Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP sformowano na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-13/Org./P1 z dnia 24 lutego 2005 roku w połowie 2005 roku na bazie 74.Batalionu Przeciwepidemiologicznego. Do głównych zadań centrum należy zabezpieczenie medyczne po ataku bronią masowego rażenia oraz identyfikowanie zagrożeń atakiem bronią biologiczną zarówno na terenie Polski jak i w ramach kontyngentów wojskowych poza granicami kraju. Centrum zbiera również i analizuje informacje sanitarno-epidemiologiczne z obrębu całego kraju, organizuje również szkolenia związane z tematyką którą się zajmuje. Żołnierze i pracownicy centrum biorą również udział w wielu międzynarodowych szkoleniach, konferencjach i ćwiczeniach, biorą również udział w kontyngentach wojskowych poza granicami kraju. Centrum zabezpieczało także dużą imprezę jaką było „Euro 2012” w Polsce. Brało również udział w wielu ćwiczeniach jak: „Cooperation 2008” w Świętoszowie, „BioSafe 2008” w Wesołej, „Eskulap 2009” w Wesołej, „Dzik ‘10”, „Ewakuacja ‘11”, „Epifaktor ‘11”, „Wypadek ‘12”
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 313/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
STRUKTURA
 
ROK 2015
- Komenda CRESZ RP
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Sztab
    - Wydział Planowania
      - Sekcja Personalno-Wychowawcza
      - Sekcja Operacyjno-Szkoleniowa
    - Wydział Zabezpieczenia
  - Epidemiologiczny Zespół Kryzysowy
    - Laboratorium
    - Zespół Analiz
    - Sekcja Centralnego Rejestru Szczepień
  - Oddział Wsparcia Medycznego
    - Zespół Medyczny
    - Zespół Medycyny Prewencyjnej I
    - Zespół Medycyny Prewencyjnej II
    - Grupa Zabiegów Sanitarnych
    - Grupa Medycznej Ewakuacji
  - Pluton Zaopatrzenia
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dr Artur ZDROJEWSKI (2005 – 3.VIII.2015)
 - płk lek. Radosław SKRZYPCZYŃSKI (3.VIII.2015 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia (2005 – 28.II.2014)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych – Inspektorat Rodzajów Wojsk (1.III.2014 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.