3.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW 3631 (1951 – 1967)
5.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – JW 3631 (1967 – 1993)
5.Kresowy Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – JW 3631 (1993 – 1994)
5.Kresowy Pułk Przeciwlotniczy – JW 3631 (1994 – 2001)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
3.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej sformowano na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0045/Org. z dnia 17 maja 1951 roku jako jednostkę w składzie 19.Dywizji Zmechanizowanej, dywizjon miano sformować w dwóch etapach według etatu 4/55 o stanie etatowym 306 wojskowych i 9 kontraktowych z częściowym sformowaniem do 1 grudnia 1951 roku, oraz do pełnego stanu osobowego do 1 grudnia 1952 roku. Dywizjon otrzymał numer jednostki wojskowej 3631. Miejscem formowania i dyslokacji dywizjonu był GUBIN. W następnych latach aż do roku 1955 stan osobowy nieznacznie zredukowano do stanu 292 wojskowych i 2 kontraktowych. I tak Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0058/Org. z dnia 19 września 1955 roku jednostkę przeformowano na nowy etat, dywizjon przeszedł z etatu 4/55 na nowy etat nr 5/182 o etatowym stanie osobowym 283 wojskowych i 4 kontraktowych, jednocześnie zmieniła się nazwa dywizji pod którą podlegał dywizjon. Przeformowanie na nowy etat nastąpiło w terminie do 20 grudnia 1955 roku. Od 1957 roku dywizjon przeformowano i od tego czasu podlegał przemianowanej 5.Saskiej Dywizji Pancernej. W roku 1960 jednostkę przeformowano kolejny raz, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 077/Org. z dnia 19 września 1960 roku dywizjon przeformowano z etatu nr 5/239 na etat nr 5/258 o etatowym stanie osobowym 285 żołnierzy i 2 kontraktowych w terminie do dnia 1 grudnia 1960 roku. Pomiędzy rokiem 1960 a 1967 dywizjon był przeformowany na etat nr 5/286. Aż do roku 1967, kiedy to Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0133/Org. z dnia 12 września 1967 roku dywizjon przeformowano na pułk oraz przezbrojno go w zestawy artyleryjskie S-60 według struktury opartej na czterech bateriach artylerii przeciwlotniczej. Dywizjon w terminie do dnia 15 grudnia 1967 roku przeformował się z etatu nr 5/286 na etat 5/412 o etatowym stanie osobowym 486 wojskowych i 5 kontraktowych. Jednostka nadal pozostała w strukturze 5.DPanc. W 1969 roku nastąpiła wymiana numeracji etatów i 5.paplot otrzymał nowy numer etatu 30/105. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 017/Org. z dnia 21 marca 1970 roku Wykaz Dodatkowy istniejący przy etacie nr 30/105 dla 5.paplot otrzymał nr 1. Jednocześnie warto wspomnieć że 5.paplot posiadał numer identyfikacyjny 32-2-12.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 046/Org. z dnia 25 sierpnia 1971 roku unieważniono Wykaz Dodatkowy nr 1 istniejący przy etacie 30/105 dla 5.paplot.
We wrześniu 1971 roku pułk był wizytowany przez Ministra Obrony Narodowej – gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego.
Przez długi okres organizacja pułku się ustabilizowała aż Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 032/Org. z dnia 8 kwietnia 1987 roku przeformowano pułk na nową strukturę i przezbrojono w samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe 9K33 „Osa” (wg nomenklatury NATO: SA-8 „Gecko”). W 1994 roku w pułku utworzono mieszany dywizjon przeciwlotniczy w składzie trzech baterii (uzbrojonych odpowiednio w : zestawy artyleryjskie S-60, armaty przeciwlotnicze ZU-23-2 oraz przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe 9K32 "Strzała-2M" (wg nomenklatury NATO: SA-7B „Grail”). Trzeba pamiętać że w 1990 5.DPanc została przeformowana z 5.DZ i w strukturach tej dywizji pułk funkcjonował aż do roku 1997, po czym przeszedł do 4.Dywizji Zmechanizowanej aż do końca istnienia jednostki w 2001 roku (5.pplot rozformowano oficjalnie z dniem 31 grudnia 2001 roku.  Po rozformowaniu pułku jego siły i środki wykorzystano na sformowanie dywizjonu w składzie 69.Pułku Przeciwlotniczego w Lesznie.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
5.Pułk Przeciwlotniczy we wrześniu 1995 roku otrzymał nowy sztandar wojskowy.
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Józef CHMIELUK (1951 – 1953)
 - por. Józef KURTYCZ (1953 – 1956)
 - mjr Marian DOŁOMISIEWICZ (1956 – 1961)
 - kpt. Zygmunt KOWALEWSKI (1961 – 1963)
 - mjr dypl. Stanisław KOCHAN (1963 – 1964)
 - mjr dypl. Władysław DAŃKO (1964 – 1971)
 - ppłk dr Tadeusz MIROWSKI (1971 – 1973)
 - ppłk dypl. Władysław STOBIERSKI (1973 – 1976)
 - mjr dypl. Szczepan CHEŁCHOWSKI (1976 – 1979)
 - mjr dypl. Zdzisław KOWALCZYK (1979 – 1983)
 - mjr dypl. Leszek CIESIÓŁKA (1983 – 1986)
 - mjr dypl. Marian WOJCIECHOWSKI (1986 – 1989)
 - mjr dypl. Józef MAGIERA (1989 – 1995)
 - mjr/ppłk dypl. Edward NAKONIECZNY (1995 – 1998)
 - mjr dypl. Mirosław BANASIK (1998 – 1999)
 - płk dypl. Michał WAŁĘZA (1999 – 2001)
 
PODPORZĄDKOWANIE
19.Dywizja Zmechanizowana (1951 - 1955)
19.Dywizja Pancerna (1955 - 1957)
5.Saska Dywizja Pancerna (1957 - 1990)
5.Dywizja Zmechanizowana (1990 – 1993)
5.Kresowa Dywizja Zmechanizowana (1993 – 1997)
4.Lubuska Dywizja Zmechanizowana (1997 – 2001)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.