KALENDARIUM WYDARZEŃ 2015 – ZMIANY ORGANIZACYJNE
 
01.01.15 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 grudnia 2014 roku rozpoczyna działalność I zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji „Resolute Support” w Islamskiej Republice Afganistanu
 
01.01.15 - przeformowanie - Decyzją MON Nr Z-25/Org./P1 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy przeformowuje się w Morską Jednostkę Rakietową w Siemirowicach – pierwszy dowódca MJR – kmdr Roman Bubel
 
01.01.15 - sformowanie – w wyniku połączenia Warsztatów Technicznych w Rzeszowie oraz Warsztatów Technicznych w Lublinie sformowane zostają Rejonowe Warsztaty Techniczne w Rzeszowie z Filią w Lublinie
 
01.01.15 – sformowania – sformowany zostaje Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni jako jednostka podporządkowana Inspektoratowi Systemów Informacyjnych - pierwszy komendant kmdr Włodzimierz KLUCZEK
 
01.01.15 - sformowanie – w strukturze organizacyjnej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu utworzony zostaje Ośrodek Szkolenia Wojsk Specjalnych
 
01.01.15 - zmiana podporządkowania – Decyzją 426/MON z dnia 29.10.2014 r. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (BIAŁYSTOK, BYDGOSZCZ, GDAŃSK, KATOWICE, KIELCE, KRAKÓW, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, OPOLE, POZNAŃ, RZESZÓW, SZCZECIN, WARSZAWA, WROCŁAW, ZIELONA GÓRA) oraz podporządkowane im jednostki organizacyjne dotychczas podporządkowane Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzą w podporządkowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 
31.01.15 – rozformowanie – rozformowane zostaje 102.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie
 
01.02.15 - zmiana podporządkowania – Rozkazem nr Z-720 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 31 grudnia 2014 roku Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych ORZYSZ-BEMOWO PISKIE dotychczas podporządkowany Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych DRAWSKO przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.02.15 - zmiana podporządkowania – Rozkazem nr Z-720 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 31 grudnia 2014 roku Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych NOWA DĘBA dotychczas podporządkowany Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych DRAWSKO przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.02.15 - zmiana podporządkowania – Rozkazem nr Z-720 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 31 grudnia 2014 roku Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych WĘDRZYN dotychczas podporządkowany Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych DRAWSKO przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.02.15 - zmiana podporządkowania – Rozkazem nr Z-720 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 31 grudnia 2014 roku Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych ŻAGAŃ dotychczas podporządkowany Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych DRAWSKO przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.02.15 - zmiana podporządkowania – Rozkazem nr Z-720 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 31 grudnia 2014 roku Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej „Jodła” DUSZNIKI ZDRÓJ dotychczas podporządkowany Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych DRAWSKO przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.02.15 - zmiana podporządkowania – Rozkazem nr Z-720 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 31 grudnia 2014 roku Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej STRZEPCZ dotychczas podporządkowany Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych DRAWSKO przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.02.15 - zmiana podporządkowania – Rozkazem nr Z-720 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 31 grudnia 2014 roku Centralny Poligon Sił Powietrznych USTKA dotychczas podporządkowany Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych DRAWSKO przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.02.15 - zmiana podporządkowania – Rozkazem nr Z-720 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 31 grudnia 2014 roku 21.Centralny Poligon Lotniczy NADARZYCE dotychczas podporządkowany Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych DRAWSKO przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.02.15 – Decyzją MON Nr Z-84/Org./P1 z dnia 09.12.2014 r. oraz Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-14/Org. z dnia 09.01.2015 r. rozpoczyna się formowanie Batalionu Ochrony Bazy w Słupsku-Redzikowie
 
03.03.15 - zmiana dyslokacji – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie przechodzi z obiektu przy placu PIŁSUDSKIEGO 4 do obiektu przy ulicy KRAJEWSKIEGO 1a
 
15.03.15 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT IX zmianie której trzon tworzą żołnierze 2.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VIII zmiany mjr Andrzej SZYBISTY -> dowodzenie przyjmuje dowódca IX zmiany ppłk Zygmunt GŁOGOWSKI
 
31.03.15 - rozformowanie - rozformowaniu ulega Placówka Żandarmerii Wojskowej w Sieradzu
 
31.03.15 - rozformowanie - rozformowaniu ulega Placówka Żandarmerii Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim
 
01.04.15 - sformowanie – sformowany zostaje Wydział Żandarmerii Wojskowej w Łasku z siedzibą w Sieradzu
 
01.04.15 - Decyzją MON Nr 1/Org./DG z dnia 21.01.2015 r. oraz Decyzją MON Nr Pf-12/Org./P1 z dnia 3.03.2015 r. rozpoczyna działalność Departament Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej
 
01.04.15 - przeformowanie – Decyzją MON nr 70/MON z dnia 13.03.2015 r. na bazie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Departamentu Prasowo-Informacyjnego powstaje Departament Komunikacji Społecznej
 
01.04.15 - przeformowanie – Decyzją MON nr 70/MON z dnia 13.03.2015 r. na bazie Zarządu Planowania Operacyjnego P3 Sztabu Generalnego oraz Zarządu Szkolenia P7 Sztabu Generalnego powstaje Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 Sztabu Generalnego
 
01.04.15 - przeformowanie – Decyzją MON nr 70/MON z dnia 13.03.2015 r. Sekretariat MON przeformowuje się w Centrum Operacyjne MON
 
01.04.15 - rozformowanie – Decyzją MON nr 70/MON z dnia 13.03.2015 r. rozformowuje się Biuro Koordynacyjne Sztabu Generalnego
 
01.04.15 - zmiana dyslokacji – na czas remontu stałej siedziby WKU Puławy przechodzi z obiektu przy ul.PIŁSUDSKIEGO 93 do tymczasowego obiektu przy ul.KOŁŁĄTAJA 32
 
01.04.15 – Zarządzeniem Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2015 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego zlikwidowany zostaje Zarząd Ochrony Sił Zbrojnych
 
01.04.15 – Zarządzeniem Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2015 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego zlikwidowane zostaje Biuro Logistyki
 
01.04.15 – Zarządzeniem Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2015 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego zlikwidowany zostaje Zespół Nadzoru Finansowego
 
01.04.15 – Zarządzeniem Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2015 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego powstaje Biuro Administracyjne
 
01.04.15 – Zarządzeniem Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2015 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego powstaje Biuro Bezpieczeństwa Cybernetycznego
 
15.04.15 - zmiana podporządkowania – Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna wraz z podporządkowanymi jej Wojskowymi Pracowniami Psychologicznymi dotychczas podporządkowana Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
 
15.04.15 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2015 roku rozpoczyna działalność I zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (PKW EUMAM RŚA), I zmiana wystawiona została przez 9.Pułk Rozpoznawczy
 
30.04.15 - rozformowanie - Decyzją MON Nr 1/Org./DG z dnia 21.01.2015 r. oraz Decyzją MON Nr Pf-12/Org./P1 z dnia 3.03.2015 r. rozformowaniu ulega Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
 
31.05.15 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXXII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Zmechanizowanego 15.BZ, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXI zmiany ppłk Dariusz WOJTKOWIAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXXII zmiany ppłk Arkadiusz KUJAWA
 
12.06.15 – przemianowanie – na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP, eskadra lotnicza C-130/M-28 33.BLotTr zostaje przemianowana na 14.eskadrę lotniczą 33.BLotTr
 
13.06.15 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Resolute Support II zmianie której trzon tworzą żołnierze 10.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany płk Wojciech MARCHWICA -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany płk Adam LUZYŃCZYK
 
16.07.15 - zmiana podporządkowania – Centrum Operacji Specjalnych-Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie dotychczas podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
10.09.15 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT X zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Brygady Obrony Wybrzeża, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IX zmiany ppłk Zygmunt GŁOGOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca X zmiany ppłk Roman KOCIŃSKI
 
01.10.15 – na mocy Ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku połączeniu podlega Agencja Mienia Wojskowego (AMW) oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM), nowo powstała instytucja będzie nosiła nazwę Agencja Mienia Wojskowego (AMW) i przejmie obowiązki starej AMW i WAM
 
15.10.15 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EUMAM RŚA II zmianie którą tworzą żołnierze 9.Pułku Rozpoznawczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany mjr Michał KLECZKO
 
01.11.15 – sformowanie – w składzie Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód zostaje rozpoczęty proces rozwinięcia 102.Batalionu Ochrony dotychczas będącego jednostką skadrowaną
 
01.11.15 – zmiana podporządkowania – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Kłodzku dotychczas podporządkowana pod Oddział ŻW w Żaganiu przechodzi w podporządkowanie pod Wydział ŻW we Wrocławiu
 
01.11.15 – zmiana podporządkowania – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Opolu dotychczas podporządkowana pod Oddział ŻW w Żaganiu przechodzi w podporządkowanie pod Wydział ŻW we Wrocławiu
 
01.11.15 – zmiana podporządkowania – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Giżycku dotychczas podporządkowana pod Oddział ŻW w Elblągu przechodzi w podporządkowanie pod Wydział ŻW w Bemowie Piskim
 
01.11.15 – zmiana podporządkowania – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Powidzu dotychczas podporządkowana pod Oddział ŻW w Bydgoszczy przechodzi w podporządkowanie pod Wydział ŻW w Poznaniu
 
01.11.15 – zmiana podporządkowania – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Świdwinie dotychczas podporządkowana pod Oddział ŻW w Szczecinie przechodzi w podporządkowanie pod Wydział ŻW w Olesznie
 
01.11.15 – zmiana podporządkowania – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Wałczu dotychczas podporządkowana pod Oddział ŻW w Szczecinie przechodzi w podporządkowanie pod Wydział ŻW w Olesznie
 
01.11.15 – zmiana podporządkowania – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Koszalinie dotychczas podporządkowana pod Oddział ŻW w Szczecinie przechodzi w podporządkowanie pod Wydział ŻW w Ustce
 
30.11.15 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXXIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXII zmiany ppłk Arkadiusz KUJAWA -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXXIII zmiany ppłk Dariusz DRÓŻDŻ
 
30.11.15 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-77/Org./P1 z dnia 19.10.2015 roku Komenda Garnizonu Wrocław dotychczas podporządkowana Komendantowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu
 
30.11.15 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-77/Org./P1 z dnia 19.10.2015 roku Komenda Garnizonu Poznań dotychczas podporządkowana Komendantowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
 
30.11.15 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-77/Org./P1 z dnia 19.10.2015 roku Komenda Garnizonu Bydgoszcz dotychczas podporządkowana Komendantowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 
01.12.15 – wycofanie z uzbrojenia motorówek z Grupy Kutrów i Motorówek Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego – wycofane zostają motorówki hydrograficzne typu MH-111 – M-38, M-39 i M-40
 
01.12.15 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Resolute Support III zmianie której trzon tworzą żołnierze 20.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany płk Adam LUZYŃCZYK -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany płk Dariusz KOSOWSKI
 
11.12.15 – wycofanie z uzbrojenia motorówki M-35 z 12.Wolińskiego Dywizjonu Trałowców
 
22.12.15 - zmiana podporządkowania – Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie dotychczas podporządkowane Dowódcy Wielonarodowej Brygady przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
31.12.15 – rozformowanie – rozformowaniu ulega 12.Komenda Lotniska w Mirosławcu
 
31.12.15 – sformowanie – oficjalnie rozpoczyna funkcjonowanie nowo sformowana 12.Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu
 
31.12.15 – zmiana podporządkowania – Dywizjon Rozpoznania Powietrznego dotychczas podporządkowany Dowódcy 1.Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych zostaje włączony do etatu 12.Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych
 
31.12.15 – zmiana podporządkowania – Węzeł Teleinformatyczny dotychczas podporządkowany Dowódcy 6.Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Szefa 1.Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.