 - kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr dypl. Janusz Kukier (5.X.1994 – 16.XII.1996)
- mjr dypl. Jerzy Szmytko (16.XII.1996 – 5.X.2001)
- ppłk dypl. Janusz Kukier (5.X.2001 – 1.VII.2004)
- ppłk Mariusz Gałęziowski (1.VII.2004 – 28.VII.2011)
- ppłk Sławomir Lidwa (28.VII.2011 – 24.IV.2014)
- ppłk Sławomir Kułaga (24.IV.2014 – 6.VII.2018)
- cz. p.o. mjr Jacek Chmielewski (6.VII.2018 - 14.I.2019)
- ppłk Hubert Trusiuk (14.I.2019 - 15.III.2021)
- ppłk Jacek Chmielewski (15.III.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta (1994 – V.2011)
1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki (V.2011 – 1.X.2019)
19.Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga (1.X.2019 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.