11.Batalion Ewakuacji Sprzętu „Ziemi Szczecinieckiej”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                11.Batalion Ewakuacji Sprzętu sformowano w 2004 roku na bazie rozformowywanej właśnie 95.Kompanii Transportu Sprzętu Ciężkiego. Podstawą do sformowania jednostki była Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr PF-57/Org./P1 z dnia 22 października 2003 roku oraz wykonawczy rozkaz Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr Z-61 z dnia 24 lutego 2004 roku. Batalion miał zostać sformowany w terminie do 1 lipca 2004 roku w strukturze nowo formowanej 1.Brygady Logistycznej.
Do podstawowych zadań jednostki należy transport ciężkiego sprzętu, ewakuacja sprzętu bojowego z pola walki, rozpoznanie techniczne dróg ewakuacji i dojazdu. Na wyposażeniu jednostki są między innymi zestawy niskopodwoziowe z ciągnikami Iveco Trakker 480, wozy zabezpieczenia technicznego WZT-2.
W październiku 2006 batalion otrzymał sztandar wojskowy, uroczystość odbyła się w Szczecinku, dowódca batalionu major Jacek Lewandowski odebrał sztandar wojskowy z rąk generała brygady Romana Polko, rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Pani Katarzyna Oleś oraz Pan Krzysztof Lis.
Jedną z ciekawszych operacji transportowych jakie wykonał batalion był transport w 2012 roku z Grecji amerykańskich czołgów Patton M48A5 oraz M60A1, gdzie kierowcy musieli pokonać około 3000 km.
 
Zestaw niskopodwoziowy z ciągnikiem Iveco Trakker 480 podczas transportu czołgów z Grecji
(Fot. http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/657487,amerykanskie-czolgi-patton-jadace-z-grecji-do-poznania-dotarly-na-wegry-zdjecia,id,t.html)
               
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 343/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 11 batalionu ewakuacji sprzętu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Czarnem
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej, ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 11 batalionu ewakuacji sprzętu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Czarnem.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 344/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego Święta 11 batalionu ewakuacji sprzętu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Czarnem
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — ustala się, co następuje:
 
1. 11 batalion ewakuacji sprzętu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Czarnem:
1) przyjmuje nazwę wyróżniającą Ziemi Szczecineckiej;
2) doroczne Święto obchodzi w dniu 21 października.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 427/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z § 34 pkt 4 lit. a i lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret żołnierzy 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 11. BATALIONU EWAKUACJI SPRZĘTU W CZARNEM
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 11. BATALIONU EWAKUACJI SPRZĘTU W CZARNEM
NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 11. BATALIONU EWAKUACJI SPRZĘTU W CZARNEM
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 11. bes
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Zbigniew Skomra (2004 – 2006)
- mjr Jacek Lewandowski  (2006 – 2007)
- ppłk Jan Lipiński (2007 - 28.III.2012)
- cz. p.o. kpt. Wiesław Buczek (28.III.2012 – 22.X.2012)
- ppłk Andrzej Murawski (22.X.2012 - ?)
- cz. p.o. mjr Aleksander Suchanowski (? - 24.V.2016)
- ppłk Maciej Kowalski (24.V.2016 - 3.I.2017)
- cz. p.o. mjr Aleksander Suchanowski (3.I.2017 - 17.V.2017)
- ppłk Tomasz Lewandowski (17.V.2017 - 30.IV.2021)
- cz. p.o. mjr Paweł Zagulski (30.IV.2021 - 11.X.2021)
- ppłk Cezary Markowski (11.X.2021 - 15.XII.2023)
- cz. p.o. mjr Maciej Kikowski (15.XII.2023 - 15.III.2024)
- ppłk Marcin Zajkowski (15.III.2024 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego (2004 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.