W dniu 24 listopada br. z wizytą na poligonie w Nowej Dębie przebywała Pani ambasador Kanady wraz z kanadyjskim Attaché obrony, zapoznając się z zadaniami realizowanymi przez 7. batalion kawalerii powietrznej z kanadyjską kompanią OSCAR w ramach ćwiczenia z wojskami FALCON-14.
 
Panią ambasador Alexandrą Bugailiskis, Attaché obrony pułkownik Daniela Geleyn oraz reprezentującego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych generała brygady Andrzeja Reudowicza na poligonie przywitał Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik doktor Stanisław Kaczyński.
Po przywitaniu delegacja udała się do miejsca szkolenia, gdzie Pani ambasador przez około miała spotkanie środowiskowe z kanadyjskimi żołnierzami.
Następnym etapem wizyty była obserwacja szkolenia ogniowego. Pododdział kanadyjski został przetransportowany przez śmigłowce Mi-8 z 1. dywizjonu lotniczego oraz W-3W Sokół z 7. dywizjonu lotniczego do miejsca wykonania zadania. Zgodnie z przyjętym założeniem taktycznym na sygnał z powietrza zajęli rubieże ryglowe pomiędzy wojskami własnymi będącymi na pozycjach obronnych z zadaniem zatrzymania przeciwnika. Jednocześnie być w gotowości po wykonaniu zadania do prowadzenia kolejnych działań przeciwdesantowych.
Na lądowisku delegacja zapoznała się również walorami taktyczno - technicznymi śmigłowców będących na wyposażeniu 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej oraz Mi-17AE (wersja medyczna) wraz z elementami szpitala polowego Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej.
Elementem kończącym wizytę była wymiana upominków.
 
Tekst: kpt. Tomasz Pierzak
Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak