ZMIANY ORGANIZACYJNE 2017
STYCZEŃ
01.01.17 – zmiana dyslokacji – WKU Kłodzko przechodzi z budynku przy ul. Bohaterów Getta 7 do nowej lokalizacji przy ul. Walecznych 61
 
01.01.17 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – Grupa 2 w działaniach na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim – trzon PKW o liczebności do 70 żołnierzy tworzą siły Marynarki Wojennej (okręt ORP „Czernicki”)
 
17.01.17 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW OIR Kuwejt II zmianie której trzon tworzą żołnierze 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany ppłk pil. Tomasz JATCZAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany ppłk Norbert CHOJNACKI
 
LUTY
13.02.17 – zmiana dyslokacji – WKU Świnoujście przechodzi z budynku przy ul. Piłsudskiego 24 do nowej lokalizacji przy ul. Steyera 30
 
MARZEC
06.03.17 – zmiana dyslokacji – WKU Sanok przechodzi z budynku przy ul. Przemyska 1 do nowej lokalizacji przy ul. Lipińskiego 109
 
20.03.17 – zmiana dyslokacji – WKU Łódź przechodzi z budynku przy ul. 6 sierpnia 104 do nowej lokalizacji przy ul. Źródłowa 52
 
21.03.17 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR Althea XIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XII zmiany ppłk Tomasz STACHERA -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIII zmiany ppłk Dariusz HURYŃ
 
29.03.17 – zmiana podporządkowania – Dowództwo 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej przechodzi z podporządkowania Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w podporządkowanie pod Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej
 
29.03.17 – zmiana podporządkowania – Dowództwo 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przechodzi z podporządkowania Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w podporządkowanie pod Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej
 
29.03.17 – zmiana podporządkowania – Dowództwo 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przechodzi z podporządkowania Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w podporządkowanie pod Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej
 
31.03.17 – rozformowaniu ulega 6.Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Krakowie (JW 4170)
 
 
31.03.17 – rozformowaniu ulega 10.Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Świętoszowie
 
 
31.03.17 – rozformowaniu ulega 12.Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Szczecinie
 
 
31.03.17 – rozformowaniu ulega 15.Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Giżycku
 
31.03.17 – rozformowaniu ulega 17.Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Międzyrzeczu
 
31.03.17 – rozformowaniu ulega 25.Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Tomaszowie Mazowieckim (JW 5353)
 
MAJ
 
01.05.17 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2017 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik-7” który w litewskim Siauliai pełnił będzie dyżur w ramach misji NATO Air Policing – dyżur PKW rozpoczyna z dniem 1 maja 2017 i potrwa on do 31 sierpnia 2017 roku - PKW „Orlik-7” składa się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowódcą PKW „Orlik-7” jest ppłk pil. Piotr OSTROUCH
 
 
01.05.17 – Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 27 kwietnia 2017 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy w składzie wielonarodowej batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej – PKW o liczebności do 200 żołnierzy i pracowników będzie użyty w terminie od dnia 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – PKW Łotwa składa się z sił 9.Brygady Kawalerii Pancernej, dowódcą PKW Łotwa jest mjr Marek POTORSKI
 
01.05.17 – Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 kwietnia 2017 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii – PKW o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników będzie użyty w terminie od dnia 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – I zmiana PKW Rumunia R1 została wystawiona przez 15.Batalion Ułanów Poznańskich 17.Brygady Zmechanizowanej, dowódcą PKW Rumunia R1 jest mjr Paweł CUPA
 
22.05.17 – zmiana dyslokacji – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi z obiektu w Warszawie przy ulicy Krajewskiego 1a do obiektu przy ulicy Nowowiejskiej 28a
 
30.05.17 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXXVI zmianie której trzon tworzą żołnierze 6.Batalionu Powietrznodesantowego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXV zmiany ppłk Mariusz JANIKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXXVI zmiany ppłk Robert KRUZ
 
CZERWIEC
01.06.17 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Resolute Support VI zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca V zmiany płk Marek RAKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VI zmiany płk Piotr FAJKOWSKI
 
01.06.17 – zmiana podporządkowania – Patrol Rozminowania Nr 8 dotychczas podporządkowany pod 16.Batalion Dowodzenia w Elblągu przechodzi w podporządkowanie 15.Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi
 
30.06.17 – zmiana podporządkowania – 16.Batalion Dowodzenia w Elblągu dotychczas podporządkowany Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
LIPIEC
17.07.17 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW OIR Kuwejt III zmianie której trzon tworzą żołnierze 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany ppłk pil. Norbert CHOJNACKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany ppłk pil. Łukasz PIĄTEK
 
WRZESIEŃ
 
01.09.17 – rozpoczyna funkcjonowanie 12.Batalion Lekkiej Piechoty w Suwałkach wchodzący w skład 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
 
01.09.17 – rozpoczyna funkcjonowanie 13.Batalion Lekkiej Piechoty w Łomży wchodzący w skład 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
 
01.09.17 – rozpoczyna funkcjonowanie 24.Batalion Lekkiej Piechoty w Chełmie wchodzący w skład 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
 
01.09.17 – rozpoczyna funkcjonowanie 25.Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu wchodzący w skład 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
 
01.09.17 – rozpoczyna funkcjonowanie 32.Batalion Lekkiej Piechoty w Nisku wchodzący w skład 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
 
01.09.17 – rozpoczyna funkcjonowanie 33.Batalion Lekkiej Piechoty w Dębicy wchodzący w skład 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
 
01.09.17 – rozpoczyna funkcjonowanie 34.Batalion Lekkiej Piechoty w Jarosławiu wchodzący w skład 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
 
01.09.17 – rozpoczyna funkcjonowanie 35.Batalion Lekkiej Piechoty w Sanoku wchodzący w skład 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
19.09.17 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XIV zmianie której trzon tworzą żołnierze 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIII zmiany ppłk Dariusz HURYŃ -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIV zmiany ppłk Wojciech LUZAK
 
PAŹDZIERNIK
01.10.17 – przeformowanie – na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 r. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przeformowuje się w Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
24.10.17 – zmiana dyslokacji – Dowództwo 16.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka przechodzi z m. ELBLĄG z kompleksu przy ul. Podchorążych 1 do m. BIAŁOBRZEGI
 
27.10.17 – zmiana podporządkowania – 9.Batalion Dowodzenia w Białobrzegach dotychczas podporządkowany pod 9.Brygadę Wsparcia Dowodzenia DGRSZ przechodzi w podporządkowanie Dowództwa 16.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
 
LISTOPAD
 
28.11.17 - zmiana podporządkowania – Decyzją 177/MON z dnia 3.11.2017 r. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (BIAŁYSTOK, BYDGOSZCZ, GDAŃSK, KATOWICE, KIELCE, KRAKÓW, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, OPOLE, POZNAŃ, RZESZÓW, SZCZECIN, WARSZAWA, WROCŁAW, ZIELONA GÓRA) oraz podporządkowane im jednostki organizacyjne dotychczas podporządkowane Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przechodzą w podporządkowanie Dyrektora Departamentu Kadr MON
 
28.11.17 – wcielenie do służby – do służby w Marynarce Wojennej wcielony zostaje niszczyciel min projektu 258 – ORP „KORMORAN” nr burtowy 601, okręt wcielony zostaje do 13.Dywizjonu Trałowców 8.Flotylli Obrony Wybrzeża – pierwszy dowódca okrętu – kmdr ppor. Michał DZIUGAN
 
29.11.17 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXXVII zmianie której trzon tworzą żołnierze 16.Batalionu Powietrznodesantowego 6.BPD, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXVI zmiany ppłk Robert KRUZ -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXXVII zmiany ppłk Artur WIATROWSKI
 
GRUDZIEŃ
07.12.17 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Afganistan Resolute Support VII zmianie której trzon tworzą żołnierze 10.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany płk Piotr FAJKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany płk Grzegorz POTRZUSKI
 
 
13.12.17 – katastrofa lotnicza – śmigłowiec szkolny SW-4 „Puszczyk” z 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ulega katastrofie – piloci przeżyli
 
 
14.12.17 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Łotwa II zmianie której trzon tworzą żołnierze 9.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany mjr Marek POTORSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany mjr Leszek WOŹNY
 
 
18.12.17 – katastrofa lotnicza – samolot myśliwski MiG-29 nr boczny 67 z 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim ulega katastrofie – pilot przeżył
 
20.12.17 – wycofanie okrętu ze służby – ze składu Dywizjonu Okrętów Podwodnych w Gdyni zostaje wycofany okręt podwodny klasy „Kobben” ORP „KONDOR” nr burtowy 297 – ostatni dowódca okrętu – cz. p.o. kmdr ppor. Marek WALDER
 
31.12.17 – przeformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych przeformowuje się w Inspektorat Informatyki
 
31.12.17 – zmiana podporządkowania – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Systemów Informacyjnych przechodzi w podporządkowanie Szefa Sztabu Generalnego WP
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego w Warszawie rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych im. płk Ignacego Augusta Boernera w Warszawie rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy rozformowuje się
 
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie rozformowuje się
 
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym im. ppłk Ignacego Stanisława Szpunara w Gdyni rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Region Wsparcia Teleinformatycznego im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej w Bydgoszczy rozformowuje się
 
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Region Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. 1.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (JW 2823) w Poznaniu rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. 2.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (JW 4655) w Bydgoszczy rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. 3.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (JW 4658) w Krakowie rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r. 4.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (JW 3709) w Warszawie rozformowuje się
 
31.12.17 – rozformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.11.17 r. Inspektorat Wojsk Specjalnych rozformowuje się, a jego siły i środki uzupełnią przeformowane Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
 
31.12.17 – przeformowanie – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.11.17 r. Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych przeformowuje się na nowy etat i przechodzi w bezpośrednie podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych