Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia „Ziemi Mogileńskiej” - JW 1199 (2004 - 2014)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia sformowano w terminie do 1 lipca 2004 roku w składzie 1. Brygady Logistycznej na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr PF-57/Org./P1 z dnia 22 października 2003 roku. Dowództwo NEW przeznaczone było do działania wspierającego Polskie Kontyngenty Wojskowe (PKW) poza granicami kraju w zakresie zabezpieczenia logistycznego, szkolenia i wsparcia rotacji składu osobowego i sprzętowego PKW. Żołnierze NEW aktywnie uczestniczyli w większości PKW w minionych 10 latach m.in. w PKW Afganistan, PKW Irak oraz misji ONZ w Libanie.
 
W dniu 14 października 2006 jednostkę uhonorowano sztandarem wojskowym ufundowanym przez społeczeństwo Ziemi Mogileńskiej, uroczystości odbyły się w Mogilnie a rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali starosta mogileński Pan Tomasz Barczak oraz wójt Dąbrowy Pani Stanisława Łagowska.  Na stronie głównej sztandaru widoczny jest wizerunek orła białego, w rogach płatu w wieńcach wawrzynu napis NEW (skrót Narodowy Element Wsparcia). Na drugiej stronie w centralnym wieńcu znajduje się napis BÓG, HONOR, OJCZYZNA, natomiast w wieńcach w rogach płatu umieszczone są: herb Powiatu Mogileńskiego, herb województwa kujawsko-pomorskiego, odznaka pamiątkowa I Pomorskiej Brygady Logistycznej oraz Odznaka Pamiątkowa Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia.
 
W związku ze zmniejszeniem się liczby PKW zgodnie z rozkazem Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 30 kwietnia 2014 roku, jednostka w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku została rozformowana.
               
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwana dalej „oznaką”, Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
DECYZJA Nr 437/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej „Ziemi Mogileńskiej” i ustanowienia dorocznego święta Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia
 
1. Dowództwu Narodowego Elementu Wsparcia nadaje się nazwę wyróżniającą „Ziemi Mogileńskiej”.
2. Ustanawia się doroczne święto Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia w dniu 14 października.
 
Oznaka rozpoznawcza Dowództwa NEW
 
Oznaka rozpoznawcza polowa Dowództwa NEW stosowana podczas XXVI zmiany KFOR (rok 2012)
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo NEW
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Robert Łączyński
- ppłk Adam Grodzki
- ppłk Herbert Bucholc (IV.2008 – 2.II.2012)
- cz. p.o. mjr Andrzej Zalewski (2.II.2012 – 28.III.2012)
- ppłk Jan Lipiński (28.III.2012 – 8.IX.2014)
- cz. p.o. mjr Jacek Świder (8.IX.2014 – X.2014)
- cz. p.o. mjr Krzysztof Kryk (X.2014 - 31.XII.2014)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1. Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego (2004 – 31.XII.2014)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.