ZMIANY PERSONALNE 2016
STYCZEŃ
04.01.16 - zmiana dowodzenia w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, odchodzi Pan dr Andrzej Czesław ŻAK -> nowy dyrektor CAW - Pan dr hab. Sławomir CENCKIEWICZ
 
04.01.16 – zmiana dowodzenia w Eskadrze Śmigłowców Szturmowych 49.BLot, odchodzi ppłk pil. Andrzej SENEJKO odchodzący na emeryturę -> nowy dowódca eśs 49.BLot – ppłk Witold WYRODEK
 
04.01.16 – zmiana na stanowisku Dyrektora w Centralnym Wojskowym Ośrodku Metrologii w Warszawie, odchodzi kmdr Zbigniew ANDRZEJCZAK -> nowy Dyrektor CWOM – płk Roman PRONDZINSKI
 
04.01.16 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 SG WP, odchodzi gen. bryg. Krzysztof DOMŻALSKI -> nowy Szef ZOiU P1 - płk Krzysztof GAJ
 
05.01.16 – zmiana na stanowisku dowódcy Grupy Wsparcia 8.BLTr, odchodzi ppłk Piotr FRYDLEWICZ -> czasowo obowiązki dowódcy GW 8.BLTr pełnił będzie mjr mgr inż. Dariusz KRZECZOWSKI
 
22.01.16 – zmiana dowodzenia w WKU Mińsk Mazowiecki, odchodzi ppłk Zygmunt SEKULAR -> nowy komendant WKU Mińsk Mazowiecki – ppłk Marcin SABADYN
 
25.01.16 – zmiana dowodzenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, czasowo pełniący obowiązki płk dr Piotr PERTEK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WSOWL – płk dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA
 
25.01.16 – zmiana dowodzenia w 24.Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Giżycku, odchodzi płk Andrzej BETA przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta 24.WOG pełnił będzie ppłk Dariusz KUJAWA
 
27.01.16 – zmiana dowodzenia w 18.Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku, odchodzi płk dypl. Wiesław PODLECKI -> nowy dowódca 18.pr – płk dypl. Marcin FRĄCZEK
 
27.01.16 – zmiana na stanowisku Szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie, odchodzi ppłk Zbigniew ZIENTARSKI kończący zawodową służbę wojskową -> czasowo obowiązki Szefa RWT Olsztyn pełnił będzie ppłk Mariusz LEJMAN
 
28.01.16 – zmiana na stanowisku Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, odchodzi gen. dyw. pil. Jan ŚLIWKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ -> nowy Inspektor Sił Powietrznych DGRSZ – gen. bryg. pil. Tomasz DREWNIAK
 
28.01.16 – zmiana dowodzenia w 1.Kompanii Zmechanizowanej 5.bsp, odchodzi kpt. Marcin LEŚ wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie 21.BSP
 
29.01.16 – zmiana dowodzenia w WKU Zamość, odchodzi ppłk Marek DANIELAK przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta WKU Zamość pełnił będzie mjr Jerzy ŻOŁĄDEK
 
31.01.16 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Gdańsku, odchodzi płk dypl. Tadeusz KRAWCZYK przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Gdańsk pełnił będzie ppłk Andrzej PŁOCHA
 
31.01.16 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Opolu, odchodzi płk Mirosław KARASEK przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Opole pełnił będzie ppłk Stanisław MAKSYMOWICZ
 
31.01.16 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Zielonej Górze, odchodzi płk Roman SICIŃSKI przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Zielona Góra pełnił będzie ppłk Waldemar KRUPIŃSKI
 
31.01.16 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Batalionu Inżynieryjnego 5.pinż w Szczecinie, odchodzi ppłk Ryszard RZEPKA
 
31.01.16 – zmiana na stanowisku dowódcy Kompanii Drogowo-Mostowej 2.binż 5.pinż w Szczecinie, odchodzi kpt. Andrzej ZAWIŚLAK
 
31.01.16 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego 25.BKPow w Leźnicy Wielkiej, odchodzi ppłk Robert KŁONICA
 
31.01.16 – zmiana na stanowisku dowódcy Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25.BKPow w Nowym Glinniku, odchodzi ppłk Marek WÓJCIK -> nowy dowódca PJEM – ppłk Paweł PETERWAS
 
LUTY
01.02.16 – zmiana na stanowisku szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych, odchodzi Pan Romuald HOFFMANN -> czasowo obowiązki Szefa ISI pełnił będzie płk Tomasz ŻYTO
 
05.02.16 – zmiana dowodzenia w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Stargardzie, odchodzi płk Krzysztof KRÓL -> nowy dowódca BWD WKP-W – płk Jacek ROLAK
 
08.02.16 – zmiana dowodzenia w 2.Kompanii Piechoty Zmotoryzowanej 14.bUJ 12.BZ w Stargardzie, odchodzi kpt. Łukasz PAŃCZYK wyznaczony do dalszej służby w Sekcji Szkolenia Dowództwa Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
 
19.02.16 – zmiana dowodzenia w 4.Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, odchodzi płk pil. Cezary WIŚNIEWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów MON -> czasowo obowiązki dowódcy 4.SLSz pełnił będzie płk pil. Jerzy CHOJNOWSKI
 
19.02.16 – zmiana dowodzenia w 34.Batalionie Radiotechnicznym w Chojnicach, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych nagle umiera dowódca ppłk Tomasz MICHALSKI, czasowo dowodzenie obejmuje zastępca dowódcy 34.brt – mjr Andrzej LUBCZYŃSKI
 
25.02.16 – zmiana dowodzenia w 91.Batalionie Logistycznym 10.BLog, odchodzi ppłk Wiesław ZAWIŚLAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 2.blog 10.BLog -> nowy dowódca 91.blog – ppłk Arkadiusz SERÓWKA
 
25.02.16 – zmiana dowodzenia w 2.Batalionie Logistycznym 10.BLog, odchodzi ppłk Arkadiusz SERÓWKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 91.blog 10.BLog -> nowy dowódca 2.blog – ppłk Wiesław ZAWIŚLAK
 
29.02.16 – zmiana dowodzenia w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, odchodzi płk Wiesław CHRZANOWSKI przechodzący do rezerwy kadrowej -> czasowo obowiązki komendanta MOŻW pełnił będzie ppłk Krzysztof MOKWA
 
29.02.16 – zmiana na stanowisku Naczelnego Prokuratora Wojskowego, odchodzi płk Jerzy ARTYMIAK który przeszedł w stan spoczynku -> czasowo obowiązki Naczelnego Prokuratora Wojskowego pełnił będzie płk Tadeusz CIEŚLA
 
MARZEC
01.03.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Krzysztof KRÓL – Zastępca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
 
01.03.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Jarosław KRASZEWSKI – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
 
04.03.16 – zmiana na stanowisku Dyrektora Archiwum Wojskowego w Oleśnicy, pełniący obowiązki Dyrektora AWO ppłk Janusz DUDZIK przekazuje dowodzenie -> nowy Dyrektor AWO – Pan dr Daniel KOREŚ
 
04.03.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 3.Flotylli Okrętów w Gdyni, odchodzi kontradm. Mirosław MORDEL wyznaczony na stanowisko Inspektora Marynarki Wojennej DGRSZ -> czasowo obowiązki Dowódcy 3.FO pełnił będzie kmdr Kazimierz PULKOWSKI
 
05.03.16 – zmiana na stanowisku Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, odchodzi gen. broni Edward GRUSZKA -> nowy Szef IWSZ – gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI
 
05.03.16 – zmiana na stanowisku Inspektora Marynarki Wojennej DGRSZ, odchodzi wiceadm. Marian AMBROZIAK -> nowy Inspektor Marynarki Wojennej DGRSZ – kontradm. Mirosław MORDEL
 
05.03.16 – zmiana na stanowisku Inspektora Wojsk Lądowych DGRSZ, odchodzi gen. dyw. Janusz BRONOWICZ -> nowy Inspektor Wojsk Lądowych DGRSZ – gen. dyw. Leszek SURAWSKI
 
05.03.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Garnizonu Warszawa, odchodzi gen. dyw. Wiesław GRUDZIŃSKI -> nowy dowódca Garnizonu Warszawa – płk Robert GŁĄB
 
05.03.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej, odchodzi gen. dyw. Leszek SURAWSKI wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Lądowych DGRSZ -> czasowo obowiązki Dowódcy 16.DZ pełnił będzie gen. bryg. Marek SOKOŁOWSKI
 
 
05.03.16 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, odchodzi gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych -> czasowo obowiązki szefa Zarządu Logistyki P4 SG WP pełnił będzie płk Waldemar KRUPIŃSKI
 
14.03.16 – tymczasowa zmiana na stanowisku Dowódcy 33.Dywizjonu Rakietowego OP w Gdyni, ppłk Mariusz CZECZKO zostaje skierowany do wykonywania obowiązków w Dowództwie 3.BROP -> czasowo obowiązki Dowódcy 33.drOP pełnił będzie mjr Krzysztof RAMS
 
18.03.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 6.Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, odchodzi płk dypl. Wojciech MARCHWICA -> czasowo obowiązki dowódcy 6.BPD pełnił będzie ppłk Mirosław BRYŚ
 
24.03.16 – zmiana na stanowisku Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie, na stanowisko Rektora-Komendanta AON wyznaczony zostaje płk Ryszard PARAFIANOWICZ
 
30.03.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 22.Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, odchodzi ppłk dypl. Artur DZIADUŁA wyznaczony do dalszej służby w Centrum Operacji Lądowych -> czasowo obowiązki dowódcy 22.bpg pełnił będzie mjr dypl. Piotr RUPA
 
 
30.03.16 – zmiana na stanowisku Dyrektora Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim, odchodzi Pan Marek KUBIK -> czasowo obowiązki Dyrektora AMON pełnił będzie Pan Dominik ZEMŁA
 
31.03.16 – zmiana na stanowisku Szefa Wojskowego Centrum Geograficznego w Warszawie, odchodzi płk mgr inż. Krzysztof ZIEMKIEWICZ kończący swoją kadencję na stanowisku -> czasowo obowiązki Szefa WCG pełnił będzie ppłk mgr inż. Tomasz CZEKALSKI
 
KWIECIEŃ
04.16 – zmiana na stanowisku Szefa Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, odchodzi płk dr Olaf TRUSZCZYŃSKI -> czasowo obowiązki Szefa WIML pełnił będzie płk lek. Grzegorz NOWICKI
 
01.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 5.Pułku Artylerii w Sulechowie, odchodzi płk dypl. Zenon WIŚNIEWSKI -> nowy dowódca 5.pa – ppłk Jacek KILIŃSKI
 
01.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego w Gdyni, odchodzi kmdr Wojciech SOWA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 3.FO -> czasowo obowiązki Dowódcy dZH pełnił będzie kmdr por. Marek CZARNECKI
 
01.04.16 – zmiana na stanowisku Szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie, czasowo pełniący obowiązki Szefa RWT Olsztyn ppłk Mariusz LEJMAN zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko Szefa RTW Olsztyn
 
04.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 9.Dywizjonu Przeciwlotniczego w Ustce, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy kmdr ppor. Damian KRYŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 9.dplot – kmdr por. Arkadiusz MIKOŁAJEWSKI
 
 
04.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Fregaty Rakietowej ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko”, odchodzi kmdr por. Grzegorz MUCHA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku starszego specjalisty w Zarządzie Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w Warszawie, czasowo obowiązki Dowódcy Fregaty Rakietowej ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko” pełnił będzie kmdr ppor. Maciej MATUSZEWSKI
 
06.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy II Zespołu Ogniowego 32.Dywizjonu Rakietowego OP w Borzęcinie, odchodzi mjr Zbigniew BUJARSKI
 
08.04.16 – zmiana na stanowisku Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie, odchodzi płk dypl. Zbigniew POWĘSKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Szefa – Szefa Sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych -> obowiązki dyrektora WCNJK pełnił będzie płk Paweł KRASOWSKI
 
14.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 16.Batalionu Zmechanizowanego 20.BZ w Morągu, odchodzi ppłk Artur KOZŁOWSKI
 
 
18.04.16 - zmiana na stanowisku Dyrektora Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim, pełniący obowiązki Dyrektora AMON Pan Dominik ZEMŁA przekazuje dowodzenie -> nowy Dyrektor AMON – Pani Agnieszka JANKOWSKA-MĄDRY
 
27.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Batalionu Logistycznego 34.BKPanc, odchodzi ppłk Robert SZUMNY wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Komendanta 43.WOG w Świętoszowie
 
29.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 8.Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia, odchodzi kontradm. Jarosław ZYGMUNT przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki Dowódcy 8.FOW pełnił będzie kmdr Zygmunt BIAŁOGŁOWSKI
 
29.04.16 – zmiana na stanowisku Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, odchodzi płk Mirosław MARCINIAK -> czasowo obowiązki Szefa RZI Bydgoszcz pełnił będzie ppłk Jacek ŚWIATŁY
 
30.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 42.Bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia, odchodzi płk pil. dr Adam ZIÓŁKOWSKI przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki Dowódcy 42.BLSz pełnił będzie płk Tomasz PŁOWAŚ
 
30.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Dywizjonu Przeciwlotniczego 4.pplot w Czerwieńsku, odchodzi ppłk Paweł PANKANIN wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Obrony Przeciwlotniczej 17.BZ
 
30.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 22.Baterii Startowej 2.dplot 4.pplot w Czerwieńsku, odchodzi por. Łukasz KOSTYRA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku oficera sekcji w CSIL w Dęblinie
 
30.04.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie-Balicach, odchodzi płk mgr inż. Zdzisław STRZELCZYK kończący zawodową służbę wojskową -> czasowo obowiązki dowódcy 1.RODN pełnił będzie ppłk Cezary BIELA
 
MAJ
02.05.16 – czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 16.DZ gen. bryg. Marek SOKOŁOWSKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej
 
02.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy kmdr por. Marek CZARNECKI zostaje wyznaczony na stanowisko etatowe dowódcy dZH oraz awansuje do stopnia komandora
 
02.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Batalionu Czołgów 10.BKPanc w Świętoszowie, odchodzi ppłk Paweł MICHALSKI
 
04.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Batalionu Czołgów 9.BKPanc w Braniewie, odchodzi ppłk Jan GAJEWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia 15.BZ -> nowy Dowódca 1.bcz 9.BKPanc – ppłk Mirosław DOWNAR
 
04.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy batalionu zmechanizowanego 9.BKPanc w Braniewie, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy mjr Zbigniew GRACA przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca bz 9.BKPanc – ppłk Janusz OKULUS
 
05.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 6.Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 6.BPD ppłk Mirosław BRYŚ przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 6.BPD – płk Grzegorz HAŁUPKA
 
05.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Grupy Działań Lotniczych 41.BLSz w Dęblinie, odchodzi płk dypl. pil. Jan SKOWROŃ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy 42.BLSz
 
05.05.16 – zmiana na stanowisku Komendanta 24.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, czasowo pełniący obowiązki ppłk Dariusz KUJAWA zostaje wyznaczony na stanowisko etatowe Komendanta 24.WOG oraz awansowany do stopnia płk
 
06.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 3.Flotylli Okrętów w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 3.FO kmdr Kazimierz PULKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 3.FO – kmdr Krzysztof JAWORSKI
 
06.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 8.Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 8.FOW kmdr Zygmunt BIAŁOGŁOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 8.FOW – kmdr Krzysztof ZDONEK
 
06.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 15.Brygady Zmechanizowanej w Giżycku, odchodzi płk Jan RYDZ -> nowy Dowódca 15.BZ – płk Jarosław GROMADZIŃSKI
 
06.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie, odchodzi płk pil. Dariusz TATAROWSKI przechodzący na emeryturę -> nowy Dowódca 1.BLTr – płk pil. Stanisław KONDRAT
 
06.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 42.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 42.BLSz płk Tomasz PŁOWAŚ przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 42.BLSz – płk dypl. pil. Jan SKOWROŃ
 
06.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, odchodzi płk pil. Paweł SMEREKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy 49.BLot -> nowy Dowódca 41.BLSz – płk pil. Artur KAŁKO
 
06.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 21.Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, odchodzi ppłk dypl. Artur ADAMIAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Obrony Przeciwlotniczej 21.BSP -> nowy Dowódca 21.daplot – ppłk Janusz GOCH
 
07.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 12.Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, odchodzi gen. bryg. Andrzej REUDOWICZ -> nowy Dowódca 12.DZ – gen. bryg. Rajmund ANDRZEJCZAK
 
09.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy płk pil. Jerzy CHOJNOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 4.SLSz – płk pil. Wojciech PIKUŁA
 
09.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 49.Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, odchodzi płk pil. Piotr SANIUK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oddziału Lotnictwa Śmigłowcowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy Dowódca 49.BLot – płk pil. Paweł SMEREKA
 
09.06.16 – zmiana na stanowisku Komendanta 6.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Marek MROCZEK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 6.WOG – płk Mieczysław SPYCHALSKI
 
 
11.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Fregaty Rakietowej ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko”, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy kmdr ppor. Maciej MATUSZEWSKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko Dowódcy oraz awansowany do stopnia komandora porucznika
 
12.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 9.Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, odchodzi ppłk Jarosław ZDUN -> nowy Dowódca 9.bdow – ppłk Piotr URBAŚ
 
13.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, odchodzi płk dypl. mgr inż. pil. Ireneusz NOWAK -> czasowo obowiązki Dowódcy 32.BLotT pełnił będzie ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA
 
13.05.16 – czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 22.Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku mjr dypl. Piotr RUPA zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko Dowódcy 22.bpg i otrzymuje awans do stopnia ppłk
 
20.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 4.Dywizjonu Artylerii Rakietowej 11.pa, odchodzi ppłk Marek WASIELEWSKI wyznaczony do dalszej służby w 9.BKPanc -> nowy Dowódca 4.dar 11.pa – ppłk Jacek ZANIEWSKI
 
24.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 52.Batalionu Remontowego w Czarnem, odchodzi ppłk Sławomir MILEWSKI -> nowy Dowódca 52.brem – ppłk Robert SZPĄDROWSKI
 
24.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 11.Batalionu Ewakuacji Sprzętu w Czarnem, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 11.bes mjr Aleksander SUCHANOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 11.bes – ppłk Maciej KOWALSKI
 
24.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Batalionu Inżynieryjnego 5.pinż, odchodzi ppłk dypl. Krzysztof OWCZAREK odchodzący do rezerwy
 
 
30.05.16 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 SG WP, czasowo pełniący obowiązki płk Grzegorz MAJEWSKI przekazuje dowodzenie, nowy Szef ZAWiR P2 – płk Andrzej RÓŻYŃSKI
 
30.05.16 – zmiana na stanowisku Szefa Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie, odchodzi płk Marek GOCHNA kończący zawodową służbę wojskową -> czasowo obowiązki Szefa OZGS pełnił będzie ppłk Andrzej RYNIAK
 
30.05.16 – zmiana na stanowisku Szefa Oddziału Zabezpieczenia w Warszawie, odchodzi płk Sylwester TRACZEWSKI kończący zawodową służbę wojskową -> czasowo obowiązki Szefa OZ pełnił będzie ppłk Arkadiusz DULNIK
 
30.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy I Grupy Trałowców 12.dtrł, odchodzi kmdr ppor. Andrzej BARTCZAK wyznaczony do dalszej służby w Departamencie Kontroli MON
 
30.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Kompanii Wsparcia 10.Batalionu Zmechanizowanego 10.BKPanc w Świętoszowie, odchodzi kpt. Adam ANDRYSZCZAK
 
31.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Batalionu Składowania 10.BLog, odchodzi ppłk Zdzisław NOWAK
 
31.05.16 – zmiana na stanowisku Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odchodzi gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK kończący zawodową służbę wojskową -> czasowo obowiązki Rektora-Komendanta WAT pełnił będzie płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK
 
31.05.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych w Gdyni, odchodzi ppłk mgr inż. Henryk SŁAWKOWSKI wyznaczony do dalszej służby w 22.ODiN w Bydgoszczy -> czasowo obowiązki dowódcy 1.CKOP pełnił będzie kpt. Sebastian KLONOWSKI
 
CZERWIEC
02.06.16 – zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, odchodzi płk dypl. Zbigniew WINIARSKI kończący zawodową służbę wojskową -> czasowo obowiązki Komendanta WSzW Rzeszów obejmuje ppłk mgr inż. Roman DWORNIK
 
09.06.16 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Częstochowa, odchodzi ppłk Krzysztof TARAPACZ przeniesiony do rezerwy kadrowej w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych -> czasowo obowiązki Komendanta WKU Częstochowa pełnił będzie mjr Robert BĄKOWICZ
 
 
13.06.16 – zmiana na stanowisku szefa Oddziału Zabezpieczenia w Warszawie, czasowo pełniący obowiązki szefa OZ ppłk Arkadiusz DULNIK przekazuje dowodzenie -> nowy szef OZ – ppłk Dariusz CHODYNA
 
14.06.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 8.Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie, odchodzi płk Krzysztof CUR wyznaczony na roczne podyplomowe studia polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie -> czasowo obowiązki Dowódcy 8.BLTr pełnił będzie płk Mieczysław WRÓBEL
 
17.06.16 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P5 SG WP, odchodzi gen. bryg. Zdzisław ANTCZAK, czasowo obowiązki Szefa ZPiPR SZ P5 pełnił będzie płk Jacek CICHOSZ
 
20.06.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Batalionu Składowania 10.BLog w Opolu, nowy Dowódca bskł 10.BLog – ppłk Dominik BECH
 
20.06.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 180.Kompanii Radiotechnicznej 8.brt w Lipowcu, odchodzi kpt. Grzegorz KOBYLARZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zespołu Nadzoru Technicznego 8.brt -> nowy Dowódca 180.krt – kpt. Maciej MAZUROWICZ
 
 
24.06.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Okrętu Podwodnego typu 207 (klasa Kobben) ORP „SOKÓŁ”, odchodzi kmdr ppor. Tomasz SOŁKIEWICZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy ORP „ORZEŁ” -> nowy Dowódca ORP „SOKÓŁ” – kmdr ppor. Łukasz SZMIGIEL
 
 
24.06.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Okrętu Podwodnego projektu 877E (klasa Kilo) ORP „ORZEŁ”, nowy Dowódca ORP „ORZEŁ” – kmdr por. Tomasz SOŁKIEWICZ
 
27.06.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 34.Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Andrzej LUBCZYŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 34.brt – ppłk Paweł CZAJKOWSKI
 
30.06.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, odchodzi kmdr Roman BUBEL -> czasowo obowiązki Dowódcy MJR pełnił będzie kmdr por. Mariusz TELEGA
 
30.06.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego 17.BZ w Wędrzynie, odchodzi ppłk Tomasz ISIO wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy 4.dplot 4.pplot
 
 
30.06.16 – zmiana na stanowisku Kierownika Rejonowych Warsztatów Technicznych Rzeszów i Lublin, odchodzi ppłk Sławomir CHŁOPIK przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki kierownika RWT Rzeszów i Lublin pełnił będzie mjr Robert CHROBOT
 
LIPIEC
01.07.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego 1.BPanc w Siedlcach, odchodzi ppłk Krzysztof KRAWCZYK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa obrony przeciwlotniczej 1.BPanc -> nowy dowódca dplot 1.BPanc – ppłk Sebastian KEMBROWSKI
 
01.07.16 – zmiana na stanowisku Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie, odchodzi ppłk Mirosław ŁYŻWA -> czasowo obowiązki Komendanta WKU Garwolin pełnił będzie mjr Krzysztof KWIATKOWSKI
 
08.07.16 – zmiana na stanowisku Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo, odchodzi ppłk Krzysztof SIKORSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie -> czasowo obowiązki Komendanta WOSzK Mrągowo pełnił będzie mjr Roman MISIEK
 
12.07.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, odchodzi kpt. Włodzimierz GROCHOWIEC -> nowy Dowódca 2.krepr WP – por. Jacek GORYSZEWSKI
 
 
15.07.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Kompanii Piechoty Zmotoryzowanej 3.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.BZ ze Stargardu, odchodzi kpt. Daniel PAWLAK wyznaczony do dalszej służby w Sztabie 12.DZ
 
28.07.16 - zmiana na stanowisku dowódcy 22.Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, odchodzi płk Ryszard KOŁACZ -> czasowo obowiązki dowódcy 22.WOK pełnił będzie ppłk Mirosław HABA
 
 
29.07.16 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego P8 SG WP, odchodzi gen. bryg. Wiesław ORKISZ -> czasowo obowiązki Szefa ZPR P8 pełnił będzie płk Krzysztof ZIELSKI
 
29.07.16 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 SG WP, odchodzi płk Bogusław JAWORSKI -> czasowo obowiązki Szefa ZKiD P6 pełnił będzie płk Marek GŁADYSZ
 
SIERPIEŃ
02.08.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12.BZ w Choszcznie, odchodzi ppłk Dariusz WOJTKOWIAK wyznaczony do dalszej służby w 2.BZ -> nowy dowódca das 12.BZ – ppłk Jarosław CHOJNACKI
 
02.08.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 4.Dywizjonu Przeciwlotniczego 4.pplot w Czerwieńsku, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Witold MIKULSKI przekazuje dowodzenia -> nowy dowódca 4.dplot 4.pplot – ppłk Tomasz ISIO
 
02.08.16 – zmiana na stanowisku Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, na stanowisko Dyrektora WIML wyznaczona zostaje płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK
 
05.08.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 3.Batalionu Zmechanizowanego 1.BPanc w Zamościu, odchodzi ppłk Tadeusz NASTAROWICZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy nowo formowanej 2.Brygady Obrony Terytorialnej -> czasowo obowiązki dowódcy 3.bz pełnił będzie mjr Leszek WINOGRODZKI
 
05.08.16 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, odchodzi płk mgr inż. Wojciech FILKOWSKI przechodzący do rezerwy kadrowej w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Łódź pełnił będzie ppłk Janusz SAWICKI
 
08.08.16 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, czasowo pełniący obowiązki Szefa ppłk Janusz SAWICKI przekazuje dowodzenie -> nowy Szef WSzW Łódź – płk Jarosław WASILEWSKI
 
09.08.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 11.Batalionu Remontowego 10.BLog w Żaganiu, odchodzi ppłk Zbigniew ŁUKASIEWICZ -> czasowo obowiązki dowódcy 11.brem pełnił będzie mjr Zdzisław KUBISZTAL
 
 
12.08.16 – na Dowódcę nowo formowanej 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku wyznaczony zostaje płk Sławomir KOCANOWSKI (poprzednio Z-ca Dowódcy 2.BZ)
 
 
12.08.16 – na Dowódcę nowo formowanej 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie wyznaczony zostaje płk Tadeusz NASTAROWICZ (poprzednio Dowódca 3.bz 1.BPanc)
 
 
12.08.16 – na Dowódcę nowo formowanej 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie wyznaczony zostaje płk Arkadiusz MIKOŁAJCZYK (poprzednio Szef Sztabu 17.BZ)
 
12.08.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Kompanii Logistycznej 52.Batalionu Remontowego w Czarnem, odchodzi kpt. Rafał MUCHA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Służby Obrony przed Bronią Masowego Rażenia 1.BLog
 
12.08.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy okrętu ratowniczego projektu 570M ORP „PIAST”, odchodzi kmdr por. Grzegorz ZIĘBA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy Dywizjonu Okrętów Wsparcia – Szefa Sztabu dywizjonu -> nowy Dowódca ORP „PIAST” – kmdr por. Michał BRAMKO
 
15.08.16 – nominacja generalska – do stopnia gen. broni awans otrzymuje gen. dyw. Michał SIKORA – I zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP
 
15.08.16 – nominacja generalska – do stopnia gen. broni awans otrzymuje gen. dyw. Leszek SURAWSKI – Inspektor Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
 
15.08.16 – nominacja generalska – do stopnia gen. dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Rajmund ANDRZEJCZAK – Dowódca 12.Dywizji Zmechanizowanej
 
15.08.16 – nominacja generalska – do stopnia gen. dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Marek SOKOŁOWSKI – Dowódca 16.Dywizji Zmechanizowanej
 
15.08.16 – nominacja generalska – do stopnia gen. dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Andrzej REUDOWICZ – Dowódca Połączonego Centrum Przygotowania Bojowego w Stavanger w Norwegii
 
15.08.16 – nominacja generalska – do stopnia gen. brygady awans otrzymuje płk Robert GŁĄB – Dowódca Garnizonu Warszawa
 
 
15.08.16 – nominacja generalska – do stopnia gen. brygady awans otrzymuje płk Wojciech MARCHWICA – Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
 
15.08.16 – nominacja generalska – do stopnia gen. brygady awans otrzymuje płk Stanisław ŻMUDA – Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP
 
 
18.08.16 – zmiana na stanowisku Dyrektora Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, czasowo pełniąca obowiązki Dyrektora Pani Anna KAROLEWSKA przekazuje stanowisko -> nowy Dyrektor AMW w Gdyni – mjr Jan WIŚNIEWSKI
 
31.08.16 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Bielsk Podlaski, odchodzi ppłk Jarosław KURCEWICZ -> czasowo obowiązki Komendanta WKU Bielsk Podlaski pełnił będzie mjr Leszek FRYDRYCH
 
WRZESIEŃ
01.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 10.Pułku Samochodowego w Warszawie, odchodzi płk Tomasz DOMINIKOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa -> nowy Dowódca 10.psam – płk Robert KOWALSKI
 
01.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Kompanii Zaopatrzenia Batalionu Logistycznego 2.BZ, odchodzi kpt. Sebastian PAWLUS przechodzący do rezerwy
 
02.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Kompanii Logistycznej 1.bsp w Rzeszowie, odchodzi kpt. Radosław KOZIELEWICZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sekcji WF i Sportu Dowództwa 21.BSP
 
05.09.16 – zmiana na stanowisku Szefa Inspektoratu Wojsk Specjalnych, odwołany zostaje gen. dyw. Piotr PATALONG
 
05.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM, odwołany zostaje płk Piotr GĄSTAŁ
 
 
08.09.16 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odchodzi gen. bryg. Wojciech MARCHWICA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Inspektoratu Wojsk Specjalnych -> nowy Szef ZWAiZmot DGRSZ – gen. bryg. Adam JOKS
 
08.09.16 – stanowisko Szefa Inspektoratu Wojsk Specjalnych czasowo pełnił będzie gen. bryg. Wojciech MARCHWICA
 
08.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM, czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie ppłk Robert KOPACKI
 
09.09.16 – zmiana na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, odchodzi płk mgr inż. Andrzej DUTKA przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki Komendanta CSWIiCh pełnił będzie ppłk Aleksander WLIZŁO
 
09.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Kompanii Zmechanizowanej 1.bsp w Rzeszowie, odchodzi kpt. Marcin SUDEK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy Batalionu-Szefa Sztabu w 22.bpg w Kłodzku
 
16.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 21.Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, odchodzi płk dypl. Zenon BRZUSZKO wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy Wielonarodowej Brygady LITPOLUKR w Lublinie -> czasowo obowiązki Dowódcy 21.BSP pełnił będzie płk dypl. Jarosław MOKRZYCKI
 
19.09.16 – zmiana na stanowisku 3.Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie, odchodzi ppłk Kazimierz WOŁOWIEC, czasowo obowiązki dowódcy 3.bdm pełnił będzie mjr Artur MARZEC
 
19.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Grupy Okrętów Rozpoznawczych w Gdyni, odchodzi kmdr Artur CZAJKOWSKI -> nowy dowódca gOR – kmdr por. Jarosław SKWIERCZ
 
19.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Kompanii Dowodzenia 21.blog w Rzeszowie, odchodzi kpt. Paweł BRYNDZA wyznaczony do dalszej służby w 3.Brygadzie Obrony Terytorialnej
 
20.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie, odchodzi gen. bryg. Adam JOKS wyznaczony do dalszej służba na stanowisku Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, czasowo obowiązki Dowódcy LITPOLUKRBRIG pełnił będzie ukraiński oficer płk Volodymyr Yudanov
 
 
20.09.16 – na stanowisko Dowódcy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Wiesław KUKUŁA
 
 
21.09.16 – na Dowódcę nowo formowanego 5.Batalionu Obrony Terytorialnej w Siedlcach wyznaczony zostaje ppłk Dariusz KOZŁOWSKI (poprzednio Zastępca Szefa Sztabu 1.BPanc)
 
 
21.09.16 – na Dowódcę nowo formowanego 25.Batalionu Obrony Terytorialnej w Białymostoku wyznaczony zostaje ppłk Maciej KŁACZKOWSKI (poprzednio Zastępca Dowódcy-Szef Sztabu bpzmot 12.BZ)
 
 
21.09.16 – do dymisji podaje się szef Agencji Wywiadu płk Grzegorz MAŁECKI
 
22.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Kompanii Logistycznej 5.bsp w Przemyślu, odchodzi kpt. Barbara KWOLEK wyznaczona do dalszej służby w Dowództwie 21.BSP
 
 
27.09.16 – na Dowódcę nowo formowanego 24.Batalionu Obrony Terytorialnej w Rzeszowie wyznaczony zostaje ppłk Witold BUBAK (poprzednio Starszy Specjalista Wydziału Szkolenia Ogólnowojskowego DGRSZ)
 
 
28.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Trałowca Bazowego projektu 207 ORP „Sarbsko”, nowy Dowódca ORP „Sarbsko” – kpt. mar. Paweł KAŁWAK
 
30.09.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 43.Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni, odchodzi kmdr pil. Wiesław CUPER -> nowy dowódca 43.BLotM – kmdr pil. Cezary WIATRAK
 
30.09.16 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, odchodzi płk Janusz KURZYNA przeniesiony do rezerwy kadrowej w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Kraków pełnił będzie ppłk Stanisław KAPLIŃSKI
 
30.09.16 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Nowy Sącz, odchodzi ppłk Andrzej SZYMAŃSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Kraków -> czasowo obowiązki komendanta WKU Nowy Sącz pełnił będzie mjr Krzysztof CABAŁA
 
PAŹDZIERNIK
01.10.16 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Kraków, odchodzi ppłk Krzysztof KASZA -> nowy komendant WKU Kraków – ppłk Andrzej SZYMAŃSKI
 
03.10.16 – zmiana na stanowisku Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach, czasowo pełniący obowiązki Komendanta mjr Arkadiusz GORZKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy Komendant WKU Suwałki – ppłk Jarosław KOWALEWSKI
 
 
03.10.16 – zmiana na stanowisku Szefa 79.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Krakowie, odchodzi ppłk Jarosław ZIARA odchodzącego ze służby -> czasowo obowiązki Szefa 79.RPW pełnił będzie mjr Dariusz ZAREMBA
 
06.10.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Batalionu Ochrony Pułku Ochrony w Warszawie, odchodzi ppłk Wojciech CHOIŃSKI
 
07.10.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy LITPOLUKRBRIG ukraiński oficer płk Volodymyr Yudanov przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca LITPOLUKRBRIG – płk dypl. Zenon BRZUSZKO
 
07.10.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 5.Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, odchodzi ppłk Dariusz CZEKAJ wyznaczony do dalszej służby w Wielonarodowej Brygadzie LITPOLUKRBRIG w Lublinie, czasowo obowiązki dowódcy 5.bsp pełnił będzie kpt. Dariusz BEDNARCZUK
 
07.10.16 – zmiana na stanowisku Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, odchodzi płk Andrzej SZPONAR przeniesiony do rezerwy kadrowej -> czasowo obowiązki komendanta 4.RBLog pełnił będzie płk Jan BEREZA
 
07.10.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Kompanii Saperów 2.Batalionu Saperów w Stargardzie, odchodzi kpt. Robert WŁODARCZYK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Wojsk Inżynieryjnych 2.Brygady Zmechanizowanej
 
10.10.16 – zmiana na stanowisku Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, czasowo pełniący obowiązki Komendanta MOŻW ppłk Krzysztof MOKWA przekazuje dowodzenie -> nowy Komendant MOŻW – płk Hubert IWOŁA
 
10.10.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 8.Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy ppłk Marek MAJOCHA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 8.BLTr – płk pil. Krzysztof SZYMANIEC
 
11.10.16 – zmiana na stanowisku 3.Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 3.bdm mjr Artur MARZEC przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.bdm – ppłk Artur GRUSZCZYK
 
 
14.10.16 – zmiana na stanowisku Szefa 149.Rejonowego Przedstawiciela Wojskowego w Mielcu, odchodzi ppłk Lucjan BEŁCHA przechodzący do rezerwy kadrowej
 
17.10.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 22.Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy, odchodzi płk dypl. pil. Arkadiusz POLUSZYŃSKI -> czasowo obowiązki Dowódcy 22.ODiN pełnił będzie ppłk Arkadiusz SYPNIEWSKI
 
17.10.16 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, odchodzi płk Marek ŁUGIEWICZ przeniesiony do rezerwy kadrowej Ministra Obrony Narodowej -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Bydgoszcz pełnił będzie ppłk Maciej SANDOMIERZ
 
18.10.16 – zmiana na stanowisku Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie, czasowo pełniący obowiązki Komendanta mjr Roman MISIEK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WOSzK Mrągowo – ppłk Wojciech CHOIŃSKI
 
 
21.10.16 – zmiana na stanowisku Szefa 1.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Poznaniu, odchodzi ppłk Tadeusz PORĘBIAK przechodzący do rezerwy kadrowej
 
24.10.16 – zmiana na stanowisku Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej w Rembertowie, odchodzi płk Dariusz NAGRABSKI -> czasowo obowiązki Komendanta 2.RBLog pełnił będzie ppłk Janusz KRYSZPIN
 
28.10.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, odchodzi płk Wiesław KUKUŁA wyznaczony na Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej -> nowy dowódca JWK – ppłk Michał STRZELECKI
 
31.10.16 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, odchodzi płk Krzysztof RADWAN -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Katowice pełnił będzie ppłk Jerzy MIREK
 
   10.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach, odchodzi płk mgr inż. pil. Jacek ZYGMANOWSKI -> czasowo obowiązki Dowódcy MJDOP pełnił będzie ppłk Krzysztof JAKRZEWSKI
 
LISTOPAD
02.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Okrętu Rozpoznania Radioelektronicznego projektu 863 ORP „Nawigator”, nowy Dowódca ORP „Nawigator” – kmdr ppor. dr inż. Radosław WĄS
 
02.11.16 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, czasowo pełniący obowiązki Szefa WSzW ppłk Stanisław MAKSYMOWICZ przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Opole pełnił będzie ppłk Jarosław JALOWSKI
 
 
03.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Trałowca Bazowego projektu 207 ORP „Gardno”, nowy Dowódca ORP „Gardno” – kmdr ppor. Bartłomiej RADWAŃSKI
 
14.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 22.Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk mgr inż. Arkadiusz SYPNIEWSKI zostaje wyznaczony na stanowisko etatowe Dowódcy 22.ODiN
 
15.11.16 – zmiana na stanowisku Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie, odchodzi płk Eugeniusz ORZECHOWSKI przechodzący do rezerwy kadrowej -> nowy komendant 3.RBLog – płk Mirosław MOLIK
 
15.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr por. Cezary DREWNIAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca MJR – kmdr Artur KOŁACZYŃSKI
 
21.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 15.Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, odchodzi płk Roman JANUSZEWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy Dowódcy Garnizonu Warszawa  -> nowy dowódca 15.BWD – płk Robert KRUPA
 
21.11.16 – zmiana na stanowisku Komendanta 16.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie, odchodzi płk Paweł MELA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta 1.RBLog -> czasowo obowiązki komendanta 16.WOG pełnił będzie ppłk Artur PRABUCKI
 
 
21.11.16 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 SG WP, odchodzi gen. bryg. Krzysztof MOTACKI przeniesiony do rezerwy kadrowej -> nowy Szef ZPUSZiS P3/P7 – gen. bryg. Maciej JABŁOŃSKI
 
21.11.16 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 SG WP, czasowo pełniący obowiązki Szefa ZKiD P6 płk Marek GŁADYSZ przekazuje dowodzenie -> nowy Szef ZKiD P6 – płk Robert DROZD
 
22.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, odchodzi płk Dariusz ŻUCHOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych -> czasowo obowiązki dowódcy 1.BLog pełnił będzie płk Artur WIATRZYK
 
22.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 10.Brygady Logistycznej w Opolu, odchodzi płk Adam SŁODCZYK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk -> czasowo obowiązki dowódcy 10.BLog pełnił będzie płk Mariusz SKULIMOWSKI
 
22.11.16 – zmiana na stanowisku Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, odchodzi płk Eryk HOFFMANN odchodzący do dyspozycji Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych -> nowy komendant 1.RBLog – płk Paweł MELA
 
22.11.16 – zmiana na stanowisku Komendanta 25.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, odchodzi ppłk Robert DMUCHOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szefostwa Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych -> czasowo obowiązki Komendanta 25.WOG pełnił będzie ppłk Mirosław SOSNA
 
23.11.16 – zmiana na stanowisku Szefa Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie, odchodzi płk Marian SŁOMSKI -> nowy szef STiRW-CKRW – płk Adam SŁODCZYK
 
24.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 10.Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, odchodzi gen. bryg. Maciej JABŁOŃSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 SG WP -> nowy dowódca 10.BKPanc – płk Dariusz PARYLAK
 
25.11.16 – zmiana na stanowisku Szefa Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa w Warszawie, odchodzi płk Grzegorz WLAZŁOWSKI -> nowy szef OZ DGW – płk Andrzej RYNIAK
 
 
28.11.16 – zmiana na stanowisku Szefa Planowania Rzeczowego P8 SG WP, odchodzi płk Krzysztof ZIELSKI -> nowy Szef ZPR P8 – płk Jarosław STEĆ
 
28.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Batalionu Pontonowego 2.Pułku Inżynieryjnego, nowy Dowódca bpont 2.pinż – ppłk Arkadiusz SYROCKI
 
28.11.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 4.Kompanii Zmechanizowanej 5.Batalionu Strzelców Podhalańskich, odchodzi do rezerwy kpt. Grzegorz MAJ
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Grzegorz  GIELERAK – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Sławomir PĄCZEK – Szef Departamentu Budżetowego
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Jarosław GROMADZIŃSKI – Dowódca 15.Brygady Zmechanizowanej
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Grzegorz HAŁUPKA – Dowódca 6.Brygady Powietrznodesantowej
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Robert JĘDRYCHOWSKI – Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Piotr KRAWCZYK – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
 
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Wiesław KUKUŁA – Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
 
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Sławomir OWCZAREK – Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Ryszard PARAFIANOWICZ – Komendant-Rektor Akademii Sztuki Wojennej
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Tomasz PIOTROWSKI – Zastępca Dowódcy Dywizji – Szef Sztabu 12.Dywizji Zmechanizowanej
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Tomasz POŁUCH – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
 
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Krzysztof RADOMSKI – Szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Zastępca Inspektora Wojsk Lądowych
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Dariusz SKORUPKA – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Cezary WIŚNIEWSKI – Inspektor Sił Powietrznych
 
29.11.16 – nominacja generalska – do stopnia kontradmirała awans otrzymuje kmdr Krzysztof JAWORSKI – Dowódca 3.Flotylli Okrętów
 
29.11.16 – zmiana dowodzenia w 9.Brygadzie Wsparcia Dowodzenia DG RSZ w Białobrzegach, odchodzi płk Zygmunt MALEC -> nowy Dowódca 9.BWD DG RSZ – płk Piotr WANIEK
 
 
30.11.16 – zmiana dowodzenia na okręcie transportowo-minowym projektu 767 – ORP „Lublin”, odchodzi kpt. mar. Przemysław LIZIK -> nowy Dowódca ORP „Lublin” – kpt. mar. Katarzyna MAZUREK
 
GRUDZIEŃ
01.12.16 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie, odchodzi płk Andrzej SZCZOŁKA który zakończył służbę wojskową -> nowy Szef WSzW Olsztyn – płk Tomasz CIECHACKI
 
02.12.16 – zmiana dowodzenia w 2.Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu, odchodzi płk Marek WAWRZYNIAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ -> nowy Dowódca 2.pinż – płk Bogdan PROKOP
 
05.12.16 – zmiana dowodzenia w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, odchodzi ppłk Leszek SZCZEŚNIAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Wydziału Szkolenia Wojsk – Zastępcy Szefa Szkolenia w Dowództwie Garnizonu Warszawa -> nowy Dowódca brepr WP – ppłk Sebastian CICHOSZ
 
06.12.16 – zmiana dowodzenia w 1.Brygadzie Pancernej w Wesołej, odchodzi gen. bryg. Stanisław CZOSNEK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu -> nowy Dowódca 1.BPanc – płk Jan RYDZ
 
07.12.16 – zmiana dowodzenia w Batalionie Ochrony Bazy w Słupsku-Redzikowie, odchodzi płk Witold BARTOSZEK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szefostwa Planowania Logistycznego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych -> czasowo obowiązki Dowódcy bob pełnił będzie kpt. Sebastian RADZIWONKA
 
07.12.16 – zmiana dowodzenia w WKU Rzeszów, odchodzi płk Marcin ŻAL wyznaczony do dalszej służby w WSzW Kraków, czasowo obowiązki Komendanta WKU Rzeszów pełnił będzie mjr Dariusz BRZEŻAWSKI
 
08.12.16 – zmiana dowodzenia w 7.Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, odchodzi płk Robert ORŁOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 16.Dywizji Zmechanizowanej -> nowy Dowódca 7.BOW – płk Rafał OSTROWSKI
 
08.12.16 – zmiana dowodzenia w 23.Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, odchodzi płk dypl. pil. Maciej TRELKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu Działań Lotniczych DG RSZ -> nowy Dowódca 23.BLotT – płk pil. Piotr IWASZKO
 
 
08.12.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Trałowca Bazowego projektu 207M ORP „Wigry”, odchodzi kmdr ppor. Bartosz BROL -> nowy Dowódca ORP „Wigry” – kpt. mar. Michał NARŁOWSKI
 
09.12.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, odchodzi gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego -> nowy Dowódca 2.SLT – płk pil. Jacek PSZCZOŁA
 
09.12.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Batalionu Transportowego 10.psam w Warszawie, odchodzi ppłk Sławomir SZOPA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy 10.Pułku Samochodowego -> nowy Dowódca 1.bt 10.psam – ppłk Tomasz WADOWSKI
 
12.12.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego w Warszawie, odchodzi gen. dyw. pil. dr inż. Włodzimierz USAREK -> nowy Dowódca COP-DKP – gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI
 
13.12.16 – zmiana na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, odchodzi płk dr Dariusz KULETA -> nowy Szef WSzW Warszawa – ppłk dypl. Kazimierz MĄCZKA
 
16.12.16 – zmiana na stanowisku Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, odchodzi gen. bryg. Adam DUDA przechodzący do rezerwy -> nowy Szef IU – płk Dariusz PLUTA
 
19.12.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 5.Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kpt. Dariusz BEDNARCZUK przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 5.bsp – ppłk Marcin DUSZA
 
19.12.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 7.Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku, nowy dowódca 7.dlot – ppłk pil. Dariusz POPŁAWSKI
 
20.12.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy Okrętu Hydrograficznego ORP „ARCTOWSKI”, odchodzi kmdr por. Artur GRZĄDZIEL wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Pionu Radionawigacji Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW -> nowy Dowódca ORP „ARCTOWSKI” – kmdr ppor. Marcin GRONEK
 
29.12.16 – zmiana na stanowisku Dowódcy 4.Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie, odchodzi ppłk Adam KLISZKA -> czasowo obowiązki Dowódcy 4.binż pełnił będzie mjr Robert BOGUSZEWSKI
 
29.12.16 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Tarnów, odchodzi ppłk Zbigniew SKURNOWICZ -> czasowo obowiązki Komendanta WKU Tarnów pełnił będzie mjr Wiesław MACIEJOWSKI
 
29.12.16 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, odchodzi kmdr Robert KOZACKI -> czasowo obowiązki komendanta CS MW pełnił będzie kmdr por. Dariusz CEBULKA
 
 
30.12.16 – zmiana na stanowisku szefa 3.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Radomiu, odchodzi Pan Edward RUDNICKI -> czasowo obowiązki szefa 3.RPW pełnił będzie mjr Roman KRÓL
 
 
30.12.16 – zmiana na stanowisku szefa 15.Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Warszawie, odchodzi ppłk Piotr WAŚLICKI wyznaczony do dalszej służby w WCNJiK -> czasowo obowiązki szefa 15.RPW pełnił będzie mjr Jacek ŻAK
 
31.12.16 – kadencję na stanowisku Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych kończy gen. broni Marek TOMASZYCKI