KALENDARIUM WYDARZEŃ 2015 – ZMIANY PERSONALNE
 
01.01.15 – zmiana dowodzenia w 11.Pułku Artylerii w Węgorzewie, odchodzi płk Dariusz ADAMCZYK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta CSAiU w Toruniu -> nowy dowódca 11.pa – płk Jacek WERA
 
01.01.15 – zmiana dowodzenia w 2.Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Wiesław TEREBA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 1.RWT SP -> czasowo obowiązki komendanta 2.RWT SP pełnił będzie mjr Michał LEDZION
 
02.01.15 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie, odchodzi płk Stanisław CIOŁEK wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy komendant CSIL – płk Waldemar WIŚNIEWSKI
 
02.01.15 – pełniący obowiązki komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce ppłk Bogusław ATALSKI otrzymuje awans do stopnia pułkownika i zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta CPSP
 
08.01.15 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, czasowo pełniący obowiązki komendanta CSAiU ppłk Zbigniew KOWALSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CSAiU – płk Dariusz ADAMCZYK
 
09.01.15 – zmiana dowodzenia w Kompanii Dowodzenia 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.BZ, odchodzi kpt. Paweł ŻYTKO wyznaczony do dalszej służby w Oddziale Rozpoznania Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie
 
14.01.15 – do dymisji podaje się gen. Krzysztof BONDARYK – Szef Narodowego Centrum Kryptologii
 
15.01.15 – zmiana dowodzenia w 1.Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu, czasowo pełniący obowiązki mjr Mariusz WAWRZYNIAK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 1.RWT SP – ppłk Wiesław TEREBA
 
19.01.15 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Artylerii Samobieżnej 1.BPanc, odchodzi ppłk Mariusz MAJERSKI wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy dowódca das 1.BPanc – mjr Rafał MIECZNIK
 
19.01.15 – zmiana Dowódcy Garnizonu Białystok, obowiązki Dowódcy Garnizonu Białystok zdaje Szef WSzW Białystok - płk Sławomir KOŁODZIEJSKI -> obowiązki Dowódcy Garnizonu Białystok przyjmuje Dowódca 18.pr – płk Wiesław PODLECKI
 
20.01.15 – zmiana Dowódcy Garnizonu Gdańsk, obowiązki Dowódcy Garnizonu Gdańsk zdaje Szef WSzW Gdańsk - płk Tadeusz KRAWCZYK -> obowiązki Dowódcy Garnizonu Gdańsk przyjmuje Szef 17.TOL – ppłk Cezary KĘSKA
 
20.01.15 – zmiana dowodzenia w 4.Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, odchodzi płk lek. Grzegorz Stoiński przechodzący na emeryturę -> nowy komendant 4.WSzK – płk lek. Wojciech Tański
 
22.01.15 – zmiana dowodzenia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, odchodzi kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz przechodzący na emeryturę -> nowy komendant-rektor AMW – kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrychta
 
26.01.15 – zmiana dowodzenia w 4.Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu, odchodzi płk dr Mirosław Chrzanowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 2.WOG -> czasowo obowiązki komendanta 4.WOG pełnił będzie ppłk Janusz Spernol
 
27.01.15 – zmiana dowodzenia w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście, odchodzi kmdr Jarosław Grochowina -> nowy komendant KPW Świnoujście – kmdr por. Marek Bartkowski
 
28.01.15 – zmiana dowodzenia w WKU Ciechanów, odchodzi ppłk Dariusz Kosakowski odchodzący na emeryturę -> nowy komendant WKU Ciechanów – ppłk Krzysztof Futyma
 
30.01.15 – zmiana dowodzenia w 1.Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu, odchodzi gen. bryg. pil. Dariusz Wroński odchodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki dowódcy 1.BLWL pełnił będzie płk pil. Wiesław Franczak
 
30.01.15 – zmiana dowodzenia w 25.Batalionie Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim, odchodzi ppłk Marcin BUDZYŃSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 25.blog -> nowy dowódca 25.bdow – mjr Sławomir SOŁTYSIAK
 
30.01.15 – zmiana dowodzenia w 25.Batalionie Logistycznym w Tomaszowie Mazowieckim, odchodzi ppłk Robert KAROLAK odchodzący do rezerwy -> nowy dowódca 25.blog – ppłk Marcin BUDZYŃSKI
 
30.01.15 – zmiana dowodzenia w 108.Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Ełku, odchodzi do rezerwy płk lek. Marek WOJCIESZEK -> czasowo obowiązki komendanta 108.SzW pełnił będzie ppłk lek. Zbigniew PLAK
 
30.01.15 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie, odchodzi kmdr Dariusz Bednarczyk odchodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta WSzW Szczecin obejmuje ppłk Cezary Teodorowicz
 
30.01.15 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Bydgoszczy, odchodzi płk dypl. Jan Rynkiewicz odchodzący na emeryturę -> nowy komendant WSzW Bydgoszcz – płk Marek Ługiewicz
 
30.01.15 – zmiana dowodzenia w 24.Polowej Technicznej Bazie Wojsk Łączności, odchodzi płk Andrzej Domeradzki -> nowy dowódca 24.PTBWŁ – płk Wojciech Daniłowski
 
30.01.15 – zmiana dowodzenia w WKU Nowy Sącz, odchodzi ppłk Grzegorz Dobosz odchodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta WKU Nowy Sącz pełnił będzie mjr Henryk Kiełbasa
 
31.01.15 – zmiana dowodzenia w Baterii Dowodzenia 3.Dywizjonu Artylerii Rakietowej 11.Pułku Artylerii, odchodzi kpt. Michał Racinowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sekcji Operacyjnej 2.dar 11.pa -> nowy dowódca badow 3.dar 11.pa – por. Leszek Wereszczyński
 
31.01.15 – zmiana dowodzenia w 33.Rejonowym Przedstawicielstwie Wojskowym w Gliwicach, odchodzi ppłk Przemysław Zaprzelski
 
02.02.15 – zmiana dowodzenia w 2.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odchodzi płk Jan Bereza -> nowy komendant 2.WOG – płk dr Mirosław Chrzanowski
 
02.02.15 – zmiana dowodzenia w 4.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, czasowo pełniący obowiązki komendanta 4.WOG ppłk Janusz Spernol przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 4.WOG – płk Mirosław Molik
 
02.02.15 – zmiana dowodzenia w Wojskowym Zarządzie Infrastruktury w Poznaniu, czasowo pełniący obowiązki Szefa WZI Poznań ppłk Jacek Czernicki przekazuje dowodzenie -> nowy Szef WZI Poznań – płk Tadeusz Borek
 
02.02.15 – zmiana dowodzenia w 17.Terenowym Oddziale Lotniskowych, czasowo pełniący obowiązki Szefa 17.TOL ppłk Cezary Kęska przekazuje dowodzenie -> nowy Szef 17.TOL – płk Adam Jakimowicz
 
03.02.15 – zmiana dowodzenia w Batalionie Logistycznym 11.Pułku Artylerii, odchodzi ppłk Jacek Wodziński odchodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki dowódcy blog 11.pa pełnił będzie mjr Zenon Wójcik
 
04.02.15 – zmiana Dowódcy Garnizonu Opole, obowiązki Dowódcy Garnizonu Opole zdaje Szef WSzW Opole - płk Mirosław Karasek -> obowiązki Dowódcy Garnizonu Opole przyjmuje Dowódca 10.BLog – płk Mariusz Skulimowski
 
17.02.15 – zmiana dowodzenia na korwecie ZOP projektu 620 – ORP „Kaszub”, odchodzi kmdr ppor. Zbigniew Konieczny wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Wydziału Oficerów Flagowych w sztabie 3.FO -> nowy dowódca ORP „Kaszub” – kmdr ppor. Łukasz Zaręba
 
19.02.15 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Dowodzenia 11.pa w Węgorzewie, odchodzi ppłk Marcin Zawodniak wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Wydziału Operacji Lądowych w Dowództwie Operacyjnym RSZ
 
25.02.15 – zmiana dowodzenia w 5.Batalionie Dowodzenia w Krakowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Piotr Urbaś przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 5.bdow – ppłk Rafał Seroka
 
26.02.15 – zmiana dowodzenia w Batalionie Dowodzenia 15.BZ w Giżycku, odchodzi ppłk Andrzej Gładysz odchodzący do rezerwy -> czasowo obowiązki dowódcy bdow 15.BZ pełnił będzie mjr Wojciech Łączyński
 
27.02.15 – zmiana dowodzenia w Wydziale Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu, odchodzi ppłk Daniel Kowalczyk wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie -> nowy komendant WŻW we Wrocławiu – ppłk Dariusz Ściana
 
01.03.15 – zmiana dowodzenia w 32.Dywizjonie Rakietowym OP, odchodzi ppłk Dariusz Cichal wyznaczony do dalszej służby na stanowisku starszego specjalisty w Inspektoracie Rodzajów Wojsk w Zarządzie Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej DGRSZ -> nowy dowódca 32.drOP – ppłk Marek Oliwkowski
 
02.03.15 – zmiana dowodzenia w 44.Bazie Lotnictwa Morskiego, odchodzi kmdr pil. Jarosław Andrychowski przechodzący na emeryturę -> nowy dowódca 44.BLotM – kmdr pil. Andrzej Szczotka
 
02.03.15 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Artylerii Samobieżnej 7.BOW, na stanowisko dowódcy das 7.BOW wyznaczony zostaje ppłk Mirosław Gołębiewski
 
02.03.15 – stanowisko dowódcy nowo formowanego Batalionu Ochrony Bazy w Słupsku-Redzikowie obejmuje płk dypl. Witold Bartoszek
 
02.03.15 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, odchodzi płk Andrzej Bobiński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Oddziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej -> nowy komendant OŻW w Szczecinie – płk Daniel Kowalczyk
 
02.03.15 – zmiana dowodzenia w 2.Regionalnej Bazie Logistycznej w Rembertowie, odchodzi płk Dariusz Nagrabski -> nowy komendant 2.RBLog – płk Krzysztof Piekarski
 
02.03.15 – zmiana dowodzenia w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej, odchodzi płk dypl. Krzysztof Piekarski -> nowy komendant WOFiTM – płk Krzysztof Kaczmarek
 
13.03.15 – zmiana dowodzenia w 7.Dywizjonie Lotniczym 25.BKPow w Nowym Glinniku, odchodzi ppłk pil. Zbigniew Mitura -> nowy dowódca 7.dlot – ppłk pil. Jacek Wajda
 
16.03.15 – zmiana dowodzenia w Składzie 3.RBLog KŁAJ – nowy kierownik Składu KŁAJ – mjr Waldemar Filipowicz
 
26.03.15 – zmiana dowodzenia w 1.Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy, odchodzi płk Dariusz Pluta wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Zarządu Planowania Logistycznego DGRSZ -> nowy dowódca 1.BLog – płk Dariusz Żuchowski
 
26.03.15 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, odchodzi płk Dariusz Żuchowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 1.Brygady Logistycznej -> nowy komendant CSLog – płk Krzysztof Tokarczyk
 
30.03.15 – zmiana dowodzenia w 16.Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Olesznie, odchodzi ppłk Mirosław Sowiński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 12.WOG -> nowy komendant 16.WOG – ppłk Paweł Mela
 
31.03.15 – zmiana dowodzenia w 12.Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Toruniu, odchodzi płk Eryk Hoffmann wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 1.RBLog -> nowy komendant 12.WOG – płk Mirosław Sowiński
 
31.03.15 – zmiana dowodzenia w WKU Lidzbark Warmiński, odchodzi ppłk mgr inż. Piotr Chełmicki odchodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta WKU Lidzbark Warmiński pełnił będzie mjr Krzysztof Piaskowski
 
31.03.15 – zmiana dowodzenia w WKU Brzeg, odchodzi ppłk Czesław Drozd odchodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta WKU Brzeg pełnił będzie mjr Andrzej Mudrak
 
01.04.15 – zmiana dowodzenia w WKU Jarosław, odchodzi ppłk Tadeusz Homa przeniesiony do rezerwy kadrowej -> czasowo obowiązki komendanta WKU Jarosław pełnił będzie mjr Jarosław Oleszko
 
01.04.15 – zmiana dowodzenia w 1.Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu, odchodzi płk Sławomir Łach -> nowy komendant 1.RBLog – płk Eryk Hoffmann
 
02.04.15 – zmiana dowodzenia w 6.Batalionie Dowodzenia 6.BPD w Krakowie, odchodzi ppłk Maciej Mazurkiewicz wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Obrony Przeciwlotniczej 6 BPD -> nowy dowódca 6.bdow 6.BPD – ppłk Andrzej Smoliński
 
02.04.15 – zmiana dowodzenia w 16.Batalionie Powietrznodesantowym w Krakowie, odchodzi ppłk Daniel Różański -> nowy dowódca 16.bpd – ppłk Artur Wiatrowski
 
02.04.15 – zmiana dowodzenia w 2.Kompanii Zmechanizowanej 22.bpg w Kłodzku, odchodzi kpt. Izabela Wlizło -> nowy dowódca 2.kz 22.bpg – por. Tomasz Szulc
 
07.04.15 – zmiana dowodzenia w Batalionie Logistycznym 11.pa w Węgorzewie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Zenon WÓJCIK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca blog 11.pa – mjr Paweł GAŁĄZKA
 
10.04.14 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym Szczecin, odchodzi płk Cezary TEODOROWICZ -> nowy komendant WSzW Szczecin – płk Krzysztof STACHOWIAK
 
13.04.15 – zmiana dowodzenia w WKU Nowy Sącz, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Nowy Sącz mjr Henryk KIEŁBASA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Nowy Sącz – ppłk Andrzej SZYMAŃSKI
 
14.04.15 – zmiana dowodzenia w 14.Dywizjonie Artylerii Samobieżnej 21.BSP, odchodzi ppłk Ryszard Sugalski wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy dowódca 14.das 21.BSP – ppłk Dariusz Słota
 
20.04.15 – zmiana dowodzenia w WKU Lidzbark Warmiński, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Lidzbark Warmiński mjr Krzysztof Piaskowski przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Lidzbark Warmiński – ppłk mgr Mariusz Witkowski
 
20.04.15 – zmiana dowodzenia w WKU Jarosław, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Jarosław mjr Jarosław Oleszko przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Jarosław – ppłk Leszek Przeszłowski
 
23.04.15 – zmiana dowodzenia w 184.Posterunku Radiotechnicznym Dalekiego Zasięgu 8.brt, odchodzi kpt. Adam Możejko wyznaczony do dalszej służby na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie -> nowy dowódca 184.prdz – por. Hubert Jarząbek
 
23.04.15 – zmiana dowodzenia w 10.Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Przychodnią SP ZOZ, odchodzi płk dr n.med. Krzysztof Kasprzak odchodzący na emeryturę -> nowy komendant 10.WSzKzP SP ZOZ – płk dr n.med. Jarosław Marciniak
 
27.04.15 – zmiana dowodzenia w Kompanii Węzłów Bazowych 16.bdow, odchodzi kpt. Piotr Guźniczak
 
28.04.15 – zmiana dowodzenia w 9.Brygadzie Wsparcia Dowodzenia DGRSZ w Białobrzegach, odchodzi płk Ireneusz Szkolniak odchodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki dowódcy 9.BWD DGRSZ pełnił będzie płk Piotr Adamski
 
28.04.15 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Białymstoku, odchodzi płk Sławomir Kołodziejski -> nowy komendant WSzW Białystok – płk Jan Górniak
 
02.05.15 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Piotr Pytel – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 
13.05.15 – zmiana dowodzenia w 20.Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach, odchodzi płk dypl. Piotr Żurawski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy szefa Sztabu ds. Planowania Operacyjnego w Wielonarodowym Korpusie „Północ-Wschód” w Szczecinie -> czasowo obowiązki dowódcy 20.BZ pełnił będzie płk Wojciech Dobrzyń
 
15.05.15 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Przeciwlotniczym 10.BKPanc, odchodzi ppłk Robert Nikonowicz wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Obrony Przeciwlotniczej 10.BKPanc -> nowy dowódca dplot 10.BKPanc – ppłk Piotr Jaraczewski
 
15.05.15 – zmiana dowodzenia w 21.Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, odchodzi płk pil. Ireneusz Starzyński skierowany na podyplomowe studia Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Sił Powietrznych w Maxwell (USA) -> czasowo obowiązki dowódcy 21.BLT pełnił będzie płk Mariusz Lipiński
 
18.05.15 – zmiana dowodzenia w 3.Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej w Krakowie, odchodzi mjr pil. Mirosław Łaskarzewski wyznaczony do dalszej służby w Pionie Szkolenia Dowództwa 3.SLTr -> nowy dowódca 3.GPR – mjr pil. Mariusz Ostański
 
18.05.15 – zmiana dowodzenia w Składzie 2.RBLog Osowiec, nowy Kierownik Składu Osowiec – mjr Piotr Sobański
 
28.05.15 – zmiana dowodzenia w 2.Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy, odchodzi do rezerwy kpt. Arkadiusz Mikuła -> czasowo obowiązki dowódcy 2.krr pełnił będzie ppor. Wojciech Sługocki
 
11.06.15 – zmiana na stanowisku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, odchodzi gen. dyw. dr Mirosław ROZMUS który osiągnął wiek emerytalny -> nowy Komendant Główny ŻW – gen. bryg. Piotr NIDECKI
 
12.06.15 – zmiana dowodzenia w 31.Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, odchodzi płk pil. Jacek Pszczoła skierowany na podyplomowe studia Polityki Obronnej w Waszyngtonie -> nowy dowódca 31.BLT – płk pil. Grzegorz Ślusarz
 
15.06.15 – zmiana dowodzenia w Kompanii Logistycznej 16.bdow, odchodzi kpt. Andrzej Chmielewski
 
16.06.15 – zmiana dowodzenia w 21.Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, pełniący czasowo obowiązki dowódcy 21.BLT płk Mariusz Lipiński przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 21.BLT – płk dypl. pil. Karol Jędraszczyk
 
23.06.15 – zmiana dowodzenia w 3.Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie, odchodzi gen. bryg. Stefan Mordacz wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Zarządu Wojsk Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ -> nowy dowódca 3.BROP – płk dypl. Andrzej Dąbrowski
 
30.06.15 – zmiana na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odchodzi gen. broni pil. Lech Majewski który osiągnął wiek emerytalny -> nowy Dowódca Generalny RSZ – gen. dyw. Mirosław Różański
 
30.06.15 – zmiana dowodzenia w 9.Dywizjonie Przeciwlotniczym w Ustce, odchodzi kmdr por. Michał Pawełka wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oddziału Obrony Powietrznej COM-DKM -> czasowo obowiązki dowódcy 9.dplot pełnił będzie kmdr ppor. Damian Kryński
 
01.07.15 – zmiana dowodzenia w 1.Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk pil. Wiesław Franczak przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.BLWL – płk pil. Sławomir Mąkosa
 
02.07.15 – zmiana dowodzenia w 2.Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, czasowo pełniący obowiązki szefa 2.RWT SP mjr Michał Ledzion przekazuje dowodzenie -> nowy szef 2.RWT SP – ppłk Robert Świerczyński
 
03.07.15 – zmiana dowodzenia w 1.Dywizjonie Lotniczym w Leźnicy Wielkiej, odchodzi ppłk pil. Ryszard Kowalczyk -> nowy dowódca 1.dlot – ppłk pil. Mirosław Guzdek
 
03.07.15 – zmiana dowodzenia w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, odchodzi st.chor.sztab. Marek Kajko wyznaczony do dalszej służby w NATO Intelligence Fusion Centre w Wielkiej Brytanii -> nowy Komendant SPWL Poznań – st.chor.sztab. Paweł Urbański
 
07.07.15 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, czasowo pełniący obowiązki komendanta CSWLąd Poznań ppłk Roman Narożny przekazuje dowodzenie powracającemu na stanowisko komendanta CSWLąd Poznań – płk Piotr Kriese
 
10.07.15 – zmiana dowodzenia w 45.Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wędrzynie, odchodzi ppłk Sławomir Lewicki -> nowy komendant 45.WOG – ppłk Władysław Ostrowski
 
14.07.15 – zmiana dowodzenia na trałowcu projektu 207 – ORP „Gopło”, -> nowy dowódca ORP „Gopło” – kmdr ppor. Michał Dziugan
 
14.07.15 – zmiana dowodzenia na niszczycielu min projektu 206F – ORP „Mewa”, -> nowy dowódca ORP „Mewa” – kpt. mar. Bartosz Tkaczyk
 
17.07.15 – zmiana dowodzenia w 2.Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppor. Wojciech Sługocki przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.krr – kpt. Artur Dąbrowski
 
23.07.15 – zmiana dowodzenia na okręcie transportowo-minowym projektu 767 – ORP „Lublin”, odchodzi kpt. mar. Piotr Mazurek wyznaczony do dalszej służby w Wydziale Operacyjnym Dowództwa 8.FOW -> nowy dowódca ORP „Lublin” – kpt. mar. Przemysław Lizik
 
24.07.15 – zmiana dowodzenia na okręcie transportowo-minowym projektu 767 – ORP „Gniezno”, nowy dowódca ORP „Gniezno” – kmdr ppor. Piotr Śliwiński – jednocześnie pełnił będzie rolę dowódcy grupy okrętów transportowo-minowych
 
29.07.15 – zmiana dowodzenia w 9.Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie, odchodzi płk Jan Rydz wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 15.BZ -> czasowo obowiązki dowódcy 9.BKPanc pełnił będzie ppłk Dariusz Kryński
 
30.07.15 – zmiana dowodzenia w 15.Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku, odchodzi gen.bryg. Sławomir Kowalski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego -> nowy dowódca 15.BZ – płk Jan Rydz
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała broni awans otrzymuje gen. dyw. Andrzej Fałkowski – Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała broni awans otrzymuje gen. dyw. Mirosław Różański – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała broni awans otrzymuje gen. dyw. Anatol Jerzy Wojtan – I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Wiesław Jerzy Grudziński – Dowódca Garnizonu Warszawa
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Zygmunt Andrzej Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Cezary Jakub Podlasiński – Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Michał Edward Sikora – Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Grzegorz Stanisław Sodolski – Dyrektor Departamentu Budżetowego
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Włodzimierz Czesław Usarek – Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia wiceadmirała awans otrzymuje kontradm. Marian Jan Ambroziak – Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Stanisław Czosnek – Dowódca 1.Brygady Pancernej
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Adam Duda – Szef Inspektoratu Uzbrojenia
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Dariusz Andrzej Górniak – Dowódca 12.Brygady Zmechanizowanej
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Maciej Władysław Jabłoński – Dowódca 10.Brygady Kawalerii Pancernej
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Stanisław Kaczyński – Dowódca 25.Brygady Kawalerii Powietrznej
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Mariusz Ryszard Wiatr – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Piotr Marek Żurawski – Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
 
01.08.15 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje ppor. Józef Jan Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego
 
03.08.15 – zmiana dowodzenia w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie, odchodzi płk dr Artur ZDROJEWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta 108.SzWzP -> nowy komendant CRESZRP – płk lek. Radosław SKRZYPCZYŃSKI
 
03.08.15 – zmiana dowodzenia w 108.Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Ełku, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk lek. Zbigniew PLAK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 108.SzWzP – płk dr Artur ZDROJEWSKI
 
17.08.15 – zmiana dowodzenia w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki Szefa RZI Bydgoszcz ppłk Grzegorz HONC przekazuje dowodzenie -> nowy Szef RZI Bydgoszcz – płk Mirosław MARCINIAK
 
19.08.15 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Logistycznym 1.BLog w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Piotr Lewandowski -> czasowo obowiązki dowódcy 1.blog 1.BLog pełnił będzie mjr Paweł Lech
 
21.08.15 – zmiana dowodzenia w 2.Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu, odchodzi płk Witold ŁUKASZEWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 2.ORel pełnił będzie ppłk Stanisław ZASADA
 
31.08.15 – zmiana dowodzenia, dowództwo Dywizjonem Przeciwlotniczym 15.BZ obejmuje ppłk Piotr GREFLING
 
07.09.15 – zmiana dowodzenia w 9.Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Dariusz KRYŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 9.BKPanc – płk Jacek OSTROWSKI
 
07.09.15 – zmiana dowodzenia w 1.Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, odchodzi gen. bryg. pil. Tadeusz MIKUTEL wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy dowódca 1.SLT – płk pil. Rościsław STEPANIUK
 
14.09.15 – zmiana dowodzenia w 25.Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Białymstoku, odchodzi ppłk Krzysztof IDEC -> nowy komendant 25.WOG – ppłk Robert DMUCHOWSKI
 
18.09.15 – zmiana dowodzenia w 10.Batalionie Zmechanizowanym 10.BKPanc, odchodzi ppłk Michał ROHDE -> nowy dowódca 10.bz 10.BKPanc – ppłk Wojciech STRZELECKI
 
21.09.15 – zmiana dowodzenia w Batalionie Dowodzenia 10.BKPanc, nowy dowódca bdow 10.BKPanc – ppłk Jan CHMIELEWSKI
 
24.09.15 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, płk dypl. Dariusz SIENKIEWICZ czasowo przekazuje dowodzenie CSSP z powodu rozpoczęcia Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w AON -> czasowo obowiązki komendanta CSSP Koszalin pełnił będzie ppłk mgr Włodzimierz PIGOŃ
 
29.09.15 – zmiana dowodzenia w 10.Pułku Dowodzenia we Wrocławiu, odchodzi płk dypl. Zygmunt MALEC wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 9.BWD DGRSZ -> nowy dowódca 10.pdow – ppłk Kazimierz ŁUCKI
 
30.09.15 – zmiana dowodzenia w 4.Wojskowym Ośrodku Metrologii, odchodzi przechodzący na emeryturę ppłk Kazimierz PRZYJACIELSKI -> nowy dyrektor 4.WOM – ppłk Tomasz ZACZYŃSKI
 
01.10.15 – zmiana dowodzenia w 9.Brygadzie Wsparcia Dowodzenia DGRSZ, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Piotr ADAMSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 9.BWD DGRSZ – płk dypl. Zygmunt MALEC
 
01.10.15 – na dowódcę nowo formowanej 12.Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu wyznaczony zostaje płk pil. Łukasz ANDRZEJEWSKI-POPOW
 
01.10.15 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Radiotechnicznym w Sandomierzu, odchodzi ppłk Jacek KULIGA przechodzący na emeryturę -> nowy dowódca 3.brt – ppłk Leszek ŚLIMAK
 
09.10.15 – zmiana dowodzenia w 1.Pułku Saperów w Brzegu, odchodzi płk Jan PAJESTKA przechodzący na emeryturę -> nowy dowódca 1.psap – płk Marek GOLAN
 
09.10.15 – zmiana dowodzenia w 21.Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, odchodzi gen. bryg. Wojciech KUCHARSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Szefa Zarządu Planowania i Użycia Sił Zbrojnych SG WP -> nowy dowódca 21.BSP – płk dypl. Zenon BRZUSZKO
 
12.10.15 – zmiana dowodzenia w 20.Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Wojciech DOBRZYŃ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 20.BZ – płk dypl. Janusz WIATR
 
15.10.15 – zmiana dowodzenia w 6.Ośrodku Radioelektronicznym w Gdyni, odchodzi kmdr Mirosław JURKOWLANIEC skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w AON -> nowy dowódca 6.ORel – kmdr Artur CZAJKOWSKI
 
15.10.15 – zmiana dowodzenia w 6.Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie, odchodzi gen. bryg. Adam JOKS wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie -> czasowo obowiązki dowódcy 6.BPD pełnił będzie ppłk Mirosław BRYŚ
 
16.10.15 – zmiana dowodzenia w 34.Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Gliwicach, odchodzi ppłk Jerzy FLIS wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 3.BROP -> nowy dowódca 34.drOP – ppłk Grzegorz GDULA
 
19.10.15 – zmiana dowodzenia w 3.Skrzydle Lotnictwa Transportowego w Powidzu, odchodzi gen. bryg. pil. Mirosław JEMIELNIAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu – Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ -> nowy dowódca 3.SLTr – płk pil. Krzysztof WALCZAK
 
19.10.15 – zmiana dowodzenia w Wielonarodowej Brygadzie LITPOLUKRBRIG w Lublinie, odchodzi płk Dariusz SOBOTKA przechodzący do rezerwy kadrowej -> nowy dowódca LITPOLUKRBRIG – gen. bryg. Adam JOKS
 
21.10.15 – zmiana dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, obowiązki Komendanta-Rektora przekazuje płk prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI -> nowy Komendant-Rektor AON – prof. dr hab. Bogusław PACEK
 
29.10.15 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Piechoty Zmotoryzowanej 17.BZ w Międzyrzeczu, odchodzi ppłk Michał KURACZYK -> nowy dowódca 1.bpzmot 17.BZ – mjr Jarosław MOSUR
 
02.11.15 – zmiana na stanowisku Szefa Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Służby Zdrowia WP, odchodzi gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI -> nowy Dyrektor DWSZ – płk dr n. med. Stanisław ŻMUDA
 
02.11.15 – zmiana dowodzenia w Grupie Lotniczej 44.BLotM w Darłowie, odchodzi kmdr por. pil. Cezary WIATRAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy GDL 43.BLotM – nowy dowódca GL 44.BLotM w Darłowie – kmdr por. pil. Wojciech KOLICZKO
 
02.11.15 – zmiana dowodzenia w Grupie Działań Lotniczych 43.BLotM w Gdyni Babich-Dołach, nowy dowódca GDL 43.BLotM – kmdr por. pil. Cezary WIATRAK
 
03.11.15 – zmiana dowodzenia w 4.Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, odchodzi gen. bryg. pil. Marian JELENIEWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, nowy dowódca 4.SLSz – płk pil. Cezary WIŚNIEWSKI
 
03.11.15 – zmiana dowodzenia w 100.Batalionie Łączności w Wałczu, odchodzi ppłk Wiesław GWÓŹDŻ -> nowy dowódca 100.bł – ppłk Sebastian TROJANOWSKI
 
03.11.15 – zmiana dowodzenia w 15.Batalionie Ułanów Poznańskich 17.BZ w Wędrzynie, odchodzi ppłk Tomasz Borowczyk -> nowy dowódca 15.bUP – mjr Tomasz Stachera
 
10.11.15 – zmiana dowodzenia w 6.Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie, pełniący czasowo obowiązki dowódcy 6.BPD ppłk Mirosław BRYŚ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 6.BPD – płk Wojciech MARCHWICA
 
13.11.15 – zmiana na stanowisku Szefa Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odchodzi w stan spoczynku płk Ireneusz SZELĄG -> czasowo obowiązki Szefa WPO Warszawa pełnił będzie płk Ryszard FILIPOWICZ
 
16.11.15 – zmiana na stanowisku MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, ustępuje Tomasz SIEMONIAK z Platformy Obywatelskiej, nowym Ministrem ON zostaje Antoni MACIEREWICZ z Prawa i Sprawiedliwości
 
16.11.15 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP, odchodzi gen. bryg. Sławomir PĄCZEK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dyrektora Departamentu Budżetowego -> nowy Szef ZPR P8 SG – gen. bryg. Wiesław ORKISZ
 
17.11.15 – zmiana dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, z funkcji Komendanta-Rektora odwołany zostaje prof. dr hab. Bogusław PACEK -> czasowo obowiązki Komendanta-Rektora AON pełnił będzie – płk prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI
 
19.11.15 – zmiana na stanowisku Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, odchodzi gen. bryg. Piotr PYTEL -> nowy Szef SKW – Piotr BĄCZEK
 
19.11.15 – zmiana na stanowisku Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, odchodzi gen. bryg. Radosław KUJAWA -> nowy Szef SWW – płk Andrzej KOWALSKI
 
20.11.15 – zmiana dowodzenia w 17.Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, odchodzi gen. bryg. Andrzej KUŚNIEREK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych DGRSZ -> nowy dowódca 17.BZ – płk Piotr MALINOWSKI
 
23.11.15 – zmiana dowodzenia w 12.Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, odchodzi gen. dyw. Marek MECHERZYŃSKI -> nowy dowódca 12.DZ – gen. bryg. Andrzej REUDOWICZ
 
07.12.15 – zmiana dowodzenia w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń w Warszawie, odchodzi płk Bogusław KOT wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Głównego Specjalisty w Zarządzie Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DGRSZ -> nowy dowódca COAS – płk Jacek BARAŃSKI
 
07.12.15 – zmiana dowodzenia w 2.Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Stanisław ZASADA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.ORel – płk dr Mariusz GUŁAJ
 
07.12.15 – zmiana dowodzenia w 1.Dywizjonie Artylerii Samobieżnej 5.pa, odchodzi ppłk Artur DANIELSKI -> nowy dowódca 1.das 5.pa – ppłk Zbigniew ZAWADZKI
 
13.12.15 – zmiana dowodzenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, odchodzi do rezerwy gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz WIATR -> czasowo obowiązki komendanta WSOWL pełnił będzie płk dr Piotr PERTEK
 
14.12.15 – zmiana dowodzenia w Batalionie Składowania 10.BLog, odchodzi ppłk Dariusz ZAREMBA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 82.bes 10.BLog -> nowy dowódca bskł – ppłk Zdzisław NOWAK
 
14.12.15 – zmiana dowodzenia w 82.Batalionie Ewakuacji Sprzętu 10.BLog, odchodzi ppłk Zdzisław NOWAK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy bskł 10.BLog -> nowy dowódca 82.bes – ppłk Dariusz ZAREMBA
 
18.12.15 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Zabezpieczenia CSAiU w Toruniu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Radosław ROGUCKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca dzab CSAiU – ppłk Szymon CZERWIŃSKI
 
24.12.15 – zmiana na stanowisku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, odchodzi do rezerwy gen. bryg. Piotr NIDECKI -> czasowo obowiązki Komendanta Głównego ŻW pełnił będzie płk Tomasz POŁUCH
 
28.12.15 – zmiana na stanowisku Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP, do rezerwy kadrowej przeniesiony zostaje gen. bryg. Krzysztof DOMŻALSKI -> nowy Szef ZOiU P1 SG WP – płk Krzysztof GAJ
 
30.12.15 – zmiana na stanowisku Dyrektora w Specjalistycznym Wojskowym Ośrodku Metrologii w Poznaniu, odchodzi ppłk Roman PRONDZINSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dyrektora Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie -> nowy Dyrektor SWOM – ppłk Jacek ZIĘBA
 
30.12.15 – zmiana na stanowisku Komendanta 6.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce, odchodzi płk dypl. Michał MIKOŁAJCZYK -> czasowo obowiązki komendanta 6.WOG pełnił będzie ppłk Marek MROCZEK
 
31.12.15 – zmiana na stanowisku Szefa Narodowego Centrum Kryptologii, odchodzi odwołany ze stanowiska płk Jacek RYCHLICA -> nowy szef NCK – Pan Tomasz MIKOŁAJEWSKI