ZMIANY PERSONALNE 2017
STYCZEŃ
01.01.17 – stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych obejmuje gen. bryg. Sławomir WOJCIECHOWSKI
 
02.01.17 – czasowo pełniący obowiązki Komendanta 16.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim ppłk Artur PRABUCKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko Komendanta 16.WOG
 
 
02.01.17 – zmiana na stanowisku szefa 7.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki mjr Ryszard ŚLIWECKI przekazuje dowodzenie -> nowy szef 7.RPW – ppłk Rafał DRĄCZKOWSKI
 
03.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 11.Batalionu Ewakuacji Sprzętu w Czarnem, odchodzi ppłk Maciej KOWALSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy 1.bdowizab 1.BLog -> czasowo obowiązki Dowódcy 11.bes pełnił będzie mjr Aleksander SUCHANOWSKI
 
04.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Batalionu Logistycznego 1.BLog w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Andrzej ZALEWSKI wyznaczony do dalszej służby w Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzu -> czasowo obowiązki Dowódcy 2.blog 10.BLog pełnił będzie mjr Szymon ŁAGODA
 
04.01.17 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Częstochowa, czasowo pełniący obowiązki Komendanta mjr Robert BĄKOWICZ przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki Komendanta WKU Częstochowa pełnił będzie mjr Andrzej KOWALSKI
 
05.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia 1.BLog w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Adam SŁOWIKOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 2.RBLog -> nowy Dowódca 1.bdowizab – ppłk Maciej KOWALSKI
 
05.01.17 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki Szefa WSzW ppłk Maciej SANDOMIERZ przekazuje dowodzenie -> nowy Szef WSzW Bydgoszcz – ppłk Marek MAGOWSKI
 
09.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 31.Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu, odchodzi ppłk Sebastian KOWALCZUK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia 3.BRt -> nowy Dowódca 31.brt – ppłk Janusz CIEŚLAK
 
09.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 33.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Gdyni, odchodzi ppłk Mariusz CZECZKO wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 3.BROP -> nowy dowódca 33.drOP – mjr Krzysztof RAMS
 
 
09.01.17 – zmiana na stanowisku szefa 79.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Krakowie, czasowo pełniący obowiązki mjr Dariusz ZAREMBA przekazuje dowodzenie -> nowy szef 79.RPW – ppłk Marcin ROSZKOWSKI
 
10.01.17 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Sławomir WOJCIECHOWSKI – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
 
10.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 12.Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, odchodzi gen. bryg. Dariusz GÓRNIAK -> nowy Dowódca 12.BZ – płk Piotr TRYTEK
 
10.01.17 – zmiana na stanowisku Kierownika Rejonowych Warsztatów Technicznych 4.RBLog w Jastrzębiu, odchodzi ppłk Ryszard TOKARCZYK -> czasowo obowiązki Kierownika RWT Jastrzębie pełnił będzie mjr Kamil KLUGIEWICZ
 
11.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, odchodzi płk dypl. inż. pil. Rościsław STEPANIUK -> nowy Dowódca 1.SLT – płk dypl. pil. Ireneusz STARZYŃSKI
 
16.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 34.Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, odchodzi płk dypl. Krzysztof PROKOPOWICZ -> nowy Dowódca 34.BKPanc – płk dypl. Dariusz LEWANDOWSKI
 
16.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy MJDOP ppłk Krzysztof JAKRZEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca MJDOP – płk dypl. pil. Mirosław NAWROCKI
 
19.01.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Radosław KUDRAJ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 15.pplot – płk Sławomir KOJŁO
 
19.01.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 36.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Mrzeżynie, odchodzi ppłk Mariusz ZAGDAŃSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 36.drOP pełnił będzie mjr Paweł GRABOWIEC
 
19.01.17 – zmiana na stanowisku Kierownika Składu 3.RBLog w Życzynie, odchodzi mjr Michał JASEK wyznaczony do dalszej służby w Szefostwie Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP -> czasowo obowiązki Kierownika Składu Życzyn pełnił będzie st. chor. Krzysztof RATUS
 
24.01.17 – zmiana na stanowisku Komendanta 45.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie, odchodzi ppłk Władysław OSTROWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 44.WOG -> nowy komendant 45.WOG – ppłk Waldemar KLISZCZAK
 
27.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 21.Batalionu Dowodzenia 21.BSP w Rzeszowie, odchodzi ppłk dypl. Zbigniew PAZURA który zakończył służbę wojskową -> nowy Dowódca 21.bdow – ppłk Zbigniew CABAŁA
 
30.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 18.Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-Białej, odchodzi ppłk Ryszard BURCZY wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 6.BPD -> nowy Dowódca 18.bpd – ppłk Rafał KOWALSKI
 
30.01.17 – zmiana na stanowisku Kierownika Składu 1.RBLog w Gdyni, odchodzi kmdr ppor. Jarosław GOGOLEWSKI -> nowy kierownik Składu Gdynia – kpt. mar. Bartosz BŁAŻKIEWICZ
 
31.01.17 – zmiana na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odchodzi gen. Mieczysław GOCUŁ przechodzący na emeryturę -> nowy Szefa SG WP – gen. broni Leszek SURAWSKI
 
31.01.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 38.Dywizjonu Zabezpieczenia OP w Sochaczewie, odchodzi ppłk Maciej MAJKOWSKI -> nowy Dowódca 38.dzab OP – ppłk Wiesław ŻBIKOWSKI
 
31.01.17 – zmiana na stanowisku Komendanta 44.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim, odchodzi ppłk Artur POŁCZYŃSKI -> nowy komendant 44.WOG – ppłk Władysław OSTROWSKI
 
LUTY
  .02.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 12.Batalionu Dowodzenia w Szczecinie, odchodzi ppłk Andrzej WOJCIECHOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 12.bdow pełnił będzie mjr Sławomir GAWRON
 
01.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Batalionu Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, nowy Dowódca bzab CSWIiCh – ppłk Krzysztof DWORZYCKI
 
01.02.17 – zmiana na stanowisku Komendanta 34.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie, czasowo pełniący obowiązki komendanta 34.WOG ppłk Jacek BIRUŚ zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta 34.WOG
 
01.02.17 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, czasowo pełniący obowiązki Szefa WSzW Gdańsk płk Andrzej PŁOCHA zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko Szefa WSzW Gdańsk
 
 
01.02.17 – zmiana na stanowisku Dyrektora Archiwum Wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim, na stanowisko Dyrektora AW Nowy Dwór Mazowiecki wyznaczony zostaje Pan mgr Łukasz CIĘGOTURA
 
 
01.02.17 – zmiana na stanowisku Kierownika Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie, ppłk Robert CHROBOT zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko Kierownika RWT Rzeszów i Lublin
 
 
01.02.17 – zmiana na stanowisku szefa 15.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Warszawie, czasowo pełniący obowiązki mjr Jacek ŻAK przekazuje dowodzenie -> nowy szef 15.RPW – ppłk Paweł ŚRODA
 
 
01.02.17 – zmiana na stanowisku szefa 149.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Mielcu, czasowo pełniący obowiązki mjr Zbigniew ŚWIDERSKI przekazuje dowodzenie -> nowy szef 149.RPW – ppłk Robert MYDŁOWSKI
 
03.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy II Zespołu Ogniowego 32.Dywizjonu Rakietowego OP, odchodzi mjr Marcin BATKIEWICZ -> nowy Dowódca II ZO 32.drOP – mjr Włodzimierz FABJAŃCZYK
 
05.02.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Składowania 1.BLog w Olsztynie, odchodzi ppłk Piotr ROGALSKI -> nowy dowódca 1.bskł 1.BLog – ppłk Jarosław KUCKI
 
07.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Holownika H-8 (jednocześnie Dowódcy Grupy Jednostek Pływających Dywizjonu Okrętów Wsparcia), odchodzi kmdr ppor. Aleksander MODRZEJEWSKI -> nowy Dowódca Holownika H-8 (Grupy Jednostek Pływających) – kpt. mar. Ewa PAWLAK
 
08.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odchodzi gen. broni dr Andrzej RÓŹAŃSKI przechodzący na emeryturę -> nowy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. dyw. Jarosław MIKA
 
08.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, odchodzi płk pil. mgr inż. Leszek BŁACH -> nowy Dowódca 22.BLT – płk pil. mgr inż. Mirosław ZIMA
 
13.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Batalionu Logistycznego 1.BLog w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy mjr Szymon ŁAGODA przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 2.blog 1.BLog – ppłk Jerzy JĘDRASIK
 
15.02.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Nowy Sącz, czasowo pełniący obowiązki mjr Henryk KIEŁBASA otrzymuje awans do stopnia ppłk oraz zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta WKU Nowy Sącz
 
15.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy pływającej Stacji Demagnetyzacyjnej typu B208 „SD-11” wchodzącej w skład 12.Dywizjonu Trałowców -> nowy Dowódca – por. mar. Paweł CHOMIUK
 
17.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, odchodzi gen. dyw. Jarosław MIKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych -> czasowo obowiązki Dowódcy 11.DKPanc pełnił będzie gen. bryg. Stanisław CZOSNEK
 
20.02.17 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P5 SG WP, czasowo pełniący obowiązki płk Jacek CICHOSZ przekazuje dowodzenie -> nowy Szef ZPiPR SG P5 – gen. bryg. Piotr BŁAZEUSZ
 
20.02.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 7.Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17.BZ w Wędrzynie, czasowo pełniący obowiązki mjr Damian KIDAWA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 7.bSKW – ppłk Paweł KRZYŻANIAK
 
24.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 16.Batalionu Saperów w Nisku, odchodzi ppłk Marian SZYMULA który zakończył służbę wojskową -> czasowo obowiązki Dowódcy 16.bsap pełnił będzie mjr Radosław PODOLSKI
 
27.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Batalionu Łączności 15.BWD w Sieradzu, odchodzi ppłk Krzysztof RAWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy 10.pdow -> nowy Dowódca bł 15.BWD – ppłk Radosław URYCKI
 
27.02.17 – zmiana na stanowisku Kierownika Składu 3.RBLog Niedźwiedź, odchodzi mjr Sławomir ZAJĄC wyznaczony do dalszej służby w 35.WOG -> czasowo obowiązki Kierownika Składu Niedźwiedź pełnił będzie st. chor. sztab. Krzysztof WŁODARSKI
 
27.02.17 – zmiana na stanowisku Kierownika Rejonowych Warsztatów Technicznych 4.RBLog Jastrzębie, czasowo pełniący obowiązki Kierownika RWT mjr Kamil KLUGIEWICZ przekazuje dowodzenie -> nowy Kierownik RWT Jastrzębie – ppłk Marek MRUCZEK
 
28.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Batalionu Ochrony Pułku Ochrony w Warszawie, odchodzi ppłk Piotr DOMŻAŁ
 
28.02.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Batalionu Czołgów 34.BKPanc w Żaganiu, odchodzi ppłk Andrzej KASPERSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 34.BKPanc -> nowy Dowódca 1.bcz 34.BKPanc – mjr Ireneusz IGNASIAK
 
MARZEC
01.03.17 – zmiana na stanowisku Kierownika Składu 3.RBLog Życzyn, czasowo pełniący obowiązki Kierownika składu st. chor. Krzysztof RATUS przekazuje dowodzenie -> nowy Kierownik Składu Życzyn – mjr Marek ŻUK
 
 
01.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”, czasowo pełniący obowiązki kmdr ppor. Marek MIELNIK przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca ORP „Błyskawica” – kmdr por. Walter JAROSZ
 
02.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 312.Kompanii Radiotechnicznej w Powidzu, odchodzi kpt. Krzysztof JANISZEWSKI -> nowy dowódca 312.krt – por. Marcin MAZUREK
 
 
02.03.17 – zmiana na stanowisku szefa 1.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Poznaniu, czasowo pełniący obowiązki szefa mjr Artur KAŁAMONIAK przekazuje dowodzenie -> nowy szef 1.RPW – ppłk Krzysztof WAGA
 
03.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy III Zespołu Ogniowego 32.Dywizjonu Rakietowego OP, odchodzi mjr Tomasz KORYTOWSKI
 
06.03.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 14.Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, odchodzi ppłk Waldemar SIEDLECKI którego przeniesiono do rezerwy kadrowej do wykonywania zadań w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy dowódca 14.dappanc – ppłk Mariusz CISEK
 
06.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 33.Dywizjonu Rakietowego OP w Pucku, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy mjr Krzysztof RAMS otrzymuje awans do stopnia ppłk oraz zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko Dowódcy 33.drOP
 
06.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Batalionu Dowodzenia 15.BWD w Sieradzu, odchodzi ppłk Tomasz Błaszczyk wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia 15.BWD -> nowy Dowódca 1.bdow 15.BWD – ppłk Tomasz ZABOREK
 
06.03.17 – zmiana na stanowisku Komendanta 4.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach, czasowo pełniący obowiązki komendanta płk Maksymilian KAJDAN zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta 4.WOG
 
06.03.17 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, czasowo pełniący obowiązki Szefa ppłk Jarosław JALOWSKI przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Opole pełnił będzie ppłk Adam KLISZKA
 
14.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM, odchodzi płk Robert KOPACKI wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych -> nowy Dowódca JW GROM – płk Mariusz PAWLUK
 
14.03.17 – zmiana na stanowisku WKU Żagań, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Dariusz DUDZIŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Żagań – ppłk Dariusz KLASKAŁA
 
 
15.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Orkiestry Wojskowej w Elblągu, odchodzi kpt. Maciej SKRZYPCZAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie -> czasowo obowiązki dowódcy Orkiestry Wojskowej w Elblągu pełnił będzie st. chor. sztab. Sławomir JUSTA
 
16.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 16.Batalionu Remontowego w Elblągu, odchodzi ppłk Krzysztof KLIN -> obowiązki Dowódcy 16.brem pełnił będzie mjr Karol KOTOŃSKI
 
17.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 11.Batalionu Remontowego w Żaganiu, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy mjr Zdzisław KUBISZTAL -> nowy Dowódca 11.brem – ppłk Ireneusz MAŚLANKA
 
17.03.17 – zmiana na stanowisku Komendanta Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odchodzi płk dr inż. Mirosław GRUSZKA -> czasowo obowiązki komendanta CWSD DGRSZ pełnił będzie płk Dariusz JANUSZ
 
20.03.17 – zmiana na stanowisku Komendanta 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu, odchodzi płk Piotr KRECZMER -> nowy komendant 31.WOG – płk Zdzisław FRĄTCZAK
 
20.03.17 – zmiana na stanowisku Kierownika Składu 3.RBLog Niedźwiedź, czasowo pełniący obowiązki Kierownika Składu Niedźwiedź st. chor. sztab. Krzysztof WŁODARSKI przekazuje dowodzenie -> nowy Kierownik Składu Niedźwiedź – mjr Robert ROSTEK
 
 
20.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie, nowy dowódca – mjr Maciej SKRZYPCZAK
 
 
24.03.17 – zmiana na stanowisku Komendanta Garnizonu Wrocław, odchodzi mjr Robert TRELA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy Grupy Zabezpieczenia Medycznego w 2.Wojskowym Szpitalu Polowym -> nowy Komendant Garnizonu Wrocław – kpt. Sławomir SKAŁECKI
 
24.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 184.Posterunku Radiolokacyjnego Dalekiego Zasięgu 8.brt w Szypliszkach, odchodzi kpt. Hubert JARZĄBEK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 180.krt -> nowy dowódca 184.prdz – por. Anna MICHALSKA
 
27.03.17 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, odchodzi płk Jan GÓRNIAK -> nowy Szef WSzW Białystok – płk dr inż. Zbigniew REDZIAK
 
28.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 9.Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, odchodzi płk Tomasz ŁYSEK -> czasowo obowiązki Dowódcy 9.pr pełnił będzie ppłk Waldemar NASIEROWSKI
 
29.03.17 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Brodnica, odchodzi ppłk Andrzej SŁAPCZYŃSKI który zakończył służbę wojskową -> czasowo obowiązki Komendanta WKU Brodnica pełnił będzie mjr Janusz WIŚNIEWSKI
 
30.03.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie, odchodzi ppłk Artur GRUSZCZYK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy 2.psap -> nowy dowódca 3.bdm – ppłk Krzysztof MIKRUT
 
30.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Kompanii Łączności 11.bdow w Żaganiu, odchodzi kpt. Radosław BLINOW wyznaczony do dalszej służby w Wydziale G-6 11.DKPanc -> nowy Dowódca 2.kł 11.bdow – por. Tomasz JAKUBOWSKI
 
30.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Węzła Teleinformatycznego 4.RWT w Mińsku Mazowieckim, odchodzi st. chor. sztab. Marek SADOWSKI -> nowy dowódca WT 4.RWT – st. chor. Jacek ZIELIŃSKI
 
31.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 10.Pułku Dowodzenia we Wrocławiu, odchodzi płk Kazimierz ŁUCKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta CSWIiCh -> nowy Dowódca 10.pdow – płk Dariusz DEJNEKA
 
31.03.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 33.Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, odchodzi płk pil. Mieczysław GAUDYN -> nowy dowódca 33.BLTr – płk Dariusz PŁÓCIENNIK
 
31.03.17 – zmiana na stanowisku komendanta 15.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie, odchodzi płk Ryszard KONEFAŁ -> czasowo obowiązki komendanta 15.WOG pełnił będzie ppłk Andrzej RYBACKI
 
31.03.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Kompanii Logistycznej 34.brt w Chojnicach, odchodzi kpt. Mariusz KAFARSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku oficera operacyjnego 22.ODN -> czasowo obowiązki dowódcy klog 34.brt obejmuje por. Robert KĘDRAK
 
 
31.03.17 – zmiana na stanowisku szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Roman WINIARSKI -> czasowo obowiązki szefa RWT Bydgoszcz pełnił będzie ppłk Janusz SIENICKI
 
KWIECIEŃ
01.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 49.Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, odchodzi płk pil. Paweł SMEREKA przechodzący do rezerwy kadrowej -> nowy dowódca 49.BLot – płk pil. Grzegorz MATEJUK
 
03.04.17 – zmiana na stanowisku szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Warszawie, czasowo pełniący obowiązki szefa ISI płk Tomasz ŻYTO przekazuje dowodzenie -> nowy szef ISI – Pan Paweł DZIUBA
 
 
03.04.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Okrętu Zbiornikowca Paliwowego ORP „BAŁTYK”, odchodzi kmdr ppor. Krzysztof DUSZYŃSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej -> nowy Dowódca ORP „BAŁTYK” – kpt. mar. Sławomir GRONOWSKI
 
04.04.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, odchodzi gen. bryg. Jerzy GUT -> nowy Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych – gen. bryg. Wojciech MARCHWICA
 
05.04.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 21.Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy płk dypl. Jarosław MOKRZYCKI przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 21.BSP – płk Ryszard PIETRAS
 
05.04.17 – zmiana na stanowisku Komendanta 26.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu, odchodzi płk Rafał SMUSZKIEWICZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 4.RBLog -> czasowo obowiązki komendanta 26.WOG pełnił będzie ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
 
06.04.17 – zmiana na stanowisku Dowódcy 10.Brygady Logistycznej w Opolu, czasowo pełniący obowiązki płk Mariusz SKULIMOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 10.BLog – płk Szymon LEPIARZ
 
06.04.17 – zmiana na stanowisku komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, odchodzi płk Jan BEREZA – nowy komendant 4.RBLog – płk Rafał SMUSZKIEWICZ
 
06.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 35.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie, odchodzi ppłk Dariusz STRÓŻEWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 35.drOP pełnił będzie mjr Robert PULIKOWSKI
 
06.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 16.Batalionu Remontowego w Elblągu, czasowo pełniący obowiązki mjr Karol KOTOŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 16.brem – ppłk Piotr PANKOWSKI
 
06.04.17 – zmiana na stanowisku kierownika Rejonowych Warsztatów Technicznych w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Włodzimierz FRĄCZAK wyznaczony do dalszej służby w Szefostwie Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych -> nowy kierownik RWT Bydgoszcz – ppłk Jacek KUBICKI
 
07.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 16.Batalionu Saperów w Nisku, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Radosław PODOLSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 16.bsap – ppłk Grzegorz GROBEL
 
07.04.17 – zmiana na stanowisku komendanta 22.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, odchodzi ppłk Paweł CZUBKOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta 22.WOG pełnił będzie mjr Jacek WITKOWSKI
 
10.04.17 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, czasowo pełniący obowiązki ppłk Aleksander WLIZŁO przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CSWIiCh – płk Kazimierz ŁUCKI
 
10.04.17 – zmiana na stanowisku komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej w Rembertowie, czasowo pełniący obowiązki ppłk Janusz KRYSZPIN przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 2.RBLog – płk Dariusz STRÓŻEWSKI
 
10.04.17 – zmiana na stanowisku szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie, odchodzi płk Piotr CZORNA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa RZI Gdynia -> nowy szef RZI Szczecin – płk Roman GADOMSKI
 
10.04.17 – zmiana na stanowisku szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, odchodzi płk Adam GARCZYŃSKI -> nowy szef RZI Kraków – płk Przemysław BRELIŃSKI
 
10.04.17 – zmiana na stanowisku szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, odchodzi płk Roman GADOMSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa RZI Szczecin -> nowy szef RZI Olsztyn – płk Krzysztof WRONKOWSKI
 
10.04.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Tarnów, czasowo pełniący obowiązki mjr Wiesław MACIEJOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Tarnów – ppłk Piotr WARĘCKI
 
10.04.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Bielsk Podlaski, czasowo pełniący obowiązki mjr Leszek FRYDRYCH przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Bielsk Podlaski – ppłk Marek FIGZAŁ
 
11.04.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Grudziądz, czasowo pełniący obowiązki mjr Andrzej MAKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Grudziądz – ppłk Tomasz SOBCZYK
 
11.04.17 – zmiana na stanowisku szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki ppłk Robert WOŹNIAK przekazuje dowodzenie -> nowy szef RZI Gdynia – płk Piotr CZORNA
 
12.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Ochrony Bazy w Słupsku-Redzikowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Mariusz WARTA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca bob – płk Piotr LEWANDOWSKI
 
14.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Artur WIATRZYK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.BLog – płk Mariusz SKULIMOWSKI
 
19.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Zmechanizowanego 7.BOW w Trzebiatowie, odchodzi ppłk Jarosław JALOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Wydziału Operacji Lądowych w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, czasowo obowiązki dowódcy 3.bz 7.BOW pełnił będzie mjr Łukasz WOJCZUK
 
24.04.17 – zmiana na stanowisku komendanta 25.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, czasowo pełniący obowiązki ppłk Mirosław SOSNA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 25.WOG – ppłk Krzysztof LENKIEWICZ
 
 
24.04.17 – zmiana na stanowisku szefa 3.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Radomiu, nowy szef 3.RPW – ppłk Grzegorz GROCHOWINA
 
25.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Batalionu Saperów 12.BZ w Stargardzie, odchodzi ppłk Sławomir SZWEMIN wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy w 2.pinż -> nowy dowódca 2.bsap - ppłk Mirosław ZYBER
 
28.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 16.Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie, odchodzi ppłk Andrzej GALAN -> nowy dowódca 16.brl – ppłk Jarosław GRZESZNIK
 
28.04.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 25.Batalionu Dowodzenia 25.BKPow w Tomaszowie Mazowieckim, odchodzi ppłk Sławomir SOŁTYSIAK -> nowy dowódca 25.bdow – mjr Piotr IDUS
 
MAJ
05.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Kompanii Wsparcia 1.bsp w Rzeszowie, odchodzi kpt. Krzysztof WYDRZYŃSKI wyznaczony do dalszej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej
 
05.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Kompanii Zmechanizowanej 1.bsp w Rzeszowie, odchodzi kpt. Grzegorz RUDNICKI wyznaczony do dalszej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej
 
05.05.17 – zmiana na stanowisku kierownika Warsztatów Technicznych 2.RBLog w Łomży, odchodzi mjr Krzysztof RABEK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 13.Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży -> czasowo obowiązki kierownika WT Łomża pełnił będzie kpt. Marek NIEDŹWIECKI
 
 
08.05.17 – ppłk Krzysztof RABEK zostaje wyznaczony na dowódcę 13.Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży
 
 
08.05.17 – ppłk Tomasz PONINKIEWICZ zostaje wyznaczony na dowódcę 32.Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku
 
08.05.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Rzeszów, czasowo pełniący obowiązki mjr Dariusz BRZEŻAWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Rzeszów – ppłk dypl. Janusz KWIECIEŃ
 
09.05.17 – zmiana na stanowisku komendanta 2.Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu, nowy komendant 2.WSzP – płk lek. Jarosław BUKWALD
 
11.05.17 – zmiana na stanowisku kierownika Składu 3.RBLog Stawy, odchodzi mjr Daniel BŁOTKO -> nowy kierownik Składu Stawy – mjr Michał RYCIAK
 
12.05.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Będzin, odchodzi ppłk dr inż. Zbigniew KOPA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa WSzW Kielce -> nowy komendant WKU Będzin – mjr Grzegorz BUŁA
 
15.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 14.Batalionu Ułanów Jazłowieckich 12.BZ w Stargardzie, odchodzi ppłk Paweł SKUZA -> czasowo pełnić obowiązki dowódcy będzie mjr Maciej PAUL
 
15.05.17 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, czasowo pełniący obowiązki ppłk Wiesław LOCH przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Kielce – płk dr inż. Zbigniew KOPA
 
16.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 4.Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie, czasowo pełniący obowiązki mjr Robert BOGUSZEWSKI przekazuje dowodzenie, nowy dowódca 4.binż – ppłk Grzegorz WINCEK
 
16.05.17 – zmiana na stanowisku komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, odchodzi st. chor. sztab. Paweł URBAŃSKI który udaje się na roczne szkolenie do Fort Bliss (Teksas, USA) w United States Army Sergeants Major Academy, czasowo obowiązki komendanta SPWL Poznań pełnił będzie st. chor. sztab. Jacek KAŹMIERCZAK
 
17.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 11.Batalionu Ewakuacji Sprzętu w Czarnem, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Aleksander SUCHANOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 11.bes – ppłk Tomasz LEWANDOWSKI
 
17.05.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle, odchodzi ppłk Janusz WESOŁOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta pełnił będzie mjr Jarosław KRZEMIŃSKI
 
19.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Kompanii Łączności 9.bdow w Białobrzegach, odchodzi por. Grzegorz KOSIELA wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód
 
 
22.05.17 – płk Mirosław BRYŚ zostaje wyznaczony na dowódcę 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
 
22.05.17 – płk Andrzej WASILEWSKI zostaje wyznaczony na dowódcę 5.Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
 
22.05.17 – ppłk Tomasz BIAŁAS zostaje wyznaczony na dowódcę 6.Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
25.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Zbiornikowca Paliwowego projektu B-199 „Z-8” – dowódcy Grupy Jednostek Pływających 12.dTr -> nowy dowódca kpt. mar. Karol ZABROCKI
 
29.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 9.Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, czasowo pełniący obowiązki ppłk Waldemar NASIEROWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 9.pr – płk Radosław CYNIAK
 
29.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 14.Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, odchodzi ppłk Mariusz CISEK -> czasowo obowiązki dowódcy 14.dappanc pełnił będzie mjr Krzysztof ŚWIDERSKI
 
29.05.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 4.Dywizjonu Przeciwlotniczego 4.pplot w Czerwieńsku, odchodzi ppłk Tomasz ISIO -> czasowo obowiązki dowódcy 4.dplot 4.pplot pełnił będzie – mjr Witold MIKULSKI
 
31.05.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Gorzów Wielkopolski, odchodzi ppłk Lucjan JOPKIEWICZ -> czasowo obowiązki komendanta WKU Gorzów Wielkopolski pełnił będzie – mjr Grzegorz MARCIŃCZAK
 
CZERWIEC
01.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Zmechanizowanego 7.BOW w Trzebiatowie, czasowo pełniący obowiązki mjr Łukasz WOJCZUK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.bz – ppłk Radosław STACHOWIAK
 
01.06.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kędzierzyn-Koźle, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Jarosław KRZEMIŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Kędzierzyn-Koźle – ppłk Andrzej MUDRAK
 
01.06.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Konin, odchodzi ppłk Marcin PIETRZAK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Konin pełnił będzie mjr Zbigniew NIZGORSKI
 
05.06.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Sanok, nowy komendant WKU Sanok – ppłk Dariusz BRZEŻAWSKI
 
05.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Trałowca projektu 207P ORP „RESKO” – dowódcy Grupy Jednostek Pływających 12.dTr -> nowy dowódca kmdr ppor. Paweł TRZCIŃSKI
 
07.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych, odchodzi ppłk Artur ZIELIŃSKI -> nowy dowódca bdow WL – ppłk Przemysław KURZAWIAK
 
08.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 32.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Olszewnicy Starej, odchodzi ppłk Marek OLIWKOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 32.drOP pełnił będzie mjr Marcin SZLAWSKI
 
08.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 7.Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej (das) 17.BZ, odchodzi ppłk Paweł JĘDRYCZKO -> czasowo obowiązki dowódcy 7.dakW pełnił będzie mjr Marcin STRZELECKI
 
09.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, odchodzi płk pil. dr inż. Grzegorz ŚLUSARZ -> nowy dowódca 31.BLT – płk pil. Rafał ZADENCKI
 
09.06.17 – zmiana na stanowisku komendanta Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni, odchodzi kmdr Włodzimierz KLUCZEK -> nowy komendant ZZWT Gdynia – kmdr Andrzej GODECKI
 
19.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy batalionu logistycznego 17.BZ w Międzyrzeczu, odchodzi ppłk Zbigniew SIWEK wyznaczony do dalszej służby w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Europy
 
19.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy I Zespołu Ogniowego 34.Dywizjonu Rakietowego OP w Bytomiu, odchodzi mjr Krzysztof SZCZERBIC -> nowy dowódca I ZO 34.drOP – mjr Grzegorz CZECH
 
21.06.17 – zmiana na stanowisku komendanta 2.Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu, odchodzi płk dr Mirosław CHRZANOWSKI -> nowy komendant 2.WOG – płk Jacek CHROSTOWSKI
 
22.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Pułku Saperów w Kazuniu, odchodzi płk Adam PRZYGODA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy szefa zarządu w Zarządzie Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ -> czasowo obowiązki dowódcy 2.psap pełnił będzie ppłk Artur GRUSZCZYK
 
22.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Batalionu Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu, odchodzi ppłk Radzisław SMÓŁKOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 8.bwre pełnił będzie mjr Wiesław WYCHOWANIAK
 
22.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Trałowca projektu 206FM ORP „MEWA”, odchodzi kpt. mar. Bartosz TKACZYK -> nowy dowódca kpt. mar. Michał WICKA
 
30.06.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Grzegorz PATYRA -> nowy dowódca bdow IWSZ – mjr Witold KAWECKI
 
30.06.17 – zmiana na stanowisku komendanta 43.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie, odchodzi płk Tomasz HOFFMANN przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta 43.WOG pełnił będzie ppłk Robert SZUMNY
 
30.06.17 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, odchodzi płk dr inż. Zbigniew KOPA wyznaczony do dalszej służby w COL-DKL -> czasowo obowiązki szefa WSzW Kielce pełnił będzie ppłk Wiesław LOCH
 
 
30.06.17 – zmiana na stanowisku szefa 6.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Stalowej Woli, odchodzi ppłk Tomasz GROCHOWSKI -> czasowo obowiązki szefa 6.RPW pełnił będzie mjr Wojciech ZAWIŚLAK
 
30.06.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Konin, odchodzi mjr Zbigniew NIZGORSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Konin pełnił będzie kpt. Łukasz ADAMIAK
 
LIPIEC
03.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta 22.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Jacek WITKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 22.WOG - ppłk Jarosław JASTRZĘBOWSKI
 
 
03.07.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Kompanii Regulacji Ruchu w Szczecinie, odchodzi kpt. Marcin URBAŃSKI -> nowy dowódca 1.krr – kpt. Tomasz DZIADUSZEK
 
03.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Brodnica, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Janusz WIŚNIEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Brodnica – ppłk Andrzej MAKOWSKI
 
04.07.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie, odchodzi gen. dyw. dr Cezary PODLASIŃSKI -> nowy dowódca COL-DKL – gen. bryg. Sławomir KOWALSKI
 
04.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Nowy Tomyśl, odchodzi ppłk Marek KOSICKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Kalisz -> czasowo obowiązki komendanta WKU Nowy Tomyśl pełnił będzie mjr Dariusz PIEKARZ
 
06.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kalisz, odchodzi ppłk Andrzej KRUPIŃSKI przechodzący na emeryturę -> nowy komendant WKU Kalisz – ppłk Marek KOSICKI
 
11.07.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 14.Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Krzysztof ŚWIDERSKI zostaje awansowany do stopnia podpułkownika oraz wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 14.dappanc
 
11.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, odchodzi płk Paweł MELA -> nowy komendant 1.RBLog – płk Cezary BALEWSKI
 
12.07.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 25.Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, odchodzi gen. bryg. dr Stanisław KACZYŃSKI -> nowy dowódca 25.BKPow – płk Adam MARCZAK
 
12.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Mariusz HAŁATYN przekazuje dowodzenie -> nowy komendant OSPWL Żagań – ppłk Jacek GASZAK
 
12.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta 1.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, odchodzi płk Marcin SYGUT -> czasowo obowiązki komendanta 1.WSzKzP pełnił będzie płk lek. Piotr OSTAŃSKI
 
13.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta 21.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu, odchodzi płk Cezary BALEWSKI wyznaczony na stanowisko komendanta 1.RBLog -> czasowo obowiązki komendanta 21.WOG pełnił będzie ppłk Sylwester TROJSZCZAK
 
17.07.17 – zmiana na stanowisku kierownika Warsztatów Technicznych 2.RBLog w Łomży, czasowo pełniący obowiązki kierownika kpt. Marek NIEDŹWIECKI zostaje awansowany do stopnia majora i wyznaczony na etatowe stanowisko kierownika WT Łomża
 
22.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta 1.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, czasowo pełniący obowiązki komendanta 1.WSzKzP płk lek. Piotr OSTAŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 1.WSzKzP – płk Andrzej SKIBA
 
24.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Konin, czasowo pełniący obowiązki kpt. Łukasz ADAMIAK przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki komendanta WKU Konin pełnił będzie mjr Wojciech NAWROCKI
 
25.07.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Zmechanizowanego 7.BOW w Lęborku, odchodzi ppłk Radosław WOJCIECHOWICZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa szkolenia 7.BOW -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bz pełnił będzie mjr Dariusz NIEWIADOMY
 
31.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta 6.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce, dotychczasowy komendant płk mgr inż. Mieczysław SPYCHALSKI wyznaczony na stanowisku Komendanta 15.WOG w Szczecinie, przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 6.WOG – płk mgr Marek MROCZEK
 
31.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU w Będzinie, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Będzin mjr Grzegorz BUŁA przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki komendanta WKU Będzin pełnił będzie mjr Tadeusz CICHOSZ
 
31.07.17 – zmiana na stanowisku komendanta 109.Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie, odchodzi ppłk Jarosław NARLOCH -> nowy komendant 109.SzWzP – ppłk Krzysztof PIETRASZKO
 
SIERPIEŃ
01.08.17 – zmiana na stanowisku komendanta Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie, odchodzi płk dr Andrzej KOWALSKI -> czasowo obowiązki komendanta ZZWT Kraków pełnił będzie ppłk Piotr FABIJAŃCZUK
 
02.08.17 – zmiana na stanowisku komendanta 15.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie, pełniący czasowo obowiązki komendanta ppłk Andrzej RYBACKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 15.WOG – płk Mieczysław SPYCHALSKI
 
04.08.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie, odchodzi płk Andrzej MENTEL -> nowy dowódca 8.pplot – płk Mariusz JANIKOWSKI
 
21.08.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.BZ w Stargardzie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kpt. Grzegorz JANIAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.bpzmot 12.BZ – ppłk Paweł BEDNARZ
 
25.08.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Zielona Góra, odchodzi ppłk Grzegorz DYRKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa WSzW Zielona Góra -> czasowo obowiązki komendanta WKU Zielona Góra pełnił będzie mjr Wojciech FRYDRYCH
 
28.08.17 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, czasowo pełniący obowiązki szefa WSzW Zielona Góra ppłk Waldemar KRUPIŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Zielona Góra – płk Grzegorz DYRKA
 
28.08.17 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, czasowo pełniący obowiązki szefa ppłk Adam KLISZKA przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Opole – płk Dariusz KAMINIÓW
 
29.08.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 14.Batalionu Ułanów Jazłowieckich 12.BZ w Stargardzie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Maciej PAUL przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 14.bUJ 12.BZ – ppłk Piotr BALON
 
30.08.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 4.Dywizjonu Przeciwlotniczego 4.pplot w Czerwieńsku, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Witold MIKULSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 4.dplot 4.pplot – mjr Sławomir MALIK
 
31.08.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia 12.BZ w Szczecinie, odchodzi ppłk Tomasz ROMANOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 12.bdow -> czasowo obowiązki dowódcy bdow 12.BZ pełnił będzie mjr Piotr RACZYŃSKI
 
WRZESIEN
01.09.17 – zmiana na stanowisku dowódcu 1.Batalionu Zmechanizowanego 7.BOW w Lęborku, czasowo pełniący obowiązki dowódcu mjr Dariusz NIEWIADOMY przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bz – ppłk Roman OWCZAREK
 
04.09.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 33.Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, odchodzi płk Dariusz PŁÓCIENNIK -> nowy dowódca 33.BLTr – płk pil. Grzegorz KOŁODZIEJCZYK
 
04.09.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 12.Batalionu Dowodzenia w Szczecinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Sławomir GAWRON przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 12.bdow – ppłk Tomasz ROMANOWSKI
 
05.09.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.BZ w Szczecinie, odchodzi ppłk Mariusz OSTAPIAK -> nowy dowódca 1.bpzmot 12.BZ – ppłk Piotr PUCHAŁA
 
08.09.17 – zmiana na stanowisku dowódcy batalionu logistycznego 4.pplot w Czerwieńsku, nowy dowódca blog 4.pplot – ppłk Jacek ZIELONKO
 
11.09.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 6.Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach, odchodzi ppłk Robert KRUZ -> nowy dowódca 6.bpd – ppłk Kamil SWORACKI
 
16.09.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim, odchodzi ppłk Jarosław SZCZYPIORSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 5.bsap pełnił będzie kpt. Krzysztof WOJTAS
 
26.09.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kłodzko, odchodzi ppłk dypl. Krzysztof KOWALSKI przechodzący do rezerwy -> czasowo obowiązki komendanta WKU Kłodzko pełnił będzie mjr Mariusz HORUDKO
 
29.09.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach, odchodzi płk pil. Krzysztof SZYMANIEC kończący zawodową służbę wojskową -> czasowo obowiązki dowódcy 8.BLTr pełnił będzie płk Grzegorz KOT
 
PAŹDZIERNIK
02.10.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 12.Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu, odchodzi kmdr por. Krzysztof SZUMLICKI -> nowy dowódca 12.dTr – kmdr por. Robert LISOWSKI
 
02.10.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie-Podjuchach, odchodzi płk dypl. Jacek KWIATKOWSKI kończący służbę wojskową -> czasowo obowiązki dowódcy 5.pinż pełnił będzie ppłk dypl. Piotr BEDNARCZYK
 
 
06.10.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Czołgów 9.BKPanc w Braniewie, odchodzi ppłk Mirosław DOWNAR wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Generalnym RSZ
 
11.10.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 32.Dywizjonu Rakietowego OP w Olszewnicy, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Marcin SZLAWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 32.drOP – ppłk Grzegorz KONKEL
 
   10.17 - zmiana na stanowisku komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, odchodzi płk Wiesław MITKOWSKI przeniesiony do rezerwy kadrowej -> czasowo obowiązki komendanta CPdMZ pełnił będzie ppłk Grzegorz WTYKŁO
 
17.10.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Nowy Tomyśl, czasowo pełniący obowiązki mjr Dariusz PIEKARZ przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Nowy Tomyśl – ppłk Przemysław BOJARCZUK
 
 
20.10.17 – zmiana na stanowisku dyrektora Archiwum Wojskowego w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dyrektora mjr Jan WIŚNIEWISKI przekazuje dowodzenie - czasowo obowiązki dyrektora AW Gdynia pełnił będzie Pan Mariusz DAJAS
 
23.10.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Batalionu Saperów 17.BZ w Krośnie Odrzańskim, czasowo pełniący obowiązki kpt. Krzysztof WOJTAS przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 5.bsap – ppłk Sławomir OSMELAK
 
23.10.17 – zmiana na stanowisku szefa Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie, odchodzi płk Krzysztof SIKORSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej w Helenowie -> czasowo obowiązki szefa OZGSt pełnił będzie ppłk Przemysław MAKOWSKI
 
24.10.17 – zmiana na stanowisku prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, rezygnację ze stanowiska składa Pan Mateusz MRÓZ
 
 
26.10.17 – zmiana na stanowisku dowódcy kompanii logistycznej batalionu zmechanizowanego 9.BKPanc, odchodzi kpt. Tomasz MULAREWICZ
 
27.10.17 - zmiana na stanowisku prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, do pełnienia obowiązków prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie powołany zostaje Pan Dominik ZAREMBA
 
27.10.17 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Reprezentacyjnego MON w Helenowie, odchodzi płk Jerzy MALEWSKI -> nowy komendant OR MON – płk Krzysztof SIKORSKI
 
31.10.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Grzegorz KOT przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 8.BLTr – płk pil. Paweł BIGOS
 
31.10.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Będzin, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Będzin mjr Tadeusz CICHOSZ przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki komendanta WKU Będzin pełnił będzie kpt. Bartosz KWITOWSKI
 
LISTOPAD
 
03.11.17 – zmiana na stanowisku komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, do rezerwy kadrowej odchodzi płk Sebastian KALISZ
 
06.11.17 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, czasowo pełniący obowiązki szefa mjr Wojciech ZDRADA przekazuje dowodzenie -> nowy szef WSzW Katowice – płk Marek MAJOCHA
 
06.11.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie, odchodzi ppłk Przemysław KURZAWIAK przeniesiony do dyspozycji dowódcy 16 DZ -> czasowo obowiązki dowódcy bdow WLąd pełnił będzie mjr Jacek STOŃ
 
 
06.11.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Czołgów 9.BKPanc w Braniewie, nowy dowódca 1.bcz – ppłk Tomasz TROJNAR
 
 
06.11.17 – zmiana na stanowisku dyrektora Archiwum Wojskowego w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dyrektora Pan Mariusz DAJAS przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki dyrektora AW Gdynia pełnił będzie ppłk Jakub BRZEZIŃSKI
 
10.11.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 16.Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie, odchodzi ppłk Artur WIATROWSKI -> nowy dowódca 16.bpd – ppłk Jarosław KOWALSKI
 
14.11.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 23.Pułku Artylerii w Bolesławcu, odchodzi płk Paweł ŚWITALSKI -> nowy dowódca 23.pa – płk Grzegorz POTRZUSKI
 
 
14.11.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Szczecin, odchodzi ppłk Wojciech KORDAŃSKI odchodzący do rezerwy -> czasowo obowiązki komendanta WKU Szczecin pełnił będzie mjr Przemysław TORZEWSKI
 
20.11.17 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Grzegorz WTYKŁO przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CPdMZ – płk Paweł CHABIELSKI
 
20.11.17 – zmiana na stanowisku szefa Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie, czasowo pełniący obowiązki szefa ppłk Przemysław MAKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy szef OZGSt – płk Jarosław MUSIAŁ
 
24.11.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Dowodzenia 11.Pułku Artylerii w Węgorzewie, odchodzi ppłk Andrzej KULPAN wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 3.dar 11.pa -> czasowo obowiązki dowódcy ddow 11.pa pełnił będzie mjr Mariusz KOWALSKI
 
27.11.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Dywizjonu Artylerii Rakietowej 11.Pułku Artylerii w Węgorzewie, odchodzi ppłk Arkadiusz ROŻNOWSKI -> nowy dowódca 3.dar 11.pa – ppłk Andrzej KULPAN
 
28.11.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 56.Bazy Lotniczej w Inowrocławiu, odchodzi płk pil. Zbigniew MUSIAŁ który kończy służbę wojskową -> czasowo obowiązki dowódcy 56.BLot pełnił będzie ppłk Cezary TRYBAŃSKI
 
30.11.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kłodzko, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Mariusz HORUDKO przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Kłodzko – ppłk Marek TOMASZEWSKI
 
GRUDZIEŃ
01.12.17 - zmiana na stanowisku prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, pełniący obowiązki prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Pan Dominik ZAREMBA przekazuje obowiązki -> nowy czasowo pełniący obowiązki prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – Pan Krzysztof MILEWSKI
 
01.12.17 - zmiana na stanowisku dowódcy 2.Batalionu Zmechanizowanego 15.Brygady Zmechanizowanej w Giżycku, odchodzi ppłk Marek PIENIAK -> nowy dowódca 2.bz 15.BZ - ppłk Adam KRYSIAK
 
06.12.17 – zmiana na stanowisku komendanta 32.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, czasowo pełniący obowiązki komendanta 32.WOG ppłk Stanisław FIGIEL przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 32.WOG – ppłk Jerzy MUZYKA
 
08.12.17 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie, odchodzi ppłk Robert KASPERCZUK -> czasowo obowiązki dowódcy bdow WB pełnił będzie mjr Michał SZMAJDA
 
12.12.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Batalionu Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Wiesław WYCHOWANIAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 8.bWRE – ppłk Mariusz SZABLEWSKI
 
14.12.17 – zmiana na stanowisku komendanta WKU w Nowym Targu, odchodzi ppłk Tomasz LEWANDOWSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Nowy Targ pełnił będzie mjr Piotr DROZD
 
15.12.17 – zmiana na stanowisku komendanta 35.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krakowie, odchodzi płk Adam JANGROT wyznaczony do dalszej służby w 43.WOG -> czasowo obowiązki komendanta 35.WOG pełnił będzie mjr Maciej HERBIK
 
18.12.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Batalionu Ułanów Poznańskich 17.BZ w Wędrzynie, odchodzi ppłk Tomasz STACHERA -> czasowo obowiązki dowódcy 15.bUP pełnił będzie kpt. Robert KSIĄŻYK
 
 
18.12.17 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Logistycznego 10.BLog w Opolu, odchodzi ppłk Wojciech GRZYBOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy 10.BLog
 
18.12.17 – zmiana na stanowisku komendanta 21.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu, czasowo pełniący obowiązki ppłk Sylwester TROJSZCZAK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 21.WOG – płk Krzysztof KLIN
 
19.12.17 – zmiana na stanowisku dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, nowy dyrektor WITU – płk dr inż. Rafał BAZELA
 
21.12.17 – zmiana na stanowisku dowódcy kompanii dowodzenia 5.Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie-Podjuchy, odchodzi kpt. Jarosław CZARNECKI -> czasowo obowiązki dowódcy kdow 5.pinż pełnił będzie por. Piotr BARTOSIŃSKI
 
29.12.17 – zmiana na stanowisku komendanta 43.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Robert SZUMNY przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 43.WOG – płk Adam JANGROT
 
29.12.17 – zmiana na stanowisku dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, odchodzi płk Ryszard ROMANOWSKI -> czasowo obowiązki dyrektora CDiS SZ pełnił będzie płk Robert KARDAŚ
 
31.12.17 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, odchodzi płk Waldemar BARTŁOMIEJCZAK -> czasowo obowiązki szefa WSzW Wrocław pełnił będzie ppłk Tomasz LEWANDOWSKI