Morska Jednostka Rakietowa im. kmdr Zbigniewa Przybyszewskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Morska Jednostka Rakietowa (MJR) została sformowana na bazie Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-25/Org./P1 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, proces formowania rozpoczęto w drugiej połowie 2014 roku i z dniem 1 stycznia 2015 roku jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie. Sformowanie MJR było podyktowane zakupem przez Siły Zbrojne RP kolejnego dywizjonu rakietowego NSM. Podstawowym uzbrojeniem MJR są dwa dywizjony rakietowe wyposażone w pociski przeciwokrętowe NSM, stacje radiolokacyjne TRS-15C „Odra-C”, ponadto pododdziały wspierające wyposażone są w wozy dowodzenia WD-2001 „Rega-1”, stacje radiolokacyjne N-22-N oraz armaty przeciwlotniczej 23mm ZU-23-2 oraz PPZR „Grom”.
 
Większość pojazdów dywizjonów NSM oparta jest na podwoziach Jelcz P662 D.43 6x6, oraz w przypadku stacji radiolokacyjnych TRS-15C są to Jelcz P882 D.43 8x8
 
Do podstawowych zadań MJR m.in. należy:
- osłona portów wojennych oraz obiektów wojskowych przed nawodnymi siłami przeciwnika;
- wsparcie działań własnych sił okrętowych;
- wykonywanie uderzeń na zgrupowania okrętowe przeciwnika;
 
Przegląd uzbrojenia MJR – na pierwszym planie samochód transportowo-załadowczy , w oddali wyrzutnia oraz mobilne centrum łączności – pojazdy są na podwoziach Jelcz P662 D.43 6x6 (fot. pochodzi z http://www.zoom.mon.gov.pl/galerie/nadbrzezny-dywizjon-rakietowy-mw/ , autor: M.Kluczyński/MW)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 114/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Morskiej Jednostki Rakietowej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, Morskiej Jednostki Rakietowej.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji;
2) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ
NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
ŻOŁNIERZY MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ
 
DECYZJA Nr 163/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Morskiej Jednostki Rakietowej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60 poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:

§ 1 . Morska Jednostka Rakietowa:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) Pułku Artylerii Nadbrzeżnej w Pucku (1920-1922),
b) Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej (1935-1939),
c) Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej (2011-2014);
2) otrzymuje imię kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego.
§ 2 . Ustanawia się Święto Morskiej Jednostki Rakietowej w dniu 25 czerwca.
§ 3 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA 187/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ
W SIEMIROWICACH
/w y c i ą g/
 

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, jest symbolem wojskowych wartości, którym hołdować winni wszyscy żołnierze Morskiej Jednostki Rakietowej. Stanowi trwały dowód przynależności żołnierzy i pracowników wojska do macierzystej jednostki. Jest także znakiem więzi i tożsamości z regionem pełnienia służby. Podstawą odznaki jest kotwica admiralicji w kolorze złotym z ciemnobrązową liną kotwiczną. Na belce poprzecznej kotwicy umieszczone są czarne litery „MJR” - skrót nazwy jednostki. Na kotwicę nałożone są dwie  skrzyżowane rakiety, w kolorze polerowanego metalu. Nad skrzyżowanymi rakietami widnieje zwrócony w prawo czarny gryf z herbu Kaszub. Jest on odwołaniem do miejsca w którym obecnie stacjonuje jednostka. Gryf w dolnych łapach trzyma błękitną, powiewająca flagę Helu, jako nawiązanie do bohaterskiej obrony półwyspu w 1939 roku.

 
STRUKTURA
 
ROK 2015
 - Dowództwo MJR
  - sztab
  - 1.dywizjon ogniowy
  - 2.dywizjon ogniowy
  - dywizjon zabezpieczenia
    - kompania logistyczna
    - bateria przeciwlotnicza
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Roman Bubel (1.XII.2014 – 30.VI.2016)
 - cz. p.o. kmdr por. Mariusz Telega (30.VI.2016 - ?)
 - cz. p.o. kmdr por. Cezary Drewniak (? - 15.XI.2016)
 - kmdr Artur Kołaczyński (15.XI.2016 - 30.IX.2019)
 - kmdr Przemysław Karaś (30.IX.2019 - 3.I.2022)
 - kmdr Bogdan Tomaszycki (3.I.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego (1.I.2015 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.