ZMIANY ORGANIZACYJNE 2017
STYCZEŃ
01.01.17 – zmiana dyslokacji – WKU Kłodzko przechodzi z budynku przy ul. Bohaterów Getta 7 do nowej lokalizacji przy ul. Walecznych 61
 
01.01.17 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – Grupa 2 w działaniach na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim – trzon PKW o liczebności do 70 żołnierzy tworzą siły Marynarki Wojennej (okręt ORP „Czernicki”)
 
17.01.17 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW OIR Kuwejt II zmianie której trzon tworzą żołnierze 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany ppłk pil. Tomasz JATCZAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany ppłk Norbert CHOJNACKI
 
LUTY
13.02.17 – zmiana dyslokacji – WKU Świnoujście przechodzi z budynku przy ul. Piłsudskiego 24 do nowej lokalizacji przy ul. Steyera 30
 
MARZEC
06.03.17 – zmiana dyslokacji – WKU Sanok przechodzi z budynku przy ul. Przemyska 1 do nowej lokalizacji przy ul. Lipińskiego 109
 
20.03.17 – zmiana dyslokacji – WKU Łódź przechodzi z budynku przy ul. 6 sierpnia 104 do nowej lokalizacji przy ul. Źródłowa 52
 
21.03.17 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR Althea XIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XII zmiany ppłk Tomasz STACHERA -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIII zmiany ppłk Dariusz HURYŃ
 
29.03.17 – zmiana podporządkowania – Dowództwo 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej przechodzi z podporządkowania Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w podporządkowanie pod Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej
 
29.03.17 – zmiana podporządkowania – Dowództwo 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przechodzi z podporządkowania Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w podporządkowanie pod Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej
 
29.03.17 – zmiana podporządkowania – Dowództwo 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przechodzi z podporządkowania Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w podporządkowanie pod Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej
 
MAJ
 
01.05.17 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2017 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik-7” który w litewskim Siauliai pełnił będzie dyżur w ramach misji NATO Air Policing – dyżur PKW rozpoczyna z dniem 1 maja 2017 i potrwa on do 31 sierpnia 2017 roku - PKW „Orlik-7” składa się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowódcą PKW „Orlik-7” jest ppłk pil. Piotr OSTROUCH
 
 
01.05.17 – Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 27 kwietnia 2017 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy w składzie wielonarodowej batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej – PKW o liczebności do 200 żołnierzy i pracowników będzie użyty w terminie od dnia 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – PKW Łotwa składa się z sił 9.Brygady Kawalerii Pancernej, dowódcą PKW Łotwa jest mjr Marek POTORSKI
 
 
01.05.17 – Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 kwietnia 2017 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii – PKW o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników będzie użyty w terminie od dnia 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – I zmiana PKW Rumunia R1 została wystawiona przez 15.Batalion Ułanów Poznańskich 17.Brygady Zmechanizowanej, dowódcą PKW Rumunia R1 jest mjr Paweł CUPA
 
22.05.17 – zmiana dyslokacji – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi z obiektu w Warszawie przy ulicy Krajewskiego 1a do obiektu przy ulicy Nowowiejskiej 28a
 
30.05.17 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXXVI zmianie której trzon tworzą żołnierze 6.Batalionu Powietrznodesantowego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXV zmiany ppłk Mariusz JANIKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXXVI zmiany ppłk Robert KRUZ
 
01.06.17 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Resolute Support VI zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca V zmiany płk Marek RAKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VI zmiany płk Piotr FAJKOWSKI
 
01.06.17 – zmiana podporządkowania – Patrol Rozminowania Nr 8 dotychczas podporządkowany pod 16.Batalion Dowodzenia w Elblągu przechodzi w podporządkowanie 15.Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi
 
30.06.17 – zmiana podporządkowania – 16.Batalion Dowodzenia w Elblągu dotychczas podporządkowany Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych