KALENDARIUM WYDARZEŃ 2016 – ZMIANY ORGANIZACYJNE
 
01.01.16 – zmiana dyslokacji – WKU Wrocław przechodzi z obiektu przy ul. Obornickiej 130 do obiektu przy ul. Gajowickiej 118
 
18.01.16 - na podstawie Decyzji Nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2015 r. tworzy się Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej jako jednostka podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej, osiągnięcie gotowości do działania 1 lipca 2016 roku
 
15.03.16 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT XI zmianie której trzon tworzą żołnierze 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca X zmiany ppłk Roman KOCIŃSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XI zmiany ppłk Paweł JĘDRYCZKA
 
29.03.16 – zmiana podporządkowania – na podstawie Decyzji Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych dotychczas podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej przechodzi w podporządkowanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Bartłomieja Grabskiego
 
01.04.16 – przeformowanie – Kompania Zabezpieczenia Wielonarodowego Korpusu „Północ-Wschód” oraz Narodowy Element Wsparcia Wielonarodowego Korpusu „Północ-Wschód” zostają przeformowane w Zespół Wsparcia Wielonarodowego Korpusu „Północ-Wschód” – pierwszy Dowódca ZW WKPW – ppłk Dariusz ŻUREK
 
01.04.16 – przeformowanie – 104.Batalion Zabezpieczenia „Ziemi Wałeckiej” zostaje przeformowany w 104.Batalion Logistyczny „Ziemi Wałeckiej”
 
04.04.16 – na mocy Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze – znosi się Naczelną Prokuraturę Wojskową w WARSZAWIE
 
04.04.16 – na mocy Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze – znosi się Wojskowe Prokuratury Okręgowe w WARSZAWIE i POZNANIU
 
04.04.16 – na mocy Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze – znosi się Wojskowe Prokuratury Garnizonowe w GDYNI, KRAKOWIE, LUBLINIE, OLSZTYNIE, POZNANIU, SZCZECINIE, WARSZAWIE i WROCŁAWIU
 
08.04.16 – zmiana dyslokacji – Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Modlin przechodzi z obiektu przy ul. Szpitalnej 68 w Modlinie do obiektu przy ul. Leśna 4D w Modlinie
 
12.05.16 – na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczyna się proces formowania Dowództwa 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku
 
12.05.16 – na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczyna się proces formowania Dowództwa 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie
 
12.05.16 – na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczyna się proces formowania Dowództwa 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie
 
12.05.16 – na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczyna się proces formowania 5.Batalionu Obrony Terytorialnej w Siedlcach
 
12.05.16 – na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczyna się proces formowania 23.Batalionu Obrony Terytorialnej w Lublinie
 
12.05.16 – na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczyna się proces formowania 24.Batalionu Obrony Terytorialnej w Rzeszowie
 
12.05.16 – na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczyna się proces formowania 25.Batalionu Obrony Terytorialnej w Białymostoku
 
01.06.16 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Resolute Support IV zmianie której trzon tworzą żołnierze 8.Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca III zmiany płk Dariusz KOSOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca IV zmiany płk Zbigniew ZALEWSKI
 
01.06.16 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXXIV zmianie której trzon tworzą żołnierze 23.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXIII zmiany ppłk Dariusz DRÓŻDŻ -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXXIV zmiany ppłk Jarosław RADZIMIERSKI
 
04.06.16 - na podstawie Decyzji Nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r. tworzy się Wojskowe Biuro Historyczne z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego które staje się komórką wewnętrzną WBH oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, WBH podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej
 
04.06.16 - zmiana podporządkowania – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie, Archiwum Sił Powietrznych w Modlinie, Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, Archiwum Wojskowe w Oleśnicy i Archiwum Wojskowe w Toruniu przechodzą w podporządkowanie Wojskowego Biura Historycznego
 
20.06.16 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. rozpoczyna funkcjonowanie I zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar – trzon PKW o liczebności do 150 żołnierzy i pracowników wojska tworzą siły 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego
 
20.06.16 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. rozpoczyna funkcjonowanie I zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt – trzon PKW o liczebności do 60 żołnierzy i pracowników wojska tworzą siły Wojsk Specjalnych
 
20.09.16 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT XII zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Batalionu Ułanów Poznańskich 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XI zmiany ppłk Paweł JĘDRYCZKA -> dowodzenie przyjmuje dowódca XII zmiany ppłk Tomasz STACHERA
 
30.09.16 – na mocy Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej, znosi się Akademię Obrony Narodowej (AON) w Rembertowie
 
01.10.16 - na mocy Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej, tworzy się Akademię Sztuki Wojennej (ASW) w Rembertowie
 
31.10.16 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 69/Org./P1 z dnia 28 września 2016 roku Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim przeformowuje się w Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim
 
31.10.16 - na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 69/Org./P1 z dnia 28 września 2016 roku Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim ulega rozformowaniu, a następca prawnym tego archiwum staje się Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim
 
31.10.16 - na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 69/Org./P1 z dnia 28 września 2016 roku Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni przeformowuje się w Archiwum Wojskowe w Gdyni
 
29.11.16 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXXV zmianie której trzon tworzą żołnierze 4.Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXIV zmiany ppłk Jarosław RADZIMIERSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXXV zmiany ppłk Mariusz JANIKOWSKI
 
01.12.16 – przeformowanie – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku przeformowuje się w Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku, pierwszy Komendant WŻW Białystok – ppłk Cezary WÓJCIK
 
01.12.16 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Resolute Support V zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Brygady Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany płk Zbigniew ZALEWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca V zmiany płk Marek RAKOWSKI
 
01.12.16 – zmiana dyslokacji – WKU Puławy przechodzi z budynku przy ul. Kołłątaja 32 do nowej lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 93
 
13.12.16 – zmiana podporządkowania – 5.Batalion Obrony Terytorialnej w Siedlcach znajdujący się w podporządkowaniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
13.12.16 – zmiana podporządkowania – 25.Batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku znajdujący się w podporządkowaniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
13.12.16 – zmiana podporządkowania – 23.Batalion Obrony Terytorialnej w Lublinie znajdujący się w podporządkowaniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
21.12.16 - zmiana dyslokacji – WKU Opole przechodzi z budynku przy ul. Plebiscytowa 5 do nowej lokalizacji przy ul. Niemodlińska 90
 
31.12.16 – zmiana dyslokacji – 1.Kompania Regulacji Ruchu przechodzi z Bydgoszczy do nowej lokalizacji w m. Szczecin

Please publish modules in offcanvas position.