Wielonarodowa Brygada LITPOLUKRBRIG
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia brygady sięga aż do 2007 roku, kiedy to 14 czerwca w czasie spotkania Ministrów Obrony Litwy, Polski i Ukrainy uzgodniono porozumienie o utworzeniu jednostki składającej się z komponentów z tych trzech państw, początkowo miała być to jednostka wielkości batalionu, jednak jesienią 2008 roku zdecydowano że będzie to brygada. Prace nad sformowaniem brygady przyspieszono w 2010 roku, Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr Z-92/Org./P1 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie integracji 1. Brygady Pancernej z 3. Brygadą Zmechanizowaną oraz sformowania Dowództwa Wielonarodowej Brygady (części polskiej) i Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (części polskiej),  na bazie Dowództwa 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie oraz Batalionu Dowodzenia tej brygady rozpoczęto formowanie Dowództwa Wielonarodowej Brygady oraz Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, które formalnie zakończono 1 lipca 2011 roku i tę datę uznaje się za początek funkcjonowania jednostki. Jednak były to działania strony polskiej, do formalnego podpisania porozumień z Litwą i Ukrainą doszło dopiero 19 września 2014 roku, kiedy to podpisano porozumienie pomiędzy rządami Polski, Litwy oraz gabinetem rady ministrów Ukrainy o utworzeniu połączonej brygady. W skład brygady wydzielane np. na czas ćwiczeń,  są jednostki polskie, litewskie oraz ukraińskie wchodzące jednocześnie w skład swoich macierzystych jednostek. 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 315/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wielonarodowej Brygady w Lublinie
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Wielonarodowej Brygady w Lublinie.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
WIELONARODOWEJ BRYGADY W LUBLINIE
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
WIELONARODOWEJ BRYGADY W LUBLINIE
NA MUNDUR POLOWY
 
DECYZJA Nr 28/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia Święta Dowództwa Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG
 
Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się Święto Dowództwa Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie w dniu 19 września.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
STRUKTURA 
 
 - Dowództwo Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG – Lublin
 
Jednostki wydzielone dla brygady:
 
   Polska
   - 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy – Przemyśl 
   - 14. Jarosławski Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza – Jarosław 
   - 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Zająca – Jarosław 
   - 16. Tczewski Batalion Saperów – Nisko 
   - 21. Batalion Logistyczny im. gen. bryg. Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego – Rzeszów 
 
   Litwa
   - Batalion Ułanów im. księżnej Birute – Alytus 
 
   Ukraina
   - 1. Batalion Powietrzno-Manewrowy 80. Brygady Powietrznodesantowej – Lwów 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
  - płk Andrzej Kupis (1.VII.2011 – ?)
  - płk Sławomir Wierzbieniec (? – 1.VIII.2012)
  - płk Jarosław Kraszewski (1.VIII.2012 – 15.III.2013)
  - płk Dariusz Sobotka (15.III.2013 - 19.X.2015)
  - gen. bryg. Adam Joks (19.X.2015 - 20.IX.2016 )
  - cz. p.o. płk Volodymyr Yudanov (20.IX.2016 – 7.X.2016)
  - płk dypl. Zenon Brzuszko (7.X.2016 – 21.IX.2018)
  - płk Dmirij Bratiszko (21.IX.2018 - 7.X.2021)
  - płk Jarosław Mokrzycki (7.X.2021 - 15.IX.2023)
  - płk Piotr Lisowski (15.IX.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.VII.2011 – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.