1.Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                1.Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania (RODN) funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2014 roku, został sformowany na bazie 32.Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania. 1.RODN stacjonuje w Krakowie. Do zadań jednostki należy przetwarzanie informacji radiolokacyjnych, nadzorowanie przestrzeni powietrznej w wyznaczonym sektorze oraz dowodzenie operacyjne w danym sektorze odpowiedzialności oraz raportowanie do organu nadrzędnego jakim jest COP-DKP. 1.RODN jest włączony do systemu NATO-wskich CRC (Control and Reporting Center).
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 203/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania oraz nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690, z 2010 r. Nr 24, poz. 122, z 2012 r. poz. 152 oraz z 2013 r. poz. 875) oraz w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 387), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych – ustala się, co następuje:

1. 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania;
2) przejmuje sztandar 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania;
3) otrzymuje imię gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.
2. Ustanawia się Święto 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w dniu 22 kwietnia.
 
DECYZJA Nr 312/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. REGIONALNEGO OŚRODKA DOWODZENIA I NAPROWADZANIA
/ W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka pamiątkowa ma kształt tarczy herbowej, zwieńczonej stylizowaną koroną z herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W centrum odznaki znajduje się „róża wiatrów”, symbolizująca przynależność 1 RODN do systemu Obrony Powietrznej NATO. Ramiona symbolu NATO dzielą płaszczyznę odznaki na cztery pola tworzące szachownicę w barwach biało-błękitnych. Barwy nawiązują do barw flagi Krakowa. W lewym górnym polu odznaki umieszczony jest stylizowany samolot F-16 w locie, w prawym górnym polu oraz lewym dolnym, na błękitnym tle odzwierciedlono podstawę czasu wskaźnika radiolokacyjnego. W prawym dolnym polu znajduje się wizerunek anteny polskiej stacji radiolokacyjnej NUR-12. Dwa dolne pola odznaki oplata biało-czerwona szarfa, na której umieszczony jest napis „1 RODN” - skrót nazwy Ośrodka.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. REGIONALNEGO OŚRODKA DOWODZENIA I NAPROWADZANIA
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. REGIONALNEGO OŚRODKA DOWODZENIA I NAPROWADZANIA
NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo 1.RODN
  - sztab
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Zdzisław Strzelczyk (1.I.2014 – 30.IV.2016)
 - cz. p.o. ppłk Cezary Biela (30.IV.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (1.I.2014 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.