10.Śląski Pułk Artylerii Mieszanej im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego – JW 1667 (1994 – 1999)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
10.Pułk Artylerii Mieszanej sformowano w 1994 roku na bazie 37.Ośrodka Materiałowo-Technicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwszym dowódcą pułku został płk dypl. Antoni Łuczejko który do formowania pułku miał na początek kadrę rozformowywanego 37.OM-T, rozpoczęło się również przyjmowanie sprzętu z różnych jednostek z całego kraju, z Tarnowskich Gór przybyły samobieżne haubice 122mm 2S1 „Goździk”, z 23.BA ze Zgorzelca do dywizjonu artylerii rakietowej otrzymano wyrzutnie rakietowe BM-21 „Grad”, otrzymano również sprzęt z Ciechanowa i Braniewa. Dużym wyzwaniem dla pułku był remont obiektów koszarowych przejętych od 37.OM-T, co udało się przy dużej pomocy Wojskowej Administracji Koszar (WAK). Jednostka posiadała również plac ćwiczeń w miejscowości Pokrzywka. Warto wspomnieć że w 1997 roku podczas pamiętnej „powodzi tysiąclecia” koszary pułku i duża część sprzętu została podtopiona. Pułk rozformowano wraz z 10.Sudecką Dywizją Zmechanizowaną. Jednocześnie zakończyło to funkcjonowanie wojska w Kędzierzynie-Koźlu.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lutego 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 10 Pułku Artylerii Mieszanej w Kędzierzynie Koźlu
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy formacji artylerii lekkiej Wojska Polskiego, na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz.303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1) z dniem 3 maja 1995 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 10 Pułkowi Artylerii Mieszanej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 10 Kaniowskiego Pułku Artylerii 1918-1939
2) Formacji artylerii III Powstania Śląskiego 1921
 
2. 10 Pułkowi Artylerii Mieszanej przyjąć nazwę wyróżniającą „Śląski” oraz imię kadeta Zygmunta Kuczyńskiego
 
3. Doroczne Święto Pułku obchodzić w dniu 21 maja
 
Sztandar wojskowy jednostka otrzymała w dniu 11 listopada 1995 roku, sztandar wręczono dowódcy pułku na rynku w Kędzierzynie-Koźlu, rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali – Pani mgr Wiesława Sietczyńska (ówczesna dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Koźlu) oraz Pan mgr inż. Bogdan Malinowski (ówczesny dyrektor „Cembudu”).
 
Na stronie odwrotnej sztandaru umieszczono:
- w prawym górnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Kędzierzyna-Koźla
- w prawym dolnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie odznaki pamiątkowej 10 Śląskiego Pułku Artylerii Mieszanej
- w lewym dolnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie wizerunku św. Barbary patronki artylerzystów
- w lewym górnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie emblematu Słońca Kadeckiego
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 10.pam
   - bateria dowodzenia
   - bateria rozpoznania dźwiękowego
   - 1.dywizjon artylerii samobieżnej /2S1 „Goździk”/
   - dywizjon haubic 152mm
   - dywizjon artylerii rakietowej /BM-21 „Grad”/
   - 1.dywizjon artylerii przeciwpancernej /skadrowany/ /działa 85mm/
   - 2.dywizjon artylerii przeciwpancernej /skadrowany/
   - 3.dywizjon artylerii przeciwpancernej /skadrowany/
   - kompania zaopatrzenia
   - kompania remontowa
   - kompania medyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Antoni Łuczejko (1994 – 1999)
 
PODPORZĄDKOWANIE
10.Sudecka Dywizja Zmechanizowana (1994 - 1999)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.