4.Krośnieński Batalion Zaopatrzenia - JW 1375 (1967 - 2012)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Początki historii 4.batalionu zaopatrzenia to rok 1966, zarządzeniem Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego nr 0141/Org. w dniu 30 listopada 1966 rozpoczęto proces przeformowywania 69.kompanii samochodowo-transportowej i 17.Dywizyjnego Punktu Zaopatrywania będących w strukturach 4.Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego. Proces formowania batalionu zakończono 1 kwietnia 1967 roku. Na pierwszego dowódcę wyznaczono majora Czesława Łukowiaka. Batalion podczas swojej działalności zajmował się zaopatrywaniem i logistyką jednostek 4 DZ, również podczas ćwiczeń poligonowych w których brał udział, z większych należy wymienić ćwiczenia „Pochmurne Lato ‘68”, „Kraj ‘73”, „Orion ‘97”, „Merkury ‘98”. Do roku 2001 batalion był w strukturach 4 Dywizji Zmechanizowanej, gdy dywizję przeznaczono do rozformowania, także 4 batalion miał zostać rozformowany, jednak wstrzymano jego likwidację i batalion został na nowo włączony w struktury tym razem 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W latach 2001-2011 batalion zaopatrywał  i wykonywał zadania logistyczne na rzecz jednostek 11 LDKPanc. W roku 2011 w związku z reorganizacją logistyki w Siłach Zbrojnych jednostkę w dniu 28 czerwca 2011 roku przekazano w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej. W związku z kolejnymi zmianami organizacyjnymi w logistyce Sił Zbrojnych podjęto decyzję o rozformowaniu batalionów zaopatrzenia, w związku z tym Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wydał Rozkaz Nr PF-45/Org. z dnia 10 lutego 2012 roku, nakazujący rozformowanie batalionów zaopatrzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku, w tym 4.bzaop. Jednostka stacjonowała w garnizonie Krosno Odrzańskie od początku swojego istnienia.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 65/MON z 11 lipca 1994 batalion dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
- Służby Zaopatrzenia 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego (1944-45)
                - 4 kompania samochodowo-transportowa,
                - 4 piekarnia polowa.
 - Oddziały Zaopatrywania 4 Dywizji Piechoty (1945-1947)
                - 20 dywizyjna kompania zaopatrzenia,
                - 7 kompania zaopatrywania,
                - 8 kompania zaopatrywania,
                - 12 kompania zaopatrywania.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Proporczyk na beret
 
Święto batalionu na pamiątkę daty sformowania jednostki ustalono na 1 kwietnia decyzją nr 65/MON z 11 lipca 1994 roku. Nazwę wyróżniającą „Krośnieński” batalion otrzymał decyzją nr 44/MON/PSSS z 28 lutego 2005 roku. Batalion posiada także własne barwy, posiada odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk, wszystkie te atrybuty zostały zatwierdzone decyzją nr 323/MON z 25 października 2004 roku. Obecny sztandar jednostka otrzymała w roku 2005, został on ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
 - 1 kompania transportowa
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Czesław Łukowiak ( 1967 – 1973 )
 - ppłk Ryszard Ciciński ( 1973 – 1981 )
 - mjr Marek Bucholc ( 1981 – 1982 )
 - mjr Marek Mroczek ( 1982 – 1983 )
 - ppłk Dariusz Haik ( 1983 – 1996 )
 - mjr mgr Jarosław Jegier ( 1996 – 2001 )
 - ppłk dypl. Zygmunt Sylwant ( 2001 - 2006 )
 - ppłk mgr Tomasz Hoffmann ( 2006 - 31.III.2011 )
 - cz. p.o. mjr Waldemar Kliszczak ( 31.III.2011 - 28.VI.2011 )
 - ppłk Grzegorz Kostrzewski ( 28.VI.2011 - 27.III.2012 )
 - cz. p.o. mjr Waldemar Kliszczak ( 27.III.2012 - 27.VI.2012 )
 - cz. p.o. kpt. Zdzisław Kubisztal ( 27.VI.2012 - 31.XII.2012 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
4.Lubuska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego (1.IV.1967 – 2001)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (2001 – 28.VI.2011)
4.Regionalna Baza Logistyczna (28.VI.2011 - 31.XII.2012)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.