22.Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. płk pil. Tadeusza Henryka Rolskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
22.Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania /ODN/ w Bydgoszczy sformowano w drugiej połowie 2002 roku, na bazie Stanowiska Dowodzenia 2.Korpusu Obrony Powietrznej, podstawą był rozkaz Dowódcy 2.KOP nr 70 z dnia 7 czerwca 2002 roku. Do głównych zadań ośrodka należy koordynowanie działań obrony przeciwlotniczej, sił powietrznych oraz wojsk radiotechnicznych w rejonie odpowiedzialności oraz kontrola i nadzór przestrzeni powietrznej w przydzielonym sektorze. Ośrodek działa w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATINADS).
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 597/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON z 1995 r., poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2), ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy w dniu 7 czerwca.
 
DECYZJA Nr 645/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy.
 
OPIS ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
22. OŚRODKA DOWODZENIA i NAPROWADZANIA
 
Odznakę pamiątkową 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy stanowi okrągła tarcza wykonana z oksydowanego metalu o średnicy 35 mm. Głównym elementem odznaki jest antena stacji radiolokacyjnej NUR-12 w kolorach biało-czerwonej szachownicy, z umieszczonym na niej napisem 22. ODN. Antena radiolokacyjna umieszczona jest na godle NATO, co symbolizuje przynależność 22. ODN do struktur NATO. Godło NATO wraz z biało-czerwoną szachownicą umieszczone są na siatce wskaźnika radiolokacyjnego. Biało-czerwona szachownica oraz siatka wskaźnika radiolokacyjnego informują o powiązaniu 22. ODN z wojskami Lotniczymi i Radiotechnicznymi.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 22.OŚRODKA DOWODZENIA I NAPROWADZANIA
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
DECYZJA Nr 209/MONMINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania imienia patrona 22 Ośrodkowi Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 4 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — dla upamiętnienia zasług w służbie dla Ojczyzny płk. pil. Tadeusza Rolskiego — ustala się, co następuje:

1. 22 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy przyjmuje imię patrona — płk. pil. Henryka Rolskiego.
 
SZTANDAR
 
Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2011 roku, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Prezydent RP nadał 22. Ośrodkowi Dowodzenia i Naprowadzania SZTANDAR jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Ceremonia wręczenia Sztandaru odbyła się w dniu 2 czerwca 2011 roku na Starym Rynku w Bydgoszczy.
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Andrzej Siry (24.IX.2002 – 29.VI.2006)
 - płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk (26.VII.2006 – 7.X.2011)
 - cz. p.o. ppłk mgr inż. Włodzimierz Szatan (8.X.2011 – 19.VII.2012)
 - płk mgr inż. pil. Jacek Zygmanowski (20.VII.2012 – 30.IX.2013)
 - płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński (1.X.2013 – 17.X.2016)
 - cz. p.o. ppłk mgr inż. Arkadiusz Sypniewski (17.X.2016 - 14.XI.2016)
 - płk mgr inż. Arkadiusz Sypniewski (14.XI.2016 - 31.III.2020)
 - cz. p.o. ppłk Sławomir Markiewicz (31.III.2020 - 24.IV.2020)
 - płk nawig. Zygmunt Anioł (24.IV.2020 - 25.X.2021)
 - płk dypl. pil. Robert Weissgerber (25.X.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Centrum Operacji Powietrznych  (1.1.2003 – 30.VI.2013)
Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego  (1.VII.2013 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 
 

Please publish modules in offcanvas position.