Okręgowy Poligon Artyleryjski Krakowskiego Okręgu Wojskowego (1945 - 1947)
Okręgowy Poligon Artyleryjski Nr 5 (1947)
Centralny Poligon Artyleryjski Nr 5 (1947 - )
5.Poligon Artyleryjski (1954 - 1957)
Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski Dęba (1957 – 1967)
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba (1967 – obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Poligon swoje tradycje wywodzi aż z roku 1945 kiedy to na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0236/Org. z dnia 8 września 1945 roku sformowano Okręgowy Poligon Artyleryjski Krakowskiego Okręgu Wojskowego według etatu nr 4/13 o stanie osobowym 23 wojskowych i 3 kontraktowych. W następnym roku poligon przeformowano na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 047/Org. z dnia 11 marca 1946 roku by w terminie do 30 marca 1946 roku przeformować go na etat nr 4/23 o stanie osobowym 20 wojskowych i 4 kontraktowych.
Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 roku  poligonowi nadano numer jednostki wojskowej - 1973. Następnie w roku 1947 Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0141/Org. z dnia 8 maja 1947 roku kolejny raz przeformowano poligon, tym razem na etat nr 4/37 o stanie etatowym 24 wojskowych i 3 kontraktowych, oraz przemianowano jednostkę na Okręgowy Poligon Artyleryjski Nr 5. Stan ten nie trwał długo, gdyż podjęto decyzję by poligon w Dębie był poligonem typu centralnego, i tak Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0246/Org. z dnia 24 października 1947 roku w terminie do dnia 1 grudnia 1947 roku przeformowano poligon na etat nr 4/35 o stanie etatowym 50 wojskowych i 11 kontraktowych z jednoczesną zmianą nazwy na Centralny Poligon Artyleryjski Nr 5.
Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0112/Org. z dnia 25 czerwca 1957 roku został przeformowany z etatu nr 4/75 na etat nr 4/176 oraz przemianowany na Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski Dęba.
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 1 lipca 1967 roku, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 045/Org. z dnia 3 kwietnia 1967 roku przeformowano Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski Dęba z etatu nr 4/176 na Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba według etatu nr 4/285 o stanie osobowym 98 wojskowych i 8 pracowników cywilnych. W roku 1969 w wyniku zmiany numeracji etatów w całych Siłach Zbrojnych, również numer etatu zmieniono ośrodkowi, i tak z numeru 4/285 etat otrzymał numer 31/015. Etat ten ośrodek utrzymał aż do roku 1980, kiedy to Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 010/Org. z dnia 31 marca 1980 roku, na podstawie tego dokumentu ośrodek przeformowano z etatu nr 31/015 na nowy etat nr 31/049 o stanie etatowym 94 wojskowych i 10 pracowników cywilnych.
Obecnie w OSPWLąd Dęba szkolą się głównie jednostki z południa Polski, ośrodek jest intensywnie wykorzystywany również z pododdziałami sojuszniczymi NATO. Jednym z ostatnich większych ćwiczeń na OSPWLąd Dęba było ćwiczenie „Anakonda-14”.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 398/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie nadania imienia patrona Ośrodkowi Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie

Na podstawie pkt 4-6 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113) — dla upamiętnienia zasług płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” w służbie dla Ojczyzny — ustala się, co następuje:

1. Nadaje się Ośrodkowi Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie imię patrona — płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”.
 
DECYZJA Nr 326/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. płk. Jana Szypowskiego w Nowej Dębie

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2 ) — dla upamiętnienia daty sformowania Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. płk. Jana Szypowskiego — w dniu 1lipca.
 
DECYZJA Nr 270/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” w Nowej Dębie

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust.1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” w Nowej Dębie.
 
DECYZJA Nr 33/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba w Nowej Dębie

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba w Nowej Dębie.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - DĘBA
W NOWEJ DĘBIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - DĘBA
W NOWEJ DĘBIE NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kpt. Józef CEBULA
 - mjr Stanisław PIKLIKIEWICZ
 - ppłk Georgij MADAREWICZ
 - ppłk Alfons GAŁKOWSKI
 - mjr Stefan KOBIELSKI
 - ppłk Edward PIASECKI
 - płk Józef SZKIEŁKO
 - ppłk Aleksander SIARKIEWICZ
 - płk Zbigniew BUKŁAD
 - ppłk Zdzisław SOBCZYKIEWICZ
 - płk Wiesław KUCHARZYK
 - ppłk Zdzisław FASZCZYK
 - ppłk Janusz BATIUK
 - płk Maciej TOMPOROWSKI
 - mjr Bogusław NAPIERACZ
 - ppłk Marek Gmurski (2003 - 2006)
 - ppłk Adam Nowotny (2006 - 2011)
 - ppłk dypl. Marek Barć (2011 - 31.VIII.2012)
 - ppłk Bogdan Wójcik (1.IX.2012 - 28.I.2021)
 - cz. p.o. mjr Franciszek Zagaja (28.I.2021 - 28.IV.2021)
 - ppłk Artur Żuber (28.IV.2021 - 17.III.2023)
 - ppłk Mariusz Kseń (17.III.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1967 – 1.VII.2007)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.VII.2007 – 31.XII.2013)
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko Pomorskie (1.I.2014 – 31.I.2015)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.II.2015 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.