12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych im. gen. bryg. pil. Jerzego Piłata
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu rozpoczęła swoją działalność oficjalnie z dniem 1 stycznia 2016 roku, jednostkę rozpoczęto formować jednak już w 2015 roku. Baza formowana była na bazie 12. Komendy Lotniska oraz Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego które to jednostki rozformowano. Baza jest jednostką gdzie bazują eskadry bezzałogowych statków powietrznych.
 
Do głównych zadań bazy należy zabezpieczenie operacji lotniczych prowadzonych na lotnisku bazy w odniesieniu do samolotów lotnictwa taktycznego, transportowego i śmigłowcowego rodzajów sił zbrojnych RP, a także zadania HNS w odniesieniu do operacji lotniczych sił powietrznych NATO. Zadania wynikające z działania eskadr bezzałogowych statków powietrznych to m.in. prowadzenie rozpoznania obrazowego IMINT/SAR i rozpoznania elektronicznego SIGINT, wskazywanie celów oraz prowadzenie analizy pozyskanych informacji rozpoznawczych. 
 
Obecnie największymi pododdziałami bazy stanowiącymi jej główną wartość bojową są eskadry wyposażone w BSR „Orbiter” i „Aerostar”.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.
§ 2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
W MIROSŁAWCU NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
W MIROSŁAWCU NA MUNDUR POLOWY
 
DECYZJA Nr 190/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
/w y c i ą g/
 
2. Odznaka ma kształt liczby 12. Poszczególne cyfry posiadają wypełnienie jasno szare, a obramowane są złotą emalią. Liczba 12 nawiązuje do numeru jednostki lotniczej. Na liczbę 12 nałożona jest sylwetka bezzałogowego statku powietrznego w szaro-czarnej kolorystyce symbolizująca charakter jednostki oraz sprzęt w jaki jednostka jest wyposażona. Nad sylwetką statku powietrznego nałożona jest biało-czerwona szachownica – symbol Sił Powietrznych.
 
DECYZJA Nr 102/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 3 i 4 oraz 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 poz. 110), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 12. Bazy Lotniczej (2000-2010),
b) 8. Eskadry Lotnictwa Taktycznego (2000-2010),
c) 12. Komendy Lotniska (2011-2016);
2) przyjmuje imię gen. bryg. pil. Jerzego Piłata.
§ 2. Ustanawia się doroczne Święto 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w dniu 4 września.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA 
 
 - 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski-Popow (1.X.2015 – 2.VI.2020)
 - płk pil. Marcin Szubiński (2.VI.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.I.2016 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.