5.Brygada Pancerna „Skorpion” – JW 3623 (1994 – 2001)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
5.BPanc sformowano w I połowie 1994 roku na bazie 102.Pułku Zmechanizowanego „Skorpion” w Opolu na ulicy Domańskiego (później w 1999 roku brygadę przebazowano na ulicę Prószkowską zamieniając się koszarami z 10.Brygadą Zmechanizowaną), pierwszym dowódcą brygady został ppłk Ryszard Kubacki. Brygada przeznaczona była do wykonywania zadań bojowych takich jak organizacja obrony w pierwszym rzucie dywizji w rejonie skupienia głównego wysiłku, załamaniu natarcia przeciwnika lub wykonaniu kontrataku i rozbicia przeciwnika, który się włamał w pas odpowiedzialności dywizji. Głównym wyposażeniem brygady były czołgi T-72 oraz dla 3.bcz czołgi T-55, batalion zmechanizowany był wyposażony w BWP-1, brygada posiadała również pojazdy gąsienicowe MTLB, dywizjon artylerii samobieżnej miał na wyposażeniu haubice samobieżne 2S1 „Goździk”, dywizjon artylerii przeciwlotniczej używał zestawów ZU-23-2 oraz armaty przeciwlotnicze 57mm S-60. Dywizjon artylerii przeciwpancernej używał armat przeciwpancernych 85mm D-44 oraz wyrzutni 9P133 „Malutka” na pojazdach BRMD-2. Uzbrojenie strzeleckie brygady to były głównie karabinki AK i AKMS, ale co ciekawe w brygadzie było prawie 700 szt. Karabinków 5,45mm wz.88 „Tantal”. Które w ostateczności w późniejszych latach wycofano z uzbrojenia Sił Zbrojnych RP. Trzeba zaznaczyć że w 1999 roku rozformowano dywizjon artylerii przeciwpancernej. Brygada była jednostką 10.SDZ do 1998 roku kiedy to przekazano ją do KOW, następnie brygadę przekazano do Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego (KPZ), w którym to jednostka istniała do końca 2001 roku w którym ją także rozformowano.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 5 Brygadzie Pancernej w Opolu
 
Dla zachowania w pamięci bojowych tradycji Pułku 4 Pancernego „Skorpion”, na podstawie postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1) z dniem 18 maja 1995 r.
 
p o l e c a m :
 
5 Brygadzie Pancernej przyjąć nazwę wyróżniającą „Skorpion”
 
OZNAKA NA BERET NA CZERWONYM PODKŁADZIE
 
Sztandar wojskowy brygadzie wręczono w dniu 20 maja 1995 roku na rynku w Opolu. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Pani Zofia Glińska (żona pierwszego dowódcy 4.Pułku Pancernego „Skorpion”) oraz mjr M.Białkiewicz.
 
Wieża czołgu T-72 z widocznym „skorpionem” jako wyróżnikiem jednostki
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 5.BPanc
   - batalion dowodzenia
   - 1.batalion czołgów
   - 2.batalion czołgów
   - 3.batalion czołgów /skadrowany/
   - batalion zmechanizowany
   - batalion piechoty zmotoryzowanej
   - dywizjon przeciwlotniczy
   - dywizjon artylerii samobieżnej
   - dywizjon artylerii przeciwpancernej /rozformowany w 1999 r./
   - kompania rozpoznawcza
   - kompania saperów
   - kompania zaopatrzenia
   - kompania remontowa
   - kompania medyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Ryszard Kubacki (1994 – IX.1996)
 - cz. p.o. mjr dypl. Jan Zadworny (IX.1996 – I.1997)
 - płk Ryszard Kubacki (I.1997 – 6.XI.1998)
 - płk dypl. Marek Ryszelewski (6.XI.1998 – 26.I.2001)
 - cz. p.o. ppłk Jan Brzozowski (26.I.2001 – 14.XII.2001)
 
PODPORZĄDKOWANIE
10.Sudecka Dywizja Zmechanizowana (1994 – 30.XI.1998)
Krakowski Okręg Wojskowy (1.XII.1998 – 31.XII.1998)
Korpus Powietrzno-Zmechanizowany (1.I.1999 – 31.XII.2001)
 
Materiał przygotowany na podstawie książki Pana Jana Zadwornego pod tytułem „Opolski Garnizon Wojskowy w latach 1989-2009”
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.