Zapraszam do artykułu o wojskach chemicznych i ich istnieniu w latach 1945-1965, przede wszystkim chciałbym zaznaczyć że skupiłem się na zmianach organizacyjnych w jednostkach wojsk chemicznych wszystkich rodzajów wojsk i służb. Po drugie opierałem się na dokumentach źródłowych z Centralnego Archiwum Wojskowego.Dodam że jest to I część opracowania, obecnie pracuję nad częścią II, która obejmie lata 1966-1985.