3.Kompania Regulacji Ruchu
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
3.Kompanię Regulacji Ruchu sformowano z dniem 15 czerwca 2007 roku jako jednostkę ŚOW, miejscem dyslokacji jednostki wybrano Oleśnicę. Kompania spełnia zadania związane z regulacją i usprawnianiem ruchu i w związku z tym ściśle współpracuje z Policją i Żandarmerią Wojskową. Głównym zadaniem jest kierowanie i przemieszczenie wojsk własnych i sojuszniczych przez obszar odpowiedzialności kompanii. Zabezpieczenie i przyjęcie w portach lotniczych i morskich oraz dalszego przemieszczania wojsk na teatrze RSOM.
 
W 2011 roku nastąpiły znaczne zmiany dla 3.krr, na przełomie kwietnia i maja kompanię podporządkowano Komendantowi 3.RBLog, a następnie w listopadzie 2011 roku kompanię przedyslokowano do m.NISKO by kompania była dyslokowana w rejonie operowania 3.RBLog.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 365/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 3. Kompanii Regulacji Ruchu

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret żołnierzy 3. Kompanii Regulacji Ruchu, zwany dalej „proporczykiem”.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki rozpoznawczej, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
3. KOMPANII REGULACJI RUCHU
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
3. KOMPANII REGULACJI RUCHU
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
3. KOMPANII REGULACJI RUCHU   /W Y C I Ą G/
 
2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego, którego ramiona wypełnione są brązową emalią z czarnym obrzeżem. Pośrodku krzyża znajduje się korpusówka służb transportu i ruchu wojsk, na którą nałożony jest herb miasta Niska – miejsca stacjonowania jednostki. Na górnym ramieniu znajduje się napis „3 krr” – skrót nazwy jednostki, a na dolnym cyfry „2007” – rok sformowania. Barwy i symbole nawiązują do barw służb transportowych Wojska Polskiego i charakteru wykonywanych zadań. Odznaka jest numerowana.
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kpt. Marek Fojud (15.VI.2007 - 31.III.2011)
 - cz. p.o. ppor. Tadeusz Rogala (1.IV.2011 - 9.IV.2011)
 - kpt. Sebastian Sołtysek (10.IV.2011 – 4.XII.2016)
 - por. Grzegorz Kondeusz (5.XII.2016 - 30.IX.2018)
 - kpt. Tomasz Oszczudłowski (1.X.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego (2007 – 30.IV.2011)
3.Regionalna Baza Logistyczna (1.V.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.