12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu rozpoczęła swoją działalność oficjalnie z dniem 1 stycznia 2016 roku, jednostkę rozpoczęto formować jednak już w 2015 roku. Baza formowana była na bazie 12. Komendy Lotniska, którą rozformowano. Baza jest jednostką gdzie docelowo mają bazować eskadry bezzałogowych statków powietrznych.
 
Do głównych zadań bazy należy zabezpieczenie operacji lotniczych prowadzonych na lotnisku bazy w odniesieniu do samolotów lotnictwa taktycznego, transportowego i śmigłowcowego rodzajów sił zbrojnych RP, a także zadania HNS w odniesieniu do operacji lotniczych sił powietrznych NATO. Zadania wynikające z działania eskadr bezzałogowych statków powietrznych to m.in. prowadzenie rozpoznania obrazowego IMINT/SAR i rozpoznania elektronicznego SIGINT, wskazywanie celów oraz prowadzenie analizy pozyskanych informacji rozpoznawczych. 
 
Obecnie największym pododdziałem bazy stanowiący jej główną wartość bojową jest Dywizjon Rozpoznania Powietrznego wyposażony w BSR „Orbiter” i „Aerostar”.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.
§ 2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
W MIROSŁAWCU NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
W MIROSŁAWCU NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA 
 
 - 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski-Popow (1.X.2015 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.I.2016 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.