ZMIANY PERSONALNE 2018
STYCZEŃ
01.01.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU w Busku Zdrój, odchodzi płk Jarosław MOLISAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WSzW Kielce -> czasowo obowiązki komendanta WKU Busko Zdrój pełnił będzie mjr Andrzej TOMCZYK
 
02.01.18 – zmiana na stanowisku komendanta 17.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, odchodzi płk Piotr KŁOSIŃSKI -> czasowo obowiązki komendanta 17.WOG pełnił będzie ppłk Jacek WIECZOREK
 
02.01.18 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, czasowo pełniący obowiązki szefa WSzW Kielce ppłk Wiesław LOCH przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Kielce – płk Jarosław MOLISAK
 
02.01.18 – zmiana na stanowisku szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, odchodzi płk Tadeusz BOREK -> czasowo obowiązki szefa WZI Poznań pełnił będzie ppłk Marek BENEC
 
04.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 20.Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach, odchodzi płk Janusz WIATR -> czasowo obowiązki dowódcy 20.BZ pełnił będzie płk Wojciech DOBRZYŃ
 
04.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia 12.BZ w Szczecinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Piotr RACZYŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca bdow 12.BZ – ppłk mgr inż. Sławomir GAWRON
 
05.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy, odchodzi kpt. Artur DĄBROWSKI -> nowy dowódca 2.krr – por. Wojciech SŁUGOCKI
 
09.01.18 – zmiana na stanowisku Ministra Obrony Narodowej, odchodzi Pan Antoni MACIEREWICZ (Prawo i Sprawiedliwość) -> nowy Minister Obrony Narodowej – Pan Mariusz BŁASZCZAK (Prawo i Sprawiedliwość)
 
10.01.18 – zmiana na stanowisku komendanta 35.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krakowie, czasowo pełniący obowiązki komendanta 35.WOG mjr Maciej HERBIK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 35.WOG – ppłk Jacek KAHLA
 
11.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 9.Batalionu Dowodzenia 16.DZ w Białobrzegach, odchodzi ppłk Piotr URBAŚ -> czasowo obowiązki dowódcy 9.bdow pełnił będzie mjr Grzegorz ZYGAN
 
 
11.01.18 – na stanowisko komendanta Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie wyznaczony zostaje płk Marek JURECKI
 
12.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 18.Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku, odchodzi płk dypl. Marcin FRĄCZEK -> nowy dowódca 18.pr – płk Rafał LIS
 
 
15.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 6.Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, odchodzi płk Tomasz BIAŁAS wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 13.BOT -> nowy dowódca 6.BOT – płk Grzegorz KALICIAK
 
 
15.01.18 – na dowódcę 7.Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje kmdr Tomasz LASKOWSKI (poprzednio zastępca dowódcy JW Formoza)
 
 
15.01.18 – na dowódcę 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Krzysztof STAŃCZYK (poprzednio szef Oddziału w Zarządzie Operacyjnym Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej)
 
 
15.01.18 – na dowódcę 9.Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Paweł WIKTOROWICZ (poprzednio Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej)
 
 
15.01.18 – na dowódcę 10.Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Artur BARAŃSKI (poprzednio szef sztabu 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej)
 
 
15.01.18 – na dowódcę 11.Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Krzysztof GONCERZ (poprzednio szef Zarządu Operacyjnego Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej)
 
 
15.01.18 – na dowódcę 12.Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Rafał MIERNIK (poprzednio szef szkolenia 17.BZ)
 
 
15.01.18 – na dowódcę 13.Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Tomasz BIAŁAS (poprzednio dowódca 6.BOT)
 
15.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 43.Batalionu Saperów w Rozewiu, odchodzi kmdr por. Mariusz KUCHTA wyznaczony do dalszej służby w sztabie 3.FO -> czasowo obowiązki dowódcy 43.bsap pełnił będzie kmdr por. Sebastian SOCHOŃ
 
17.01.18 – zmiana na stanowisku szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, odchodzi Pan Piotr BĄCZEK -> nowy szef SKW – Pan Maciej MATERKA
 
19.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, odchodzi kpt. Adam MOLEWSKI wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Garnizonu Warszawa
 
22.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Batalionu Ułanów Poznańskich 17.BZ w Wędrzynie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 15.bUP kpt. Robert KSIĄŻYK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 15.bUP – ppłk Paweł KOLASA
 
25.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia CSWL w Poznaniu, odchodzi ppłk Jarosław MUSZYŃSKI wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy CSWL -> nowy dowódca bzs CSWL Poznań – mjr Rafał MATERA
 
25.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Kompanii Logistycznej 22.Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, odchodzi kpt. Grzegorz SOWA wyznaczony do dalszej służby w Sztabie Dowództwa 21.BSP
 
26.01.18 – zmiana na stanowisku komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, odchodzi płk Bogusław ATALSKI -> czasowo obowiązki komendanta CPSP pełnił będzie ppłk Zenon SZUTENBERG
 
30.01.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 10.BKPanc w Świętoszowie, odchodzi ppłk Robert WIESE wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 10.BKPanc -> nowy dowódca das 10.BKPanc – ppłk Paweł FORNALCZYK
 
31.01.18 – zmiana na stanowisku komendanta Komendy Portu Wojennego Gdynia, odchodzi kmdr Andrzej ŁYSAKOWSKI przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta KPW Gdynia pełnił będzie – kmdr por. Jarosław WYPIJEWSKI
 
31.01.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Gdynia, odchodzi ppłk Grzegorz STAŃCZYK -> nowy komendant WKU Gdynia – ppłk Dariusz TYLKI
 
LUTY
02.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, odchodzi ppłk Zbigniew DROŻDŻEWSKI wyznaczony do dalszej służby w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych -> nowy dowódca 3.binż – ppłk Radosław PODOLSKI
 
02.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu, odchodzi ppłk Leszek ŚLIMAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 8.brt -> czasowo obowiązki dowódcy 3.brt pełnił będzie mjr Paweł GRELEWSKI
 
02.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 6.Batalionu Dowodzenia 6.BPD w Krakowie, odchodzi ppłk Andrzej SMOLIŃSKI -> nowy dowódca 6.bdow – ppłk Marcin MALINOWSKI
 
05.02.18 – zmiana na stanowisku prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, nowy prezes AMW – Pan Krzysztof FALKOWSKI
 
05.02.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Będzin, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Będzin mjr Bartosz KWITOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Będzin – ppłk Andrzej KŁUŚ
 
05.02.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Zielona Góra, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Zielona Góra mjr Wojciech FRYDRYCH przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Zielona Góra – ppłk Grzegorz TUCHOLSKI
 
05.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Czołgów 10.BKPanc w Świętoszowie, odchodzi ppłk Renart SKRZYPCZAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Sztabu 10.BKPanc -> nowy dowódca 1.bcz – mjr Jerzy BIRYŁKO
 
05.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 10.Batalionu Zmechanizowanego 10.BKPanc w Świętoszowie, odchodzi ppłk Wojciech STRZELECKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa szkolenia 10.BKPanc -> nowy dowódca 10.bz – mjr Michał FABISZEWSKI
 
 
05.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Kompanii Regulacji Ruchu w Olsztynie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppor. Arkadiusz MACKOJĆ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 5.krr – por. Olaf ŁACH
 
07.02.18 – zmiana na stanowisku szefa Inspektoratu Informatyki w Warszawie, odchodzi Pan Paweł DZIUBA -> nowy szef IInf. – Pan Adam PIOTROWSKI
 
08.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu, odchodzi ppłk Krzysztof LIS -> nowy dowódca 8.brt – ppłk Leszek ŚLIMAK
 
08.02.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Konin, czasowo pełniący obowiązki kpt. Sławomir NAWROCKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Konin – ppłk Rafał WOJCIECHOWSKI
 
09.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia 10.BLog w Opolu, odchodzi ppłk Piotr MATYKIEWICZ wyznaczony do dalszej służby w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej
 
 
12.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy trałowca projektu 207P ORP „DRUŻNO”, nowy dowódca ORP „DRUŻNO” – kpt. mar. Maciej ZARĘBSKI
 
16.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 17.BZ w Międzyrzeczu, odchodzi ppłk Jarosław MOSUR -> nowy dowódca 1.bpzmot 17.BZ – ppłk Damian KIDAWA
 
19.02.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Szczecin, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Przemysław TORZEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Szczecin – ppłk Marek KONIECZNY
 
20.02.18 – zmiana na stanowisku dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie, odchodzi gen. bryg. dr n. med. Stanisław ŻMUDA -> nowy dyrektor DWSZ – Pani dr Aurelia OSTROWSKA
 
22.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Batalionu Remontowego w Kołobrzegu, odchodzi ppłk Paweł PRZĄDKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy komendanta 6.WOG -> czasowo obowiązki dowódcy 8.brem pełnił będzie mjr Dariusz KAMIŃSKI
 
23.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych w Świnoujściu, odchodzi kmdr por. Grzegorz OKULJAR -> czasowo obowiązki dowódcy 2.dotr pełnił będzie kmdr ppor. Marek OBRĘBSKI
 
23.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Batalionu Saperów 15.BZ w Orzyszu, odchodzi ppłk Robert KAMIŃSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 2.psap -> czasowo obowiązki dowódcy 15.bsap pełnił będzie mjr Mariusz ŁUSZCZYŃSKI
 
23.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 9.Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Grzegorz ZYGAN przekazuje dowodzenia -> czasowo obowiązki dowódcy 9.bdow pełnił będzie kpt. Linda RAWICKA
 
 
26.02.18 – zmiana na stanowisku dowódcy trałowca projektu 207P ORP „BUKOWO”, nowy dowódca ORP „BUKOWO” – kpt. mar. Marek TUREK
 
26.02.18 – zmiana na stanowisku komendanta 17.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Jacek WIECZOREK zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta 17.WOG
 
27.02.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 112.Batalionu Remontowego w Giżycku, odchodzi ppłk Wojciech KOTSCHY wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 52.brem -> czasowo obowiązki dowódcy 112.brem pełnił będzie mjr Piotr IWANIEC
 
27.02.18 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, odchodzi płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa WSzW Warszawa -> czasowo obowiązki szefa WSzW Poznań pełnił będzie ppłk Włodzimierz CIECIURA
 
MARZEC
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia generała awans otrzymuje gen. broni Leszek SURAWSKI – Szef Sztabu Generalnego WP
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. broni awans otrzymuje gen. dyw. Jarosław MIKA – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. broni awans otrzymuje gen. dyw. Sławomir WOJCIECHOWSKI – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Stanisław CZOSNEK – Dowódca 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Adam JOKS – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Krzysztof KRÓL – Zastępca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Cezary WIŚNIEWSKI – Attache Obrony przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Stanach Zjednoczonych
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Zenon BRZUSZKO – Dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Szymon KOZIATEK – Zastępca Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P5 Sztabu Generalnego WP
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Dariusz PARYLAK – Dowódca 10.Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Ryszard PIETRAS – Dowódca 21.Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Jacek PSZCZOŁA – Dowódca 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Jan RYDZ – Dowódca 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
 
01.03.18 - nominacja generalska – do stopnia kontradm. awans otrzymuje kmdr Krzysztof ZDONEK – Dowódca 8.Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego
 
01.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 6.Ośrodka Radioelektronicznego w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr por. Bogusław POSTEK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 6.ORel – kmdr Maciej KASPRZAK
 
01.03.18 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, czasowo pełniący obowiązki szefa ppłk dypl. Kazimierz MĄCZKA przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Warszawa – płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI
 
01.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta Komendy Portu Wojennego Gdynia, czasowo pełniący obowiązki komendanta kmdr por. Jarosław WYPIJEWSKI otrzymuje awans do stopnia komandora oraz wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta KPW Gdynia
 
02.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 56.Bazy Lotniczej w Inowrocławiu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Cezary TRYBAŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 56.BLot – płk pil. Krzysztof ZWOLIŃSKI
 
02.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Pułku Saperów w Kazuniu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Artur GRUSZCZYK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.psap – płk Robert KAMIŃSKI
 
02.03.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 52.Batalionu Remontowego w Czarnem, odchodzi ppłk Robert SZPĄDROWSKI -> nowy dowódca 52.brem - ppłk Wojciech KOTSCHY
 
 
02.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki komendanta kmdr Sławomir WOŹNIAK przekazuje dowodzenie - > nowy komendant RCI Gdynia – kmdr Andrzej GODECKI
 
 
04.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 32.Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, odchodzi ppłk Tomasz PONINKIEWICZ -> czasowo obowiązki dowódcy 32.blp pełnił będzie mjr Krzysztof WYDRZYŃSKI
 
05.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Szczecinek, nowy komendant WKU Szczecinek – ppłk mgr inż. Zbigniew URBANIAK
 
05.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Nowy Targ, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Piotr DROZD przekazuje dowodzenie ->nowy komendant WKU Nowy Targ – ppłk Paweł WÓJCIK
 
 
08.03.18 – na dowódcę nowo formowanego Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie wyznaczony zostaje płk Leszek SZCZEŚNIAK
 
09.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, czasowo pełniący obowiązki komendanta CS MW kmdr por. Dariusz CEBULKA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CS MW – kmdr mgr inż. Grzegorz OKULJAR
 
09.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Szkolenia „Leopard” w Świętoszowie, odchodzi mjr Krzysztof KACPEREK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 1.bcz 10.BKPanc -> czasowo obowiązki komendanta OSL pełnił będzie kpt. Marcin WDOWIAK
 
12.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Piotr BEDNARCZYK zostaje awansowany do stopnia płk i wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy
 
12.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Czołgów 10.BKPanc w Świętoszowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Krzysztof KACPEREK zostaje awansowany do stopnia ppłk i wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 1.bcz
 
12.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 19.Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie, odchodzi płk Zbigniew NOWAK wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa rozpoznania geoprzestrzennego -> czasowo obowiązki dowódcy 19.SOG pełnił będzie ppłk Krzysztof ŚLUSARZ
 
12.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Gorzów Wielkopolski, czasowo pełniący obowiązki mjr Grzegorz MARCIŃCZAK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Gorzów Wielkopolski – ppłk Adam KOTARAK
 
12.03.18 – zmiana na stanowisku kierownika Warsztatów Technicznych 4.RBLog w Krośnie Odrzańskim, czasowo pełniący obowiązki kierownika st.chor.szt. Dariusz KUCHARSKI przekazuje dowodzenie -> nowy kierownik WT Krosno Odrzańskie – mjr Piotr AUGUSTYN
 
12.03.18 – zmiana na stanowisku szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, czasowo pełniący obowiązki ppłk Marek BENEC przekazuje dowodzenie -> nowy szef WZI Poznań – płk Piotr PŁOCHA
 
14.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Marek MAGOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WSzW Bydgoszcz – płk Tomasz DOMINIKOWSKI
 
16.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 17.Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, odchodzi płk Piotr MALINOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Sztabu Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód -> nowy dowódca 17.BZ – płk Robert KOSOWSKI
 
16.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 11.Pułku Artylerii w Węgorzewie, odchodzi płk dypl. Jacek WERA -> nowy dowódca 11.pa – ppłk dypl. Robert MATYSEK
 
20.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Jacek STOŃ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca bdow WL – ppłk Tomasz SOBECKI
 
21.03.18 – zmiana na stanowisku szefa Narodowego Centrum Kryptologii w Warszawie, odchodzi dr Tomasz MIKOŁAJEWSKI -> nowy szef NCK – prof. dr hab. inż. Jerzy SURMA
 
22.03.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12.BZ w Choszcznie, odchodzi ppłk Jarosław CHOJNACKI -> nowy dowódca das 12.BZ – ppłk Daniel NOGA
 
22.03.18 – zmiana na stanowisku dyrektora Archiwum Wojskowego w Oleśnicy, odchodzi Pan dr Daniel KOREŚ -> nowy dyrektor AW Oleśnica – Pan Dariusz URBAŃSKI
 
26.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Busko Zdrój, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Andrzej TOMCZYK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Busko Zdrój – ppłk Tomasz KOKOCIŃSKI
 
28.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta 14.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu, odchodzi ppłk Marek PAWŁOWSKI -> nowy komendant 14.WOG – ppłk Marek BŁACHOWIAK
 
28.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Inowrocław, odchodzi ppłk Krzysztof BRONIEWICZ odchodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta WKU Inowrocław pełnił będzie mjr Jacek TECŁAW
 
29.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, odchodzi płk Robert PAWLICKI -> nowy komendant CSŻW – ppłk Sławomir NIEMIRKA
 
29.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, odchodzi płk Krzysztof TOKARCZYK -> czasowo obowiązki komendanta CSLog pełnił będzie ppłk Jarosław KŁOS
 
29.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta 11.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Grzegorz GOTOWICZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 26.WOG -> czasowo obowiązki komendanta 11.WOG pełnił będzie ppłk Robert BORZĘCKI
 
29.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta 12.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, odchodzi płk Mirosław SOWIŃSKI -> czasowo obowiązki komendanta 12.WOG pełnił będzie ppłk Jan LIPIŃSKI
 
29.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Łomża, odchodzi ppłk Adam KRYSTOWCZYK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Łomża pełnił będzie mjr Robert GRZESZCZYK
 
30.03.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia 17.Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, odchodzi ppłk Wojciech LUZAK -> nowy dowódca bdow 17.BZ - ppłk Mirosław KUCZYŃSKI
 
30.03.18 – zmiana na stanowisku komendanta 13.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, odchodzi płk Wojciech MARGLARCZYK -> czasowo obowiązki komendanta 13.WOG pełnił będzie ppłk Andrzej PASZEK
 
KWIECIEŃ
04.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Zmechanizowanego 7.BOW w Trzebiatowie, odchodzi ppłk Radosław STACHOWIAK -> nowy dowódca 3.bz – ppłk Sylwester KOWALSKI
 
04.04.18 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Szkolenia „Leopard” w Świętoszowie, czasowo pełniący obowiązki kpt. Marcin WDOWIAK zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta OSL i otrzymuje awans do stopnia majora
 
05.04.18 – zmiana na stanowisku komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Robert MUSIEL przekazuje dowodzenie -> nowy komendant OŻW Kraków – płk Mirosław KALISKI
 
06.04.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Praga, odchodzi ppłk Robert PUTRZYŃSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Warszawa-Praga pełnił będzie mjr Paweł KAMIŃSKI
 
09.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 9.Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, odchodzi płk Jacek OSTROWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 20.BZ -> nowy dowódca 9.BKPanc – płk Dariusz KOSOWSKI
 
09.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 20.Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach, czasowo pełniący obowiązki płk Wojciech DOBRZYŃ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 20.BZ – płk Jacek OSTROWSKI
 
09.04.18 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, odchodzi płk Krzysztof STACHOWIAK -> czasowo obowiązki szefa WSzW Szczecin pełnił będzie ppłk Cezary TEODOROWICZ
 
 
12.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 1.BPanc w Chełmie, odchodzi ppłk Rafał MIECZNIK -> nowy dowódca das 1.BPanc – ppłk Paweł GANDERA
 
13.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Batalionu Saperów w Orzyszu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Mariusz ŁUSZCZYŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 15.bsap – ppłk Maciej PRZYBIELSKI
 
17.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych w Świnoujściu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr por. Marek OBRĘBSKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 2.dOTR
 
18.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Zmechanizowanego 7.BOW w Lęborku, z powodu nagłej śmierci dowódcy 1.bz ppłk Romana OWCZARKA czasowo obowiązki dowódcy 1.bz pełnił będzie mjr Dariusz NIEWIADOMY
 
19.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 9.Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, czasowo pełniąca obowiązki dowódcy kpt. Linda RAWICKA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 9.bdow – ppłk Przemysław KURZAWIAK
 
20.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 34.Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach, odchodzi ppłk Paweł CZAJKOWSKI wyznaczony do dalszej słuzby na stanowisku dowódcy 3.brt -> nowy dowódca 34.brt – ppłk Andrzej LUBCZYŃSKI
 
23.04.18 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, czasowo pełniący obowiązki ppłk Jarosław KŁOS przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CSLog – płk Mariusz KALISZUK
 
25.04.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Brzeg, odchodzi ppłk Zbigniew GARBOŚ przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta WKU Brzeg pełnił będzie mjr Krzysztof TRZECIAK
 
26.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni, odchodzi na wiceadm. dr hab. Stanisław ZARYCHTA -> czasowo obowiązki dowódcy COM-DKM pełnił będzie kmdr Mariusz KOŚCIELSKI
 
26.04.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle, odchodzi ppłk Andrzej MUDRAK -> nowy komendant WKU Kędzierzyn-Koźle – ppłk Jarosław JALOWSKI
 
27.04.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu, czasowo pełniący obowiązki mjr Paweł GRELEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.brt – ppłk Paweł CZAJKOWSKI
 
MAJ
04.05.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 14.Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu -> odchodzi ppłk mgr inż. Dariusz SŁOTA -> czasowo obowiązki dowódcy 14.das pełnił będzie mjr Wojciech DRAPAŁA
 
07.05.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Włocławek, odchodzi ppłk Radosław NIECIKOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa WSzW Szczecin -> czasowo obowiązki komendanta WKU Włocławek pełnił będzie mjr Stanisław DYKOWSKI
 
11.05.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 22.Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, odchodzi ppłk dypl. Piotr RUPA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa WSzW Wrocław -> czasowo obowiązki dowódcy 22.bpg pełnił będzie mjr Krzysztof HANEK
 
11.05.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 49.Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, odchodzi płk dypl. pil. Grzegorz MATEJUK -> czasowo obowiązki dowódcy 49.BLot pełnił będzie ppłk nawig. Robert KIETLIŃSKI
 
14.05.18 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, czasowo pełniący obowiązki ppłk Włodzimierz CIECIURA przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Poznań – płk Grzegorz KONOPKO
 
14.05.18 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, czasowo pełniący obowiązki ppłk Cezary TEODOROWICZ przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Szczecin – płk mgr Radosław NIECIKOWSKI
 
14.05.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Białystok, odchodzi ppłk Grzegorz KONOPKO wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa WSzW Poznań -> czasowo obowiązki komendanta WKU Białystok pełnił będzie mjr Roman WAWER
 
 
17.05.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Kawalerii Powietrznej 25.BKPow w Leźnicy Wielkiej, odchodzi ppłk Krzysztof SARNOWSKI -> nowy dowódca 1.bkpow – ppłk Sławomir SKIBIŃSKI
 
18.05.18 – zmiana na stanowisku kierownika Warsztatów Techniki Morskiej 1.RBLog, odchodzi kmdr por. Maciej KLOCKOWSKI -> czasowo obowiązki kierownika WTM 1.RBLog pełnił będzie mjr Piotr KOWALCZYK
 
21.05.18 – zmiana na stanowisku komendanta 12.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, czasowo pełniący obowiązki ppłk Jan LIPIŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 12.WOG – płk Janusz KRYSZPIN
 
22.05.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Flotylli Okrętów w Gdyni, odchodzi kontradm. Krzysztof JAWORSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy COM-DKM -> czasowo obowiązki dowódcy 3.FO pełnił będzie kmdr Wojciech SOWA
 
22.05.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki kmdr Mariusz KOŚCIELSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca COM-DKM – kontradm. Krzysztof JAWORSKI
 
22.05.18 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, czasowo pełniący obowiązki ppłk Tomasz LEWANDOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Wrocław – płk Piotr RUPA
 
 
30.05.18 – zmiana na stanowisku dowódcy okrętu podwodnego projektu 877E „Kilo” ORP „ORZEŁ”, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr ppor. Maciej BIELAK zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy okrętu i awansowany do stopnia kmdr por.
 
30.05.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Inżynieryjnego 1.psap w Brzegu, odchodzi ppłk Arkadiusz PRYKOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa sztabu 2.psap -> czasowo obowiązki dowódcy 1.binż pełnił będzie mjr Krzysztof WAIS
 
30.05.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Wsparcia Inżynieryjnego 1.psap w Brzegu, odchodzi ppłk Wojciech RUDNIKOWICZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa wojsk inżynieryjnych 12.DZ -> czasowo obowiązki dowódcy bwinż pełnił będzie mjr Krzysztof DACYSZYN
 
CZERWIEC
04.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, odchodzi płk pil. Artur KAŁKO -> czasowo obowiązki dowódcy 41.BLSz pełnił będzie płk dypl. Waldemar CYRAN
 
05.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 22.Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, czasowo pełniący obowiązki mjr Krzysztof HANEK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 22.bpg – ppłk Izabela WLIZŁO
 
07.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 35.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Robert PULIKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 35.drOP – ppłk Tomasz KORYTOWSKI
 
11.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 49.Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk nawig. Robert KIETLIŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 49.BLot – płk pil. Zbigniew MITURA
 
11.06.18 – zmiana na  stanowisku dowódcy 10.Batalionu Zmechanizowanego 10.BKPanc w Świętoszowie, czasowo pełniący obowiązki mjr Michał FABISZEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 10.bz 10.BKPanc – ppłk Marek FIAŁKA
 
11.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 13.Dywizjonu Trałowców w Gdyni, odchodzi kmdr por. Piotr SIKORA -> czasowo obowiązki dowódcy 13.dTr pełnił będzie kmdr ppor. Maciej TOMIAK
 
13.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, odchodzi kmdr pil. Tadeusz DRYBCZEWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy BL MW pełnił będzie kmdr pil. Jarosław CZERWONKO
 
15.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, odchodzi płk Arkadiusz MIKOŁAJCZYK -> czasowo obowiązki dowódcy 3.BOT pełnił będzie ppłk Witold BUBAK
 
15.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Zmechanizowanego 9.BKPanc w Braniewie, odchodzi ppłk Janusz OKULUS wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa szkolenia 9.BKPanc -> nowy dowódca bz 9.BKPanc – ppłk Piotr SZELEZIN
 
18.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, czasowo pełniący obowiązki ppłk Robert GURZĘDA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 32.BLT – płk pil. Tomasz JATCZAK
 
18.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Dywizjonu Przeciwlotniczego 15.pplot w Elblągu, odchodzi ppłk Tomasz BARANOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 2.dplot pełnił będzie mjr Jarosław BARCIŃSKI
 
19.06.18 – zmiana na stanowisku Inspektora Marynarki Wojennej DGRSZ, odchodzi kontradm. Mirosław MORDEL -> nowy Inspektor Marynarki Wojennej – kontradm. Jarosław ZIEMIAŃSKI
 
26.06.18 – zmiana na stanowisku komendanta 11.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki ppłk Robert BORZĘCKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 11.WOG – ppłk Jan LIPIŃSKI
 
28.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych w Gdyni, odchodzi kmdr Tomasz CZAPCZYŃSKI -> czasowo obowiązki dowódcy dOB pełnił będzie kmdr por. Radosław HURBAŃCZUK
 
28.06.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Zielona Góra, odchodzi ppłk Grzegorz TUCHOLSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Włocławek -> czasowo obowiązki komendanta WKU Zielona Góra pełnił będzie mjr Adam KOZAR
 
29.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 12.Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, odchodzi gen. dyw. Rajmund ANDRZEJCZAK wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego -> nowy dowódca 12.DZ – gen. bryg. Maciej JABŁOŃSKI
 
29.06.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu, odchodzi gen. bryg. Wojciech LEWICKI -> nowy dowódca 3.BRt – płk Dariusz KRZYWDZIŃSKI
 
29.06.18 – zmiana na stanowisku komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie-Rembertów, odchodzi płk Dariusz STRÓŻEWSKI -> czasowo obowiązki komendanta 2.RBLog pełnił będzie płk Andrzej MOCNY
 
LIPIEC
02.07.18 – zmiana na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odchodzi gen. Leszek SURAWSKI -> nowy Szef SG WP – gen. dyw. Rajmund ANDRZEJCZAK, jednocześnie gen. dyw. Rajmund ANDRZEJCZAK otrzymuje awans do stopnia generała broni
 
02.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 6.Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, odchodzi gen. bryg. Grzegorz HAŁUPKA -> nowy dowódca 6.BPD – gen. bryg. Szymon KOZIATEK
 
02.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk dypl. Waldemar CYRAN przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki dowódcy 41.BLSz pełnił będzie płk Krzysztof WOCIAL
 
02.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Pułku Ochrony w Warszawie, odchodzi płk Krzysztof ZAKRZEWSKI -> nowy dowódca pochr – płk Wojciech ERBEL
 
02.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Inżynieryjnego 1.psap w Brzegu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Krzysztof WAIS przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.binż – ppłk Krzysztof JAROSZEK
 
02.07.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 14.Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Wojciech DRAPAŁA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 14.das - ppłk Janusz NIEDŹWIEDŹ
 
112brem odz 02.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 112.Batalionu Remontowego w Giżycku, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Piotr IWANIEC przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 112.brem – ppłk Daniel ZAŁUŃSKI
 
02.07.18 – zmiana na stanowisku dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki płk Robert KARDAŚ przekazuje dowodzenie -> nowy dyrektor CDiS SZ – płk Jarosław MOKRZYCKI
 
03.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Flotylli Okrętów w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr Wojciech SOWA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.FO – kmdr Mirosław JURKOWLANIEC
 
05.07.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Włocławek, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Stanisław DYKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Włocławek – ppłk Grzegorz TUCHOLSKI
 
06.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Zmechanizowanego 1.BPanc w Chełmie, odchodzi ppłk Sławomir KUŁAGA -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bz pełnił będzie mjr Jacek CHMIELEWSKI
 
06.07.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Czołgów 15.Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu, odchodzi ppłk Adam KONIUK -> nowy dowódca bcz 15.BZ - ppłk Adam FUK
 
12.07.18 – zmiana na stanowisku komendanta 18.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie, odchodzi płk Piotr CALAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 2.RBLog -> czasowo obowiązki komendanta 18.WOG pełnił będzie kmdr por. Sławomir PODOLSKI
 
17.07.18 – zmiana na stanowisku komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej w Rembertowie, czasowo pełniący obowiązki komendanta płk Andrzej MOCNY przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 2.RBLog – płk Piotr CALAK
 
20.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Batalionu Saperów w Orzyszu, odchodzi ppłk Maciej PRZYBIELSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 15.bsap pełnił będzie mjr Radosław BĄK
 
21.07.18 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, odchodzi płk Dariusz SIENKIEWICZ -> czasowo obowiązki komendanta CSSP Koszalin pełnił będzie ppłk Józef TREJDER
 
27.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Brygady Zmechanizowanej w Giżycku, odchodzi gen. bryg. dr Jarosław GROMADZIŃSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy 12.DZ -> czasowo obowiązki dowódcy 15.BZ pełnił będzie płk Bogdan RYCERSKI
 
29.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Witold BUBAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.BOT – płk Dariusz SŁOTA
 
31.07.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, odchodzi gen. bryg. pil. Jacek PSZCZOŁA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Zarządu Wojsk Lotniczych – zastępcy Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy dowódca 2.SLT – płk pil. dypl. Ireneusz NOWAK
 
31.07.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 2.Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu, odchodzi płk dypl. Artur PIKOŃ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 10.BKPanc -> nowy dowódca 2.BZ – płk dypl. Arkadiusz SZKUTNIK
 
SIERPIEŃ
01.08.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Krzysztof WOCIAL przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 41.BLSz – płk pil. Artur BORKOWSKI
 
01.08.18 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Inowrocław, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Jacek TECŁAW przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Inowrocław - ppłk Wiesław WĄSICKI
 
02.08.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Świdwinie, odchodzi mjr pil. Adam KUPIŃSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 1.GPR pełnił będzie kpt. Hubert KOPACZ
 
03.08.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 10.Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, odchodzi gen. bryg. dr Dariusz PARYLAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy 11.DKPanc -> nowy dowódca 10.BKPanc - płk dypl. Artur PIKOŃ
 
08.08.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 13.Dywizjonu Trałowców w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr ppor. Maciej TOMIAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 13.dTr – kmdr por. Jarosław IWAŃCZUK
 
09.08.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Brygady Zmechanizowanej w Giżycku, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Bogdan RYCERSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 15.BZ – płk Norbert IWANOWSKI
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Wiesław KUKUŁA – Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. pil. Tadeusz MIKUTEL – Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Tomasz PIOTROWSKI – Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI – Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Maciej JABŁOŃSKI – Dowództwa 12.Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia wiceadm. awans otrzymuje kontradm. Krzysztof JAWORSKI – Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Piotr TRYTEK – Dowódca 12.Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Robert DROZD – Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Dariusz PLUTA – Szef Inspektoratu Uzbrojenia
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Karol DYMANOWSKI – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON
 
15.08.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Dariusz RYCZKOWSKI – Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON
 
20.08.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Zmechanizowanego 15.Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu, odchodzi ppłk Leszek FLIS -> nowy dowódca 1.bz 15.BZ - ppłk Wojciech KURZAWA
 
20.08.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Zielona Góra, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Zielona Góra mjr Adam KOZAR zostaje awansowany do stopnia ppłk i wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta WKU Zielona Góra
 
20.08.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Białystok, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Białystok mjr Roman WAWER przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca WKU Białystok - ppłk Dariusz SZORC
 
29.08.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Michał SZMAJDA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca bdow WB - ppłk Mariusz BRODALKA
 
31.08.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 7.Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku, odchodzi ppłk pil. Dariusz POPŁAWSKI wyznaczony do dalszej służby w COP-DKP -> czasowo obowiązki dowódcy 7.dlot pełnił będzie mjr pil. Wojciech KRAJEWSKI
 
31.08.18 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Sieradz, odchodzi ppłk Jacek SIURDYBAN -> czasowo obowiązki komendanta WKU Sieradz pełnił będzie mjr Andrzej MARCHEWKA
 
WRZESIEŃ
03.09.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 2.Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, odchodzi płk Marcin MAJ -> nowy dowódca 2.pr - płk Artur JAKUBCZYK
 
03.09.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 4.Dywizjonu Przeciwlotniczego 4.pplot w Czerwieńsku, odchodzi ppłk Sławomir MALIK -> nowy dowódca 4.dplot - ppłk Marcin MICHALEC
 
03.09.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku, odchodzi ppłk Paweł PETERWAS -> nowy dowódca PJEM - ppłk Tomasz ZIELIŃSKI
 
03.09.18 – zmiana na stanowisku komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, czasowo pełniący obowiązki ppłk Zenon SZUTENBERG przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CPSP – płk dypl. Stefan ŚWIDURSKI
 
07.09.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 6.Batalionu Logistycznego 6.BPD w Krakowie, odchodzi ppłk Grzegorz PRADEL -> czasowo obowiązki dowódcy 6.blog pełnił będzie mjr Grzegorz PAŁASZ
 
10.09.18 - zmiana na stanowisku Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odchodzi gen. broni Sławomir WOJCIECHOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie -> nowy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. Tomasz PIOTROWSKI
 
10.09.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 3.Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Krakowie-Balicach, odchodzi mjr pil. Mariusz OSTAŃSKI wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie 3.SLTr -> nowy dowódca 3.GPR - mjr pil. Roman WDOWIK
 
17.09.18 - na dowódcę nowo formowanej 18.Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą Dowództwa w Siedlcach wyznaczony zostaje gen. bryg. dr Jarosław GROMADZIŃSKI
 
17.09.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 21.Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, odchodzi ppłk Janusz GOCH -> nowy dowódca 21.daplot – ppłk Jarosław FEDYNIUK
 
21.09.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Dowództwa Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie, odchodzi gen. bryg. Zenon BRZUSZKO -> nowy dowódca LITPOLUKRBRIG – płk Dmitrij BRATISZKO
 
24.09.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 1.Brygady Pancernej w Wesołej, odchodzi gen. bryg. Jan RYDZ -> nowy dowódca 1.BPanc - płk Jan WOJNO
 
24.09.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Świdwinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 1.GPR kpt. Hubert KOPACZ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.GPR – mjr pil. Aleksander CZARNUSZKO
 
27.09.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Logistycznego 11.Pułku Artylerii w Węgorzewie, odchodzi ppłk Paweł GAŁĄZKA -> czasowo obowiązki dowódcy blog 11.pa pełnił będzie mjr Zenon WÓJCIK
 
27.09.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Płock, odchodzi ppłk mgr inż. Bogusław OKRASA -> czasowo obowiązki komendanta WKU Płock pełnić będzie mjr mgr Zbigniew PRZYBYSZEWSKI
 
28.09.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Logistycznego 1.BLog w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Andrzej KONDRAT -> czasowo obowiązki dowódcy 1.blog pełnił będzie kpt. Paweł ZABŁOCKI
 
28.09.18 – zmiana na stanowisku komendanta 16.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, odchodzi ppłk Artur PRABUCKI -> czasowo obowiązki komendanta 16.WOG pełnił będzie ppłk Bogusław PISAŁA
 
28.09.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Tychy, odchodzi ppłk Leszek KLAG -> czasowo obowiązki komendanta WKU Tychy pełnił będzie mjr Jacek ZAWADA
 
PAŹDZIERNIK
01.10.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, odchodzi płk mgr inż. pil. Piotr IWASZKO wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy 1.SLT -> nowy dowódca 23.BLotT – płk dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI
 
08.10.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Jednostki Wojskowej "Agat" w Gliwicach, odchodzi płk dr Sławomir DRUMOWICZ wyznaczony na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych -> nowy dowódca JW "Agat" - płk Artur KOZŁOWSKI
 
08.10.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy dOB kmdr por. Radosław HURBAŃCZUK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca dOB - kmdr Piotr NIEĆ
 
 
08.10.18 – zmiana dowodzenia na okręcie transportowo-minowym projektu 767 – ORP „Toruń”, nowy Dowódca ORP „Toruń” – kpt. mar. Piotr ZIENKE
 
10.10.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie, odchodzi gen. bryg. Wojciech MARCHWICA -> nowy dowódca DKWS - płk dr Sławomir DRUMOWICZ
 
11.10.18 – zmiana na stanowisku 1.Batalionu Logistycznego 1.BLog w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kpt. Paweł ZABŁOCKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.blog 1.BLog – ppłk Tomasz KRZESZEWSKI
 
15.10.18 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Sieradz, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Andrzej MARCHEWKA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Sieradz - ppłk Daniel JUREWICZ
 
22.10.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Tychy, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Jacek ZAWADA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Tychy – ppłk Wojciech ZDRADA
 
28.10.18 - zmiana na stanowisku komendanta WKU Gliwice, odchodzi ppłk Roman NOWOGRODZKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Gliwice pełnił będzie mjr Tadeusz KUŚMIERCZYK
 
29.10.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr pil. Jarosław CZERWONKO zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy BLMW
 
LISTOPAD
05.11.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Pułku Artylerii w Sulechowie, odchodzi płk Jacek KILIŃSKI -> nowy dowódca 5.pa – płk Sławomir KULA
 
05.11.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych w Gdyni, odchodzi kmdr Piotr NIEĆ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 8.FOW –> czasowo obowiązki dowódca dOB pełnił będzie kmdr por. Radosław HURBAŃCZUK
 
05.11.18 – zmiana na stanowisku komendanta 16.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, czasowo pełniący obowiązki ppłk Bogusław PISAŁA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 16.WOG – ppłk Artur DANIŁ
 
05.11.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Płock, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr mgr Zbigniew PRZYBYSZEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Płock – ppłk mgr inż. Piotr STANISZEWSKI
 
07.11.18 – zmiana na stanowisku dowódcy Jednostki Wojskowej „Nil” w Krakowie, odchodzi płk Mirosław KRUPA -> nowy dowódca JWN – płk Andrzej GARDYNIK
 
08.11.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Ełk, odchodzi ppłk Ryszard WIŚNIEWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Ełk pełnił będzie mjr Mirosław STAWARZ
 
09.11.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, odchodzi kontradm. Krzysztof ZDONEK -> nowy dowódca 8.FOW – kmdr Piotr NIEĆ
 
10.11.18 - nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Jarosław GROMADZIŃSKI – Dowódca 18.Dywizji Zmechanizowanej
 
10.11.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Dariusz MALINOWSKI - Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - Dowódca Komponentu Powietrznego
 
10.11.18 - nominacja generalska - do stopnia wiceadm. awans otrzymuje kontradm. Jarosław ZIEMIAŃSKI - Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
10.11.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Artur DĘBCZAK - Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
 
10.11.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Sławomir DRUMOWICZ - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych
 
10.11.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Robert KOSOWSKI - Dowódca 17.Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego
 
10.11.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Jacek OSTROWSKI - Dowódca 20.Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego
 
10.11.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Ireneusz STARZYŃSKI - Dowódca 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
 
10.11.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Radosław JEŻEWSKI - oficer Służby Wywiadu Wojskowego
 
13.11.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 82.Batalionu Ewakuacji Sprzętu w Oleśnicy, odchodzi ppłk Astrid SMOKOWSKI -> nowy dowódca 82.bes – ppłk Marek SIEBERT
 
20.11.18 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Zmechanizowanym 7.BOW w Lęborku, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Dariusz NIEWIADOMY przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bz 7.BOW – ppłk Kamil HOHM
 
21.11.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5.pa w Sulechowie, odchodzi ppłk Zbigniew ZAWADZKI -> nowy dowódca 1.das 5.pa – ppłk Mikołaj GÓRNY
 
26.11.18 – zmiana na stanowisku komendanta 13.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Andrzej PASZEK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 13.WOG – płk Robert SZUMNY
 
29.11.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 
29.11.18 - nominacja generalska - do stopnia kontradm. awans otrzymuje kmdr prof. Tomasz SZUBRYCH – rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej
 
GRUDZIEŃ
03.12.18 – zmiana na stanowisku komendanta 18.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie, czasowo pełniący obowiązki komendanta kmdr por. Sławomir PODOLSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 18.WOG – płk Jacek WIECZOREK
 
06.12.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Krzysztof MOTACKI – Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu
 
06.12.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Piotr MALINOWSKI – Szef Sztabu Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu
 
06.12.18 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Dariusz ŻUCHOWSKI – Zastępca Szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
 
06.12.18 – zmiana na stanowisku komendanta 17.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, odchodzi płk Jacek WIECZOREK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 18.WOG -> nowy komendant 17.WOG – ppłk Andrzej CHOLEWA
 
12.12.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Batalionu Saperów w Orzyszu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Radosław BĄK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 15.bsap – ppłk Radosław BERNACIAK
 
18.12.18 - zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Logistycznego 1.BLog w Glewicach, odchodzi ppłk Radosław SUŁEK -> czasowo obowiązki dowódcy 3.blog pełnił będzie mjr Robert SZPAKOWSKI
 
18.12.18 - zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Składowania 10.BLog w Opolu, odchodzi ppłk Dominik BECH wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Sztabu 10.BLog -> czasowo obowiązki dowódcy bskł pełnił będzie mjr Dominik TRENTKIEWICZ
 
18.12.18 – zmiana na stanowisku dowódcy 4.Dywizjonu Artylerii Rakietowej 11.pa w Węgorzewie, odchodzi ppłk Jacek ZANIEWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 4.dar pełnił będzie mjr Robert SZUMSKI
 
21.12.18 - zmiana na stanowisku szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego WP, odchodzi płk Jacek PERKOWSKI -> nowy szef ZOiU-P1 SG WP - płk Roman KOPKA
 
28.12.18 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Głogów, odchodzi ppłk Piotr MIELNICZUK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Głogów pełnił będzie – mjr Dariusz MISTRZAK
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.